Del siden
 
       
 

Service- og oplevelses-økonom online

Vil du skabe fremtidens fedeste oplevelser? Og vil du samtidig læse online med fokus på Travelguide Management?

Drømmer du om at arbejde i enten turisme- og oplevelsesbranchen, så er vores online service- og oplevelsesøkonom-uddannelse her lige noget for dig.

Med Travelguide Management er vejen banet for et job i turisme- og oplevelsesbranchen. Det kunne være som turismekoordinator, rejsekonsulent eller destinationschef.

Video

Fakta

Titel

Service- og oplevelsesøkonom

Uddannelsesniveau

Kort videregående uddannelse, 120 ECTS-point

Varighed

2 år

Praktik

3 måneders SU-berettiget praktik

Studiestart

August/september

Uddannelsesby

Online

Undervisningssprog

Dansk

Ansøgning

via optagelse.dk (service- og oplevelsesøkonom e-learning Randers)

Travelguide Management

Oplevelses- og rejsebranchen er omdrejningspunktet i Travelguide Management-uddannelsen, og branchen har brug for dig, der både har den praktiske erfaring og teorien på plads. Og det får du som Travelguide Mangement-service- og oplevelsesøkonom.

Husk at læse detaljerne omkring ansøgning og optagelse inden du søger om optagelse på optagelse.dk

Indhold og opbygning

Service- og oplevelsesøkonom-uddannelsen med fokus på Travelguide Management kombinerer teori og praktik. Du får mange grundlæggende færdigheder og kompentencer, og vores undervisere sørger for at undervisningen hele tiden tager udgangspunkt i og har fokus på Travelguide Management - blandt andet ved at inddrage erhvervslivet og cases. 

Undervisningen foregår altid online, så du også har mulighed for at følge undervisningen fra udlandet. Vær opmærksom på, at undervisningen er tilrettelagt ud fra dansk tid, og skal følges live meget af tiden.  

På fjerde og sidste semester skal du i praktik, og selvom du læser en digital uddannelse, så skal praktikken stadig foregå fysisk. Efter praktikken mangler du kun den afsluttende opgave.

På uddannelsen er der fire obligatoriske temaer

 • Service og oplevelser

  Inden for dette kerneområde af uddannelsen til serviceøkonom vil du lære om det gode værtskab, og du vil arbejde med at forstå gæsternes behov og adfærd.

  Du vil få viden om udviklingen, udbuddet og efterspørgslen i service- og oplevelsesbranchen, herunder udviklingen inden for bæredygtighed i branchen for serviceøkonomi.

  Du lærer, hvordan du ved hjælp af kreative teknikker kan designe, udvikle, vurdere og planlægge såvel serviceydelser og oplevelser, og derved få indsigt i, hvordan du kan nå ud til din målgruppe med veltilrettelagt service design.

   

 • Samarbejde og relationer

  Som serviceøkonom studerende lærer du, hvordan du via samarbejde og relationer opbygger et netværk. Et netværk, som du både bidrager til og nyder godt af.

  I service- og oplevelsesbranchen går netværk ofte på tværs af grænser, så du vil lære om forskellige kulturer og de forskelligheder, der kan gøre en stor forskel.

  Du vil også lære om ledelse, herunder for eksempel hvordan du rekrutterer og fastholder frivillige og andre medarbejdere.

 • Forretningsforståelse

  Er din virksomhed økonomisk bæredygtig? Det er det grundlæggende spørgsmål, og du lærer at analysere både interne og eksterne faktorer i forhold til at finde ud af, om der er et fornuftigt grundlag for din virksomheds eksistens.

  Inden for dette område af serviceøkonom uddannelsen kommer du til at arbejde med virksomhedens drift og lærer at lægge et budget for virksomheder i service- og oplevelsesbranchen.

 • Forretningsudvikling

  Inden for forretningsudvikling kommer du til at arbejde strategisk med udvikling af hele eller dele af din virksomhed, herunder nye serviceydelser og oplevelser for eksempel koncepter eller events.

  Du kommer til at have fokus på at analysere vækstmulighederne, herunder de økonomiske muligheder, men også de konsekvenser, som udviklingen vil have for din organisation og de aktiviteter, som findes i forvejen.

  Du kommer til at lære en masse begreber og værktøjer at kende, som du kan bruge i praksis til at udvikle nye og eksisterende forretninger i den rigtige retning.

studieordningen kan du læse en uddybende beskrivelse af uddannelsen, dens fagelementer og eksamensformer. Herunder mål for viden, færdigheder og kompetencer.  

Det særlige ved at læse uddannelsen online

Det er en disciplin for sig selv at studere online, og det stiller nogle særlige krav til dig og din selvdisciplin. Du skal forvente at bruge 37 timer om ugen på studiet, og et fastsat antal af timerne vil foregå live, hvor du sidder hjemmefra og deltager aktivt i onlineundervisning mens den foregår.

Vi lægger stor vægt på samarbejde, og du vil løbende være i dialog med undervisere, som kan understøtte dig i at strukturere din hverdag.

LIVE undervisning online

Service- og Oplevelsesøkonom-studerende skal deltage aktivt i undervisningen mens den foregår. Og du kan se frem til, at en stor del af undervisningen er tilrettelagt med faste ugentlige undervisningstider fx mandag, onsdag og fredag fra klokken 8:30-11:45.

Struktur og selvdisciplin

Når du læser service- og oplevelsesøkonom online hos os, forventer vi, at du er god til at strukturere din tid og har selvdisciplin til at overholde den. Det er vigtigt, at du er klar over denne præmis fra start.

Travelguide Management-studiet er normeret som fuldtidsstudie, så du vil i gennemsnit skulle bruge 37 timer om ugen. Men du bestemmer, udover den faste undervisning, selv, hvornår du bruger tid på uddannelsen. I forbindelse med gruppearbejde må I sammen finde en løsning, der passer gruppen. 

Strukturerer du din tid godt, og bruger du den tid på studiet, som du skal, kan du til gengæld forvente topmotiverede undervisere og en fremragende uddannelse med gode muligheder efterfølgende. 

Sydafrika studietur

Er du studerende på Danias service- og oplevelsesøkonom-, serviceøkonom online, eller International Hospitality Management-uddannelse har du nu mulighed for at komme på studietur til Sydafrika som en del af din uddannelse.

Praktik

Uddannelsen til Service- og oplevelsesøkonom kombinerer praktik og teori og giver dig mulighed for at omsætte din teoretiske viden i praksis. På uddannelsen skal du som service- og oplevelsesøkonom i praktik i tre måneder i en virksomhed eller organisation.

Travelguide Management-studerende kan fx komme i praktik i rejse- og oplevelsesbranchen.

Hvad er fordelene ved praktik i en virksomhed?

Der er flere fordele ved praktikforløbet, et af dem er, at du får relevant erfaring, som du kan tage med dig, når du skal søge job som færdiguddannet service- og oplevelsesøkonom. I praktikforløbet finder du også ud af, hvad du kan bidrage med i dit kommende job som service- og oplevelsesøkonom med speciale i Travelguide Management. Perioden i praktik giver dig også et indblik i, hvordan det er at arbejde fuldtid som færdiguddannet.

Hvor kan du komme i praktik?

Som service- og oplevelsesøkonom kan du komme i praktik inden for det brede område som service- og oplevelsesindustrien er. Travelguide Management-studerende vil ofte vælge en praktik, som er relateret til specialiseringen. Men det er ikke et krav.  

Hvordan finder du den ideelle praktikplads?

Du og din vejleder finder i samarbejde en praktikplads. Din vejleder, praktikvirksomheden og dig selv opstiller i samarbejde nogle rammer og kriterier for praktikforløbet. Alle virksomheder og praktikaftaler bliver desuden godkendt af Erhvervsakademi Dania. Det betyder, at du er sikker på, at det ønskede udbytte af dine tre måneders praktik. Praktikken kan foregå i Danmark eller udlandet.

 

Når du skal søge din praktikplads har du adgang til vores praktikportal, der bliver brugt i stor grad af både studerende og virksomheder. Her kan du som studerende på Multimediedesigner uddannelsen oprette dit CV og finde praktikstillinger fra virksomheder.

Vær opmærksom på, at praktikperioden er ulønnet og SU-berettiget.

Man sidder i lufthavn og ser drømmende ud over lettende fly

Hvad kan jeg blive?

Med en uddannelse i Travelguide Management bliver du klædt på til en karriere inden for særligt turisme- og oplevelsesbranchen.

 
 

Du kan fx blive:

 • Rejsekonsulent
 • Destinationschef
 • Turismekoordinator
 • Turismeudvikler
 • Oplevelseskonsulent
 • Eventkoordinator
 • Projektmanager
 • Marketingkoordinator

   

Det siger tidligere studerende

Det var rart og godt at læse online, for jeg havde en alder, som gjorde, jeg ikke ville flytte fra Ærø med børnene. Jeg er så glad for den mulighed, for ellers havde jeg ingen uddannelse fået. På studiet fandt jeg ud af, at jeg ved at få teori på mine praktiske erfaring, vidste ret meget.

Clara-Stina Amalie Rehde Eidenert, projektleder ved Ærø Turist og Erhverv

Vi mødtes fysisk på studietur, hvilket var fantastisk, for jeg fik et netværk, som har samme passion som mig. Jeg var så glad for at læse, så det betød rigtig meget, at jeg kunne få lov til at læse videre på International Hospitality Management bagefter, hvilket har givet mig yderligere kvalifikationer. Den er også online, og det er jeg vildt taknemmelig for, at den blev, så jeg kunne tage den fra Ærø.

Adgangskrav og optagelse

 • Adgangskrav til kvote 1

  For at blive optaget direkte via kvote 1 skal du have bestået en af følgende ungdomsuddannelser:

  • Den almene studentereksamen (STX)
  • Højere forberedelseseksamen (HF)
  • Højere handelseksamen (HHX)
  • Højere teknisk eksamen (HTX)
  • Erhvervsfaglig studentereksamen i forbindelse med erhvervsuddannelse (EUX)
  • HF-forløb for fremmedsprogede (GIF)
  • En tilsvarende udenlandsk eller international eksamen

  For alle gælder, at du skal have bestået fagene matematik C eller erhvervsøkonomi C eller virksomhedsøkonomi C.

  Faget er bestået, når det vægtede gennemsnit af samtlige opnåede karakterer i det konkrete fag, er mindst 2,0 uden oprunding.

  Adgangskravene skal være opfyldt ved studiestart. Du kan derfor godt søge om optagelse, inden du er færdig med fx din adgangsgivende eksamen eller supplerende fag.

  Studiepladserne i kvote 1 tildeles efter faldende optagelseskvotient. Optagelseskvotienten er eksamensgennemsnittet ifølge beviset for den adgangsgivende eksamen.

  Når du søger om optagelse via kvote 1, sker det derfor udelukkende på baggrund af dit eksamensgennemsnit fra den adgangsgivende eksamen.

 • Adgangskrav til kvote 2

  Søger du gennem kvote 2, tæller flere faktorer med i optagelses-vurderingen. For at søge om optagelse gennem kvote 2, skal du enten opfylde kriterierne for kvote 1 eller en af følgende:

  • Detailhandel med specialer
  • Handelsuddannelse med specialer
  • Gastronom (med specialer)
  • Gourmetslagter (med specialer)
  • Kontoruddannelse med specialer
  • Kontoruddannelse generel
  • Eventkoordinator (trin 2)
  • Bager (trin 2)
  • Konditor (trin 2)
  • Tjener (trin 2)
  • Receptionist
  • Anden erhvervsuddannelse af mindst 3 års varighed samt matematik C eller erhvervsøkonomi C eller virksomhedsøkonomi C

  Faget er bestået, når det vægtede gennemsnit af samtlige opnåede karakterer i det konkrete fag, er mindst 2,0 uden oprunding.

  Du kan muligvis blive optaget på uddannelsen, selvom du ikke opfylder de formelle krav. Det kan du, hvis du kan dokumentere, at du har faglige kvalifikationer, som kan sidestilles med de formelle krav. Kontakt vejlederne længere nede på siden, hvis du er interesseret i en individuel kompetencevurdering med henblik på optagelse.

  Adgangskravene skal være opfyldt ved studiestart. Du kan derfor godt søge om optagelse, inden du er færdig med fx din adgangsgivende eksamen eller supplerende fag.

  Alle ansøgninger via kvote 2 bliver behandlet individuelt.

  Læs også vores generelle og uddybende "Op og ned på kvote 2", hvis du vil vide mere. 

 • Ansøgningsfrister

  5. juli kl. 12:00

  Her skal du søge om optagelse, hvis du ønsker at søge gennem kvote 1 og ønsker at blive optaget alene på baggrund af en dansk gymnasial eksamen. 

  15. marts kl. 12:00

  Her skal du søge om optagelse på en baggrund, som ikke falder ind under betingelserne for at søge til fristen 5. juli. Det gælder:

  Optagelse efter ansøgningsfristerne

  Du kan blive optaget efter ansøgningsfristerne, hvis vi har ledige studiepladser. Ansøgere, der søger inden fristerne, får dog tildelt en studieplads først.

  Optagelse på en ledige studieplads kan både ske efter kriterierne for kvote 1 og kvote 2. 

  Efter det ordinære optag gennem optagelse.dk sidst i juli vil du kunne finde de uddannelser, som vi har ledige studiepladser på og ansøge om optagelser på dem her

 • Kvotefordeling

  Frit optag

   

 • Tekniske krav

  Stabil internetforbindelse med en god up- og downloadhastighed.

  Computer og webcam.

 • Anbefalede genopfrisknings-kurser

  Giv dig selv en god start på dit nye studie som serviceøkonom med lidt forberedelse, inden studiet for alvor går i gang.

  Særligt, hvis det er længe siden, at du sidst gik i skole, kan det være en god investering. 

  Vi anbefaler følgende kurser:

  Indledende erhvervsøkonomi

 • Kandidatreglen

  Kandidatreglen betyder, at hvis du allerede har gennemført en kandidatuddannelse fra Danmark eller udlandet, kan du som udgangspunkt kun blive optaget på en ny videregående uddannelse, hvis der er ledige pladser på den uddannelse, du ønsker optagelse på.

  På uddannelser med frit optag uden dimensionering har reglen derfor ingen betydning. 

  Er du i tvivl om noget, er vi klar til at hjælpe og vejlede. Ring til os eller send os en mail på HvadKanJegBlive@eaDania.dk, så vender en af vores studievejledere retur til dig.

 • Søg om merit

  Hvis du har gennemført relevante uddannelser eller dele heraf i enten Danmark eller udlandet, skal du søge om at få merit. Du er, når du sender din ansøgning, forpligtet til at informere om de relevante uddannelseselementer du har. Læs mere om merit.

 • Søg via optagelse.dk

  Din ansøgning skal laves digitalt på optagelse.dk, og du skal bruge dit nemID/mitID.

  Du kan lave din ansøgning i flere omgange, og den er først sendt afsted, når du har underskrevet digitalt med dit nemID. Det sidste skal du til gengæld huske at gøre inden ansøgningsfristen.

  Du kan søge om optagelse til det kommende studieår fra 1. februar. Fristen for kvote 2 er 15. marts kl. 12:00, og for kvote 1 er det 5. juli kl. 12:00.

  Hvis du ønsker at studere til serviceøkonom i Travelguide Management, skal du søge om optagelse på serviceøkonom e-learning i Randers. 

   

 • Søg frem til studiestart

  Hvis vi har ledige pladser på vores hold, optager vi studerende helt frem til studiestart. Der er de samme adgangskrav som ellers.

  Ledige pladser vil du op mod studiestart altid finde her.

Ekstra tilbud

Både før og under dit studie tilbyder vi dig noget ekstra. Vi vil nemlig gerne give vores studerende de bedste forudsætninger for at få en god studietid hos os og en god karrierestart. 

Før du starter hos Erhvervsakademi Dania, tilbyder vi derfor en række forskellige genopfriskning-kurser, og under dit studie kan du vælge at supplere din uddannelse med ekstra viden, så du står endnu stærkere som nyuddannet. 

Bliv klar til studiestart med et genopfrisknings-kursus

Forud for studiestart tilbyder vi altid flere kurser, som har det formål at hjælpe dig til at få en god start på din uddannelse hos os.

Vi har primært korte kursus tilbud, så du bliver præsenteret for teori, øvelser og opgaver fra første dag på studiet. Derfor oplever mange, at det er en stor fordel at starte med at genopfriske deres viden. Det er selvfølgelig frivilligt, men mange har stor glæde af det. 

Se de forskellige kurser.

Stå stærkere med et ekstra fag

Har du overskud og lyst til det i dagligdagen, tilbyder vi dig at læse et akademifag hos os sideløbende med din fuldtidsuddannelse. 

Et akademifag vil give dig noget ekstra til CV'et og kan lette dit arbejde med at finde praktikplads under og job efter endt studie. 

 

Vi tilbyder i udgangspunktet ekstra akademifag både online og på vores campusser i foråret og efteråret. 

Kontakt og vejledning

Lektor
Randers
Lektor & Studiekoordinator Serviceøkonom
Randers
Studiesekretær
Randers

Praktiske oplysninger

 • Uddannelsens niveau

  Uddannelsen til serviceøkonom er en kort videregående uddannelse på 120 ECTS-point. Forkortelsen står for "European Credit Transfer and Accumulation System", og betyder kort sagt for dig, at du kan få uddannelsen anerkendt i andre europæiske lande. 

  I den officielle kvalifikationsramme over livslang læring ligger uddannelsen på niveau 5 af 8. Du kan efterfølgende læse videre på en uddannelse, der ligger på niveau 6. Det kan du f.eks. ved at læse en halvanden årig professions-bachelor top-up. Efter det er din vej åben for at læse videre på niveau 7 og slutteligt 8, som er forskergraden.

  Uddannelsesstigen er nem overskuelig i en visualiseret udgave.

 • Læs videre

  Med en uddannelse som serviceøkonom har du mange muligheder for at læse videre og bygge ovenpå.

  Du kan blandt andet læse videre på en professionsbachelor i international hospitality management, sportsmanagement, innovation og entrepreneurship, e-handel eller design og business.

  Der er også mulighed for at bygge videre på uddannelsen i udlandet.

  Mulighederne for videreuddannelse som serviceøkonom udvikler sig løbende, og hvilke muligheder du har, vil også afhænge af, hvad du i øvrigt har af uddannelse og erfaring.

 • Økonomi og SU

  Uddannelsen er SU-berettiget. Du kan læse mere om SU på su.dk.

  Bor du i lejebolig kan du muligvis få boligstøtte af din bopælskommune. Dine specifikke muligheder må du forhøre dig om hos din kommune.

 • Studiebolig

  Alle vores campusser er beliggende i byer, hvor du som studerende har god mulighed for at finde en bolig til SU-venlige priser.

  campussiderne, som tilbyder denne uddannelse, kan du læse vores lokale personales gode råd om bolig i netop den by.

 • Eksamen

  I løbet af din studietid vil du møde forskellige prøver og eksamener, nogle vil være skriftlige mens andre vil være mundtlige. Din uddannelse slutter altid med en afsluttende opgave, som du efterfølgende skal forsvare til en mundtlig eksamen.

  I studieordningen kan du se flere detaljer for eksamener og prøver under uddannelsen.  Du kan også læse mere i eksamensreglementet.

 • Bøger

  Inden du starter og før hvert semester, vil du modtage en liste over litteratur, som du skal anskaffe dig.

  Nogle køber bøgerne fra ny, mens andre finder noget af litteraturen brugt eller låner sig til det. Udgifter til undervisningsmateriale som bøger og anden litteratur skal du selv betale.

  Litteraturen vil være på både dansk og engelsk. 

 • Hjælp hvis jeg er ordblind eller har andre særlige behov

  Du har mulighed for at få hjælp via Specialpædagogisk Støtte-ordningen (SPS), hvis du har brug for ekstra hjælp til at kunne gennemføre uddannelsen på samme vilkår som andre. Læs mere om SPS.

 • Studieordning samt andre informationer

Undervisere

Lektor
Randers
Lektor
Randers
Lektor
Randers
Lektor
Randers
Lektor & Studiekoordinator Serviceøkonom
Randers

Du kan også overveje at læse

Ofte stillede spørgsmål

 • Hvem henvender uddannelsen sig særligt til?

  Uddannelsen henvender sig til dig, som synes, at det kunne være spændende at få en videregående uddannelse med speciale i Travelguide Management. 

  Måske bor du i udlandet og har lyst til at tage en kvalitetsuddannelse i Danmark samtidig. 

  Det er et krav, at du kan følge undervisningen på dansk, men du behøver ikke være dansk statsborger. 

 • Kan jeg få SU selvom jeg ikke bor i Danmark?

  Uddannelsen er SU-berettiget så du som dansk statsborger bosiddende i udlandet har mulighed for at modtage SU under studiet. 

Janie sikrede sig vigtig viden til praktik via Vietnam Summer School

08.03.2023

Hun var som studerende på serviceøkonom med på Vietnam Summer School i sommer. Her er hendes Q&A om turen og bedste fotos fra rejsen

Line og Nicolaj sparkede døren ind til TikTok for Randers FC

20.02.2023

På kun to uger nåede Randers FCs TikTok-profil op på 1000 følgere takket være to serviceøkonom-studerende i praktik

Onlinestudie til serviceøkonom åbner døren til DigitalGuest for Stine

30.11.2022

I dag arbejder Stine som Customer Succes Manager - et job, hun fik via sin praktik under serviceøkonom-uddannelsen på 2 år. Stine boede på Azorerne, da hun startede på studiet, da hun i mange år havde været en del af rejsebranchen. Med retningen Travelguide Management kunne hun bygge teori på sin erfaring. Og så skulle hun ikke skulle flytte for at gå på studiet.

Se video

Online-uddannelse giver Stine en afgørende fleksibilitet

10.06.2022

Stine Hørning Hansen boede på Azorerne, da hun startede på online-serviceøkonomuddannelsen med fokus på Travelguide Management. Nu bor hun i Aarhus, bliver færdig med sin uddannelse i juni og har allerede fået fast arbejde.

Praktikant udvikler NorthSide Festivalen

08.04.2022

Tina Tougaard er online serviceøkonom-studerende, nytilflyttet til Randers og i øjeblikket også travl med at udvikle Business Backstage-området på NorthSide som praktikant. Praktikopholdet er så vellykket, at hun har sikret sig en plads i finalen om at blive det bedste praktikophold på Dania.

”Jeg tager bare studiet med mig under armen”

06.07.2020

Oplevelsen af at arrangere events på et kæmpe hotel i Dubai har fået Tina Tougaard til at søge ind på onlinestudiet til serviceøkonom, som hun starter på i sit hjem i Dubai

Hjalp denne side dig?