Del siden
 
       
 

Finans­bachelor

Vil du kickstarte din finansielle karriere med en videregående uddannelse på bachelor-niveau?

Vil du være specialiceret rådgiver i den finansielle verden? Uddannelsen som finansbachelor giver dig en specialiseret og grundig viden om økonomiske og juridiske forhold inden for den finansielle sektor.

Som uddannet vil du primært blive ansat som specialiseret rådgiver i forskellige finansielle virksomheder som fx banker, revisionsselskaber, forsikringsselskaber, ejendomsmæglerkæder og realkreditinstitutter.

Fakta

Titel

Finansbachelor

Uddannelsesniveau

Mellemlang videregående uddannelse, 210 ECTS-point

Varighed

3½ år

Praktik

6 måneders SU-berettiget praktik

Studiestart

August/september

Uddannelsesby

Silkeborg

Undervisningssprog

Dansk

Ansøgning

via optagelse.dk

Indhold og opbygning

Uddannelsen til Finansbachleor kombinerer teori og praktik.

Uddannelsen indeholder 6 semestres teori samt et semesters praktik i en virksomhed. 

 

Erhvervsakademi Dania har netop fået mulighed for at udbyde uddannelsen til Finansbachelor i Silkeborg. Vi er i fuld gang med at lave beskrivelser af uddannelsen. I mellemtiden henviser vi til ug.dk

studieordningen kan du læse en uddybende beskrivelse af uddannelsen, dens fagelementer og eksamensformer. Herunder mål for viden, færdigheder og kompetencer.  

Retninger

Vi arbejder på at udvikle de mest relevante studieretninger til dig, og vi beskriver dem her, så snart vi er klar til at præsentere dem. 

Praktik

uddannelsen til Finansbachelor skal du i praktik i seks måneder. Praktikforløbet giver dig mulighed for at forbinde din teoretiske viden med praktiske opgaver, som du vil møde som færdiguddannet.

I praktikforløbet oplever du, hvordan dit fremtidige job kan se ud, samt hvilke jobfunktioner du kan varetage. Du får i løbet af praktikken desuden et realistisk billede af dit fremtidige job og en uvurderlig relevant erhvervserfaring, som du kan bruge i et finansbachelor job som nyuddannet.  

Hvor kan du komme i praktik?

Som Finansbachelor vil din praktik afhænge af, hvilken retning du har valgt. Din praktik vil dermed være med til at specialisere dig yderligere inden for din valgte retning, og det er en god måde at forberede dig til et fremtidigt finansøkonom job.

 

Hvordan finder du din praktikplads?

Du og din praktikvejleder finder i samarbejde en praktikplads, der passer til dig. Og sammen med praktikvirksomheden opstiller I nogle rammer og kriterier for praktikforløbet. Vi godkender alle praktikvirksomheder og praktikaftaler, så du er sikker på, at du får det ønskede udbytte af dine tre måneders praktik. Praktikken kan også foregå i udlandet.

Når du skal finde en praktikplads kan du benytte vores praktikportal, hvor du kan oprette et CV og se forskellige virkomsheders praktikstillinger.

Vær opmærksom på, at praktikperioden er ulønnet og SU-berettiget.

Hvad kan jeg blive?

Med en uddannelse som finansbachelor kan du fx kickstarte din karriere i den finansielle sektor.

 
 

Du kan fx blive

 • Juridisk rådgiver
 • Specialiseret bankrådgiver
 • Konsulent og rådgiver i realkreditinstitutter
 • Ejendomsadministrations-medarbejder
 • Kompleks erhvervskunderådgiver
 • Revisor
 • Investeringsrådgiver

Adgangskrav og optagelse

 • Adgangskrav til kvote 1

  For at blive optaget direkte via kvote 1 skal du have bestået en af følgende ungdomssuddannelser:

  • Den almene studendereksamen (STX)
  • Højere forberedelseseksamen (HF)
  • Højere handelseksamen (HHX)
  • Højere teknisk eksamen (HTX)
  • Erhvervsfaglig studentereksamen i forbindelse med erhvervsuddannelse (EUX)
  • HF-forløb for fremmedsprogede (GIF)
  • En tilsvarende udenlandsk eller international eksamen

  For alle gælder, at du skal have bestået fagene engelsk C og enten matematik B eller virksomhedsøkonomi B.

  Når du søger om optagelse via kvote 1, sker det udelukkende på baggrund af din eksamenskarakter fra den adgangsgivende eksamen.

  Adgangskravene skal være opfyldt ved studiestart. Du kan derfor godt søge om optagelse, inden du er færdig med fx din adgangsgivende eksamen eller supplerende fag.

 • Adgangskrav til kvote 2

  Søger du gennem kvote 2, tæller flere faktorer med i optagelses-vurderingen. For at søge om optagelse gennem kvote 2 skal du enten opfylde kriterierne for kvote 1 eller en af følgende:

  • En erhvervsuddannelse af mindst 3 års varighed. Desuden skal følgende fag være bestået. Engelsk C og enten matematik B eller virksomhedsøkonomi B.

  Du kan muligvis blive optaget på uddannelsen, selvom du ikke opfylder de formelle krav. Det kan du, hvis du kan dokumentere, at du har faglige kvalifikationer, som kan sidestilles med de formelle krav. Kontakt vejlederne længere nede på siden, hvis du er interesseret i en individuel kompetencevurdering med henblik på optagelse.

  Adgangskravene skal være opfyldt ved studiestart. Du kan derfor godt søge om optagelse, inden du er færdig med fx din adgangsgivende eksamen eller supplerende fag.

  Alle ansøgninger via kvote 2 bliver behandlet individuelt.

  Læs også vores generelle og uddybende "Op og ned på kvote 2", hvis du vil vide mere. 

 • Ansøgningsfrister

  5. juli kl. 12:00

  Her skal du søge om optagelse, hvis du ønsker at søge gennem kvote 1 og ønsker at blive optaget alene på baggrund af en dansk gymnasial eksamen. 

  15. marts kl. 12:00

  Her skal du søge om optagelse på en baggrund, som ikke falder ind under betingelserne for at søge til fristen 5. juli. Det gælder:

  Optagelse efter ansøgningsfristerne

  Du kan blive optaget efter ansøgningsfristerne, hvis vi har ledige studiepladser. Ansøgere, der søger inden fristerne, får dog tildelt en studieplads først.

  Optagelse på en ledige studieplads kan både ske efter kriterierne for kvote 1 og kvote 2. 

  Efter det ordinære optag gennem optagelse.dk sidst i juli vil du kunne finde de uddannelser, som vi har ledige studiepladser på og ansøge om optagelser på dem her

 • Kvotefordeling

  Kvote 1: 65 %
  Kvote 2: 35 %

 • Anbefalede genopfrisknings-kurser

  Giv dig selv en god start på dit nye studie som finansøkonom med lidt forberedelse inden studiet for alvor går i gang.

  Særligt, hvis det er længe siden, at du sidst gik i skole, kan det være en god investering. 

  Vi anbefaler følgende kurser.   

  Økonomisk matematik

   

 • Kandidatreglen

  Kandidatreglen betyder, at hvis du allerede har gennemført en kandidatuddannelse fra Danmark eller udlandet, kan du som udgangspunkt kun blive optaget på en ny videregående uddannelse, hvis der er ledige pladser på den uddannelse, du du ønsker optagelse på.

  På uddannelser med frit optag uden dimensionering har reglen derfor ingen betydning. 

  Er du i tvivl om noget, er vi klar til at hjælpe og vejlede. Ring til os eller send os en mail på HvadKanJegBlive@eaDania.dk, så vender en af vores studievejledere retur til dig.

 • Søg om merit

  Hvis du har gennemført relevante uddannelser eller dele heraf i enten Danmark eller udlandet, skal du søge om at få merit. Du er, når du sender din ansøgning forpligtet til at informere om de relevante uddannelseselementer du har. Læs mere om merit.

 • Søg via optagelse.dk

  Din ansøgning skal laves digitalt på optagelse.dk og du skal bruge dit nemID/mitID.

  Du kan lave din ansøgning i flere omgange, og den er først sendt afsted, når du har underskrevet digitalt med dit nemID. Det sidste skal du til gengæld huske at gøre inden ansøgningsfristen.

  Du kan søge om optagelse til det kommende studieår fra 1. februar. Fristen for kvote 2 er 15. marts kl. 12:00, og for kvote 1 er det 5. juli kl. 12:00.

 • Søg frem til studiestart

  Hvis vi har ledige pladser på vores hold, optager vi studerende helt frem til studiestart i august/september og januar/februar. Der er de samme adgangskrav som ellers.

  Ledige pladser vil du op mod studiestart altid finde her.

Studieliv

Vi går særligt op i, at du trives på dit studie, og derfor fokuserer vores undervisere på, at du trives både fagligt og socialt uddannelsen. Studemiljøet på Erhvervsakademi Dania er nærværende og vi er ikke bange for at gå den ekstra mil for din trivsel. 

Undervisningen er virkelighedsnær og foregår oftest på mindre hold, så du har mulighed for at stille spørgsmål og lære under optimale forhold. Det gør også springet fra elev til studerende så blidt og naturligt som muligt.

Internationale muligheder

Drømmer du om at arbejde i udlandet, og er du interesseret i andre kulturer? Så kan du tjekke dine internationale muligheder for praktik eller studie i udlandet hos Erhvervsakademi Dania her. International erfaring kan nemlig både give dig en oplevelse for livet og ekstra plusser på dit CV.

Kontakt og vejledning

Lektor & Studiekoordinator for Finansøkonom
Silkeborg
Lektor
Silkeborg
Studievejleder & Studiekoordinator for Handelsøkonom
Silkeborg

Praktiske oplysninger

 • Uddannelsens niveau

  Uddannelsen til finansbachelor er en mellemlang videregående uddannelse på 210 ECTS-point. Forkortelsen står for "European Credit Transfer and Accumulation System", og betyder kort sagt for dig, at du kan få uddannelsen anerkendt i andre europæiske lande. 

  I den officielle kvalifikationsramme over livslang læring ligger uddannelsen på niveau 6 af 8. Du kan efterfølgende læse videre på en uddannelse, der ligger på niveau 7. Det kan fx være en kandidat- eller masteruddannelse. Efter det er din vej åben for at læse videre på niveau 8, som er forskergraden.

  Uddannelsesstigen er nem overskuelig i en visualiseret udgave.

 • Læs videre

  Med en uddannelse som finansbachelor kan du også læse videre og bygge
  ovenpå.

  Der er fx mulighed for at læse en kandidat i samfundsvidenskabelig jura. 

  Der er også mulighed for at bygge videre på uddannelsen i udlandet.

  Mulighederne for videreuddannelse som finansbachelor udvikler sig løbende, og hvilke muligheder du har, vil også afhænge af, hvad du i øvrigt har af uddannelse og erfaring.

 • Økonomi og SU

  Uddannelsen er SU-berettiget. Du kan læse mere om SU på su.dk.

  Bor du i lejebolig kan du muligvis få boligstøtte af din bopælskommune. Dine specifikke muligheder må du forhøre dig om hos din kommune.

 • Studiebolig

  Alle vores campusser er beliggende i byer, hvor du som studerende har god mulighed for at finde en bolig til SU-venlige priser.

  På campussiden fra Silkeborg, som tilbyder denne uddannelse, kan du læse vores lokale personales gode råd om bolig i netop den by.

   

  Silkeborg

   

 • Studieture

  Alle uddannelser arrangerer studieture. På de lokale campussider, kan du se, hvilke studieture, som man arrangerer for de studerende. 

   

  Silkeborg

   

 • Eksamen

  I løbet af din studietid vil du møde forskellige prøver og eksamener, nogle vil være skriftlige mens andre vil være mundtlige. Din uddannelse slutter altid med en afsluttende opgave, som du efterfølgende skal forsvare til en mundtlig eksamen.

  I studieordningen kan du se flere detaljer for eksamener og prøver under uddannelsen. Du kan også læse mere i eksamensreglementet.

 • Bøger

  Inden du starter og før hvert semester, vil du modtage en liste over litteratur, som du skal anskaffe dig.

  Nogle køber bøgerne fra ny, mens andre finder noget af litteraturen brugt eller låner sig til det. Udgifter til undervisningsmateriale som bøger og anden litteratur skal du selv betale.

 • Hjælp hvis jeg er ordblind eller har andre særlige behov

  Du har mulighed for at få hjælp via Specialpædagogisk Støtte-ordningen (SPS), hvis du har brug for ekstra hjælp til at kunne gennemføre uddannelsen på samme vilkår som andre. Læs mere om SPS.

 • Studieordning samt andre informationer

Undervisere i Silkeborg

Lektor & Studiekoordinator for Finansøkonom
Silkeborg
Adjunkt
Silkeborg
Adjunkt
Silkeborg
Adjunkt
Silkeborg
Lektor
Silkeborg
Adjunkt
Silkeborg
Studiesekretær
Silkeborg
Lektor
Silkeborg
Adjunkt
Silkeborg
Lektor
Silkeborg
Lektor & Studiekoordinator for Finansøkonom online
Silkeborg

Ekstra tilbud

Både før og under dit studie tilbyder vi dig noget ekstra. Vi vil nemlig gerne give vores studerende de bedste forudsætninger for at få en god studietid hos os og en god karrierestart. 

Før du starter hos Erhvervsakademi Dania, tilbyder vi derfor en række forskellige genopfriskning-kurser, og under dit studie kan du vælge at supplere din uddannelse med ekstra viden, så du står endnu stærkere som nyuddannet. 

Bliv klar til studiestart med et genopfrisknings-kursus

Forud for studiestart tilbyder vi altid flere kurser, som har det formål at hjælpe dig til at få en god start på din uddannelse hos os.

Vi har primært korte uddannelser, så du bliver præsenteret for teori, øvelser og opgaver fra første dag på studiet. Derfor oplever mange, at det er en stor fordel at starte med at genopfriske deres viden. Det er selvfølgelig frivilligt, men mange har stor glæde af det. 

Se de forskellige kurser.

Stå stærkere med et ekstra fag

Har du overskud og lyst til det i dagligdagen, tilbyder vi dig at læse et akademifag hos os sideløbende med din fuldtidsuddannelse. 

Et akademifag vil give dig noget ekstra til CV'et og kan lette dit arbejde med at finde praktikplads under og job efter endt studie. 

 

Vi tilbyder i udgangspunktet ekstra akademifag på alle vores campusser i foråret og efteråret. Du er selvfølgelig velkommen til at læse fag på et andet campus end der, hvor du læser din fuldtidsuddannelse. 

Du kan også overveje at læse

Hjalp denne side dig?