El-installatør

Vil du have el-autorisationen i orden?

Går du efter at arbejde som projektleder på el-området eller er drømmen at blive selvstændig el-installatør? Med uddannelsen som el-installatør kan du tage den lovpligtige autorisation, og dermed er vejen banet for de fede installatør-job.

Du bliver rustet til forskellige job i installatør- og rådgivende ingeniørvirksomheder, og du ender ofte med et stort ansvar. Din titel kan fx blive projektleder, sælger, ingeniør, stærkstrømstekniker eller overmontør.

 

Fakta

Titel

Installatør, stærkstrøm

Uddannelsesniveau

Kort videregående uddannelse, 120 ECTS-point

Varighed

2 år på fuldtid. Findes også på deltid.

Praktik

3 måneders SU-berettiget praktik

Studiestart

August/september

Uddannelsesby

Randers

Undervisningssprog

Dansk

Tilmelding

via optagelse.dk

Indhold og opbygning

Uddannelsen til el-installatør kombinerer teori og praktik. De første 3 semestre foregår på erhvervsakademiet. Her vil du møde praksisorienteret og virkelighedsnær holdundervisning. Fx. vil du opleve virksomhedsbesøg og møde cases fra den virkelige verden.

På fjerde og sidste semester skal du i praktik, hvor teorierne for alvor skal afprøves. Efter praktikken mangler du kun den afsluttende opgave.

Uddannelsens kerneområder

 • Installationsteknik

  Her vil du lære at løse tekniske og dokumentmæssige problemer inden for energi og installations- områderne.

  Du vil også blive introduceret til, hvordan du kan bruge din kommunikation hensigtsmæssigt.

 • Virksomheden

  Her lærer du med udgangspunkt i en given virksomheds forskellige parametre at projektere og gennemføre forskellige installationsprojekter efter den gældende lovgivning og kvalitetskrav.

 • Teknologi og projektering

  Her skal du lære at projektere og gennemføre el-installations- og energiforsyningsprojekter. Fx lærer du at lave tekniske beregninger af elforsyningsanlæg.

Retninger

På andet og tredje semester skal du vælge retningsgivende valgfag at specialisere dig i. Valgfagene fylder i alt 15 ECTS-point ud af de i alt 120 ECTS-point, som uddannelsen giver.

Du kan læse mere om de retningsgivende valgfag ved at folde bjælkerne herunder ud.

 • Tavler

  Specialiserer du dig inden for drift og udvikling, kommer du til at få indsigt i driftsøkonomi, personalejura og velfærdsinnovation.

  Driftsøkonomi handler blandt andet om omkostningsstrukturer, investering, finansiering og prisdannelsen ift. markedsføring.

  Personalejura handler blandt andet om HR – herunder ansættelse af personale og udviklingen inden for det arbejdsretlige område.

  Velfærdsinnovation omhandler innovation og velfærd, herunder særligt samspillet imellem dem.

  Retningen findes på vores campus i Viborg. Læser du i Horsens kan du følge retningen alligevel ved at deltage i undervisningen i et halvt semester i Viborg.

 • Automation

  Specialiserer du dig i EU-administration, vil du gennem undervisningen opnå viden om fundraising i midler fra EU-fonde. Og du lærer samtidig EU-systemet godt at kende – fx får du indsigt i centrale problematikker og arbejdsgange i kernen af EU.

  En del af undervisningen og det praktiske arbejde vil foregå som en del af en studietur til Bruxelles, Strasbourg eller Maastricht, som arrangeres i samarbejde med partnere i de tre byer: Fx Region Midts EU kontor og EPHEC i Belgien.

  Retningen kan du læse i Viborg. Studerende fra Horsens kan følge retningen ved at deltage i undervisningen i Viborg i et halvt semester.

 • Maskinanlæg

  Specialiserer du dig i proces- og projektstyring vil du få dybdegående viden omkring innovation, projektstyring og –ledelse, processer og procesoptimering samt proceshåndtering.

  Du vil stå med gode kort på hånden, hvis du drømmer om at bliver projektleder i et administrationsjob.

  Retningen kan du læse i Horsens. Du har mulighed for at læse retningen i Horsens selvom du læser i Viborg, så skal du bare køre til Horsens i en halvt semester.

 • Autorisation
 • Virksomhedsdrift

Praktik

For at skabe den rette balance mellem den teoretiske viden du opnår og din evne til at omsætte den i praksis, skal du som el-installatør i praktik i ni uger i en virksomhed i løbet af din uddannelse.

 

Med praktikforløbet vil du opleve, hvad du kan bidrage med i en jobfunktion, og perioden vil give dig et realistisk billede af, hvordan det vil være at komme i job efter endt uddannelse. Og ikke mindst vil den give dig joberfaring.

 

Som el-installatør kan du komme i praktik i forskellige virksomheder i el-branchen. Fx som projektleder eller sælger.

Praktikperioden er ulønnet og SU-berettiget.

 

Du finder i tæt samarbejde med din praktikvejleder en praktikplads, og sammen med praktikvirksomheden opstiller I nogle rammer og kriterier for praktikken. Alle praktikvirksomheder og praktikaftaler bliver godkendt af Erhvervsakademi Dania, så du er sikker på, at du får det ønskede udbytte ud af dine tre måneders praktik, som kan foregå i Danmark eller udlandet..

 

 

Et af de redskaber, vi stiller til rådighed, er vores praktikportal, hvor du som studerende kan oprette et CV, og hvor virksomheder kan slå praktikstillinger op. Praktikportalen er vellidt og meget brugt af vores studerende og virksomheder

Hvad kan jeg blive?

Med en uddannelse som el-installatør har du gode kort på hånden, hvis du gerne vil arbejde selvstændigt inden for el-faget som ansat eller i eget firma.

 
 

Du kan fx blive

 • Rådgivende el-installatør
 • Projektleder
 • Sælger
 • Ingeniør
 • Stærkstrømstekniker
 • Overmontør
 • Selvstændig autoriseret el-installatør

Adgangskrav og optagelse

 • Adgangskrav til kvote 1

  For at blive optaget direkte via kvote 1 skal du have bestået en af følgende ungdomssuddannelser:

  • Installatør inden for stærkstrøm:
  • Elektriker 1 og 2
  • Elektriker (bygningsautomatik, installationsteknik, kommunikationsteknik, styrings- og reguleringsteknik),
  • Elektronik- og svagstrømsuddannelsen
  • Automatik- og procesuddannelsen (med specialer og trin 2)

  Når du søger om optagelse via kvote 1, sker det udelukkende på baggrund af din eksamenskarakter fra den adgangsgivende eksamen.

 • Adgangskrav til kvote 2

  Søger du gennem kvote 2, tæller flere faktorer med i optagelses-vurderingen. For at søge om optagelse gennem kvote 2 skal opfylde samme krav som til kvote 1, som er følgende:

  • Installatør inden for stærkstrøm:
  • Elektriker 1 og 2
  • Elektriker (bygningsautomatik, installationsteknik, kommunikationsteknik, styrings- og reguleringsteknik),
  • Elektronik- og svagstrømsuddannelsen
  • Automatik- og procesuddannelsen (med specialer og trin 2)

  Læs også vores generelle og uddybende "Op og ned på kvote 2", hvis du vil vide mere. 

   

 • Ansøgningsfrister

  Kvote 2: 15. marts kl. 12:00

  Kvote 1: 5. juli kl. 12:00

  Bemærk, at søger du optagelse via kvote 1 med en udenlandsk adgangsgivende eksamen er ansøgningsfristen 15. marts kl. 12:00

 • Søg om merit

  Hvis du har gennemført relevante uddannelser eller dele heraf i enten Danmark eller udlandet, skal du søge om at få merit. Du er, når du sender din ansøgning forpligtet til at informere om de relevante uddannelseselementer du har. Læs mere om merit.

 • Søg via optagelse.dk

  Din ansøgning skal laves digitalt på optagelse.dk og du skal bruge dit nemID/mitID.

  Du kan lave din ansøgning i flere omgange, og den er først sendt afsted, når du har underskrevet digitalt med dit nemID. Det sidste skal du til gengæld huske at gøre inden ansøgningsfristen.

  Du kan søge om optagelse til det kommende studieår fra 1. februar. Fristen for kvote 2 er 15. marts kl. 12:00, og for kvote 1 er det 5. juli kl. 12:00.

 • Søg frem til studiestart

  Hvis vi har ledige pladser på vores hold, optager vi studerende helt frem til studiestart i august og januar. Der er de samme adgangskrav som ellers.

  Ledige pladser vil du op mod studiestart altid finde her.

Studieliv

 

Det kan være et stort sprig at gå fra at være elev til at være studerende. Hos Dania er undervisningen virkelighedsnær og nærværende. Det betyder fx. at du oftest modtager undervisning på mindre hold, hvor der er plads til, at du kan stille spørgsmål undervejs i undervisningen, så du kan få så meget viden med dig, som overhovedet muligt.

 

Dermed bliver springet for dig så blidt og naturligt, at du måske ikke oplever det ud over, at du lærer en hel del mere. Og det giver et nærværende studiemiljø, hvor underviserne går op i, at du trives og bliver dygtig.

Vi er ikke bange for at gå en ekstra mil for at du skal trives som studerende. Vi tror nemlig på, at ingen kan lære optimalt, hvis de ikke har det godt. Derfor vil du møde undervisere som både kærer sig om din faglighed og dit øvrige velbefindende. Hos os er der plads til alle.

 

Internationale muligheder

 

Drømmer du om at arbejde uden for Danmarks grænser? Har du altid været fascineret af andre kulturer? Og har du også fundet ud af, at det virkelig giver plusser på CV’et, når man har været i praktik eller studeret i udlandet? Så tjek dine internationale muligheder, som studerende på Dania.

Ekstra tilbud

 

Har du overskud og lyst til det i dagligdagen,  tilbyder vi dig at læse et akademifag hos os sideløbende med din fuldtidsuddannelse. 

Et akademifag vil give dig noget ekstra til CV'et, og kan lette dit arbejde med at finde praktikplads under og job efter endt studie. 

 

Vi tilbyder i udgangspunktet ekstra akademifag på alle vores campusser i foråret og efteråret. Du er selvfølgelig velkommen til at læse fag på et andet campus end der, hvor du læser din fuldtidsuddannelse. 

Kontakt og vejledning

 
Studiesekretær
Randers
 
Lektor
Randers

Praktiske oplysninger

 • Uddannelsens niveau

  Uddannelsen til el-installatør er en kort videregående uddannelse på 120 ECTS-point. Forkortelsen står for "European Credit Transfer and Accumulation System", og betyder kort sagt for dig, at du kan få uddannelsen anerkendt i andre europæiske lande. 

  I den officielle kvalifikationsramme over livslang læring ligger uddannelsen på niveau 5 af 8. Du kan efterfølgende læse videre på en uddannelse, der ligger på niveau 6. Det kan du f.eks. ved at læse en halvanden årig professions-bachelor top-up. Efter det er din vej åben for at læse videre på niveau 7 og slutteligt 8, som er forskergraden.

  Uddannelsesstigen er nem overskuelig i en visualiseret udgave.

 • Læs videre

  Som el-installatør har du forskellige videreuddannelsesmuligheder. Du kan fx læse en halvanden år lang professionsbachelor top-up i innovation og entrepreneurship eller du kan få merit og læse en diplomingeniør.

  Der er også mulighed for at bygge videre på uddannelsen i udlandet.

  Mulighederne for videreuddannelse som el-installatør udvikler sig løbende, og hvilke muligheder du har, vil også afhænge af, hvad du i øvrigt har af uddannelse og erfaring.

 • Økonomi og SU

  Uddannelsen er SU-berettiget. Du kan læse mere om SU på su.dk.

  Bor du i lejebolig kan du muligvis få boligstøtte af din bopælskommune. Dine specifikke muligheder må du forhøre dig om hos din kommune.

 • Studiebolig

  Alle vores campusser er beliggende i byer, hvor du som studerende har god mulighed for at finde en bolig til SU-venlige priser.

  På campussiderne, som tilbyder denne uddannelse, kan du læse vores lokale personales gode råd om bolig i netop den by.

  Randers

   

 • Studieture

  Alle uddannelser arrangerer studieture. På de lokale campussider, kan du se, hvilke studieture, som man arrangerer for de studerende. 

   

  Randers

   

 • Eksamen

  I løbet af din studietid vil du møde forskellige prøver og eksamener, nogle vil være skriftlige mens andre vil være mundtlige. Din uddannelse slutter altid med en afsluttende opgave, som du efterfølgende skal forsvare til en mundtlig eksamen.

  I studieordningen kan du se flere detaljer for eksamener og prøver under uddannelsen.  

 • Bøger

  Inden du starter og før hvert semester, vil du modtage en liste over litteratur, som du skal anskaffe dig.

  Nogle køber bøgerne fra ny, mens andre finder noget af litteraturen brugt eller låner sig til det. Udgifter til undervisningsmateriale som bøger og anden litteratur skal du selv betale.

 • Hjælp hvis jeg er ordblind eller har andre særlige behov

  Du har mulighed for at få hjælp via Specialpædagogisk Støtte-ordningen (SPS), hvis du har brug for ekstra hjælp til at kunne gennemføre uddannelsen på samme vilkår som andre. Læs mere om SPS.

 • Mere information

Undervisere

 
Adjunkt
Randers
 
Underviser
Randers
 
Underviser
Randers
 
Lektor
Randers
 
Lektor
Randers
 
Studiekoordinator
Randers

Du kan også overveje at læse

Hjalp denne side dig?