Del siden
 
       
 

El-installatør

Vil du gerne være el-installatør?

Går du efter at arbejde som projektleder eller rådgiver på el-området, eller er drømmen måske at blive selvstændig el-installatør? Med uddannelsen som el-installatør kan du få den lovpligtige autorisation. Dermed er vejen banet for en karriere med gode job, da der er stor efterspørgsel på uddannede installatører i branchen.

Du bliver gennem uddannelsen rustet til forskellige job i installatør- og rådgivende ingeniørvirksomheder. Din titel kan fx blive projektleder, overmontør, rådgiver, afdelingsleder, entrepriseleder, stærkstrømstekniker eller selvstændig. Med en uddannelse som el-installatør har du gode kort på hånden, uanset om du gerne vil arbejde inden for el-faget som ansat i en virksomhed eller som selvstændig i dit eget firma.

Video

Fakta

Titel

Installatør, stærkstrøm

Uddannelsesniveau

Kort videregående uddannelse, 120 ECTS-point

Varighed

2 år på fuldtid. Findes også på deltid.

Praktik

3 måneders SU-berettiget praktik

Studiestart

August/september

Uddannelsesby

Randers

Undervisningssprog

Dansk

Ansøgning

via optagelse.dk

Indhold og opbygning

Uddannelsen kombinerer teori og praktik. De første 3 semestre (1½ år) foregår på erhvervsakademiet. Her vil der være en kombination af holdundervisning og projektarbejde. Al undervisning tager udgangspunkt i konkrete problemstillinger. Under projektarbejde vil virksomheder ofte inddrages med cases eller som en aktiv del i et projekt. Dette giver dig automatisk et indblik i forskellige problematikker fra den virkelige verden, som du vil støde på som færdiguddannet el-installatør.

På fjerde og sidste semester skal du i praktik, hvor teorierne for alvor skal afprøves. Her vil du både lære meget om erhvervslivet, men også rigtig meget om dig selv som person. Efter praktikken mangler du kun den afsluttende opgave, inden du er færdig med din installatøruddannelse.

Du vil blive undervist i topmoderne bygninger, da vi har fået lavet en tilbygning
på 1500 m2 til vores tekniske uddannelser, som er en såkaldt intelligent bygning.
Det betyder, at du kan få afprøvet teorien i praksis i forbindelse med undervisningen.

Uddannelsens kerneområder

 • Installationsteknik

  Her vil du lære at løse tekniske og dokumentmæssige problemer inden for energi og installations- områderne.

  Du vil også blive introduceret til, hvordan du kan bruge din kommunikation hensigtsmæssigt, når du en dag står som færdiguddannet el-installatør.

 • Virksomheden

  Her lærer du med udgangspunkt i en given virksomheds forskellige parametre at projektere og gennemføre forskellige installationsprojekter efter den gældende lovgivning og kvalitetskrav.

 • Teknologi og projektering

  Her skal du lære at projektere og gennemføre el-installations- og energiforsyningsprojekter. Fx lærer du at lave tekniske beregninger af elforsyningsanlæg.

Praktik

For at skabe den rette balance mellem din teoretiske viden og din evne til at omsætte den i praksis, skal du på elinstallatør-uddannelsen i praktik i ni uger i en virksomhed.

Med praktikforløbetelinstallatør-uddannelsen vil du blive klogere på, hvad du kan bidrage med som el-installatør ude i erhvervslivet. Forløbet vil også give dig et realistisk billede af, hvordan det vil være at komme i job efter endt uddannelsesforløb. Derudover giver praktikforløbet dig også den rigtige joberfaring, hvilket automatisk gør dig mere attraktiv, når du senere skal ud og søge et job.

 

Som el-installatør kan du komme i praktik i forskellige virksomheder i el-branchen. Aktivitetsniveauet har været stigende i branchen gennem de seneste år, hvilket betyder, at du har mulighed for at komme ind i en virksomhed og gøre en stor forskel. Når du kommer i praktik under dit uddannelsesforløb som el-installatør, kan du blandt andet komme til at agere projektleder eller sælger ude i virksomheden. En praktikplads er en helt unik måde at få opbygget et solidt netværk i erhvervslivet på. Dine nye forbindelser kan blive afgørende for din kommende fremtid som færdiguddannet el-installatør.

Praktikperioden er ulønnet og SU-berettiget.

 

Sammen med din praktikvejleder finder du en praktikplads, hvorefter I - sammen med praktikvirksomheden - opstiller nogle rammer og kriterier for praktikken. Alle praktikvirksomheder og praktikaftaler bliver godkendt af Erhvervsakademi Dania, så du er sikker på, at du får det ønskede udbytte ud af dine tre måneders praktik, som kan foregå i Danmark eller i udlandet. Du har altså ikke kun én mulighed på din installatøruddannelse, men flere.

Et af de redskaber, vi stiller til rådighed på elinstallatør-uddannelsen, er vores praktikportal, hvor du som studerende kan oprette et CV og virksomheder kan slå praktikstillinger op. Praktikportalen er vellidt og anvendes meget af vores studerende samt virksomheder.

arkitekttegninger med passer og blyant

Hvad kan jeg blive?

Med en uddannelse som el-installatør har du gode kort på hånden, hvis du gerne vil arbejde selvstændigt inden for el-faget som ansat eller i eget firma. Du kan også få jobs inden for det private og offentlige – både i indland og udland. Elinstallatør-uddannelsen tager udgangspunkt i erhvervslivet og de krav, virksomhederne stiller. Det betyder, at du bliver klædt ekstra godt på til at kunne klare dig på din kommende arbejdsplads som færdiguddannet el-installatør.

 
 

Du kan fx blive

 • Rådgivende el-installatør
 • Projektleder
 • Sælger
 • Ingeniør
 • Stærkstrømstekniker
 • Overmontør
 • Selvstændig autoriseret el-installatør

Adgangskrav og optagelse

 • Adgangskrav til kvote 1

  For at blive optaget direkte via kvote 1 skal du have bestået en af følgende ungdomssuddannelser:

  • Installatør inden for stærkstrøm:
  • Elektriker 1 og 2
  • Elektriker (bygningsautomatik, installationsteknik, kommunikationsteknik, styrings- og reguleringsteknik),
  • Elektronik- og svagstrømsuddannelsen
  • Automatik- og procesuddannelsen (med specialer og trin 2)

  Når du søger om optagelse via kvote 1, sker det udelukkende på baggrund af din eksamenskarakter fra den adgangsgivende eksamen.

 • Adgangskrav til kvote 2

  Søger du gennem kvote 2, tæller flere faktorer med i optagelses-vurderingen. For at søge om optagelse gennem kvote 2 skal opfylde samme krav som til kvote 1, som er følgende:

  • Installatør inden for stærkstrøm:
  • Elektriker 1 og 2
  • Elektriker (bygningsautomatik, installationsteknik, kommunikationsteknik, styrings- og reguleringsteknik),
  • Elektronik- og svagstrømsuddannelsen
  • Automatik- og procesuddannelsen (med specialer og trin 2)

  Læs også vores generelle og uddybende "Op og ned på kvote 2", hvis du vil vide mere. 

   

 • Ansøgningsfrister

  5. juli kl. 12:00

  Her skal du søge om optagelse, hvis du ønsker at søge gennem kvote 1, og ønsker at blive optaget alene på baggrund af en dansk gymnasial eksamen. 

  15. marts kl. 12:00

  Her skal du søge om optagelse på en baggrund, som ikke falder ind under betingelserne for at søge til fristen 5. juli. Det gælder:

  Optagelse efter ansøgningsfristerne

  Du kan blive optaget efter ansøgningsfristerne, hvis vi har ledige studiepladser. Ansøgere, der søger inden fristerne, får dog tildelt en studieplads først.

  Optagelse på en ledige studieplads kan både ske efter kriterierne for kvote 1 og kvote 2. 

  Efter det ordinære optag gennem optagelse.dk sidst i juli, vil du kunne finde hvilke uddannelser, som vi har ledige studiepladser på og ansøge om optagelser på dem her

 • Kvotefordeling

  Der er frit optag på uddannelsen, så længe du opfylder adgangskravene.

   

 • Søg om merit

  Hvis du har gennemført relevante uddannelser eller dele heraf i enten Danmark eller udlandet, skal du søge om at få merit. Du er, når du sender din ansøgning forpligtet til at informere om de relevante uddannelseselementer du har. Læs mere om merit.

 • Søg via optagelse.dk

  Din ansøgning skal laves digitalt på optagelse.dk og du skal bruge dit nemID/mitID.

  Du kan lave din ansøgning i flere omgange, og den er først sendt afsted, når du har underskrevet digitalt med dit nemID. Det sidste skal du til gengæld huske at gøre inden ansøgningsfristen.

  Du kan søge om optagelse til det kommende studieår fra 1. februar. Fristen for kvote 2 er 15. marts kl. 12:00, og for kvote 1 er det 5. juli kl. 12:00.

 • Søg frem til studiestart

  Hvis vi har ledige pladser på vores hold, optager vi studerende helt frem til studiestart i august og januar. Der er de samme adgangskrav som ellers.

  Ledige pladser vil du op mod studiestart altid finde her.

Studieliv

Det kan være et stort spring, når du pludselig går fra at være elev til at være studerende på elinstallatør-uddannelsen – ligesom med alle andre uddannelser. Hos Dania er undervisningen virkelighedsnær og nærværende. Det betyder fx., at du oftest modtager din undervisning på mindre hold, hvor der er plads til, at du kan stille spørgsmål undervejs i undervisningen. På denne måde kan du få så meget viden med dig som overhovedet muligt, når du læser til el-installatør.

 

Dermed bliver springet for dig så blidt og naturligt, at du måske ikke oplever det ud over, at du lærer en hel del mere. Og det giver et nærværende studiemiljø, hvor underviserne går op i, at du trives og bliver dygtig.

Vi er ikke bange for at gå en ekstra mil for at du skal trives som studerende på installatøruddannelsen. Vi tror nemlig ikke på, at nogen kan lære optimalt, hvis de ikke har det godt. Derfor vil du på elinstallatør-uddannelsen møde undervisere, som både kerer sig om din faglighed og dit øvrige velbefindende. Hos os er der plads til alle.

Internationale muligheder

Drømmer du om at arbejde uden for Danmarks grænser? Har du altid været fascineret af andre kulturer? Og har du også fundet ud af, at det virkelig giver plusser på CV’et, når man har været i praktik eller studeret i udlandet? Så tjek dine internationale muligheder, som studerende på Dania.

På elinstallatør-uddannelsen får du
nemlig mulighed for at tage et semester i udlandet. Vi har bl.a. partnere i England, Frankrig, Holland og Tyskland, som du let kan komme i kontakt med. Hvis du gerne vil endnu længere væk, har vi ligeledes internationale partnere i både Vietnam, Sydkorea og Canada. El-installatøruddannelsen giver dig altså mulighed for at opleve noget ud over det sædvanlige. Det er kun din egen fantasi, der sætter grænser.

Ekstra tilbud

Både før og under dit studie tilbyder vi dig noget ekstra. Vi vil nemlig gerne give vores studerende de bedste forudsætninger for at få en god studietid hos os og en god karrierestart. 

Før du starter hos Erhvervsakademi Dania, tilbyder vi derfor en række forskellige studieforberedende kurser, og under dit studie kan du vælge at supplere din uddannelse med ekstra viden, så du står endnu stærkere som nyuddannet. 

Bliv klar til studiestart med et studieforberedende kursus

Forud for studiestart i efteråret tilbyder vi i august altid flere kurser, som har det formål at hjælpe dig til at få en god start på din uddannelse hos os.

Vi har primært korte uddannelser, så du bliver præsenteret for teori, øvelser og opgaver fra første dag på studiet. Derfor oplever mange, at det er en stor fordel at starte med et studieforberedende kursus. Det er selvfølgelig frivilligt, men mange har stor glæde af det. 

Hvis du ender med at blive optaget på baggrund af en individuel kompetencevurdering, hvori det er en betingelse, at du gennemfører et bestemt studieforberedende kursus, så forventer vi, at du tilmelder dig og deltager. Alternativt kan du gennemføre et tilsvarende gymnasielt supplerings-kursus.

Se de forskellige kurser.

Stå stærkere med et ekstra fag

Har du overskud og lyst til det i dagligdagen, tilbyder vi dig at læse et akademifag hos os sideløbende med din fuldtidsuddannelse. 

Et akademifag vil give dig noget ekstra til CV'et og kan lette dit arbejde med at finde praktikplads under og job efter endt studie. 

 

Vi tilbyder i udgangspunktet ekstra akademifag på alle vores campusser i foråret og efteråret. Du er selvfølgelig velkommen til at læse fag på et andet campus end der, hvor du læser din fuldtidsuddannelse. 

Kontakt og vejledning

Studiesekretær
Randers
Studiekoordinator
Randers

Praktiske oplysninger

 • Uddannelsens niveau

  Uddannelsen til el-installatør er en kort videregående uddannelse på 120 ECTS-point. Forkortelsen står for "European Credit Transfer and Accumulation System", og betyder kort sagt for dig, at du kan få uddannelsen anerkendt i andre europæiske lande. 

  I den officielle kvalifikationsramme over livslang læring ligger uddannelsen på niveau 5 af 8. Du kan efterfølgende læse videre på en uddannelse, der ligger på niveau 6. Det kan du f.eks. ved at læse en halvanden årig professions-bachelor top-up. Efter det er din vej åben for at læse videre på niveau 7 og slutteligt 8, som er forskergraden.

  Uddannelsesstigen er nem overskuelig i en visualiseret udgave.

 • Læs videre

  Som el-installatør har du forskellige videreuddannelsesmuligheder.

  Du kan videreuddanne dig med en 1½-årig overbygningsuddannelse, så du bliver professionsbachelor i energimanagement, innovation og entrepreneurship, produktudvikling og teknisk integration eller teknisk manager offshore. Du kan også videreuddanne dig til fx diplomingeniør eller civilingeniør.

  Der er også mulighed for at bygge videre på uddannelsen i udlandet.

  Mulighederne for videreuddannelse som el-installatør udvikler sig løbende, og hvilke muligheder du har, vil også afhænge af, hvad du i øvrigt har af uddannelse og erfaring.

 • Økonomi og SU

  Uddannelsen er SU-berettiget. Du kan læse mere om SU på su.dk.

  Bor du i lejebolig kan du muligvis få boligstøtte af din bopælskommune. Dine specifikke muligheder må du forhøre dig om hos din kommune.

 • Studiebolig

  Alle vores campusser er beliggende i byer, hvor du som studerende har god mulighed for at finde en bolig til SU-venlige priser.

  På campussiderne, som tilbyder denne uddannelse, kan du læse vores lokale personales gode råd om bolig i netop den by.

  Randers

   

 • Studieture

  Alle uddannelser arrangerer studieture. På de lokale campussider, kan du se, hvilke studieture, som man arrangerer for de studerende. 

   

  Randers

   

 • Eksamen

  I løbet af din studietid vil du møde forskellige prøver og eksamener, nogle vil være skriftlige mens andre vil være mundtlige. Din uddannelse slutter altid med en afsluttende opgave, som du efterfølgende skal forsvare til en mundtlig eksamen.

  I studieordningen kan du se flere detaljer for eksamener og prøver under uddannelsen. Du kan også læse mere i eksamensreglementet.

 • Bøger

  Inden du starter og før hvert semester, vil du modtage en liste over litteratur, som du skal anskaffe dig.

  Nogle køber bøgerne fra ny, mens andre finder noget af litteraturen brugt eller låner sig til det. Udgifter til undervisningsmateriale som bøger og anden litteratur skal du selv betale.

 • Hjælp hvis jeg er ordblind eller har andre særlige behov

  Du har mulighed for at få hjælp via Specialpædagogisk Støtte-ordningen (SPS), hvis du har brug for ekstra hjælp til at kunne gennemføre uddannelsen på samme vilkår som andre. Læs mere om SPS.

 • Studieordning samt andre informationer

Undervisere

Adjunkt
Randers
Studiekoordinator
Randers
Studiekoordinator
Randers

Du kan også overveje at læse

Hjalp denne side dig?