Serviceøkonom

Vil du skabe fremtidens fedeste oplevelser?

Vil du være eventkoordinator, konceptudvikler, Hotel Manager eller Sport Event Manager? Uddannelsen som serviceøkonom giver dig en bred viden, som du kan bruge i oplevelses- og servicebranchen.

Som uddannet kan du få forskellige job hos sportsklubber, turistattraktioner, rejsearrangører, i restauranter, på hoteller og andre steder, hvor service og oplevelser er i højsædet. Din titel kan blive alt fra eventmanager og konferencekoordinator til restaurant- eller receptionschef

 

Fakta

Titel

Serviceøkonom

Uddannelsesniveau

Kort videregående uddannelse, 120 ECTS-point

Varighed

2 år

Praktik

3 måneders SU-berettiget praktik

Studiestart

August/september

Uddannelsesby

Randers og Skive

Undervisningssprog

Dansk

Tilmelding

via optagelse.dk

Indhold og opbygning

Uddannelsen til serviceøkonom kombinerer teori og praktik. De første 3 semestre foregår på erhvervsakademiet. Her vil du møde undervisning på hold, som er praksisorienteret og virkelighedsnær. Fx. virksomhedsbesøg og cases fra den virkelige verden.

På fjerde og sidste semester skal du i praktik, hvor teorierne for alvor skal afprøves. Efter praktikken mangler du kun den afsluttende opgave.

Uddannelsens kerneområder

 • Samfundsvidenskabelig metode

  I starten af dit studie vil du lære, hvordan du skal forholde dig til, tolke og analysere undersøgelser og problemstillinger. De lærer at bruge teorierne i praksis, så du kan få glæde af dem gennem dit studie.

 • Servicevirksomheden

  Her vil du lære, hvordan du kan være med til at udvikle service- og oplevelsesbranchen i fremtiden.

  Du vil blive introduceret til branchens nationale og internationale udvikling, trends og organisering, og du vil lære om servicekoncepter, og hvordan du laver gode og loyale kunderelationer og sidst men ikke mindst vil du lære at designe og udvikle egne koncepter. 

 • Organisation

  Hvad er den optimale organisering af en servicevirksomhed? Det afhænger af den enkelte virksomhed, og i ”organisation” lærer du med afsæt i teorier og praksis at afgøre, hvad der er optimalt.

  Du vil også lære om HR-funktionen, som blandt andet handler om ansættelse og udvikling af medarbejdere.

 • Planlægning

  Der er mange ting at tage højde for, når man skal planlægge noget i events- og oplevelsesindustrien. Du vil lære forskellige kreative og innovative metoder at kende, så du har de bedste forudsætninger for at blive god til at udvikle eksisterende og udtænke nyt.

  Du lærer at lave forretningsplaner, analyser af kunders adfærd og sidst men ikke mindst lærer du at lave og eksekvere en marketingplan.

 • Kommunikation

  ”Kommunikation” foregår på engelsk, og du lærer blandt andet at forhandle og præsentere – og du lærer naturligvis både om teorierne og hvordan du gør i praksis.  

  Du lærer også at indgå i netværk og om forskellige kultures betydning – både ift. kommunikation og udvikling af idéer.

Retninger

I løbet af studiet skal du vælge en retning at specialisere dig i. Retningen fylder i alt 15 ECTS-point ud af de i alt 120 ECTS-point, som uddannelsen giver – det svarer i alt til et halvt semester eller ca. tre måneders studier.

Du kan læse mere om retningerne ved at folde bjælkerne herunder ud.

Uddannelsen udbydes i Randers og Skive, og der er forskellige retninger i de to studiebyer.

 • Hotel & Restaurant Management

  Hvis dit mål er en karriere inden for ledelse i hotel-, konference- eller restaurationsbranchen skal du vælge at specialisere dig i ”Hotel & Restaurant Management”.

  Her får du den helhedsorienterede forståelse for forretningsdriften på området, og du lærer det helt essentielle – nemlig at sætte gæsten i centrum.

  Retningen kan du læse i Randers.

 • Turisme og oplevelser

  Vil du gerne give turister fra ind- og udland en god oplevelse? – så skal du specialisere dig i ”Turisme og oplevelser”.

  På retningen lærer du at indgå i forskellige jobfunktioner i turismevirksomheder og organisationer, og du kommer til at beskæftige dig med turisme og oplevleser inden for både fritids- og forretningsområdet – også kaldet leisure- og businessturisme.

  Retningen kan du læse i Randers og Skive.

 • Sport og event

  Drømmer du om at arrangere festivaller eller måske det næste store sportevent på dansk grund? Specialiserer du dig i ”sport og events” er du godt på vej til at gøre karriere i en stadig ekspanderende branche.

  Du bliver i stand til at udvikle og stå i spidsen for events inden for et væld af områder – du vælger nærmest selv. Dit drive er i høj grad din styrke og du trives med et højt niveau af adrenalin.

  Retningen kan du læse i Randers.

Praktik

For at skabe den rette balance mellem den teoretiske viden du opnår og din evne til at omsætte den i praksis, skal du som serviceøkonom i praktik i tre måneder i en virksomhed eller organisation i løbet af din uddannelse.

 

Med praktikforløbet vil du opleve, hvad du kan bidrage med i en jobfunktion, og perioden vil give dig et realistisk billede af, hvordan det vil være at komme i job efter endt uddannelse. Og ikke mindst vil den give dig joberfaring.

Som serviceøkonom kan du komme i praktik inden for det brede område som service- og oplevelsesindustrien er. Fx kan du komme i praktik på et hotel, i en restaurant, i en sportsklub, hos en festival, hos en forlystelsespark eller på et turistkontor. Der er masser af muligheder.

Praktikperioden er ulønnet og SU-berettiget.

 

Du finder i tæt samarbejde med din praktikvejleder en praktikplads, og sammen med praktikvirksomheden opstiller I nogle rammer og kriterier for praktikken. Alle praktikvirksomheder og praktikaftaler bliver godkendt af Erhvervsakademi Dania, så du er sikker på, at du får det ønskede udbytte ud af dine tre måneders praktik, som kan foregå i Danmark eller udlandet.

 

 

Et af de redskaber, vi stiller til rådighed, er vores praktikportal, hvor du som studerende kan oprette et CV, og hvor virksomheder kan slå praktikstillinger op. Praktikportalen er vellidt og meget brugt af vores studerende og virksomheder.

Hvad kan jeg blive?

Med en uddannelse som serviceøkonom bliver du klædt på til en karriere inden for særligt turisme og event-branchen.

 
 

Du kan fx blive

 • Eventmanager
 • Turismeudvikler
 • Turistmedarbejder
 • Turismekoordinator
 • Oplevelseskonsulent
 • Restaurantchef
 • Receptionist

Studieliv

 

Det kan være et stort sprig at gå fra at være elev til at være studerende. Hos Dania er undervisningen virkelighedsnær og nærværende. Det betyder fx. at du oftest modtager undervisning på mindre hold, hvor der er plads til, at du kan stille spørgsmål undervejs i undervisningen, så du kan få så meget viden med dig, som overhovedet muligt.

 

Dermed bliver springet for dig så blidt og naturligt, at du måske ikke oplever det ud over, at du lærer en hel del mere. Og det giver et nærværende studiemiljø, hvor underviserne går op i, at du trives og bliver dygtig.

Vi er ikke bange for at gå en ekstra mil for at du skal trives som studerende. Vi tror nemlig på, at ingen kan lære optimalt, hvis de ikke har det godt. Derfor vil du møde undervisere som både kærer sig om din faglighed og dit øvrige velbefindende. Hos os er der plads til alle.

 

Internationale muligheder

 

Drømmer du om at arbejde uden for Danmarks grænser? Har du altid været fascineret af andre kulturer? Og har du også fundet ud af, at det virkelig giver plusser på CV’et, når man har været i praktik eller studeret i udlandet? Så tjek dine internationale muligheder, som studerende på Dania.

Ekstra tilbud

 

Har du overskud og lyst til det i dagligdagen som studerende, tilbyder vi dig at læse et akademifag hos os sideløbende med din fuldtidsuddannelse. 

Et akademifag vil give dig noget ekstra til CV'et, og kan lette dit arbejde med at finde praktikplads under og job efter endt studie. 

 

Vi tilbyder i udgangspunktet ekstra akademifag på alle vores campusser i foråret og efteråret. Du er selvfølgelig velkommen til at læse fag på et andet campus end der, hvor du læser din fuldtidsuddannelse. 

Adgangskrav og optagelse

 • Adgangskrav til kvote 1

  For at blive optaget direkte via kvote 1 skal du have bestået en af følgende ungdomssuddannelser:

  • Den almene studendereksamen (STX)
  • Højere forberedelseseksamen (HF)
  • Højere handelseksamen (HHX)
  • Højere teknisk eksamen (HTX)
  • Erhvervsfaglig studentereksamen i forbindelse med erhvervsuddannelse (EUX)
  • HF-forløb for fremmedsprogede (GIF)
  • En tilsvarende udenlandsk eller international eksame

  For alle gælder, at du skal have bestået fagene erhvervsøkonomi C, virksomhedsøkonomi B eller matematik C.

  Når du søger om optagelse via kvote 1, sker det udelukkende på baggrund af din eksamenskarakter fra den adgangsgivende eksamen.

 • Adgangskrav til kvote 2

  Søger du gennem kvote 2, tæller flere faktorer med i optagelses-vurderingen. For at søge om optagelse gennem kvote 2 skal du enten opfylde kriterierne for kvote 1 eller en af følgende:

  • Detailhandel med specialer
  • Handelsuddannelse med specialer
  • Gastronom (med specialer)
  • Detailslagter (med specialer)
  • Kontoruddannelse med specialer
  • Kontoruddannelse generel
  • Eventkoordinator (trin 2)
  • Bager (trin 2)
  • Konditor (trin 2)
  • Tjener (trin 2)
  • Receptionist
  • Anden erhvervsuddannelse af mindst 3 års varighed suppleret med de specifikke adgangskrav  erhvervsøkonomi C, virksomhedsøkonomi B eller matematik C

  Du kan muligvis blive optaget på uddannelsen, selvom du ikke opfylder de formelle krav. Det kan du, hvis du har faglige kvalifikationer, som kan sidestilles med de formelle krav, og hvis Erhvervsakademi Dania i øvrigt vurderer, at du vil kunne gennemføre uddannelsen. Kontakt vejlederne længere nede på siden, hvis du er interesseret i en individuel kompetencevurdering med henblik på optagelse.

  Alle ansøgninger via kvote 2 bliver behandlet individuelt.

 • Ansøgningsfrister

  Kvote 1: 5. juli kl. 12:00

  Kvote 2: 15. marts kl. 12:00

 • Søg om merit

  Hvis du har gennemført relevante uddannelser eller dele heraf i enten Danmark eller udlandet, skal du søge om at få merit. Du er, når du sender din ansøgning forpligtet til at informere om de relevante uddannelseselementer du har. Læs mere om merit.

 • Søg via optagelse.dk

  Din ansøgning skal laves digitalt på optagelse.dk og du skal bruge dit nemID/mitID.

  Du kan lave din ansøgning i flere omgange, og den er først sendt afsted, når du har underskrevet digitalt med dit nemID. Det sidste skal du til gengæld huske at gøre inden ansøgningsfristen.

  Du kan søge om optagelse til det kommende studieår fra 1. februar. Fristen for kvote 2 er 15. marts kl. 12:00, og for kvote 1 er det 5. juli kl. 12:00.

 • Søg frem til studiestart

  Hvis vi har ledige pladser på vores hold, optager vi studerende helt frem til studiestart i august og januar. Der er de samme adgangskrav som ellers.

  Ledige pladser vil du op mod studiestart altid finde her.

Kontakt og vejledning

 
Studiesekretær
Skive
 
Studiesekretær
Randers

Praktiske oplysninger

 • Uddannelsens niveau

  Uddannelsen til serviceøkonom er en kort videregående uddannelse på 120 ECTS-point. Forkortelsen står for "European Credit Transfer and Accumulation System", og betyder kort sagt for dig, at du kan få uddannelsen anerkendt i andre europæiske lande. 

  I den officielle kvalifikationsramme over livslang læring ligger uddannelsen på niveau 5 af 8. Du kan efterfølgende læse videre på en uddannelse, der ligger på niveau 6. Det kan du f.eks. ved at læse en halvanden årig professions-bachelor top-up. Efter det er din vej åben for at læse videre på niveau 7 og slutteligt 8, som er forskergraden.

  Uddannelsesstigen er nem overskuelig i en visualiseret udgave.

 • Læs videre

  Som serviceøkonom kan du læse videre på forskellige uddannelser. Fx er der mulighed for at læse en top-up på halvandet år og dermed stå med en professionsbachelorgrad. Der er forskellige muligheder heriblandt International Hospitality Management og Sport Management.

  Der er også mulighed for at bygge videre på uddannelsen i udlandet.

  Mulighederne for videreuddannelse som serviceøkonom udvikler sig løbende, og hvilke muligheder du har, vil også afhænge af, hvad du i øvrigt har af uddannelse og erfaring.

 • Økonomi og SU

  Uddannelsen til administrationsøkonom er SU-berettiget. Du kan læse mere om SU på su.dk.

  Bor du i lejebolig kan du muligvis få boligstøtte af din bopælskommune. Dine specifikke muligheder må du forhøre dig om hos din kommune.

 • Studiebolig

  Horsens:

   

  Viborg:

  Er du ung tilflytter fra en anden kommune og flytter til Viborg for at studere, stiller Viborg Kommune boliggaranti. Boligen tilbydes sædvanligvis til indflytning umiddelbart omkring studiestart.

  Lige over for campus Viborg ligger Camp Logos, der indeholder ungdomsboliger udlejet af Boligselskabet Sct. Jørgen. Her er udendørs faciliteter som boldbaner og bålplads, adgang til fælles vaskeri.

  Der er mange muligheder for bolig i Viborg, både tæt på Campus og tæt på Viborg centrum, hvis man ønsker at bo tæt på bylivet og shopping-mulighederne.

  Kontakt boligselskaberne Boligselskabet Sct. Jørgen og Boligselskabet Viborg for yderligere information om boliger i Viborg. Du kan også blive skrevet op til både ungdomsbolig, familiebolig, rækkehus og lejlighed på den fælles venteliste BoViborg.dk.

 • Studieture

  For studerende på AU-administration arrangeres et studietur til Bruxelles, for at opleve EU's hovedkvarter fra indersiden. 

  For studerende i Viborg arrangeres en fælles studietur med de øvrige uddannelser på uddannelsens 2. semester. 

 • Eksamen

  I løbet af din studietid vil du møde forskellige prøver og eksamener, nogle vil være skriftlige mens andre vil være mundtlige. Din uddannelse slutter altid med en afsluttende opgave, som du efterfølgende skal forsvare til en mundtlig eksamen.

  I studieordningen kan du se flere detaljer for eksamener og prøver under uddannelsen.  

 • Bøger

  Inden du starter og før hvert semester, vil du modtage en liste over litteratur, som du skal anskaffe dig.

  Nogle køber bøgerne fra ny, mens andre finder noget af litteraturen brugt eller låner sig til det. Udgifter til undervisningsmateriale som bøger og anden litteratur skal du selv betale.

 • Hjælp hvis jeg er ordblind eller har andre særlige behov

  Du har mulighed for at få hjælp via Specialpædagogisk Støtte-ordningen (SPS), hvis du har brug for ekstra hjælp til at kunne gennemføre uddannelsen på samme vilkår som andre. Læs mere om SPS.

 • Mere information

Undervisere i Randers

 
Underviser
Randers
 
Adjunkt
Randers
 
Underviser
Randers
 
Lektor
Randers
 
Studiekoordinator
Randers
 
Lektor
Randers
 
Adjunkt
Randers
 
Lektor
Randers
 
Lektor
Randers

Undervisere i Skive

 
Studiekoordinator
Skive
 
Adjunkt
Skive

Du kan også overveje at læse

Hjalp denne side dig?