Del siden
 
       
 

Sport & Outdoor Management

Uddannelse til serviceøkonom med særligt fokus på Sports- og Outdooroplevelser

Drømmer du om at arbejde professionelt med sport- eller outdoor-events i en turismekontekst, så er vores serviceøkonom-uddannelse med retningen Sport & Outdoor Management lige noget for dig.

Med uddannelsen kan du stile målrettet efter et job i brancherne inden for sport, outdoor og turisme fx event manager, eventkoordinator, udendørs sports- og rekreativ guide, professionel sports- og eventadministration, sports marketing, frivilligleder, resort manager eller turistbureau manager.

Fakta

Titel

Serviceøkonom

Uddannelsesniveau

Kort videregående uddannelse, 120 ECTS-point

Varighed

2 år

Praktik

3 måneders SU-berettiget praktik

Studiestart

August/september

Uddannelsesby

Randers

Undervisningssprog

Dansk

Ansøgning

via optagelse.dk

Indhold og opbygning

Serviceøkonom-uddannelsen giver mulighed for at specialisere sig inden for sport- eller outdoor-events i en turismekontekst.

Serviceøkonom-uddannelsen kombinerer teori og praktik. De første semestre foregår på erhvervsakademiet. Du vil modtage undervisning på mindre hold – undervisning der er orienteret mod praktiske opgaver, du vil møde som færdiguddannet. Der vil for eksempel være virksomhedsbesøg og cases fra erhvervslivet.

På fjerde og sidste semester skal du i praktik, hvor teorierne for alvor skal afprøves, og efter  praktikken mangler du kun den afsluttende opgave.

På uddannelsen kommer du omkring

 • Service og oplevelser

  Inden for dette kerneområde af uddannelsen til serviceøkonom vil du lære om det gode værtskab, og du vil arbejde med at forstå gæsternes behov og adfærd.

  Du vil få viden om udviklingen, udbuddet og efterspørgslen i service- og oplevelsesbranchen, herunder udviklingen inden for bæredygtighed i branchen for serviceøkonomi.

  Du lærer, hvordan du ved hjælp af kreative teknikker kan designe, udvikle, vurdere og planlægge såvel serviceydelser og oplevelser, og derved få indsigt i, hvordan du kan nå ud til din målgruppe med veltilrettelagt service design.

 • Samarbejde og relationer

  Som serviceøkonom studerende lærer du, hvordan du via samarbejde og relationer opbygger et netværk. Et netværk, som du både bidrager til og nyder godt af.

  I service- og oplevelsesbranchen går netværk ofte på tværs af grænser, så du vil lære om forskellige kulturer og de forskelligheder, der kan gøre en stor forskel.

  Du vil også lære om ledelse, herunder for eksempel hvordan du rekrutterer og fastholder frivillige og andre medarbejdere.

 • Forretningsforståelse

  Er din virksomhed økonomisk bæredygtig? Det er det grundlæggende spørgsmål, og du lærer at analysere både interne og eksterne faktorer i forhold til at finde ud af, om der er et fornuftigt grundlag for din virksomheds eksistens.

  Inden for dette område af serviceøkonom uddannelsen kommer du til at arbejde med virksomhedens drift og lærer at lægge et budget for virksomheder i service- og oplevelsesbranchen.

 • Forretningsudvikling

  Inden for forretningsudvikling kommer du til at arbejde strategisk med udvikling af hele eller dele af din virksomhed, herunder nye serviceydelser og oplevelser for eksempel koncepter eller events.

  Du kommer til at have fokus på at analysere vækstmulighederne, herunder de økonomiske muligheder, men også de konsekvenser, som udviklingen vil have for din organisation og de aktiviteter, som findes i forvejen.

  Du kommer til at lære en masse begreber og værktøjer at kende, som du kan bruge i praksis til at udvikle nye og eksisterende forretninger i den rigtige retning.

studieordningen kan du læse en uddybende beskrivelse af uddannelsen, dens fagelementer og eksamensformer. Herunder mål for viden, færdigheder og kompetencer.  

Læs serviceøkonom-uddannelsen online

Passer et onlinestudie bedre til din hverdag end et studie med fremmøde hver dag, så kan du overveje at læse til serviceøkonom online.

Onlineuddannelsen til serviceøkonom findes med to forskellige specialiseringer - Travelguide Management og Esport Management.

Retninger

I løbet af dit studie til serviceøkonom skal du vælge en retning at specialisere dig i.

Du får mulighed for certificering inden for friluftsvejledning, droneflyvning, førstehjælp, kano og kajak. 

Foruden valget af retning vil du også i løbet af studiet skulle vælge valgfag - fx inden for digitalisering, grøn omstilling og bæredygtighed.

Uanset hvilken retning du vælger, har du mulighed for at deltage på vores internationale studietur til Sydafrika. Den kan du læse mere om her

 • Sport Management

  Igennem de seneste år har Danmark været vært for flere store internationale sportsevents og sportsgrene som fodbold, håndbold o.a. bliver i stigende grad professionaliserede. Vil du være med bag scenen enten ude i de professionelle sportsklubber eller hos de store eventarrangører, så er denne uddannelse lige noget for dig.

  Uddannelsen har sport og sportsevents som omdrejningspunkt og du vil blive klædt på til at kunne planlægge og udføre alle de forskellige aktiviteter, som det kræver at drive en professionel sportsklub eller store sportsevents. Det bliver du med udgangspunkt i sportsoplevelser, eventplanlægning og –ledelse, forretningsforståelse og meget andet.

  Tilskuerne vil gerne komme hjem med en oplevelse ud over det sædvanlige. Det kræver grundig planlægning og eksekvering, markedsføring, koordinering og ledelse af frivillige, at finde og samarbejde med de rigtige sponsorer og at man har styr på økonomien. Måske kommer tilskuerne rejsende fra udlandet. Hvor skal de overnatte og spise, hvordan skal de transportere sig mellem hotel og eventstedet, skal de opleve andet mens de er i landet? Elementer, som du alle sammen lærer om på uddannelsen.

 • Outdoor Management

  Udendørsaktiviteter er steget i popularitet igennem de senere år. Særligt under Corona-pandemien, men også efter genoplukningen af samfundet er den danske befolkning i stigende grad begyndt at søge aktiviteter udendørs. Det gælder både i fritiden og fx i forbindelse med teambuilding-arrangementer for virksomheder og erhvervsfolk.

  Det kan være alt fra en gåtur i skoven til overnatning under åben himmel med et bål som eneste varmekilde, kajak-, kano- og cykelferier eller til det mere avancerede under polarlignende forhold, i ekstrem varme eller måske i højderne, hvor det kræver særligt udstyr og træning.

  På Outdoor Management-uddannelsen bliver du sat grundigt ind i, hvordan du kan stå bag en af danskernes nye favoritfritidsbeskæftigelser med udgangspunkt i en grundig indføring i, hvad ”outdoor” er for en størrelse, event- og projektledelse samt forretningsforståelse. Herudover vil der under uddannelsen blive mulighed for at tage forskellige certifikater, fx inden for droneflyvning, friluftsliv eller førstehjælp.

  Du vil også blive introduceret til hele turismedelen af outdoor – hvad enten der er tale om at arrangere ture til udlandet eller arrangere ture i Danmark for udenlandske turister og det samspil, det kræver med den øvrige turismebranche.

Sydafrika studietur

Er du studerende på Danias serviceøkonom-, serviceøkonom-online-, eller International Hospitality Management-uddannelsen har du nu mulighed for at komme på studietur til Sydafrika som en del af din uddannelse.

Praktik

Uddannelsen til serviceøkonom kombinerer praktik og teori og giver dig mulighed for at omsætte din teoretiske viden i praksis. På uddannelsen skal du som serviceøkonom i praktik i tre måneder i en virksomhed eller organisation.

Du kan for eksempel komme i praktik inden for sports- og outdoor-branchen.

Hvad er fordelene ved en virksomhedspraktik?

En af fordelene ved praktikforløbet er, at du får relevant erfaring, som du kan tage med dig, når du skal søge job som serviceøkonom. I praktikforløbet finder du ligeledes ud af, hvad du kan bidrage med i dit kommende job som serviceøkonom. Perioden i praktik giver dig også et indblik i, hvordan det er at arbejde som færdiguddannet.

Hvor kan du komme i praktik?

Som serviceøkonom kan du komme i praktik inden for det brede område som service- og oplevelsesindustrien er. Du kan blandt andet komme i praktik hos outdoor eventarrangører, sportsklub samt øvrige eventarrangører. Du har masser af muligheder.

Hvordan finder du den ideelle praktikplads for dig?

Du finder din praktikplads med råd og støtte fra din vejleder. Din vejleder, praktikvirksomheden og dig selv opstiller i samarbejde nogle rammer og kriterier for praktikforløbet. Alle virksomheder og praktikaftaler bliver desuden godkendt af Erhvervsakademi Dania. Det betyder, at du er sikker på at det ønskede udbytte af dine tre måneders praktik. Praktikken kan foregå i Danmark eller udlandet.

 

Du kan også benytte vores praktikportal, hvor du som studerende kan oprette et CV, og hvor virksomheder også kan slå praktikstillinger op.

Vær opmærksom på, at praktikperioden er ulønnet og SU-berettiget.

Studerende i Randers gående på gang

Hvad kan jeg blive?

Med en uddannelse som serviceøkonom bliver du klædt på til en karriere inden for Outdoor & Tourism branchen samt Sport & Event branchen.

 
 

Du kan fx blive

 • Eventmanager
 • Turismeudvikler
 • Turistmedarbejder
 • Turismekoordinator
 • Oplevelseskonsulent
 • Projektleder

Adgangskrav og optagelse

 • Adgangskrav til kvote 1

  For at blive optaget direkte via kvote 1 skal du have bestået en af følgende ungdomssuddannelser:

  • Den almene studendereksamen (STX)
  • Højere forberedelseseksamen (HF)
  • Højere handelseksamen (HHX)
  • Højere teknisk eksamen (HTX)
  • Erhvervsfaglig studentereksamen i forbindelse med erhvervsuddannelse (EUX)
  • HF-forløb for fremmedsprogede (GIF)
  • En tilsvarende udenlandsk eller international eksamen

  For alle gælder, at du skal have bestået fagene matematik C eller erhvervsøkonomi C eller virksomhedsøkonomi C.

  Når du søger om optagelse via kvote 1, sker det udelukkende på baggrund af din eksamenskarakter fra den adgangsgivende eksamen.

  Adgangskravene skal være opfyldt ved studiestart. Du kan derfor godt søge om optagelse, inden du er færdig med fx din adgangsgivende eksamen eller supplerende fag.

 • Adgangskrav til kvote 2

  Søger du gennem kvote 2, tæller flere faktorer med i optagelses-vurderingen. For at søge om optagelse gennem kvote 2 skal du enten opfylde kriterierne for kvote 1 eller en af følgende:

  • Detailhandel med specialer
  • Handelsuddannelse med specialer
  • Gastronom (med specialer)
  • Gourmetslagter (med specialer)
  • Kontoruddannelse med specialer
  • Kontoruddannelse generel
  • Eventkoordinator (trin 2)
  • Bager (trin 2)
  • Konditor (trin 2)
  • Tjener (trin 2)
  • Receptionist
  • Anden erhvervsuddannelse af mindst 3 års varighed samt matematik C eller erhvervsøkonomi C eller virksomhedsøkonomi C

  Du kan muligvis blive optaget på uddannelsen, selvom du ikke opfylder de formelle krav. Det kan du, hvis du kan dokumentere, at du har faglige kvalifikationer, som kan sidestilles med de formelle krav. Kontakt vejlederne længere nede på siden, hvis du er interesseret i en individuel kompetencevurdering med henblik på optagelse.

  Adgangskravene skal være opfyldt ved studiestart. Du kan derfor godt søge om optagelse, inden du er færdig med fx din adgangsgivende eksamen eller supplerende fag.

  Alle ansøgninger via kvote 2 bliver behandlet individuelt.

  Læs også vores generelle og uddybende "Op og ned på kvote 2", hvis du vil vide mere. 

 • Ansøgningsfrister

  5. juli kl. 12:00

  Her skal du søge om optagelse, hvis du ønsker at søge gennem kvote 1 og ønsker at blive optaget alene på baggrund af en dansk gymnasial eksamen. 

  15. marts kl. 12:00

  Her skal du søge om optagelse på en baggrund, som ikke falder ind under betingelserne for at søge til fristen 5. juli. Det gælder:

  Optagelse efter ansøgningsfristerne

  Du kan blive optaget efter ansøgningsfristerne, hvis vi har ledige studiepladser. Ansøgere, der søger inden fristerne, får dog tildelt en studieplads først.

  Optagelse på en ledige studieplads kan både ske efter kriterierne for kvote 1 og kvote 2. 

  Efter det ordinære optag gennem optagelse.dk sidst i juli vil du kunne finde de uddannelser, som vi har ledige studiepladser på og ansøge om optagelser på dem her

 • Kvotefordeling

   

  Kvote 1: 50 %
  Kvote 2: 50 %

   

 • Anbefalede genopfrisknings-kurser

  Giv dig selv en god start på dit nye studie som serviceøkonom med lidt forberedelse, inden studiet for alvor går i gang.

  Særligt, hvis det er længe siden, at du sidst gik i skole, kan det være en god investering. 

  Vi anbefaler følgende kurser:

  Erhvervsøkonomi

 • Kandidatreglen

  Kandidatreglen betyder, at hvis du allerede har gennemført en kandidatuddannelse fra Danmark eller udlandet, kan du som udgangspunkt kun blive optaget på en ny videregående uddannelse, hvis der er ledige pladser på den uddannelse, du ønsker optagelse på.

  På uddannelser med frit optag uden dimensionering har reglen derfor ingen betydning. 

  Er du i tvivl om noget, er vi klar til at hjælpe og vejlede. Ring til os eller send os en mail på HvadKanJegBlive@eaDania.dk, så vender en af vores studievejledere retur til dig.

 • Søg om merit

  Hvis du har gennemført relevante uddannelser eller dele heraf i enten Danmark eller udlandet, skal du søge om at få merit. Du er, når du sender din ansøgning, forpligtet til at informere om de relevante uddannelseselementer du har. Læs mere om merit.

 • Søg via optagelse.dk

  Din ansøgning skal laves digitalt på optagelse.dk, og du skal bruge dit nemID/mitID.

  Du kan lave din ansøgning i flere omgange, og den er først sendt afsted, når du har underskrevet digitalt med dit nemID. Det sidste skal du til gengæld huske at gøre inden ansøgningsfristen.

  Du kan søge om optagelse til det kommende studieår fra 1. februar. Fristen for kvote 2 er 15. marts kl. 12:00, og for kvote 1 er det 5. juli kl. 12:00.

 • Søg frem til studiestart

  Hvis vi har ledige pladser på vores hold, optager vi studerende helt frem til studiestart. Der er de samme adgangskrav som ellers.

  Ledige pladser vil du op mod studiestart altid finde her.

Studieliv

Hos Dania er undervisningen nærværende. Det betyder blandt andet, at du ofte modtager undervisning på mindre hold, der giver dig mulighed for at stille spørgsmål i undervisningen, så du kan få så meget viden med dig som muligt.

 

Vi ønsker at gøre springet fra elev til studerende så naturligt som muligt, du måske ikke oplever det ud over, at du lærer mere. Det giver et nærværende studiemiljø, hvor underviserne på din uddannelse går op i, at du trives og tager en masse viden med dig fra hver undervisningsgang.

Hos os er der plads til alle. Og vi går op i, at du trives både socialt og fagligt. Vores fokus er derfor at tilbyde en uddannelse, der skaber optimal læring for dig.

Internationale muligheder

Går du med en drøm om at arbejde eller studere i udlandet? Så kan du se dine muligheder for et udlandsophold på din uddannelse til serviceøkonom herunder. Et udlandsophold kan give dig større kulturel forståelse og et ekstra plus på CV’et.

Ekstra tilbud

Både før og under dit studie tilbyder vi dig noget ekstra. Vi vil nemlig gerne give vores studerende de bedste forudsætninger for at få en god studietid hos os og en god karrierestart. 

Før du starter hos Erhvervsakademi Dania, tilbyder vi derfor en række forskellige genopfriskning-kurser, og under dit studie kan du vælge at supplere din uddannelse med ekstra viden, så du står endnu stærkere som nyuddannet. 

Bliv klar til studiestart med et genopfrisknings-kursus

Forud for studiestart tilbyder vi altid flere kurser, som har det formål at hjælpe dig til at få en god start på din uddannelse hos os.

Vi har primært korte uddannelser, så du bliver præsenteret for teori, øvelser og opgaver fra første dag på studiet. Derfor oplever mange, at det er en stor fordel at starte med at genopfriske deres viden. Det er selvfølgelig frivilligt, men mange har stor glæde af det. 

Se de forskellige kurser.

Stå stærkere med et ekstra fag

Har du overskud og lyst til det i dagligdagen, tilbyder vi dig at læse et akademifag hos os sideløbende med din fuldtidsuddannelse. 

Et akademifag vil give dig noget ekstra til CV'et og kan lette dit arbejde med at finde praktikplads under og job efter endt studie. 

 

Vi tilbyder i udgangspunktet ekstra akademifag på alle vores campusser i foråret og efteråret. Du er selvfølgelig velkommen til at læse fag på et andet campus end der, hvor du læser din fuldtidsuddannelse. 

Kontakt og vejledning

Adjunkt
Randers
Lektor & Studiekoordinator Serviceøkonom
Randers
Studiesekretær
Randers

Praktiske oplysninger

 • Uddannelsens niveau

  Uddannelsen til serviceøkonom er en kort videregående uddannelse på 120 ECTS-point. Forkortelsen står for "European Credit Transfer and Accumulation System", og betyder kort sagt for dig, at du kan få uddannelsen anerkendt i andre europæiske lande. 

  I den officielle kvalifikationsramme over livslang læring ligger uddannelsen på niveau 5 af 8. Du kan efterfølgende læse videre på en uddannelse, der ligger på niveau 6. Det kan du f.eks. ved at læse en halvanden årig professions-bachelor top-up. Efter det er din vej åben for at læse videre på niveau 7 og slutteligt 8, som er forskergraden.

  Uddannelsesstigen er nem overskuelig i en visualiseret udgave.

 • Læs videre

  Med en uddannelse som serviceøkonom har du mange muligheder for at læse videre og bygge ovenpå.

  Du kan blandt andet læse videre på en professionsbachelor i international hospitality management, sportsmanagement, innovation og entrepreneurship, e-handel eller design og business.

  Der er også mulighed for at bygge videre på uddannelsen i udlandet.

  Mulighederne for videreuddannelse som serviceøkonom udvikler sig løbende, og hvilke muligheder du har, vil også afhænge af, hvad du i øvrigt har af uddannelse og erfaring.

 • Økonomi og SU

  Uddannelsen er SU-berettiget. Du kan læse mere om SU på su.dk.

  Bor du i lejebolig kan du muligvis få boligstøtte af din bopælskommune. Dine specifikke muligheder må du forhøre dig om hos din kommune.

 • Studiebolig

  Alle vores campusser er beliggende i byer, hvor du som studerende har god mulighed for at finde en bolig til SU-venlige priser.

  På campussiderne, som tilbyder denne uddannelse, kan du læse vores lokale personales gode råd om bolig i netop den by.

  Randers

 • Studieture

  Alle uddannelser arrangerer studieture. På de lokale campussider, kan du se, hvilke studieture, som man arrangerer for de studerende. 

  Randers

   

 • Eksamen

  I løbet af din studietid vil du møde forskellige prøver og eksamener, nogle vil være skriftlige mens andre vil være mundtlige. Din uddannelse slutter altid med en afsluttende opgave, som du efterfølgende skal forsvare til en mundtlig eksamen.

  I studieordningen kan du se flere detaljer for eksamener og prøver under uddannelsen.  Du kan også læse mere i eksamensreglementet.

 • Bøger

  Inden du starter og før hvert semester, vil du modtage en liste over litteratur, som du skal anskaffe dig.

  Nogle køber bøgerne fra ny, mens andre finder noget af litteraturen brugt eller låner sig til det. Udgifter til undervisningsmateriale som bøger og anden litteratur skal du selv betale.

 • Hjælp hvis jeg er ordblind eller har andre særlige behov

  Du har mulighed for at få hjælp via Specialpædagogisk Støtte-ordningen (SPS), hvis du har brug for ekstra hjælp til at kunne gennemføre uddannelsen på samme vilkår som andre. Læs mere om SPS.

 • Studieordning samt andre informationer

Undervisere

Lektor
Randers
Lektor
Randers
Lektor
Randers
Studiekoordinator
Randers
Adjunkt
Randers
Adjunkt
Randers
Lektor & Studiekoordinator Serviceøkonom
Randers
Lektor
Randers

Du kan også overveje at læse

Line og Nicolaj sparkede døren ind til TikTok for Randers FC

20.02.2023

På kun to uger nåede Randers FCs TikTok-profil op på 1000 følgere takket være to serviceøkonom-studerende i praktik

Bettina er Danias Messi

21.12.2022

Hvert år kåres årets underviser på Erhvervsakademi Dania, og i år er den prestigefulde hæder landet hos Bettina Lyngsdal Baumgarten, som underviser på serviceøkonom-uddannelsen på campus Randers. Nu venter landsfinalen, hvor præmien er 500.000 kroner

Onlinestudie til serviceøkonom åbner døren til DigitalGuest for Stine

30.11.2022

I dag arbejder Stine som Customer Succes Manager - et job, hun fik via sin praktik under serviceøkonom-uddannelsen på 2 år. Stine boede på Azorerne, da hun startede på studiet, da hun i mange år havde været en del af rejsebranchen. Med retningen Travelguide Management kunne hun bygge teori på sin erfaring. Og så skulle hun ikke skulle flytte for at gå på studiet.

Se video

Online-uddannelse giver Stine en afgørende fleksibilitet

10.06.2022

Stine Hørning Hansen boede på Azorerne, da hun startede på online-serviceøkonomuddannelsen med fokus på Travelguide Management. Nu bor hun i Aarhus, bliver færdig med sin uddannelse i juni og har allerede fået fast arbejde.

Jacob giver sin rejseglæde videre til kunderne

07.06.2022

Allerede inden Jacob Leis Pedersen bliver færdiguddannet som serviceøkonom med fokus på Tourism Management fra Dania midt i juni, har han fået et job. Den 1. juni starter han som rejsekonsulent hos Risskov Rejser i Randers.

Studerende hjælper Wallpipe med at erobre Tyskland

10.09.2021

Den bæredygtige virksomhed Wallpipe, med serviceøkonom fra Dania Lisbeth Grove Mikkelsen i spidsen, har fået hjælp af studerende til at analysere, hvordan virksomheden skulle komme ind på det Tyske marked med sine lamper af genbrugsrør.

Se video

Hjalp denne side dig?