Del siden
 
       
 

El-installatør­ / Service Engineer

Vil du gerne være el-installatør eller det, som på engelsk betegnes Service Engineer? Hos os kan du vælge mellem klasseundervisning i Randers eller online fjernundervisning.

Går du efter at arbejde som projektleder eller rådgiver på el-området, eller er drømmen måske at blive selvstændig el-installatør? Med uddannelsen som Service Engineer kan du få den lovpligtige autorisation. Dermed er vejen banet for en karriere med gode job, da der er stor efterspørgsel på uddannede installatører i branchen.

Du bliver gennem uddannelsen rustet til forskellige job i installatør- og rådgivende ingeniørvirksomheder samt hos elforsyningsselskaber. Din titel kan blive projektleder, rådgivende ingeniør, afdelingsleder, Service Engineer, entrepriseleder eller selvstændig. Med en uddannelse som el-installatør/Service Engineer har du gode kort på hånden, uanset hvor du gerne vil arbejde inden for el-faget.

Video

Fakta

Titel

Elinstallatør

Uddannelsesniveau

Kort videregående uddannelse, 120 ECTS-point

Varighed

2 år på fuldtid. Findes også på deltid.

Praktik

3 måneders SU-berettiget praktik

Studiestart

August/september

Uddannelsesby

Randers eller online

Undervisningssprog

Dansk

Ansøgning

via optagelse.dk

Indhold og opbygning

Uddannelsen kombinerer teori og praktik. De første 3 semestre (1½ år) har fokus på teorien, og du vælger selv, om du vil studere hjemmefra via fjernundervisning eller møde op på campus i Randers. Deltager du online, skal du deltage i undervisningen, mens den foregår. Dog skal du være opmærksom på, at der kan være tale om fysisk fremmøde til eksaminer eller dele af undervisningen.

Teoriundervisningen vil være en kombination af holdundervisning og projektarbejde. Al undervisning tager udgangspunkt i konkrete problemstillinger. Under projektarbejde vil virksomheder ofte inddrages med cases eller som en aktiv del af et projekt. Dette giver dig et indblik i virkelige problematikker, du vil støde på som færdiguddannet el-installatør.

På fjerde og sidste semester skal du i praktik, hvor teorierne for alvor skal afprøves. Her vil du både lære meget om erhvervslivet, men også rigtig meget om dig selv. Efter praktikken mangler du kun den afsluttende opgave, inden du er færdig med din installatøruddannelse.

Du vil blive undervist i topmoderne lokaler med det nyeste AV-udstyr, både hvad angår lyd og billede, så du føler dig tilstede i klasseværelset, selvom du sidder hjemme.

På uddannelsen kommer du omkring

 • Installationsteknik

  Her vil du lære at løse tekniske og dokumentmæssige problemer inden for energi og installations- områderne.

  Du vil også blive introduceret til, hvordan du kan bruge din kommunikation hensigtsmæssigt, når du en dag står som færdiguddannet el-installatør.

 • Virksomheden

  Her lærer du med udgangspunkt i en given virksomheds forskellige parametre at projektere og gennemføre forskellige installationsprojekter efter den gældende lovgivning og kvalitetskrav.

 • Teknologi og projektering

  Her skal du lære at projektere og gennemføre el-installations- og energiforsyningsprojekter. Fx lærer du at lave tekniske beregninger af elforsyningsanlæg.

studieordningen kan du læse en uddybende beskrivelse af uddannelsen, dens fagelementer og eksamensformer. Herunder mål for viden, færdigheder og kompetencer.  

Det særlige ved en hybriduddannelse

El-installatøruddannelsen er en hybriduddannelse, hvor du selv bestemmer, om du vil følge undervisningen på campus i Randers eller bag skærmen.

Vælger du at studere online, skal du vide, at det er en disciplin i sig selv at studere online, og det stiller særlige krav til dig og din selvdisciplin. Du skal forvente at bruge 37 timer om ugen på studiet, og et fastsat antal af timerne vil foregå live, hvor du sidder hjemmefra og deltager aktivt i onlineundervisning, mens den foregår.

Vi lægger stor vægt på samarbejde, og du vil løbende være i dialog med undervisere, som kan understøtte dig i at strukturere din hverdag.

I forbindelse med studiestart arbejder vi på at lave et fysisk to-dages seminar på campus i Randers. Mødet med dine studiekammerater i virkeligheden vil støtte og udvikle det sociale mellem jer studerende, ligesom forholdet til dine undervisere får en god start. Opstartseminaret er frivilligt, men vi anbefaler dig at deltage. 

Samme undervisning fysisk og online

Undervisningen foregår i et hybrid undervisningslokale, som er optimeret, så du som studerende får den samme oplevelse uanset om du sidder i lokalet eller er med hjemmefra.

Undervisningen vil foregå i tidsrummet 8:30-16:00 dansk tid. Herudover vil du skulle forberede dig og lave opgaver selvstændigt og deltage i online studiegrupper med dine medstuderende.

Struktur og selvdisciplin

Når du læser el-installatør/Service Engineer online hos os, forventer vi af dig, at du er god til at strukturere din tid og har selvdisciplin til at overholde den. Det er vigtigt, at du er klar over denne præmis fra start.

Du skal forvente at du skal lave afleveringer ofte. Det er vores måde at måle på, om du lærer det, du skal. 

Studiet er normeret som fuldtidsstudie, så du vil i gennemsnit skulle bruge 37 timer om ugen. Men du bestemmer, udover den faste undervisning, selv, hvornår du bruger tid på uddannelsen. I forbindelse med gruppearbejde må I sammen finde en løsning, der passer gruppen. 

Strukturerer du din tid godt, og bruger du den tid på studiet, som du skal, kan du til gengæld forvente topmotiverede undervisere og en fremragende uddannelse med gode muligheder efterfølgende. 

Praktik

For at skabe den rette balance mellem din teoretiske viden og din evne til at omsætte den i praksis, skal du på elinstallatør-uddannelsen i praktik i ni uger i en virksomhed. Læser du online med fjernundervisning skal du stadig fysisk i praktik i en virksomhed i Danmark eller udlandet. Se fx videoen nedenfor.

Video

Med praktikforløbet på Service Engineer-uddannelsen vil du blive klogere på, hvad du kan bidrage med som færdiguddannet ude i erhvervslivet. Forløbet vil også give dig et realistisk billede af, hvordan det vil være at komme i job efter endt uddannelsesforløb. Derudover giver praktikforløbet dig også den rigtige joberfaring, hvilket automatisk gør dig mere attraktiv, når du senere skal ud og søge et job.

 

Som el-installatør kan du komme i praktik i forskellige virksomheder i el-branchen. Aktivitetsniveauet har været stigende i branchen gennem de seneste år, hvilket betyder, at du har mulighed for at komme ind i en virksomhed og gøre en stor forskel. Når du kommer i praktik under dit uddannelsesforløb som Service Engineer, kan du blandt andet komme til at agere projektleder eller sælger ude i virksomheden. En praktikplads er en helt unik måde at få opbygget et solidt netværk i erhvervslivet på. Dine nye forbindelser kan blive afgørende for din kommende fremtid som færdiguddannet el-installatør.

Praktikperioden er ulønnet og SU-berettiget.

 

Sammen med din praktikvejleder finder du en praktikplads, hvorefter I - sammen med praktikvirksomheden - opstiller nogle rammer og kriterier for praktikken. Alle praktikvirksomheder og praktikaftaler bliver godkendt af Erhvervsakademi Dania, så du er sikker på, at du får det ønskede udbytte ud af dine tre måneders praktik, som kan foregå i Danmark eller i udlandet. Du har altså ikke kun én mulighed på din installatøruddannelse, men flere.

Et af de redskaber, vi stiller til rådighed på elinstallatør-uddannelsen, er vores praktikportal, hvor du som studerende kan oprette et CV og virksomheder kan slå praktikstillinger op. Praktikportalen er vellidt og anvendes meget af vores studerende samt virksomheder.

studerende kikker på elinstallationer

Hvad kan jeg blive?

Med en uddannelse som el-installatør har du gode kort på hånden, hvis du gerne vil arbejde selvstændigt inden for el-faget som ansat eller i eget firma. Du kan også få jobs inden for det private og offentlige – både i indland og udland. Elinstallatør-uddannelsen tager udgangspunkt i erhvervslivet og de krav, virksomhederne stiller. Det betyder, at du bliver klædt ekstra godt på til at kunne klare dig på din kommende arbejdsplads som færdiguddannet el-installatør.

 
 

Du kan fx blive

 • Rådgivende ingeniør
 • Projektleder
 • Salgsingeniør
 • El-konstruktør
 • Overmontør
 • Selvstændig autoriseret el-installatør

Startlønnen for en nyuddannet el-installatør ligger ifølge UddannelsesZoom på 34.900-44.200 kr. afhængig af erhvervserfaring.

Adgangskrav og optagelse

 • Adgangskrav

  For at blive optaget skal du have bestået en af følgende:

  • Elektrikeruddannelsen (med specialer)
  • Elektronik- og svagstrømsuddannelsen
  • Automatik- og procesuddannelsen (med specialer og trin 2)

  Adgangskravene skal være opfyldt ved studiestart. Du kan derfor godt søge om optagelse, inden du er færdig med fx din adgangsgivende eksamen eller supplerende fag.

 • Ansøgningsfrist

  5. juli kl. 12:00

  Ønsker du at søge om optagelse skal du gøre det via optagelse.dk senest den 5. juli kl. 12.00.

  Optagelse efter ansøgningsfristen

  Du kan blive optaget efter ansøgningsfristerne, hvis vi har ledige studiepladser. Ansøgere, der søger inden fristerne, får dog tildelt en studieplads først.

  Efter det ordinære optag gennem optagelse.dk sidst i juli vil du kunne finde de uddannelser, som vi har ledige studiepladser på og ansøge om optagelser på dem her

 • Tekniske krav

  Hvis du ønsker at deltage online via fjernundervisning skal du sikre, at du har følgende:

  Stabil internetforbindelse med en god up- og downloadhastighed

  Computer og webcam

 • Kandidatreglen

  Kandidatreglen betyder, at hvis du allerede har gennemført en kandidatuddannelse fra Danmark eller udlandet, kan du som udgangspunkt kun blive optaget på en ny videregående uddannelse, hvis der er ledige pladser på den uddannelse, du du ønsker optagelse på.

  På uddannelser med frit optag uden dimensionering har reglen derfor ingen betydning. 

  Er du i tvivl om noget, er vi klar til at hjælpe og vejlede. Ring til os eller send os en mail på HvadKanJegBlive@eaDania.dk, så vender en af vores studievejledere retur til dig.

 • Søg om merit

  Hvis du har gennemført relevante uddannelser eller dele heraf i enten Danmark eller udlandet, skal du søge om at få merit. Du er, når du sender din ansøgning forpligtet til at informere om de relevante uddannelseselementer du har. Læs mere om merit.

 • Søg via optagelse.dk

  Din ansøgning skal laves digitalt på optagelse.dk og du skal bruge dit nemID/mitID.

  Du kan lave din ansøgning i flere omgange, og den er først sendt afsted, når du har underskrevet digitalt med dit nemID. Det sidste skal du til gengæld huske at gøre inden ansøgningsfristen.

  Du kan søge om optagelse til det kommende studieår fra 1. februar.

  Der er ansøgningsfrist den 5. juli kl. 12.00.

 • Søg frem til studiestart

  Hvis vi har ledige pladser på vores hold, optager vi studerende helt frem til studiestart i august og januar. Der er de samme adgangskrav som ellers.

  Ledige pladser vil du op mod studiestart altid finde her.

Studieliv

Det kan være et stort spring, når du pludselig går fra at være elev til at være studerende på elinstallatør-uddannelsen – ligesom med alle andre uddannelser. Hos Dania er undervisningen virkelighedsnær og nærværende. Det betyder fx., at du oftest modtager din undervisning på mindre hold, hvor der er plads til, at du kan stille spørgsmål undervejs i undervisningen. På denne måde kan du få så meget viden med dig som overhovedet muligt, når du læser til el-installatør.

 

Dermed bliver springet for dig så blidt og naturligt, at du måske ikke oplever det ud over, at du lærer en hel del mere. Og det giver et nærværende studiemiljø, hvor underviserne går op i, at du trives og bliver dygtig.

Vi er ikke bange for at gå en ekstra mil for at du skal trives som studerende på installatøruddannelsen. Vi tror nemlig ikke på, at nogen kan lære optimalt, hvis de ikke har det godt. Derfor vil du på elinstallatør-uddannelsen møde undervisere, som både kerer sig om din faglighed og dit øvrige velbefindende. Hos os er der plads til alle.

Internationale muligheder

Drømmer du om at arbejde uden for Danmarks grænser? Har du altid været fascineret af andre kulturer? Og har du også fundet ud af, at det virkelig giver plusser på CV’et, når man har været i praktik eller studeret i udlandet? Så tjek dine internationale muligheder, som studerende på Dania.

På elinstallatør-uddannelsen får du
nemlig mulighed for at tage et semester i udlandet. Vi har bl.a. partnere i England, Frankrig, Holland og Tyskland, som du let kan komme i kontakt med. Hvis du gerne vil endnu længere væk, har vi ligeledes internationale partnere i både Vietnam, Sydkorea og Canada. El-installatøruddannelsen giver dig altså mulighed for at opleve noget ud over det sædvanlige. Det er kun din egen fantasi, der sætter grænser.

Ekstra tilbud

Både før og under dit studie tilbyder vi dig noget ekstra. Vi vil nemlig gerne give vores studerende de bedste forudsætninger for at få en god studietid hos os og en god karrierestart. 

Før du starter hos Erhvervsakademi Dania, tilbyder vi derfor en række forskellige genopfriskning-kurser, og under dit studie kan du vælge at supplere din uddannelse med ekstra viden, så du står endnu stærkere som nyuddannet. 

Bliv klar til studiestart med et genopfrisknings-kursus

Forud for studiestart tilbyder vi altid flere kurser, som har det formål at hjælpe dig til at få en god start på din uddannelse hos os.

Vi har primært korte kursus tilbud, så du bliver præsenteret for teori, øvelser og opgaver fra første dag på studiet. Derfor oplever mange, at det er en stor fordel at starte med at genopfriske deres viden. Det er selvfølgelig frivilligt, men mange har stor glæde af det. 

Se de forskellige kurser.

Stå stærkere med et ekstra fag

Har du overskud og lyst til det i dagligdagen, tilbyder vi dig at læse et akademifag hos os sideløbende med din fuldtidsuddannelse. 

Et akademifag vil give dig noget ekstra til CV'et og kan lette dit arbejde med at finde praktikplads under og job efter endt studie. 

 

Vi tilbyder i udgangspunktet ekstra akademifag både online og på vores campusser i foråret og efteråret. 

Kontakt og vejledning

Studiesekretær
Randers
Studiekoordinator
Randers

Praktiske oplysninger

 • Uddannelsens niveau

  Uddannelsen til el-installatør er en kort videregående uddannelse på 120 ECTS-point. Forkortelsen står for "European Credit Transfer and Accumulation System", og betyder kort sagt for dig, at du kan få uddannelsen anerkendt i andre europæiske lande. 

  I den officielle kvalifikationsramme over livslang læring ligger uddannelsen på niveau 5 af 8. Du kan efterfølgende læse videre på en uddannelse, der ligger på niveau 6. Det kan du f.eks. ved at læse en halvanden årig professions-bachelor top-up. Efter det er din vej åben for at læse videre på niveau 7 og slutteligt 8, som er forskergraden.

  Uddannelsesstigen er nem overskuelig i en visualiseret udgave.

 • Læs videre

  Som el-installatør har du forskellige videreuddannelsesmuligheder.

  Du kan videreuddanne dig med en 1½-årig overbygningsuddannelse, så du bliver professionsbachelor i energimanagement, innovation og entrepreneurship, produktudvikling og teknisk integration eller teknisk manager offshore. Du kan også videreuddanne dig til fx diplomingeniør eller civilingeniør.

  Der er også mulighed for at bygge videre på uddannelsen i udlandet.

  Mulighederne for videreuddannelse som el-installatør udvikler sig løbende, og hvilke muligheder du har, vil også afhænge af, hvad du i øvrigt har af uddannelse og erfaring.

 • Økonomi og SU

  Uddannelsen er SU-berettiget. Du kan læse mere om SU på su.dk.

  Bor du i lejebolig kan du muligvis få boligstøtte af din bopælskommune. Dine specifikke muligheder må du forhøre dig om hos din kommune.

 • Studiebolig

  Alle vores campusser er beliggende i byer, hvor du som studerende har god mulighed for at finde en bolig til SU-venlige priser.

  På campussiderne, som tilbyder denne uddannelse, kan du læse vores lokale personales gode råd om bolig i netop den by.

  Randers

   

 • Studieture

  Alle uddannelser arrangerer studieture. På de lokale campussider, kan du se, hvilke studieture, som man arrangerer for de studerende. 

   

  Randers

   

 • Eksamen

  I løbet af din studietid vil du møde forskellige prøver og eksamener, nogle vil være skriftlige mens andre vil være mundtlige. Din uddannelse slutter altid med en afsluttende opgave, som du efterfølgende skal forsvare til en mundtlig eksamen.

  I studieordningen kan du se flere detaljer for eksamener og prøver under uddannelsen. Du kan også læse mere i eksamensreglementet.

 • Bøger

  Inden du starter og før hvert semester, vil du modtage en liste over litteratur, som du skal anskaffe dig.

  Nogle køber bøgerne fra ny, mens andre finder noget af litteraturen brugt eller låner sig til det. Udgifter til undervisningsmateriale som bøger og anden litteratur skal du selv betale.

 • Hjælp hvis jeg er ordblind eller har andre særlige behov

  Du har mulighed for at få hjælp via Specialpædagogisk Støtte-ordningen (SPS), hvis du har brug for ekstra hjælp til at kunne gennemføre uddannelsen på samme vilkår som andre. Læs mere om SPS.

 • Studieordning samt andre informationer

Undervisere

Adjunkt
Randers
Lektor
Randers
Studiekoordinator
Randers

Du kan også overveje at læse

Ofte stillede spørgsmål

 • Kan man skifte mellem fjernundervisning og klasseundervisning?

  Ja, det kan du godt. Vi anbefaler dig måske ikke at gøre det alt for ofte - fx af hensyn til arbejdet i studiegrupperne. Men det kunne godt give mening, at du vælger at møde op i klassen til nogle forløb, mens du ved andre følger med hjemmefra. 

 • Kan jeg blive optaget, hvis jeg ikke kan dansk?

  Det er et krav, at du kan følge undervisningen på dansk, men du behøver ikke være dansk statsborger. 

Sønderjyske Frederik valgte Randers

12.01.2023

Selvom 21-årige Frederik Mathiasen kunne læse til el-installatør hvor som helst i landet, faldt valget på Randers takket være byens størrelse, studieboliger og studiekammerater

Studerende er projektleder på milliard-byggeri

22.03.2022

El-installatør-studerende Michael Salling havde aldrig forestillet sig at være på så stort et projekt som milliardbyggeriet Nicolinehus på Aarhus Ø som praktikant. ”Det er surrealistisk og helt fantastisk”, fortæller han om smagsprøven på drømmejobbet

”Det, jeg lærte, kunne jeg bruge med det samme i min dagligdag”

08.10.2021

Uddannelsen til el-installatør på deltid har givet Martin Meldgaard Christensen en højere faglighed uden at føle, han gik ned i løn

El-installatør gør super-sygehus klar til patienter

21.04.2021

Med 145.000 m2 spritnyt sygehus i Gødstrup ved Herning har Lars Krab fra Rambøll nok at se til som el-ingeniør og rådgiver, men han befinder sig strålende i rollen som den perfektionistiske fejlfinder og problemknuser

Studerende arbejder med Salling Groups forsynings-sikkerhed

14.12.2020

El-installatør-studerende får gjort svær teori håndgribelig ved at arbejde med Salling Groups nye bageri i Aarhus, hvilket begejstrer de studerende

Første færdige som el-installatører på deltid

12.06.2019

Trods fire børn og fuldtidsarbejde har Steffen Damkjær fra Skive færdiggjort en videregående uddannelse til el-installatør. Han er en af de første dimittender på deltidsuddannelsen på Erhvervsakademi Dania i Randers og vil savne skolebænken

Hjalp denne side dig?