Del siden
 
       
 

Økonomi og IT

Drømmer du om en karriere inden for forretningsudvikling og IT, hvor du fx kan blive IT-konsulent, markedsanalytiker, BI-konsulent og IT-projektleder?

Så kombiner forretningsforståelse og IT med fokus på Cyber Security, Business Intelligence, Data Analytics og ESG-rapportering.

Med uddannelsen rustes du til at arbejde med digitalisering og forretningsudvikling, og du lærer at optimere, ændre og skabe værdi i virksomheder ved hjælp af IT.

Fakta

Titel

Professionsbachelor i Økonomi og IT

Uddannelsesniveau

Mellemlang videregående uddannelse, 210 ECTS-point

Varighed

3½ år

Praktik

6 måneders SU-berettiget praktik

Studiestart

August/september

Uddannelsesby

Viborg

Undervisningssprog

Dansk

Ansøgning

via optagelse.dk

Indhold og opbygning

Professionsbacheloruddannelsen i Økonomi og IT er en 3½-årig uddannelse målrettet dig, der ønsker at arbejde med komplekse problemstillinger inden for IT- og projektøkonomi. Uddannelsen kombinerer teori med et halvt års praktik i en virksomhed. 

Med en uddannelse på bachelorniveau vil du som færdiguddannet stå med en grundig og solid viden og kompetencer, der efterspørges i erhvervslivet.

Uanset om du sigter efter en karriere i en global virksomhed eller vil starte din egen virksomhed, vil denne uddannelse gøre dig klar til at anvende relevant teori og metoder til innovativ og analytisk tænkning, planlægning og udførelse.

 

På uddannelsen kommer du omkring

 • 1. semester

  Grundlæggende økonomi- og forretningsforståelse (10 ECTS)

  • Organisering og styring af virksomheder
  • Regnskabsopbygning og indsigt i årsrapporter
  • Livkiditetsanalyse og styring

  Analyse og metode (5 ECTS)

  • Skriftlige og mundtlige kommunikations- og præsentationsteknikker
  • Kvalitativ og kvantitativ dataindsamling og analyse

  Agile metoder (5 ECTS)

  • Projektstyring
  • Organisering
  • Teamsamarbejde

  Data- og IT-forståelse (10 ECTS)

  • Dataindsamling, håndtering og præsentation
  • Deskriptiv statistik
  • Simple algoritmer til datahåndtering
  • Datamodellering
 • 2. semester

  Drift og forretningsanalyse (10 ECTS)

  • Budgettering, opfølgning og ressourcestyring
  • Strategisk organisationsanalyse
  • Styring af IT-drift, -vedligehold og -udvikling

  Forretningsarkitektur (5 ECTS)

  • Forretningsarkitektur, mapping og analyse
  • Løsningsmodeller inden for opbygning af forretningsarkitektur
  • IT-platforme til understøttelse af forretningsarkitektur

  Projektstyring (5 ECTS)

  • Behovsafdækning
  • Projektafklaring og kravspecifikation
  • Risikohåndtering
  • Kommunikation
  • Projektstatus og opfølgning

  Datahåndtering og arkitektur (10 ECTS)

  • Dataanalyse
  • Datarapportering og -visualisering
  • Databasedesign, -konstruktion og -optimering
 • 3. semester

  Forretningsstrategi og innovation (10 ECTS)

  • Udvikling af koncepter til nye produkter, services eller processer
  • Virksomhedsstrategi
  • Datadrevet innovation
  • Organisering

  Processtyring (5 ECTS)

  • Udvikling, analyse og optimering af processer samt præsentation af løsningsforslag

  Den digitale organisation (5 ECTS)

  • Digital infrastruktur, udvikling og governance

  Teknologi- og dataintegration (10 ECTS)

  • Håndtering af datastrømme og teknologisk integration
  • Kvalitet og sikkerhed
 • 4. semester

  Digital resiliens (implementering og test af en digital beredskabsplan) (10 ECTS)

  • Databeskyttelse
  • Etisk og juridisk compliance
  • Afdækning af trusler mod en virksomheds data

  Lokale fagelementer

  • ESG afrapportering, 5 ECTS 
  • Business Intelligence systemer, 5 ECTS 
  • Applied Business Analytics (inkl. Use/ Business Case) (10 ECTS) 
 • 5. semester

  Praktik i en virksomhed – i Danmark eller i udlandet (30 ECTS)

 • 6. semester

  Lokale fagelementer

  • Business Intelligence specialist (5 ECTS) 
  • ESG-specialist (5 ECTS) 
  • Cybersecurity (10 ECTS) 
  • Organisational behavior (5 ECTS) 
  • Økonomistyring (5 ECTS)

   

  Mulighed for semester i udlandet 

   

 • 7. semester

  Valgfag, 10 ECTS 

  • Data Engineer and Data Scientist, (10 ECTS) 
  • International business and Forecasting (10 ECTS) 

  Bachelorprojekt (20 ECTS)

I studieordningen kan du læse en uddybende beskrivelse af uddannelsen, dens fagelementer og eksamensformer. Herunder mål for viden, færdigheder og kompetencer.

Se en grafisk opstilling af de enkelte semestre. 

Praktik

I løbet af uddannelsen skal du i seks måneders praktik, som giver dig mulighed for at anvende din teoretiske viden fra studiet hos en virksomhed.

Vi samarbejder med mange typer af virksomheder, der sætter pris på at få en praktikant, som kommer med den nyeste viden, og hvor virksomheden samtidig får mulighed for at vise den studerende, hvordan de arbejder hos dem. 

I praktikforløbet oplever du, hvordan dit fremtidige job kan se ud, og hvilke jobfunktioner du kan varetage. Du får i løbet af praktikken desuden et realistisk billede af dit fremtidige job og en uvurderlig relevant erhvervserfaring, som du kan bruge som nyuddannet.  

Hvor kan du komme i praktik?

Dit praktiksted vil typisk afhænge af, hvilken retning du har valgt, og praktikken vil dermed være med til at specialisere dig yderligere og være en god måde til at forberede dig på dit fremtidige job.

 

Hvordan finder du din praktikplads?

Du og din praktikvejleder finder i samarbejde en praktikplads, der passer til dig. Og sammen med praktikvirksomheden opstiller I nogle rammer og kriterier for praktikforløbet. Vi godkender alle praktikvirksomheder og praktikaftaler, så du er sikker på, at du får det ønskede udbytte af dine seks måneders praktik. Praktikken kan også foregå i udlandet.

Når du skal søge din praktikplads har du adgang til vores praktikportal, der bliver brugt i stor grad af både studerende og virksomheder. Her kan du som studerende på Multimediedesigner uddannelsen oprette dit CV og finde praktikstillinger fra virksomheder.

Vær opmærksom på, at praktikperioden er ulønnet og SU-berettiget.

Studerende sidder rundt om borde og arbejder på computer

Hvad kan jeg blive?

Med uddannelsen kan du bestride mange forskellige jobs både i Danmark og udlandet. Her er et udpluk af, hvad andre dimittender vælger af jobs, når de er færdige med uddannelsen.

 
 

Du kan fx blive

 • IT-konsulent
 • Forretningsudvikler
 • Markedsanalytiker
 • BI-konsulent
 • Dataanalytiker
 • IT-projektleder
 • Digitaliseringskonsulent

Adgangskrav og optagelse

 • Adgangskrav til kvote 1

  For at blive optaget direkte via kvote 1 skal du have bestået en af følgende ungdomsuddannelser:

  • Den almene studentereksamen (STX)
  • Højere forberedelseseksamen (HF)
  • Højere handelseksamen (HHX)
  • Højere teknisk eksamen (HTX)
  • Erhvervsfaglig studentereksamen i forbindelse med erhvervsuddannelse (EUX)
  • HF-forløb for fremmedsprogede (GIF)
  • En tilsvarende udenlandsk eller international eksamen

   

  Desuden skal du have bestået faget matematik B (eller højere).

  • Faget er bestået, når det vægtede gennemsnit af samtlige opnåede karakterer i det konkrete fag, er mindst 2,0 uden oprunding.
  • Adgangskravene skal være opfyldt ved studiestart. Du kan derfor godt søge om optagelse, inden du er færdig med fx din adgangsgivende eksamen eller supplerende fag.
  • Studiepladserne i kvote 1 tildeles efter faldende optagelseskvotient. Optagelseskvotienten er eksamensgennemsnittet ifølge beviset for den adgangsgivende eksamen.
  • Når du søger om optagelse via kvote 1, sker det derfor udelukkende på baggrund af dit eksamensgennemsnit fra den adgangsgivende eksamen.
 • Adgangskrav til kvote 2

  For at blive optaget direkte via kvote 2 skal du have bestået en af følgende ungdomsuddannelser:

  • Den almene studentereksamen (STX)
  • Højere forberedelseseksamen (HF)
  • Højere handelseksamen (HHX)
  • Højere teknisk eksamen (HTX)
  • Erhvervsfaglig studentereksamen i forbindelse med erhvervsuddannelse (EUX)
  • HF-forløb for fremmedsprogede (GIF)
  • En tilsvarende udenlandsk eller international eksamen

   

  Desuden skal du have bestået faget matematik B (eller højere).

  • Faget er bestået, når det vægtede gennemsnit af samtlige opnåede karakterer i det konkrete fag, er mindst 2,0 uden oprunding.
  • Adgangskravene skal være opfyldt ved studiestart. Du kan derfor godt søge om optagelse, inden du er færdig med fx din adgangsgivende eksamen eller supplerende fag.
  • Studiepladserne i kvote 1 tildeles efter faldende optagelseskvotient. Optagelseskvotienten er eksamensgennemsnittet ifølge beviset for den adgangsgivende eksamen.
  • Når du søger om optagelse via kvote 1, sker det derfor udelukkende på baggrund af dit eksamensgennemsnit fra den adgangsgivende eksamen.
 • Ansøgningsfrister

  5. juli kl. 12:00

  Her skal du søge om optagelse, hvis du ønsker at søge gennem kvote 1 og ønsker at blive optaget alene på baggrund af en dansk gymnasial eksamen. 

  15. marts kl. 12:00

  Her skal du søge om optagelse på en baggrund, som ikke falder ind under betingelserne for at søge til fristen 5. juli. Det gælder:

  Optagelse efter ansøgningsfristerne

  Du kan blive optaget efter ansøgningsfristerne, hvis vi har ledige studiepladser. Ansøgere, der søger inden fristerne, får dog tildelt en studieplads først.

  Optagelse på en ledig studieplads kan både ske efter kriterierne for kvote 1 og kvote 2. 

  Efter det ordinære optag gennem optagelse.dk sidst i juli vil du kunne finde de uddannelser, som vi har ledige studiepladser på og ansøge om optagelser på dem her

 • Anbefalede genopfrisknings-kurser

  Giv dig selv en god start på dit nye studie med lidt forberedelse, inden studiet for alvor går i gang.

  Særligt, hvis det er længe siden, at du sidst gik i skole, kan det være en god investering. 

  Vi anbefaler følgende kurser.   

  Økonomisk matematik

   

 • Kandidatreglen

  Kandidatreglen betyder, at hvis du allerede har gennemført en kandidatuddannelse fra Danmark eller udlandet, kan du som udgangspunkt kun blive optaget på en ny videregående uddannelse, hvis der er ledige pladser på den uddannelse, du ønsker optagelse på.

  På uddannelser med frit optag uden dimensionering har reglen derfor ingen betydning. 

  Er du i tvivl om noget, er vi klar til at hjælpe og vejlede. Ring til os eller send os en mail på HvadKanJegBlive@eaDania.dk, så vender en af vores studievejledere retur til dig.

 • Søg om merit

  Hvis du har gennemført relevante uddannelser eller dele heraf i enten Danmark eller udlandet, skal du søge om at få merit. Du er, når du sender din ansøgning, forpligtet til at informere om de relevante uddannelseselementer, du har. Læs mere om merit.

 • Søg via optagelse.dk

  Din ansøgning skal laves digitalt på optagelse.dk og du skal bruge dit nemID/mitID.

  Du kan lave din ansøgning i flere omgange, og den er først sendt afsted, når du har underskrevet digitalt med dit nemID. Det sidste skal du til gengæld huske at gøre inden ansøgningsfristen.

  Du kan søge om optagelse til det kommende studieår fra 1. februar. Fristen for kvote 2 er 15. marts kl. 12:00, og for kvote 1 er det 5. juli kl. 12:00.

 • Søg frem til studiestart

  Hvis vi har ledige pladser på vores hold, optager vi studerende helt frem til studiestart i august/september. Der er de samme adgangskrav som ellers.

  Ledige pladser vil du op mod studiestart altid finde her.

Studieliv

Vi lægger særlig vægt på, at du trives under din uddannelse, og derfor er vores undervisere fokuseret på at sikre, at du har en god faglig og social oplevelse på uddannelsen. Studiemiljøet på Erhvervsakademi Dania er nærværende, og vi er ikke bange for at gøre en ekstra indsats for at sikre dit velbefindende.

Der vil være studieture, fester, fredagsbar, events, karrierecenter, studenterforening, Student House og meget mere samtidig med, at der vil være fokus på læring og at gøre dig klar til livet efter studiet. 

Vores undervisning er praksisnær og foregår typisk på mindre hold, hvilket giver dig mulighed for at stille spørgsmål og lære under optimale forhold. Dette gør overgangen fra elev til studerende så glidende og naturlig som muligt.

Internationale muligheder

Drømmer du om at arbejde i udlandet, og er du interesseret i andre kulturer? Så kan du tjekke dine internationale muligheder for praktik eller studie i udlandet hos Erhvervsakademi Dania her. International erfaring kan nemlig både give dig en oplevelse for livet og ekstra plusser på dit CV.

Kontakt og vejledning

Campuschef
Viborg
Adjunkt
Viborg

Praktiske oplysninger

 • Uddannelsens niveau

  Professionsbacheloruddannelsen i Økonomi og IT er en mellemlang videregående uddannelse på 210 ECTS-point. Forkortelsen står for "European Credit Transfer and Accumulation System" og betyder kort sagt for dig, at du kan få uddannelsen anerkendt i andre europæiske lande. 

  I den officielle kvalifikationsramme over livslang læring ligger uddannelsen på niveau 6 af 8. Du kan efterfølgende læse videre på en uddannelse, der ligger på niveau 7. Det kan fx være en kandidat- eller masteruddannelse. Efter det er din vej åben for at læse videre på niveau 8, som er forskergraden.

  Uddannelsesstigen er nem overskuelig i en visualiseret udgave.

 • Læs videre

  Med uddannelsen kan du også læse videre og bygge
  ovenpå.

  Der er fx mulighed for at læse en kandidat.

  Der er også mulighed for at bygge videre på uddannelsen i udlandet.

  Mulighederne for videreuddannelse udvikler sig løbende, og dine muligheder vil også afhænge af, hvad du i øvrigt har af uddannelse og erfaring.

 • Økonomi og SU

  Uddannelsen er SU-berettiget. Du kan læse mere om SU på su.dk.

  Bor du i lejebolig, kan du muligvis få boligstøtte af din bopælskommune. Dine specifikke muligheder må du forhøre dig om hos din kommune.

 • Studiebolig

  Alle vores campusser er beliggende i byer, hvor du som studerende har god mulighed for at finde en bolig til SU-venlige priser.

  På campussiden fra Viborg, som tilbyder denne uddannelse, kan du læse vores lokale personales gode råd om bolig i netop den by.

   

  Campus Viborg

   

 • Studieture

  Alle uddannelser arrangerer studieture. På de lokale campussider kan du se, hvilke studieture man arrangerer for de studerende. 

   

  Campus Viborg

   

 • Eksamen

  I løbet af din studietid vil du møde forskellige prøver og eksamener - nogle vil være skriftlige, mens andre vil være mundtlige. Din uddannelse slutter altid med en afsluttende opgave, som du efterfølgende skal forsvare til en mundtlig eksamen.

  Du kan se flere detaljer for eksamener og prøver under uddannelsen. Du kan også læse mere i eksamensreglementet.

 • Bøger

  Inden du starter og før hvert semester, vil du modtage en liste over litteratur, som du skal anskaffe dig.

  Nogle køber bøgerne fra ny, mens andre finder noget af litteraturen brugt eller låner sig til det. Udgifter til undervisningsmateriale som bøger og anden litteratur skal du selv betale.

 • Hjælp hvis jeg er ordblind eller har andre særlige behov

  Du har mulighed for at få hjælp via Specialpædagogisk Støtte-ordningen (SPS), hvis du har brug for ekstra hjælp til at kunne gennemføre uddannelsen på samme vilkår som andre. Læs mere om SPS.

 • Studieordning samt andre informationer

Undervisere på uddannelsen

Lektor
Viborg
Adjunkt
Viborg
Studiekoordinator
Viborg
Lektor
Viborg

Du kan også overveje at læse

Hjalp denne side dig?