Del siden
 
       
 

Bachelor i International Hospitality Management

Vil du have en ledende rolle i at udvikle oplevelsesbranchen

Vil du være leder i oplevelsesindustrien, stå i spidsen for et hotel eller udvikle turisme og oplevelsesindustrien til det næste niveau? Så opgradér din korte videregående uddannelse med en overbygning. Top-up-bacheloruddannelsen i International Hospitality Management klæder dig på til de store job i oplevelses- og servicebranchen.

Med professionsbachelor-overbygningen vil du ofte få job som leder, driftsansvarlig eller anden stilling med stort ansvar. Du vil kunne finde job i mange forskellige kroge af oplevelses og turisme-industrien samt andre brancher, da service og ledelse er universelt. Og du kan naturligvis både finde job i Danmark og udlandet.

Fakta

Titel

Bachelor i International Hospitality Management (top-up)

Uddannelsesniveau

Mellemlang videregående uddannelse, 90/210 ECTS-point

Varighed

1½ år

Praktik

3 måneders SU-berettiget praktik

Studiestart

August/september

Uddannelsesby

Randers

Undervisningssprog

Engelsk

Ansøgning

Find blanket via international side

Indhold og opbygning

Uddannelsen til serviceøkonom kombinerer teori og praktik. De første semestre foregår på erhvervsakademiet. Her vil du møde undervisning på hold, som er praksisorienteret og virkelighedsnær. Fx virksomhedsbesøg og cases fra den virkelige verden.

På tredje semester skal du i praktik, hvor teorierne for alvor skal afprøves. Efter praktikken mangler du den sidste teori og den afsluttende opgave.

Uddannelsens kerneområder

 • Medarbejder og organisationsudvikling

  I temaet arbejder vi med ledelse, værtskab, kultur- og gæsteforståelse i forhold til udvikling af en selv, medarbejdere og organisationen.

 • Employability

  Formålet med temaet er, at du som studerende opbygger en evne til at analysere og reflektere over egne kompetencer i relation til erhvervets behov. Derudover er det formålet, at du på baggrund af kompetenceanalysen, kan tilrettelægge egen og andres udviklingsplan, der sigter på at udvikle de kompetencer, som erhvervet efterspørger nu og i fremtiden.

 • Virksomhedsdrift

  Formålet med temaet er, at du som studerende opbygger en evne til at analysere og reflektere over egne kompetencer i relation til erhvervets behov. Derudover er det formålet, at du på baggrund af kompetenceanalysen, kan tilrettelægge egen og andres udviklingsplan, der sigter på at udvikle de kompetencer, som erhvervet efterspørger nu og i fremtiden.

 • Hospitality og værtsskab

  Temaet indeholder kultur- og gæsteforståelse, kommunikation og udviklingen heraf i virksomheden. Der er fokus på at udvikle en hospitality-/værtskabstankegang, der kan skabe værdi i virksomheden.

 • Strategisk værdiskabelse

  Temaet indeholder strategi og økonomi i forhold til udvikling af eksisterende og nye indsatsområder. Der fokuseres på et udvikle en tankegang, der kan håndtere forandringer og den løbende udvikling samt eksekvere de strategiske beslutninger.

Retninger

På 2. semester skal du vælge en retning at specialisere dig i. Retningen fylder i alt 5 ECTS-point ud af de i alt 90 ECTS-point, som uddannelsen giver.

 

Praktik

For at skabe den rette balance mellem den teoretiske viden du opnår og din evne til at omsætte den i praksis, skal du som Bachelor i International Hospitality Management i praktik i tre måneder i en virksomhed eller organisation i løbet af din uddannelse.

Med praktikforløbet vil du opleve, hvad du kan bidrage med i en jobfunktion, og perioden vil give dig et realistisk billede af, hvordan det vil være at komme i job efter endt uddannelse. Og ikke mindst vil den give dig joberfaring.

Som Bachelor i International Hospitality Management kan du komme i praktik inden for det brede område som service- og oplevelsesindustrien er. Fx kan du komme i praktik på et hotel, i en restaurant, i en sportsklub, hos en festival, hos en forlystelsespark eller på et turistkontor. Der er masser af muligheder.

Praktikperioden er ulønnet og SU-berettiget.

 

Du finder i tæt samarbejde med din praktikvejleder en praktikplads, og sammen med praktikvirksomheden opstiller I nogle rammer og kriterier for praktikken. Alle praktikvirksomheder og praktikaftaler bliver godkendt af Erhvervsakademi Dania, så du er sikker på, at du får det ønskede udbytte ud af dine tre måneders praktik, som kan foregå i Danmark eller udlandet.

 

Et af de redskaber, vi stiller til rådighed, er vores praktikportal, hvor du som studerende kan oprette et CV, og hvor virksomheder kan slå praktikstillinger op. Praktikportalen er vellidt og meget brugt af vores studerende og virksomheder

Smilende kvindelig studerende

Hvad kan jeg blive?

Med en uddannelse som Bachelor i International Hospitality Management er du godt rustet til en ledende karriere i særligt turisme- og oplevelsesbranchen.

 
 

Du kan fx blive

 • Hotelmanager
 • Turismechef
 • Restaurantmanager
 • Eventchef

Adgangskrav og optagelse

 • Adgangskrav

  For at blive optaget skal du have bestået en af følgende videregående uddannelser:

  Endvidere skal du have bestået Engelsk B.

  På den adgangsgivende videregående uddannelse skal du have afsluttet faget økonomi og den afsluttende hovedopgave med karakteren 4 eller højere. 

  Undtagelsesvist optager vi også studerende som ikke direkte opfylder karakterkravene. Det sker ud fra en samlet vurdering af karaktererne fra den adgangsgivende eksamen, erhvervserfaring og motivation.

 • Optagelsesprocedurer

  Når du har uploadet din ansøgning, vil vi gennemgå den og se om alle relevante bilag er med. Alle ansøgere bliver, via e-mail, inviteret til et interview. Det er en betingelse for en eventuel optagelse, at du deltager i interviewet, hvis formål er at afdække din motivation for at søge ind på studiet.

 • Ansøgningsfrister

  Du skal søge om optagelse på top-up bacheloren senest 1. juli kl. 12:00. 

  Vi sætter dog pris på at modtage din ansøgning i løbet af foråret, så ansøg gerne så snart som mulig. 

 • Søg digitalt

  Du skal udfylde blanketten, som du finder under facts på den internationale side

 • Kandidatreglen

  Kandidatreglen betyder, at hvis du allerede har gennemført en kandidatuddannelse fra Danmark eller udlandet, kan du som udgangspunkt kun blive optaget på en ny videregående uddannelse, hvis der er ledige pladser på den uddannelse, du du ønsker optagelse på.

  På uddannelser med frit optag uden dimensionering har reglen derfor ingen betydning. 

  Er du i tvivl om noget i forhold til din situation i den forbindelse - så er vi klar til at hjælpe og vejlede - ring til os eller send os en mail på HvadKanJegBlive@eaDania.dk, så vender en af vores studievejledere retur til dig.

Studieliv

Hos Dania er undervisningen virkelighedsnær og nærværende. Det betyder fx at du oftest modtager undervisning på mindre hold, hvor der er plads til, at du kan stille spørgsmål undervejs i undervisningen, så du kan få så meget viden med dig, som overhovedet muligt.

 

Dermed bliver springet for dig så blidt og naturligt, at du måske ikke oplever det ud over, at du lærer en hel del mere. Og det giver et nærværende studiemiljø, hvor underviserne går op i, at du trives og bliver dygtig.

Vi er ikke bange for at gå en ekstra mil for at du skal trives som studerende. Vi tror nemlig på, at ingen kan lære optimalt, hvis de ikke har det godt. Derfor vil du møde undervisere som både kerer sig om din faglighed og dit øvrige velbefindende. Hos os er der plads til alle.

Internationale muligheder

Drømmer du om at arbejde uden for Danmarks grænser? Har du altid været fascineret af andre kulturer? Og har du også fundet ud af, at det virkelig giver plusser på CV’et, når man har været i praktik eller studeret i udlandet? Så tjek dine internationale muligheder, som studerende på Dania.

Ekstra tilbud

Både før og under dit studie tilbyder vi dig noget ekstra. Vi vil nemlig gerne give vores studerende de bedste forudsætninger for at få en god studietid hos os og en god karrierestart. 

Før du starter hos Erhvervsakademi Dania, tilbyder vi derfor en række forskellige studieforberedende kurser, og under dit studie kan du vælge at supplere din uddannelse med ekstra viden, så du står endnu stærkere som nyuddannet. 

Bliv klar til studiestart med et studieforberedende kursus

Forud for studiestart i efteråret tilbyder vi i august altid flere kurser, som har det formål at hjælpe dig til at få en god start på din uddannelse hos os.

Vi har primært korte uddannelser, så du bliver præsenteret for teori, øvelser og opgaver fra første dag på studiet. Derfor oplever mange, at det er en stor fordel at starte med et studieforberedende kursus. Det er selvfølgelig frivilligt, men mange har stor glæde af det. 

Hvis du ender med at blive optaget på baggrund af en individuel kompetencevurdering, hvori det er en betingelse, at du gennemfører et bestemt studieforberedende kursus, så forventer vi, at du tilmelder dig og deltager. Alternativt kan du gennemføre et tilsvarende gymnasielt supplerings-kursus.

Se de forskellige kurser.

Stå stærkere med et ekstra fag

Har du overskud og lyst til det i dagligdagen, tilbyder vi dig at læse et akademifag hos os sideløbende med din fuldtidsuddannelse. 

Et akademifag vil give dig noget ekstra til CV'et og kan lette dit arbejde med at finde praktikplads under og job efter endt studie. 

 

Vi tilbyder i udgangspunktet ekstra akademifag på alle vores campusser i foråret og efteråret. Du er selvfølgelig velkommen til at læse fag på et andet campus end der, hvor du læser din fuldtidsuddannelse. 

Kontakt og vejledning

Studiesekretær
Randers
Studiekoordinator
Randers

Praktiske oplysninger

 • Uddannelsens niveau

  Mellemlang videregående uddannelse på 120+90 = 210 ECTS-point

  Uddannelsen til Bachelor i International Hospitality Management er inklusiv den adgangsgivende uddannelse en mellemlang videregående uddannelse.

  I den officielle kvalifikationsramme over livslang læring ligger uddannelsen på niveau 6 af 8. Du kan efterfølgende læse videre på niveau 7 og slutteligt 8, som er forskergraden.

  Uddannelsesstigen er nem overskuelig i en visualiseret udgave.

 • Læs videre

  Som Bachelor i International Hospitality Management kan du læse videre på forskellige uddannelser i Danmark og i udlandet.

  Mulighederne for videreuddannelse som Bachelor i International Hospitality Management udvikler sig løbende, og hvilke muligheder du har, vil også afhænge af, hvad du i øvrigt har af uddannelse og erfaring.

 • Økonomi og SU

  Uddannelsen er SU-berettiget. Du kan læse mere om SU på su.dk.

  Bor du i lejebolig kan du muligvis få boligstøtte af din bopælskommune. Dine specifikke muligheder må du forhøre dig om hos din kommune.

 • Studiebolig

  Alle vores campusser er beliggende i byer, hvor du som studerende har god mulighed for at finde en bolig til SU-venlige priser.

  På campussiderne, som tilbyder denne uddannelse, kan du læse vores lokale personales gode råd om bolig i netop den by.

   

  Randers

 • Eksamen

  I løbet af din studietid vil du møde forskellige prøver og eksamener, nogle vil være skriftlige mens andre vil være mundtlige. Din uddannelse slutter altid med en afsluttende opgave, som du efterfølgende skal forsvare til en mundtlig eksamen.

  I studieordningen kan du se flere detaljer for eksamener og prøver under uddannelsen.  Du kan også læse mere i eksamensreglementet.

 • Bøger

  Inden du starter og før hvert semester, vil du modtage en liste over litteratur, som du skal anskaffe dig.

  Nogle køber bøgerne fra ny, mens andre finder noget af litteraturen brugt eller låner sig til det. Udgifter til undervisningsmateriale som bøger og anden litteratur skal du selv betale.

 • Hjælp hvis jeg er ordblind eller har andre særlige behov

  Du har mulighed for at få hjælp via Specialpædagogisk Støtte-ordningen (SPS), hvis du har brug for ekstra hjælp til at kunne gennemføre uddannelsen på samme vilkår som andre. Læs mere om SPS.

 • Studieordning samt andre informationer

Undervisere

Du kan også overveje at læse

Forskning giver selvtillidsboost

29.04.2021

26-årige Line Lionett Danielsen kom med nød og næppe gennem gymnasiet, men efter hun er startet med at læse oplevelsesdesign og fået studiejob som forskningsassistent, er hendes selvtillid skudt gennem loftet

Ledelse og læring i Legoland

28.09.2020

25-årige Julie Ventzel nyder sin praktik ved Hotel Legoland, hvor hun lærer om driften af et oplevelseshotel. Dagligt følger hun Senior Front Office Manageren, der også er tidligere Dania-studerende

Assistent Manager i sushi-kæde efter praktik

21.07.2020

23-årige Lasma Balode fra Letland fik praktikplads i en lille sushi-restaurant i Danmark. Hendes hårde arbejde og beslutsomhed skaffede hende et tilbud om studiejob og en forfremmelse til Assistent Manager for to restauranter

Boom i ansøgere til top-up

16.06.2020

20 % flere end sidste år vil læse videre til professionsbachelor i oplevelser på Erhvervsakademi Dania i Randers. Caroline Hvid har fået én af de eftertragtede pladser

Studerende forbedrer velkomst for internationale tilflyttere

14.05.2020

Bachelorstuderende i servicedesign har arbejdet med Randers’ velkomst for internationale tilkomne. Nu bliver der kigget på at implementere nogle af forslagene

Flere penge til udsatte takket være Årets Studerende

24.02.2020

I sin praktik ved Røde Kors har Liva Sibirjova øget motivationen blandt de frivillige, så dens butik i Aarhus i dag har oftere åbent og sælger mere til fordel for byens udsatte. Det har givet hende prisen som Årets Studerende fra hospitality-studie på Dania

Hjalp denne side dig?