Del siden
 
       
 

Handels­økonom

Bliv en mester i salg, digital markedsføring og indkøb

Drømmer du om at gøre karriere i en virksomhed med handel som omdrejningspunkt eller om at blive iværksætter? Uddannelsen som handelsøkonom ruster dig til en række forskellige job i erhvervsvirksomheder – eksempelvis inden for salg, indkøb og markedsføring.

Du får en bred og specialiseret viden inden for handelsområdet, og som handelsøkonom får du en særlig stor tilknytning til arbejdsmarkedet, idét du skal i mindst 8 måneders lønnet praktik under uddannelsen. Til gengæld er teorien komprimeret på et år. Som færdiguddannet kan du fx få titel som e-commerce assistant, markedsføringsassistent, sælger og indkøber.

Video

Fakta

Titel

Handelsøkonom

Uddannelsesniveau

Kort videregående uddannelse, 120 ECTS-point

Varighed

2 år

Praktik

8 måneders lønnet praktik

Studiestart

Januar/februar (kun i Randers og Silkeborg) og august/september

Uddannelsesby

Hobro, Horsens, Randers og Silkeborg

Undervisningssprog

Dansk

Ansøgning

via optagelse.dk

Indhold og opbygning

Uddannelsen til handelsøkonom kombinerer teori og praktik, og bringer dig hele vejen rundt om handel. Det første studieår foregår på erhvervsakademiet, hvor du modtager undervisning på mindre hold. Undervisningen er praksisorienteret og virkelighedsnær. Du vil blandt andet deltage i virksomhedsbesøg og arbejde med aktuelle cases fra virksomheder.

På andet studieår skal du i praktik som handelsøkonom i 8 måneder. Her skal det første års teorier sættes i spil i praksis. Efter endt praktik skal du skrive den afsluttende eksamensopgave, som du skal forsvare til en mundtlig eksamen.

Den lange praktik på uddannelsen til handelsøkonom giver et godt afsæt til jobsøgningen efter endt uddannelse, og mange fastansættes endda i deres praktikvirksomhed.

På uddannelsen kommer du omkring

 • Salg og markedsføring

  Når du som handelsøkonom skal sælge varen, har du behov for, at din vare bliver set af de personer, som skal købe den. Derfor er det naturligt, at du på studiet lærer om både målgrupper, kundetyper og markedsføring.

  Du lærer fx om forskellige værktøjer og platforme, og du kommer helt sikkert til at beskæftige dig med det digitale aspekt. Det er heller ikke uden betydning, hvad du må og ikke må, og derfor har handelsjura også fået en plads på programmet.

 • Indkøb og logistik

  Dette kerneområde er på mange måder en indkøberuddannelse. Her lærer du om værktøjer og teorier inden for indkøb og logistik. Du lærer om indkøberens rolle i en virksomhed, og om indkøbs-processens funktioner og faser. Du kommer i den forbindelse også til at arbejde med at søge og udvælge leverandører. Du lærer også at forstå de logistiske udfordringer. Også i forhold til forskellige indkøbsaftaler.

 • Ledelse og samarbejde

  Hvordan sammensætter man et godt team, og hvordan er man en god leder? Det er noget af det, som du kommer til at arbejde med, når du skal beskæftige dig med ledelse og samarbejde på studiet til handelsøkonom.

  Du kommer til at arbejde med den enkeltes rolle i en gruppe – herunder din egen. Værdien og behovet for forskellige personlighedstyper er ligesom redskaber til konflikthåndtering noget, som du vil lære om på den korte videregående uddannelse til handelsøkonom. Og ikke at forglemme selvledelse og personlig udvikling.

 • Kommunikation

  Intern og ekstern kommunikation er to forskellige discipliner, og det lærer du om på handelsøkonomuddannelsen. Du lærer også om forskellige kommunikationsformer og platforme, om visuel såvel som skriftlig kommunikation. Og du lærer vigtigst af alt at udføre kommunikation på den rette platform til den rigtige målgruppe.

 • Forretningsforståelse

  Som handelsøkonom skal du lære nogle grundlæggende ting, som er essentielle for alle virksomheder. Strategi og forretningsforståelse er elementært i forhold til netop det.

  Du kommer til at lære om missioner, visioner, værdier, mål og strategier. Du kommer også til at arbejde med at analysere virksomhedens situation og sætte det i forhold til omverdenen – og herigennem lærer du blandt andet at finde virksomheders udviklingsmuligheder.

 • Erhvervsøkonomi

  Budgetter og regnskaber er vigtige i de fleste virksomheder. Som handelsøkonom lærer du naturligvis at håndtere disse.

  Du lærer også om driftsøkonomiske problemstillinger og økonomistyring. Ligeledes er det i mange virksomheder vigtigt at kunne fastsætte den optimale pris. Det lærer du at gøre ud fra en markedsanalyse. Mange ting i en virksomhed er ofte afhængige af, hvilken type af virksomhed eller selskab, der er tale om. De aspekter vil du som handelsøkonom også lære at kende fra hinanden.

 • International handel og kulturforståelse

  På handelsøkonomuddannelsen skal du lære om virksomheders rolle i en globaliseret verden, da det internationale parameter har betydning for langt de fleste virksomheder. For mange, hvor der er direkte kontakt med kunder, leverandører eller andre interessenter er det også en stor fordel at have indsigt i forskellige kulturelle forhold, samt hvordan politiske forhold påvirker virksomhedens samhandel.

Læs handelsøkonom-uddannelsen online

Passer et onlinestudie bedre til din hverdag end et studie med fremmøde, så kan du overveje at læse til handelsøkonom online.

Det er samme uddannelse - undervisningen foregår bare online. 

Det betyder, at du fx kan tilrettelægge din hverdag, så du studerer, når det passer dig, eller uddanne dig selvom du bor i udlandet. Læs mere om onlineuddannelsen.

studieordningen kan du læse en uddybende beskrivelse af uddannelsen, dens fagelementer og eksamensformer. Herunder mål for viden, færdigheder og kompetencer.  

Retninger

Efter det første halve studieår skal du vælge en særlig retning inden for handelsøkonomi. Valgfaget svarer til halvanden til to måneders studie. Du kan vælge imellem fem spændende valgfag, som hver især giver dig relevante kompetencer, dels til dit praktikophold og efterfølgende når du skal ud på arbejdsmarkedet.  

Handelsøkonomuddannelsen udbydes i Horsens, Hobro, Silkeborg og Randers samt online, og det fremgår under hver retning, hvor valgfaget udbydes.

Du kan læse mere om retningerne ved at folde bjælkerne herunder ud.

 • Digital markedsføring og E-handel

  Vælger du digital markedsføring og E-handel, uddanner du dig til en branche, som skriger på din arbejdskraft. Du lærer at forestå og tage del i analyser, planlægning og praktisk anvendelse af digital marketing samt e-handelsaktiviteter, så du er klar til at løse opgaver her indenfor, når du kommer ud på arbejdsmarkedet

  Der arbejdes med digitale markedsføringsstrategier, planlægning af konkrete markedsføringsaktiviteter samt måling og optimering af den digitale markedsføringsindsats med særlig fokus på virksomhedens e-handels aktiviteter.

  Udbudssted: Erhvervsakademi Dania, online, foråret 2024

 • Internationalt indkøb og Supply Chain Management

  Internationalt indkøb og Supply Chain Management er tredelt i områderne:

  1: Supply Chain management og forhandling i en global kontekst
  2. Cultural understanding and international business
  3: Excel og databehandling for indkøbere.

  Med retningen bliver du klædt på til at håndtere hele indkøbssituationen i en virksomhed. Eksempelvis lærer du at analysere virksomhedens placering i forsyningskæden i et globalt perspektiv, og du lærer at forberede og gennemføre forhandlinger med leverandører.

  Du bliver også dygtigere til at forstå kulturelle forskelle, og du bliver klogere på kommunikationen mellem folk med forskellig kulturel baggrund – og mange af de uskrevne regler, som ligger i det spændende område.

  Udbudssted: Erhvervsakademi Dania Hobro, foråret 2024

 • Salg og salgsledelse

  Salg og salgsledelse klæder dig på til at håndtere salgsopgaver på operationelt og taktisk niveau.

  Du lærer forskellige salgsbegreber at kende – fx B2B (business to business – handel mellem virksomheder) og B2C (business to consumer – salg til forbrugere).

  Salg handler også om etik, og derfor vil du også lære om etik i forbindelse med salg, ligesom du naturligt vil lære om salgskanaler, kundepotentiale og konkurrencedygtighed.

  Udbudssted: Erhvervsakademi Dania Randers, foråret og efteråret 2024

 • Innovation og forretningsudvikling

  Innovation og forretningsudvikling er for dig, som ønsker at arbejde med udvikling af en forretning med en innovativ tilgang. 

  Du lærer fx, hvordan du bedst muligt laver en præsentation med afsæt i kundens behov, hvordan du bruger innovative og kreativitetsskabende metoder i udviklingen, og hvordan du gennemfører og bruger relevante dataanalyser.

  Udbudssted: Erhvervsakademi Dania Silkeborg, foråret 2024

 • Internationalt salg

  Denne retning handler om internationalt salg, markedsføring, markedsanalyse, kulturforståelse på internationale markeder samt eksport og internationalisering.

  Du kommer derfor til at beskæftige dig med markedspotentiale og -analyser, ligesom du kommer til at stifte bekendtskab med målgrupper, differentiering, branding og positionering i en international kontekst.

  Forståelsen for kulturforskelle har stor betydning ift. at sælge globalt, og derfor bliver du introduceret til det, så du har gode kort på hånden, når du skal forhandle internationalt.

  Udbudssted: Erhvervsakademi Dania, Silkeborg foråret og efteråret 2024

Praktik

Som handelsøkonom skal du i praktik i ca. 8 måneder. Praktikken er en god måde for dig at skabe en balance mellem din teoretiske og praktiske viden.

Praktikken giver dig et indblik i dine fremtidige jobfunktioner som handelsøkonom, og det giver dig en helt særlig joberfaring, der kan hjælpe dig, når du skal søge dit første fuldtidsjob som handelsøkonom.

Hvor kan du komme i praktik som handelsøkonom?

Som handelsøkonom kan du komme i job i mange forskellige virksomheder. Oftest vil branchen relatere sig til den retning, som du har valgt at specialisere dig i. Du kan eksempelvis blive ansat som indkøber, e-handelskonsulent eller Key Account Manager i en produktionsvirksomhed. Du kan også komme til at arbejde med sociale medier, markedsføring og kommunikation. 

Praktikperioden er lønnet, og du forhandler og aftaler selv din løn med praktikvirksomheden.

Se, hvordan du finder din praktikplads

Du og din praktikvejleder skal sammen finde en praktikplads, der passer med dine mål og ønsker for praktikforløbet. Praktikken er helt essentiel for uddannelsen til handelsøkonom, og derfor gør vi meget for at hjælpe dig med at finde din praktikplads. Vi klæder dig fx på med hjælp til at skrive ansøgning, oprettelse af LinkedIn-profiler og CV. 

Når praktikpladsen er fundet, skal I sammen med praktikvirksomheden sætte nogle specifikke rammer for praktikperioden.

Hos Erhvervsakademi Dania skal vi godkende alle praktikaftaler. Det gør vi, så du er sikker på at få det rette udbytte af dit praktikforløb. Praktikken kan ligeledes foregå i enten Danmark eller udlandet. Du kan læse mere om dine udlandsmuligheder nedenfor.

Erhvervsakademi Dania ønsker, at du får den bedste start på din praktiksøgning. Derfor tilbyder vi dig platformen, Candeno. Her kan du oprette og uploade dit CV og ansøgning, og virksomheder har mulighed for at slå deres praktikstillinger op. På denne måde kan både du og virksomhederne finde det gode praktikmatch.

Smilende studerende går ned ad gangen i campus Randers

Hvad kan jeg blive?

Med en uddannelse som handelsøkonom kan du gøre karriere i mange forskellige typer af job i forskellige brancher.

 
 

Du kan fx blive

 • Online Sales Coordinator
 • Salgskonsulent
 • E-handels-assistent
 • Marketingmedarbejder
 • Salgssassistent eller -leder
 • Indkøber
 • Forretningsudvikler
 • Sælger
 • Key Account Manager
 • Eksportkoordinator
 • Social Media Coordinator

Adgangskrav og optagelse

 • Adgangskrav til kvote 1

  For at blive optaget direkte via kvote 1 skal du have bestået en af følgende ungdomsuddannelser:

  • Den almene studentereksamen (STX)
  • Højere forberedelseseksamen (HF)
  • Højere handelseksamen (HHX)
  • Højere teknisk eksamen (HTX)
  • Erhvervsfaglig studentereksamen i forbindelse med erhvervsuddannelse (EUX)
  • HF-forløb for fremmedsprogede (GIF)
  • En tilsvarende udenlandsk eller international eksamen

  For alle gælder, at du skal have bestået faget Engelsk C.

  Faget er bestået, når det vægtede gennemsnit af samtlige opnåede karakterer i det konkrete fag, er mindst 2,0 uden oprunding.

  Adgangskravene skal være opfyldt ved studiestart. Du kan derfor godt søge om optagelse, inden du er færdig med fx din adgangsgivende eksamen eller supplerende fag.

  Studiepladserne i kvote 1 tildeles efter faldende optagelseskvotient. Optagelseskvotienten er eksamensgennemsnittet ifølge beviset for den adgangsgivende eksamen.

  Når du søger om optagelse via kvote 1, sker det derfor udelukkende på baggrund af dit eksamensgennemsnit fra den adgangsgivende eksamen.

 • Adgangskrav til kvote 2

  Søger du gennem kvote 2, tæller flere faktorer med i optagelses-vurderingen. For at søge om optagelse gennem kvote 2 skal du enten opfylde kriterierne for kvote 1 eller en af følgende:

  • Detailhandelsuddannelsen med specialer
  • Handelsuddannelse med specialer
  • Kontoruddannelse med specialer
  • Generel kontoruddannelse
  • Eventkoordinator (trin 2, hvis gammel ordning)
  • Gourmetslagter med specialer
  • Anden erhvervsuddannelse af mindst 3 års varighed suppleret med engelsk C og enten matematik D eller erhvervsøkonomi D (alle bestået)

  Faget er bestået, når det vægtede gennemsnit af samtlige opnåede karakterer i det konkrete fag, er mindst 2,0 uden oprunding.

  Du kan muligvis blive optaget på uddannelsen, selvom du ikke opfylder de formelle krav. Det kan du, hvis du kan dokumentere, at du har faglige kvalifikationer, som kan sidestilles med de formelle krav. Kontakt vejlederne længere nede på siden, hvis du er interesseret i en individuel kompetencevurdering med henblik på optagelse.

  Adgangskravene skal være opfyldt ved studiestart. Du kan derfor godt søge om optagelse, inden du er færdig med fx din adgangsgivende eksamen eller supplerende fag.

  Alle ansøgninger via kvote 2 bliver behandlet individuelt.

  Læs også vores generelle og uddybende "Op og ned på kvote 2", hvis du vil vide mere. 

 • Ansøgningsfrister

  5. juli kl. 12:00

  Her skal du søge om optagelse, hvis du ønsker at søge gennem kvote 1 og ønsker at blive optaget alene på baggrund af en dansk gymnasial eksamen. 

  15. marts kl. 12:00

  Her skal du søge om optagelse på en baggrund, som ikke falder ind under betingelserne for at søge til fristen 5. juli. Det gælder:

  Optagelse efter ansøgningsfristerne

  Du kan blive optaget efter ansøgningsfristerne, hvis vi har ledige studiepladser. Ansøgere, der søger inden fristerne, får dog tildelt en studieplads først.

  Optagelse på en ledige studieplads kan både ske efter kriterierne for kvote 1 og kvote 2. 

  Efter det ordinære optag gennem optagelse.dk sidst i juli vil du kunne finde de uddannelser, som vi har ledige studiepladser på og ansøge om optagelser på dem her

 • Kvotefordeling

  Hobro:

  Kvote 1: 50 %
  Kvote 2: 50 %

  Randers:

  Frit optag

  Horsens:

  Frit optag

  Silkeborg:

  Frit optag

 • Anbefalede genopfrisknings-kurser

  Giv dig selv en god start på dit nye studie som handelsøkonom med lidt forberedelse, inden studiet for alvor går i gang.

  Særligt, hvis det er længe siden, at du sidst gik i skole, kan det være en god investering. 

  Vi anbefaler følgende kurser:   

  Erhvervsøkonomi

 • Kandidatreglen

  Kandidatreglen betyder, at hvis du allerede har gennemført en kandidatuddannelse fra Danmark eller udlandet, kan du som udgangspunkt kun blive optaget på en ny videregående uddannelse, hvis der er ledige pladser på den uddannelse, du du ønsker optagelse på. 

  På uddannelser med frit optag uden dimensionering har reglen derfor ingen betydning. 

  Er du i tvivl om noget, er vi klar til at hjælpe og vejlede. Ring til os eller send os en mail på HvadKanJegBlive@eaDania.dk, så vender en af vores studievejledere retur til dig.

 • Søg om merit

  Hvis du har gennemført relevante uddannelser eller dele heraf i enten Danmark eller udlandet, skal du søge om at få merit. Du er, når du sender din ansøgning forpligtet til at informere om de relevante uddannelseselementer du har. Læs mere om merit.

 • Søg via optagelse.dk

  Din ansøgning skal laves digitalt på optagelse.dk og du skal bruge dit nemID/mitID.

  Du kan lave din ansøgning i flere omgange, og den er først sendt afsted, når du har underskrevet digitalt med dit nemID. Det sidste skal du til gengæld huske at gøre inden ansøgningsfristen.

  Du kan søge om optagelse til det kommende studieår fra 1. februar. Fristen for kvote 2 er 15. marts kl. 12:00, og for kvote 1 er det 5. juli kl. 12:00.

 • Søg frem til studiestart (inkl. vinterstudiestart)

  Hvis vi har ledige pladser på vores hold, optager vi studerende helt frem til studiestart august/september og januar/februar. Der er de samme adgangskrav som ellers.

  Ledige pladser vil du op mod studiestart altid finde her.

Studieliv

Vi bestræber os på at gøre undervisningen så virkelighedsnær som muligt. Du har altid mulighed for at stille spørgsmål i timerne, og du bliver undervist på mindre hold, der sikrer dig gode muligheder for at få hjælp og tilegne dig så meget viden som muligt.

 

Vi vil gerne gøre springet fra elev til studerende så let som muligt for dig. Og vi tror på, at du lærer mest, hvis du trives på din uddannelse. Det betyder også, at dine lærere tænker på din trivsel både fagligt og socialt.

Internationale muligheder

Er din store drøm at arbejde i udlandet? Så kan et udlandsophold på din uddannelse til handelsøkonom være en god mulighed. Det giver dig både en større kulturel indsigt, men også gode plusser til dit CV. Se dine internationale muligheder hos Dania.

Ekstra tilbud

Både før og under dit studie tilbyder vi dig noget ekstra. Vi vil nemlig gerne give vores studerende de bedste forudsætninger for at få en god studietid hos os og en god karrierestart. 

Før du starter hos Erhvervsakademi Dania, tilbyder vi derfor en række forskellige genopfriskning-kurser, og under dit studie kan du vælge at supplere din uddannelse med ekstra viden, så du står endnu stærkere som nyuddannet. 

Bliv klar til studiestart med et genopfrisknings-kursus

Forud for studiestart tilbyder vi altid flere kurser, som har det formål at hjælpe dig til at få en god start på din uddannelse hos os.

Vi har primært korte kursus tilbud, så du bliver præsenteret for teori, øvelser og opgaver fra første dag på studiet. Derfor oplever mange, at det er en stor fordel at starte med at genopfriske deres viden. Det er selvfølgelig frivilligt, men mange har stor glæde af det. 

Se de forskellige kurser.

Stå stærkere med et ekstra fag

Har du overskud og lyst til det i dagligdagen, tilbyder vi dig at læse et akademifag hos os sideløbende med din fuldtidsuddannelse. 

Et akademifag vil give dig noget ekstra til CV'et og kan lette dit arbejde med at finde praktikplads under og job efter endt studie. 

 

Vi tilbyder i udgangspunktet ekstra akademifag både online og på vores campusser i foråret og efteråret. 

Kontakt og vejledning

Studievejleder
Erhvervsakademi Dania
Studievejledningskoordinator
Erhvervsakademi Dania
Studievejleder
Erhvervsakademi Dania

Praktiske oplysninger

 • Uddannelsens niveau

  Uddannelsen til handelsøkonom er en kort videregående uddannelse på 120 ECTS-point. Forkortelsen står for "European Credit Transfer and Accumulation System", og betyder kort sagt for dig, at du kan få uddannelsen anerkendt i andre europæiske lande. 

  I den officielle kvalifikationsramme over livslang læring ligger uddannelsen på niveau 5 af 8. Du kan efterfølgende læse videre på en uddannelse, der ligger på niveau 6. Det kan du f.eks. ved at læse en halvanden årig professions-bachelor top-up. Efter det er din vej åben for at læse videre på niveau 7 og slutteligt 8, som er forskergraden.

  Uddannelsesstigen er nem overskuelig i en visualiseret udgave.

 • Læs videre

  Med en uddannelse som handelsøkonom har du også mulighed for at læse videre og bygge ovenpå.

  Du kan fx læse videre på en professions-bachelor
  i innovation og entrepreneurship, i e-handel, i dataanalyse eller i design og business.

  Der er også mulighed for at bygge videre på uddannelsen i udlandet.

  Mulighederne for videreuddannelse som handelsøkonom udvikler sig løbende, og hvilke muligheder du har, vil også afhænge af, hvad du i øvrigt har af uddannelse og erfaring.

 • Økonomi og SU

  Uddannelsen er SU-berettiget. Du kan læse mere om SU på su.dk.

  Bor du i lejebolig kan du muligvis få boligstøtte af din bopælskommune. Dine specifikke muligheder må du forhøre dig om hos din kommune.

 • Studiebolig

  Alle vores campusser er beliggende i byer, hvor du som studerende har god mulighed for at finde en bolig til SU-venlige priser.

  På campussiderne, som tilbyder denne uddannelse, kan du læse vores lokale personales gode råd om bolig i netop den by.

   

  Hobro

  Horsens

  Randers

  Silkeborg

   

 • Studieture

  Alle uddannelser arrangerer studieture. På de lokale campussider, kan du se, hvilke studieture, som man arrangerer for de studerende. 

   

  Hobro

  Horsens

  Randers

  Silkeborg

   

 • Eksamen

  I løbet af din studietid vil du møde forskellige prøver og eksamener, nogle vil være skriftlige mens andre vil være mundtlige. Din uddannelse slutter altid med en afsluttende opgave, som du efterfølgende skal forsvare til en mundtlig eksamen.

  I studieordningen kan du se flere detaljer for eksamener og prøver under uddannelsen.  Du kan også læse mere i eksamensreglementet.

 • Bøger

  Inden du starter og før hvert semester, vil du modtage en liste over litteratur, som du skal anskaffe dig.

  Nogle køber bøgerne fra ny, mens andre finder noget af litteraturen brugt eller låner sig til det. Udgifter til undervisningsmateriale som bøger og anden litteratur skal du selv betale.

 • Hjælp hvis jeg er ordblind eller har andre særlige behov

  Du har mulighed for at få hjælp via Specialpædagogisk Støtte-ordningen (SPS), hvis du har brug for ekstra hjælp til at kunne gennemføre uddannelsen på samme vilkår som andre. Læs mere om SPS.

 • Studieordning samt andre informationer

Undervisere i Hobro

Studiekoordinator Handels- og logistikøkonom
Hobro
Studiekoordinator
Hobro
Underviser
Hobro
Timelærer
Hobro
Lektor
Hobro
Adjunkt
Hobro

Undervisere i Horsens

Lektor & Studiekoordinator
Horsens
Lektor
Horsens
Adjunkt
Horsens

Undervisere i Randers

Lektor
Randers
Studiekoordinator
Randers
Lektor
Randers
Lektor
Randers

Undervisere i Silkeborg

Adjunkt
Silkeborg
Adjunkt
Silkeborg
Lektor
Silkeborg

Du kan også overveje at læse

Cecilie gør en forskel som Caripo Bilers første praktikant

23.02.2024

På handelsøkonomuddannelsen skal de studerende i praktik i otte måneder. En af de studerende er Cecilie Rasmussen, der siden 1. august været i praktik hos Caripo Biler. Det har været en succes for både Cecilie og virksomheden.

Danias studerende får nye muligheder i iværksættermiljøet på G-Kraft

14.02.2024

Siden den 8. januar har Dania studerende i Silkeborg fået nogle helt nye muligheder for at leve deres entreprenante drømme ud. De kan nemlig komme i praktik i egen virksomhed og samtidig blive en del af G-Kraft.

Mohammad vil bruge sin uddannelse til at arbejde strategisk med salg og marketing

14.02.2024

Allerede før Mohammad Jalal Ibrahim Ahmed startede på handelsøkonomuddannelsen på Dania i Silkeborg var han bevidst om, hvad han vil bruge uddannelsen til. Han vil arbejde med salgs- og marketing-strategier i detailbranchen.

- Jeg føler mig slet ikke som en praktikant

18.01.2024

Zenia Rasmussen elsker hunde, indkøb og sociale medier. Heldigvis er det hele i hendes praktik ved Cotonshoppen.dk som handelsøkonom

Praktik i Thailand er pause og udvikling for Johanne

16.01.2024

I stedet for praktik i Danmark er randrusianske Johanne Jakobsen taget til Thailand, hvor hun ikke har vasket tøj selv i fire måneder, og hver weekend føles som ferie

Ny uddannelse i international handel og markedsføring

25.09.2023

Alt for mange studerende rykker til Aarhus efter deres erhvervsakademi-studie i Randers. Selvom de gerne vil blive. Det vil Erhvervsakademi Dania gøre op med og søger derfor studiet som professionsbachelor i international handel og markedsføring

Hjalp denne side dig?