Serviceøkonom

Vil du skabe fremtidens fedeste oplevelser?

Vil du være eventkoordinator, konceptudvikler, Hotel Manager eller Sport Event Manager? Uddannelsen som serviceøkonom giver dig en bred viden, som du kan bruge i oplevelses- hotel- og servicebranchen.

Som uddannet kan du få forskellige job hos sportsklubber, turistattraktioner, rejsearrangører, i restauranter, på hoteller og andre steder, hvor service og oplevelser er i højsædet. Din titel kan blive alt fra eventmanager og konferencekoordinator til restaurant- eller receptionschef.

 

Fakta

Titel

Serviceøkonom

Uddannelsesniveau

Kort videregående uddannelse, 120 ECTS-point

Varighed

2 år

Praktik

3 måneders SU-berettiget praktik

Studiestart

August/september

Uddannelsesby

Randers og Skive

Undervisningssprog

Dansk

Tilmelding

via optagelse.dk

Indhold og opbygning

Uddannelsen til serviceøkonom kombinerer teori og praktik. De første 3 semestre foregår på erhvervsakademiet. Her vil du møde undervisning på hold, som er praksisorienteret og virkelighedsnær. Fx virksomhedsbesøg og cases fra den virkelige verden.

På fjerde og sidste semester skal du i praktik, hvor teorierne for alvor skal afprøves. Efter praktikken mangler du kun den afsluttende opgave.

Uddannelsens kerneområder

 • Service og oplevelser

  Her vil du lære om det gode værtsskab, og du vil arbejde med at forstå gæsternes behov og adfærd.

  Du vil få viden om udviklingen i service- og oplevelsesbranchen samt udviklingen i efterspørgslen på forskellige produkter og ydelser i branchen.

  Du lærer, hvordan du ved hjælp af kreative teknikker kan designe, udvikle, vurdere og planlægge såvel serviceydelser og oplevelser. Og du får ikke mindst en indsigt i, hvordan du kan nå ud til din målgruppe med det, du kan tilbyde gennem planlagt og veludført markedsføring – fx gennem sociale medier.

 • Forretningsforståelse

  Er din virksomhed økonomisk bæredygtig? Det er det grundlæggende spørgsmål, og du lærer at analysere både interne og eksterne faktorer i forhold til at finde ud af, hvorvidt der er et fornuftigt grundlag for din virksomheds eksistens.

  Du kommer til at arbejde med virksomhedens drift og lærer at lægge et budget for virksomheder i service- og oplevelsesbranchen.

 • Samarbejde og relationer

  Her lærer du, hvordan du via samarbejde og relationer opbygger et netværk. Et netværk, som du både bidrager til og nyder godt af.

  I service- og oplevelsesbranchen går netværk ofte på tværs af grænser, så du vil lære om forskellige kulturer og de forskelligheder, der kan gøre en stor forskel.

  Du vil også lære om ledelse, herunder fx hvordan du rekrutterer og fastholder frivillige og andre medarbejdere.

 • Forretningsudvikling

  Her kommer du til at arbejde strategisk med udvikling af hele eller dele af din virksomhed, herunder nye serviceydelser og oplevelser, fx koncepter eller events.

  Du kommer til at have fokus på at analysere vækstmulighederne, herunder de økonomiske men også de konsekvenser, som udviklingen vil have for din organisation og de aktiviteter, som findes i forvejen.

  Du kommer til at lære en masse begreber og værktøjer at kende, som du kan bruge i praksis til at udvikle nye og eksisterende forretninger i den rigtige retning.

Retninger

I løbet af studiet skal du vælge en retning at specialisere dig i. Retningen fylder i alt 10 ECTS-point ud af uddannelsens samlede 120 ECTS-point. Det svarer til ca. 2 måneders studier.

Du kan læse mere om retningerne ved at folde bjælkerne herunder ud.

Uddannelsen udbydes i Randers og Skive, og der er forskellige retninger i de to studiebyer.

Foruden valget af retning, vil du også i løbet af studiet skulle vælge valgfag. Valgfagene udvikles i takt med arbejdsmarkedets behov og de studerendes interesser.

 • Hotel & Restaurant Management

  Hvis dit mål er en karriere inden for ledelse i hotel-, konference- eller restaurationsbranchen, skal du vælge at specialisere dig i ”Hotel & Restaurant Management”.

  Her får du den helhedsorienterede forståelse for forretningsdriften på området, og du lærer det helt essentielle, nemlig at sætte gæsten i centrum.

  Retningen kan du læse i Randers.

 • Turisme og oplevelser

  Vil du gerne give turister fra ind- og udland en god oplevelse? – så skal du specialisere dig i ”Turisme og oplevelser”.

  På retningen lærer du at indgå i forskellige jobfunktioner i turismevirksomheder og organisationer, og du kommer til at beskæftige dig med turisme og oplevleser inden for både fritids- og forretningsområdet – også kaldet leisure- og businessturisme.

  Retningen kan du læse i Randers og Skive.

 • Event Management

  Drømmer du om at arrangere festivaller eller måske det næste store sportevent på dansk grund? Specialiserer du dig i ”Event Management” er du godt på vej til at gøre karriere i en stadig ekspanderende branche.

  Du bliver i stand til at udvikle og stå i spidsen for events inden for et væld af områder – du vælger nærmest selv. Dit drive er i høj grad din styrke, og du trives med et højt niveau af adrenalin.

  Retningen kan du læse i Randers.

Praktik

For at skabe den rette balance mellem den teoretiske viden du opnår og din evne til at omsætte den i praksis, skal du som serviceøkonom i praktik i tre måneder i en virksomhed eller organisation i løbet af din uddannelse.

 

Med praktikforløbet vil du opleve, hvad du kan bidrage med i en jobfunktion, og perioden vil give dig et realistisk billede af, hvordan det vil være at komme i job efter endt uddannelse. Og ikke mindst vil den give dig joberfaring.

Som serviceøkonom kan du komme i praktik inden for det brede område som service- og oplevelsesindustrien er. Fx kan du komme i praktik på et hotel, i en restaurant, i en sportsklub, hos en festival, hos en forlystelsespark eller på et turistkontor. Der er masser af muligheder.

Praktikperioden er ulønnet og SU-berettiget.

 

Du finder i tæt samarbejde med din praktikvejleder en praktikplads, og sammen med praktikvirksomheden opstiller I nogle rammer og kriterier for praktikken. Alle praktikvirksomheder og praktikaftaler bliver godkendt af Erhvervsakademi Dania, så du er sikker på, at du får det ønskede udbytte ud af dine tre måneders praktik, som kan foregå i Danmark eller udlandet.

 

 

Et af de redskaber, vi stiller til rådighed, er vores praktikportal, hvor du som studerende kan oprette et CV, og hvor virksomheder kan slå praktikstillinger op. Praktikportalen er vellidt og meget brugt af vores studerende og virksomheder.

Hvad kan jeg blive?

Med en uddannelse som serviceøkonom bliver du klædt på til en karriere inden for særligt turisme, hotel og event-branchen.

 
 

Du kan fx blive

 • Golf Manager
 • Eventmanager
 • Turismeudvikler
 • Turistmedarbejder
 • Turismekoordinator
 • Oplevelseskonsulent
 • Restaurantchef
 • Receptionist

Adgangskrav og optagelse

 • Adgangskrav til kvote 1

  For at blive optaget direkte via kvote 1, skal du have bestået en af følgende ungdomssuddannelser:

  • Den almene studendereksamen (STX)
  • Højere forberedelseseksamen (HF)
  • Højere handelseksamen (HHX)
  • Højere teknisk eksamen (HTX)
  • Erhvervsfaglig studentereksamen i forbindelse med erhvervsuddannelse (EUX)
  • HF-forløb for fremmedsprogede (GIF)
  • En tilsvarende udenlandsk eller international eksame

  For alle gælder, at du skal have bestået fagene erhvervsøkonomi C, virksomhedsøkonomi B eller matematik C.

  Når du søger om optagelse via kvote 1 sker det udelukkende på baggrund af din eksamenskarakter fra den adgangsgivende eksamen.

 • Adgangskrav til kvote 2

  Søger du gennem kvote 2 tæller flere faktorer med i optagelses-vurderingen. For at søge om optagelse gennem kvote 2, skal du enten opfylde kriterierne for kvote 1 eller en af følgende:

  • Detailhandel med specialer
  • Handelsuddannelse med specialer
  • Gastronom (med specialer)
  • Detailslagter (med specialer)
  • Kontoruddannelse med specialer
  • Kontoruddannelse generel
  • Eventkoordinator (trin 2)
  • Bager (trin 2)
  • Konditor (trin 2)
  • Tjener (trin 2)
  • Receptionist
  • Anden erhvervsuddannelse af mindst 3 års varighed suppleret med de specifikke adgangskrav  erhvervsøkonomi C, virksomhedsøkonomi B eller matematik C

  Du kan muligvis blive optaget på uddannelsen, selvom du ikke opfylder de formelle krav. Det kan du, hvis du har faglige kvalifikationer, som kan sidestilles med de formelle krav, og hvis Erhvervsakademi Dania i øvrigt vurderer, at du vil kunne gennemføre uddannelsen. Kontakt vejlederne længere nede på siden, hvis du er interesseret i en individuel kompetencevurdering med henblik på optagelse.

  Alle ansøgninger via kvote 2 bliver behandlet individuelt.

  Læs også vores generelle og uddybende "Op og ned på kvote 2", hvis du vil vide mere. 

 • Ansøgningsfrister

  Kvote 2: 15. marts kl. 12:00

  Kvote 1: 5. juli kl. 12:00

  Bemærk, at søger du optagelse via kvote 1 med en udenlandsk adgangsgivende eksamen er ansøgningsfristen 15. marts kl. 12:00

 • Søg om merit

  Hvis du har gennemført relevante uddannelser eller dele heraf i enten Danmark eller udlandet, skal du søge om at få merit. Du er, når du sender din ansøgning, forpligtet til at informere om de relevante uddannelseselementer du har. Læs mere om merit.

 • Søg via optagelse.dk

  Din ansøgning skal laves digitalt på optagelse.dk, og du skal bruge dit nemID/mitID.

  Du kan lave din ansøgning i flere omgange, og den er først sendt afsted, når du har underskrevet digitalt med dit nemID. Det sidste skal du til gengæld huske at gøre inden ansøgningsfristen.

  Du kan søge om optagelse til det kommende studieår fra 1. februar. Fristen for kvote 2 er 15. marts kl. 12:00, og for kvote 1 er det 5. juli kl. 12:00.

 • Søg frem til studiestart

  Hvis vi har ledige pladser på vores hold, optager vi studerende helt frem til studiestart i august og januar. Der er de samme adgangskrav som ellers.

  Ledige pladser vil du op mod studiestart altid finde her.

Studieliv

 

Det kan være et stort sprig at gå fra at være elev til at være studerende. Hos Dania er undervisningen virkelighedsnær og nærværende. Det betyder fx. at du oftest modtager undervisning på mindre hold, hvor der er plads til, at du kan stille spørgsmål undervejs i undervisningen, så du kan få så meget viden med dig som overhovedet muligt.

 

Dermed bliver springet for dig så blidt og naturligt, at du måske ikke oplever det ud over, at du lærer en hel del mere. Og det giver et nærværende studiemiljø, hvor underviserne går op i, at du trives og bliver dygtig.

Vi er ikke bange for at gå en ekstra mil for at du skal trives som studerende. Vi tror nemlig på, at ingen kan lære optimalt, hvis de ikke har det godt. Derfor vil du møde undervisere, som både kærer sig om din faglighed og dit øvrige velbefindende. Hos os er der plads til alle.

 

Internationale muligheder

 

Drømmer du om at arbejde uden for Danmarks grænser? Har du altid været fascineret af andre kulturer? Og har du også fundet ud af, at det virkelig giver plusser på CV’et, når man har været i praktik eller studeret i udlandet? Så tjek dine internationale muligheder, som studerende på Dania.

Ekstra tilbud

 

Har du overskud og lyst til det i dagligdagen,  tilbyder vi dig at læse et akademifag hos os sideløbende med din fuldtidsuddannelse. 

Et akademifag vil give dig noget ekstra til CV'et, og kan lette dit arbejde med at finde praktikplads under og job efter endt studie. 

 

Vi tilbyder i udgangspunktet ekstra akademifag på alle vores campusser i foråret og efteråret. Du er selvfølgelig velkommen til at læse fag på et andet campus end der, hvor du læser din fuldtidsuddannelse. 

Kontakt og vejledning

 
Studiesekretær
Randers
 
Studievejleder
Randers
 
Studiesekretær
Skive
 
Studiesekretær
Randers

Praktiske oplysninger

 • Uddannelsens niveau

  Uddannelsen til serviceøkonom er en kort videregående uddannelse på 120 ECTS-point. Forkortelsen står for "European Credit Transfer and Accumulation System", og betyder kort sagt for dig, at du kan få uddannelsen anerkendt i andre europæiske lande. 

  I den officielle kvalifikationsramme over livslang læring ligger uddannelsen på niveau 5 af 8. Du kan efterfølgende læse videre på en uddannelse, der ligger på niveau 6. Det kan du f.eks. ved at læse en halvanden årig professions-bachelor top-up. Efter det er din vej åben for at læse videre på niveau 7 og slutteligt 8, som er forskergraden.

  Uddannelsesstigen er nem overskuelig i en visualiseret udgave.

 • Læs videre

  Som serviceøkonom kan du læse videre på forskellige uddannelser. Fx er der mulighed for at læse en top-up på halvandet år og dermed stå med en professionsbachelorgrad. Der er forskellige muligheder heriblandt International Hospitality Management og Sport Management.

  Der er også mulighed for at bygge videre på uddannelsen i udlandet.

  Mulighederne for videreuddannelse som serviceøkonom udvikler sig løbende, og hvilke muligheder du har, vil også afhænge af, hvad du i øvrigt har af uddannelse og erfaring.

 • Økonomi og SU

  Uddannelsen er SU-berettiget. Du kan læse mere om SU på su.dk.

  Bor du i lejebolig kan du muligvis få boligstøtte af din bopælskommune. Dine specifikke muligheder må du forhøre dig om hos din kommune.

 • Studiebolig

  Alle vores campusser er beliggende i byer, hvor du som studerende har god mulighed for at finde en bolig til SU-venlige priser.

  På campussiderne, som tilbyder denne uddannelse, kan du læse vores lokale personales gode råd om bolig i netop den by.

  Randers

  Skive

 • Studieture

  Alle uddannelser arrangerer studieture. På de lokale campussider, kan du se, hvilke studieture, som man arrangerer for de studerende. 

  Randers

  Skive

   

 • Eksamen

  I løbet af din studietid vil du møde forskellige prøver og eksamener, nogle vil være skriftlige mens andre vil være mundtlige. Din uddannelse slutter altid med en afsluttende opgave, som du efterfølgende skal forsvare til en mundtlig eksamen.

  I studieordningen kan du se flere detaljer for eksamener og prøver under uddannelsen.  

 • Bøger

  Inden du starter og før hvert semester, vil du modtage en liste over litteratur, som du skal anskaffe dig.

  Nogle køber bøgerne fra ny, mens andre finder noget af litteraturen brugt eller låner sig til det. Udgifter til undervisningsmateriale som bøger og anden litteratur skal du selv betale.

 • Hjælp hvis jeg er ordblind eller har andre særlige behov

  Du har mulighed for at få hjælp via Specialpædagogisk Støtte-ordningen (SPS), hvis du har brug for ekstra hjælp til at kunne gennemføre uddannelsen på samme vilkår som andre. Læs mere om SPS.

 • Mere information

Undervisere i Randers

 
Underviser
Randers
 
Adjunkt
Randers
 
Underviser
Randers
 
Lektor
Randers
 
Studiekoordinator
Randers
 
Lektor
Randers
 
Adjunkt
Randers
 
Lektor
Randers
 
Lektor
Randers

Undervisere i Skive

 
Studiekoordinator
Skive
 
Adjunkt
Skive

Du kan også overveje at læse

Hjalp denne side dig?