Del siden
 
       
 

Handels­økonom

Bliv en mester i salg, markedsføring og indkøb

Drømmer du om at gøre karriere i en virksomhed med handel som omdrejningspunkt eller om at blive iværksætter? Uddannelsen som handelsøkonom ruster dig til en række forskellige job i erhvervsvirksomheder – eksempelvis inden for salg, indkøb og markedsføring.

Du får en bred og specialiseret viden inden for handelsområdet, og som handelsøkonom får du en særlig stor tilknytning til arbejdsmarkedet, idét du skal i mindst 8 måneders lønnet praktik under uddannelsen. Til gengæld er teorien komprimeret på et år. Som færdiguddannet kan du fx få titel som e-commerce assistant, markedsføringsassistent, sælger og indkøber.

Video

Fakta

Titel

Handelsøkonom

Uddannelsesniveau

Kort videregående uddannelse, 120 ECTS-point

Varighed

2 år

Praktik

8-11 måneders lønnet praktik

Studiestart

Januar/februar (kun i Randers og Silkeborg) og august/september

Uddannelsesby

Hobro, Horsens, Randers og Silkeborg

Undervisningssprog

Dansk, engelsk kan forekomme

Ansøgning

via optagelse.dk

Indhold og opbygning

Uddannelsen til handelsøkonom kombinerer teori og praktik, og de første 2
semestre foregår på erhvervsakademiet. Her vil du møde differentieret undervisning og undervisere, som gør undervisningen så praksisorienteret og virkelighedsnær som muligt. Du vil blandt andet deltage i virksomhedsbesøg og arbejde med virksomhedscases.

På tredje og fjerde semester skal du i praktik som handelsøkonom. Her skal det første års teorier sættes i spil i praksis. Efter endt praktik skal du skrive den afsluttende eksamensopgave, som du skal forsvare til en mundtlig eksamen.

Uddannelsens kerneområder

 • Ledelse og samarbejde

  Hvordan sammensætter man et godt team, og hvordan er man en god leder? Det er noget af det, som du kommer til at arbejde med, når du skal beskæftige dig med ledelse og samarbejde på studiet til handelsøkonom.

  Du kommer til at arbejde med den enkeltes rolle i en gruppe – herunder din egen. Værdien og behovet for forskellige personlighedstyper er ligesom redskaber til konflikthåndtering noget, som du vil lære om på den korte videregående uddannelse til handelsøkonom. Og ikke at forglemme selvledelse og personlig udvikling.

 • Kommunikation

  Intern og ekstern kommunikation er to forskellige discipliner, og det lærer du om på handelsøkonomuddannelsen. Du lærer også om forskellige kommunikationsformer og platforme, om visuel såvel som skriftlig kommunikation. Og du lærer vigtigst af alt at udføre kommunikation på den rette platform til den rigtige målgruppe.

 • Strategi og forretningsforståelse

  Som handelsøkonom skal du lære nogle grundlæggende ting, som er essentielle for alle virksomheder. Strategi og forretningsforståelse er elementært i forhold til netop det.

  Du kommer til at lære om missioner, visioner, værdier, mål og strategier. Du kommer også til at arbejde med at analysere virksomhedens situation og sætte det i forhold til omverdenen – og herigennem lærer du blandt andet at finde virksomheders udviklingsmuligheder.

 • Erhvervsøkonomi

  Budgetter og regnskaber er vigtige i de fleste virksomheder. Som handelsøkonom lærer du naturligvis at håndtere disse.

  Du lærer også om driftsøkonomiske problemstillinger og økonomistyring. Ligeledes er det i mange virksomheder vigtigt at kunne fastsætte den optimale pris. Det lærer du at gøre ud fra en markedsanalyse. Mange ting i en virksomhed er ofte afhængige af, hvilken type af virksomhed eller selskab, der er tale om. De aspekter vil du som handelsøkonom også lære at kende fra hinanden.

 • International handel og kulturforståelse

  På handelsøkonomuddannelsen skal du lære om virksomheders rolle i en globaliseret verden, da det internationale parameter har betydning for langt de fleste virksomheder. For mange, hvor der er direkte kontakt med kunder, leverandører eller andre interessenter er det også en stor fordel at have indsigt i forskellige kulturelle forhold, samt hvordan politiske forhold påvirker virksomhedens samhandel.

 • Indkøb og logistik

  Dette kerneområde er på mange måder en indkøberuddannelse. Her lærer du om værktøjer og teorier inden for indkøb og logistik. Du lærer om indkøberens rolle i en virksomhed, og om indkøbs-processens funktioner og faser. Du kommer i den forbindelse også til at arbejde med at søge og udvælge leverandører. Du lærer også at forstå de logistiske udfordringer. Også i forhold til forskellige indkøbsaftaler.

 • Salg og markedsføring

  Når du som handelsøkonom skal sælge varen, har du behov for, at din vare bliver set af de personer, som skal købe den. Derfor er det naturligt, at du på studiet lærer om både målgrupper, kundetyper og markedsføring.

  Du lærer fx om forskellige værktøjer og platforme, og du kommer helt sikkert til at beskæftige dig med det digitale aspekt. Det er heller ikke uden betydning, hvad du må og ikke må, og derfor har handelsjura også fået en plads på programmet.

Læs handelsøkonom-uddannelsen online

Passer et onlinestudie bedre til din hverdag end et studie med fremmøde, så kan du overveje at læse til handelsøkonom online.

Det er samme uddannelse - undervisningen foregår bare online. 

Det betyder, at du fx kan tilrettelægge din hverdag, så du studerer, når det passer dig, eller uddanne dig selvom du bor i udlandet. Læs mere om onlineuddannelsen.

Retninger

På 2. semester skal du specialisere dig i en særlig retning indenfor handelsøkonomi. Specialiseringen tæller 10 ECTS-point og svarer til omkring to måneders studie. Du kan blandt andet vælge en specialisering i indkøb, hvis du gerne vil have en mindre indkøberuddannelse som en del af uddannelsen til handelsøkonom. Det kan også være at forretningsudvikling er mere dig, eller måske du gerne vil være projektleder i fremtiden? 

Handelsøkonomuddannelsen udbydes i Horsens, Hobro, Silkeborg og Randers, og der er forskellige retninger i de fire studiebyer.

Du kan læse mere om retningerne ved at folde bjælkerne herunder ud.

 • E-handel

  Specialiserer du dig inden for e-handel, eller fagets engelske titel e-commerce, som det ofte bliver omtalt som, uddanner du dig til en branche, som skriger på din arbejdskraft.

  Internethandlen buldrer derudaf både i Danmark og i udlandet, og med retningen e-handel, får du gode muligheder for at komme med på vognen.

  Du bliver godt rustet til et job i internethandels-branchen ved at lære de gængse e-handelsbegreber at kende, og du får indsigt i de forskellige online forretningsmodeller.

  En stor del af e-handel er markedsføring, og du kommer fx til at lære om strategier for salg og mersalg, konverteringsoptimering og søgemaskineoptimering.

  Med retningen bliver du introduceret til forskellige e-handelsstrategier og du lærer om projektledelse ifm. udvikling af e-koncepter og løsninger.

  Retningen kan du finde på vores campus i Horsens.

 • Internationalt indkøb og Supply Chain Management

  Specialiseringen internationalt indkøb og Supply Chain Management er tredelt i områderne Supply Chain management og forhandling i en global kontekst, Cultural understanding and international business og excel og databehandling for indkøbere.

  Med retningen bliver du godt klædt på til at håndtere hele indkøbssituationen i en virksomhed. Eksempelvis lærer du at analysere virksomhedens placering i forsyningskæden i et globalt perspektiv og du lærer at forberede og gennemføre forhandlinger med leverandører.

  Du vil også opleve, at du bliver dygtigere til at forstå kulturelle forskelle og du bliver klogere på kommunikationen mellem folk med forskellig kulturel baggrund – og mange af de uskrevne regler, som ligger i det spændende område.

  Retningen kan du læse i Hobro.

 • Salg og salgsledelse

  Specialiseringen salg og salgsledelse klæder dig godt på til at håndtere diverse salgsopgaver på operationelt og taktisk plan.

  Du lærer forskellige salgsbegreber at kende – eks. B2B (business to business – handel mellem virksomheder) og B2C (business to consumer – salg til forbrugere).

  Salg handler også om etik, og derfor vil du også lære om etik i forbindelse med salg, ligesom du naturligt vil lære om salgskanaler, kundepotentiale og konkurrencedygtighed.

  I tillæg til retningen vil du også læse faget projektledelse, som giver dig en række relevante projektstyrings-værktøjer.  

  Retningen kan du læse i Randers.  

 • Innovation og forretningsudvikling

   

  Innovation og forretningsudvikling er for dig, som ønsker at arbejde med udvikling af en forretning med en innovativ tilgang. 

  Du lærer fx hvordan du bedst muligt laver en præsentation med afsæt i kundens behov, hvordan du bruger innovative og kreativitetsskabende metoder i udviklingen og hvordan du gennemfører og bruger relevante dataanalyser.

  Retningen kan du læse i Silkeborg.

 • Internationalt salg

  Specialiseringen i internationalt salg handler om internationalt salg, markedsføring, markedsanalyse, kulturforståelse på internationale markeder samt eksport og internationalisering.

  Du kommer derfor til at beskæftige dig med markedspotentiale og –analyser, ligesom du kommer til at stifte bekendtskab med målgrupper, differentiering, branding og positionering i en international kontekst.

  Forståelsen for kulturforskelle har stor betydning ift. at sælge globalt, og derfor bliver du introduceret til det, så du har gode kort på hånden når du skal forhandle internationalt.

  I tillæg til retningen vil du også læse faget projektledelse, som giver dig en række relevante værktøjer. 

  Retningen kan du læse i Silkeborg.

 • Retail Development

  Specialiseringen i retail er målrettet dig, som har lyst til at gøre karriere i en branche, hvor teknologi vil spille en større og større rolle, og hvor behovet for personale med videregående uddannelser også bliver større.

  Du vil komme til at arbejde med handel med en helt ny tilgang og forståelse, hvor eksempelvis mobiltelefonen, apps og argumentet reality får en stor rolle - også i de fysiske butikker.

  Retningen er også for dig, der allerede har en butiksassistent-uddannelse og som ønsker at bygge oven på med en videregående uddannelse, så du forbedrer dine karrieremuligheder i branchen. 

  Retningen kan du læse i Randers. 

   

Praktik

Som handelsøkonom skal du i praktik i 8-11 måneder. Praktikken er en god måde for dig at skabe en balance mellem din teoretiske og praktiske viden.

Praktikken giver dig et indblik i dine fremtidige jobfunktioner som handelsøkonom, og det giver dig en helt særlig joberfaring, der kan hjælpe dig, når du skal søge dit første fuldtidsjob som handelsøkonom.

Hvor kan du komme i praktik som handelsøkonom?

Som handelsøkonom kan du komme i job i mange forskellige handelsvirksomheder. Oftest vil branchen relatere sig til den retning, som du har valgt at specialisere dig i. Du kan eksempelvis blive ansat som indkøber, e-handelskonsulent, kommunikationsmedarbejder eller salgsassistent i en produktionsvirksomhed.

Praktikperioden er lønnet, og du forhandler og aftaler selv din løn med praktikvirksomheden.

Se, hvordan du finder din praktikplads

Du og din praktikvejleder skal sammen finde en praktikplads, der passer med dine mål og ønsker for praktikforløbet. Herefter skal I sammen med praktikvirksomheden sætte nogle specifikke rammer for praktikperioden.

Hos Erhvervsakademi Dania godkender vi altid alle praktikaftaler. Det gør vi, så du er sikker på at få det rette udbytte af dit praktikforløb. Praktikken kan ligeledes foregå i enten Danmark eller udlandet. Du kan læse mere om dine udlandsmuligheder nedenfor.

Vi har også en praktikportal, der kan hjælpe dig med at finde den rette praktikstilling. I portalen kan du oprette dit CV og se virksomheders praktikopslag.

Smilende studerende går ned ad gangen i campus Randers

Hvad kan jeg blive?

Med en uddannelse som handelsøkonom kan du gøre karriere i mange forskellige typer af job i forskellige brancher.

 
 

Du kan fx blive

Adgangskrav og optagelse

 • Adgangskrav til kvote 1

  For at blive optaget direkte via kvote 1 skal du have bestået en af følgende ungdomssuddannelser:

  • Den almene studendereksamen (STX)
  • Højere forberedelseseksamen (HF)
  • Højere handelseksamen (HHX)
  • Højere teknisk eksamen (HTX)
  • Erhvervsfaglig studentereksamen i forbindelse med erhvervsuddannelse (EUX)
  • HF-forløb for fremmedsprogede (GIF)
  • En tilsvarende udenlandsk eller international eksamen

  For alle gælder, at du skal have bestået faget Engelsk C.

  Når du søger om optagelse via kvote 1, sker det udelukkende på baggrund af din eksamenskarakter fra den adgangsgivende eksamen.

 • Adgangskrav til kvote 2

  Søger du gennem kvote 2, tæller flere faktorer med i optagelses-vurderingen. For at søge om optagelse gennem kvote 2 skal du enten opfylde kriterierne for kvote 1 eller en af følgende:

   

  • Detailhandelsuddannelsen med specialer
  • Handelsuddannelse med specialer
  • Kontoruddannelse med specialer
  • Generel kontoruddannelse
  • Eventkoordinator (trin 2, hvis gammel ordning)
  • Gourmetslagter med specialer
  • Anden erhvervsuddannelse af mindst 3 års varighed suppleret med engelsk C og enten matematik D eller erhvervsøkonomi D (alle bestået)

   

  Du kan muligvis blive optaget på uddannelsen, selvom du ikke opfylder de formelle krav. Det kan du, hvis du har faglige kvalifikationer, som kan sidestilles med de formelle krav, og hvis Erhvervsakademi Dania i øvrigt vurderer, at du vil kunne gennemføre uddannelsen. Kontakt vejlederne længere nede på siden, hvis du er interesseret i en individuel kompetencevurdering med henblik på optagelse.

  Alle ansøgninger via kvote 2 bliver behandlet individuelt.

  Læs også vores generelle og uddybende "Op og ned på kvote 2", hvis du vil vide mere. 

 • Ansøgningsfrister

  5. juli kl. 12:00

  Her skal du søge om optagelse, hvis du ønsker at søge gennem kvote 1, og ønsker at blive optaget alene på baggrund af en dansk gymnasial eksamen. 

  15. marts kl. 12:00

  Her skal du søge om optagelse på en baggrund, som ikke falder ind under betingelserne for at søge til fristen 5. juli. Det gælder:

  Optagelse efter ansøgningsfristerne

  Du kan blive optaget efter ansøgningsfristerne, hvis vi har ledige studiepladser. Ansøgere, der søger inden fristerne, får dog tildelt en studieplads først.

  Optagelse på en ledige studieplads kan både ske efter kriterierne for kvote 1 og kvote 2. 

  Efter det ordinære optag gennem optagelse.dk sidst i juli, vil du kunne finde hvilke uddannelser, som vi har ledige studiepladser på og ansøge om optagelser på dem her

 • Kvotefordeling

  Hobro:

  Kvote 1: 50 %
  Kvote 2: 50 %

  Randers:

  Kvote 1: 50 %
  Kvote 2: 50 %

  Horsens:

  Frit optag

  Silkeborg:

  Kvote 1: 50 %
  Kvote 2: 50 %

 • Anbefalede studieforberedende kurser

  Giv dig selv en god start på dit nye studie som handelsøkonom med lidt forberedelse inden studiet for alvor går i gang.

  Særligt, hvis det er længe siden, at du sidst gik i skole, kan det være en god investering. 

  Vi anbefaler følgende indledende kurser.   

  Indledende erhvervsøkonomi

   

  Bemærk, at hvis din optagelse sker på baggrund af en individuel kompetencevurdering, hvori det er en betingelse, at du gennemfører et bestemt studieforberedende kursus, så skal du deltage. Alternativt kan du gennemføre et tilsvarende gymnasielt supplerings-kursus.

 • Kandidatreglen

  Kandidatreglen betyder, at hvis du allerede har gennemført en kandidatuddannelse fra Danmark eller udlandet, kan du som udgangspunkt kun blive optaget på en ny videregående uddannelse, hvis der er ledige pladser på den uddannelse, du du ønsker optagelse på. 

  På uddannelser med frit optag uden dimensionering har reglen derfor ingen betydning. 

  Er du i tvivl om noget i forhold til din situation i den forbindelse - så er vi klar til at hjælpe og vejlede - ring til os eller send os en mail på HvadKanJegBlive@eaDania.dk, så vender en af vores studievejledere retur til dig.

 • Søg om merit

  Hvis du har gennemført relevante uddannelser eller dele heraf i enten Danmark eller udlandet, skal du søge om at få merit. Du er, når du sender din ansøgning forpligtet til at informere om de relevante uddannelseselementer du har. Læs mere om merit.

 • Søg via optagelse.dk

  Din ansøgning skal laves digitalt på optagelse.dk og du skal bruge dit nemID/mitID.

  Du kan lave din ansøgning i flere omgange, og den er først sendt afsted, når du har underskrevet digitalt med dit nemID. Det sidste skal du til gengæld huske at gøre inden ansøgningsfristen.

  Du kan søge om optagelse til det kommende studieår fra 1. februar. Fristen for kvote 2 er 15. marts kl. 12:00, og for kvote 1 er det 5. juli kl. 12:00.

 • Søg frem til studiestart

  Hvis vi har ledige pladser på vores hold, optager vi studerende helt frem til studiestart i august og januar. Der er de samme adgangskrav som ellers.

  Ledige pladser vil du op mod studiestart altid finde her.

Studieliv

Vi bestræber os på at gøre undervisningen så virkelighedsnær som muligt. Du har altid mulighed for at stille spørgsmål i timerne, og du bliver undervist på mindre hold, der sikrer dig gode muligheder for at få hjælp og tilegne dig så meget viden som muligt.

 

Vi vil gerne gøre springet fra elev til studerende så let som muligt for dig. Og vi tror på, at du lærer mest, hvis du trives på din uddannelse. Det betyder også, at dine lærere tænker på din trivsel både fagligt og socialt.

Internationale muligheder

Er din store drøm at arbejde i udlandet? Så kan et udlandsophold på din uddannelse til handelsøkonom være en god mulighed. Det giver dig både en større kulturel indsigt, men også gode plusser til dit CV. Se dine internationale muligheder hos Dania.

Ekstra tilbud

Både før og under dit studie tilbyder vi dig noget ekstra. Vi vil nemlig gerne give vores studerende de bedste forudsætninger for at få en god studietid hos os og en god karrierestart. 

Før du starter hos Erhvervsakademi Dania, tilbyder vi derfor en række forskellige studieforberedende kurser, og under dit studie kan du vælge at supplere din uddannelse med ekstra viden, så du står endnu stærkere som nyuddannet. 

Bliv klar til studiestart med et studieforberedende kursus

Forud for studiestart i efteråret tilbyder vi i august altid flere kurser, som har det formål at hjælpe dig til at få en god start på din uddannelse hos os.

Vi har primært korte uddannelser, så du bliver præsenteret for teori, øvelser og opgaver fra første dag på studiet. Derfor oplever mange, at det er en stor fordel at starte med et studieforberedende kursus. Det er selvfølgelig frivilligt, men mange har stor glæde af det. 

Hvis du ender med at blive optaget på baggrund af en individuel kompetencevurdering, hvori det er en betingelse, at du gennemfører et bestemt studieforberedende kursus, så forventer vi, at du tilmelder dig og deltager. Alternativt kan du gennemføre et tilsvarende gymnasielt supplerings-kursus.

Se de forskellige kurser.

Stå stærkere med et ekstra fag

Har du overskud og lyst til det i dagligdagen, tilbyder vi dig at læse et akademifag hos os sideløbende med din fuldtidsuddannelse. 

Et akademifag vil give dig noget ekstra til CV'et og kan lette dit arbejde med at finde praktikplads under og job efter endt studie. 

 

Vi tilbyder i udgangspunktet ekstra akademifag på alle vores campusser i foråret og efteråret. Du er selvfølgelig velkommen til at læse fag på et andet campus end der, hvor du læser din fuldtidsuddannelse. 

Kontakt og vejledning

Studievejleder & Studiekoordinator for Handelsøkonom
Silkeborg
Studievejleder
Horsens
Koordinerende studievejleder
Erhvervsakademi Dania
Studiekoordinator
Hobro
Studievejleder
Erhvervsakademi Dania

Praktiske oplysninger

 • Uddannelsens niveau

  Uddannelsen til handelsøkonom er en kort videregående uddannelse på 120 ECTS-point. Forkortelsen står for "European Credit Transfer and Accumulation System", og betyder kort sagt for dig, at du kan få uddannelsen anerkendt i andre europæiske lande. 

  I den officielle kvalifikationsramme over livslang læring ligger uddannelsen på niveau 5 af 8. Du kan efterfølgende læse videre på en uddannelse, der ligger på niveau 6. Det kan du f.eks. ved at læse en halvanden årig professions-bachelor top-up. Efter det er din vej åben for at læse videre på niveau 7 og slutteligt 8, som er forskergraden.

  Uddannelsesstigen er nem overskuelig i en visualiseret udgave.

 • Læs videre

  Med en uddannelse som handelsøkonom har du også mulighed for at læse
  videre og bygge ovenpå. Du kan fx læse videre på en professionsbachelor
  i innovation og entrepreneurship, i e-handel, i dataanalyse eller i design og
  business.

  Der er også mulighed for at bygge videre på uddannelsen i udlandet.

  Mulighederne for videreuddannelse som handelsøkonom udvikler sig løbende, og hvilke muligheder du har, vil også afhænge af, hvad du i øvrigt har af uddannelse og erfaring.

 • Økonomi og SU

  Uddannelsen er SU-berettiget. Du kan læse mere om SU på su.dk.

  Bor du i lejebolig kan du muligvis få boligstøtte af din bopælskommune. Dine specifikke muligheder må du forhøre dig om hos din kommune.

 • Studiebolig

  Alle vores campusser er beliggende i byer, hvor du som studerende har god mulighed for at finde en bolig til SU-venlige priser.

  På campussiderne, som tilbyder denne uddannelse, kan du læse vores lokale personales gode råd om bolig i netop den by.

   

  Hobro

  Horsens

  Randers

  Silkeborg

   

 • Studieture

  Alle uddannelser arrangerer studieture. På de lokale campussider, kan du se, hvilke studieture, som man arrangerer for de studerende. 

   

  Hobro

  Horsens

  Randers

  Silkeborg

   

 • Eksamen

  I løbet af din studietid vil du møde forskellige prøver og eksamener, nogle vil være skriftlige mens andre vil være mundtlige. Din uddannelse slutter altid med en afsluttende opgave, som du efterfølgende skal forsvare til en mundtlig eksamen.

  I studieordningen kan du se flere detaljer for eksamener og prøver under uddannelsen.  Du kan også læse mere i eksamensreglementet.

 • Bøger

  Inden du starter og før hvert semester, vil du modtage en liste over litteratur, som du skal anskaffe dig.

  Nogle køber bøgerne fra ny, mens andre finder noget af litteraturen brugt eller låner sig til det. Udgifter til undervisningsmateriale som bøger og anden litteratur skal du selv betale.

 • Hjælp hvis jeg er ordblind eller har andre særlige behov

  Du har mulighed for at få hjælp via Specialpædagogisk Støtte-ordningen (SPS), hvis du har brug for ekstra hjælp til at kunne gennemføre uddannelsen på samme vilkår som andre. Læs mere om SPS.

 • Studieordning samt andre informationer

Undervisere i Hobro

Adjunkt
Hobro
Lektor
Hobro
Underviser
Hobro
Lektor
Hobro
Timelærer
Hobro
Studiekoordinator
Hobro

Undervisere i Horsens

Adjunkt
Horsens

Undervisere i Randers

Lektor
Randers
Studiekoordinator
Randers
Lektor
Randers
Lektor
Randers

Undervisere i Silkeborg

Adjunkt
Silkeborg
Lektor
Silkeborg
Adjunkt
Silkeborg
Studievejleder & Studiekoordinator for Handelsøkonom
Silkeborg
Lektor
Silkeborg
Adjunkt
Silkeborg

Du kan også overveje at læse

Studerende skal lokke flere unge til wellness i Polen

06.10.2021

Silkeborg-studerende skal finde måder at tiltrække en yngre målgruppe til wellnesshotel i Polen for Sørens Rejser

Gry vil ændre verden og har allerede 12 ansatte efter tre måneder

25.05.2021

Alle odds taler imod, at Gry Pedersen på 26 år ville lykkes som direktør for Pakkeriet Hadsund. Men hverken ordblindhed, kronisk gigt, 1. barn som 18-årig eller et studie har stoppet hende fra at skabe en succesrig socialøkonomisk arbejdsplads, og på bare tre måneder har hun fået 12 ansatte. Nu skal hun til DM i iværksætteri

Enar fik ny chance til livet - og blev handelsøkonom

01.10.2020

Et voldsomt trafikuheld kostede næsten Enar Medzic livet, og han tog det op til revision. I dag er hans liv ændret fuldstændig via studiet til handelsøkonom og job ved Arriva

Handels-økonom styrer Nettos Instagram

02.07.2020

Engagement, høj arbejdsmoral og praktik ved influencerbureau har ikke kun sikret Cecilie Blaaberg titlen som handelsøkonom, men også studiejob som ansvarlig for Nettos instragramprofil, når hun læser videre

Anette fik større selvtillid i praktik

25.05.2020

Praktik ved lys-importøren Y-connection har givet Anette Svith Mortensen en ny tro på sig selv. Derfor er de indstillet som Danmarks bedste praktikophold

Selvtilliden voksede ved Vestas

28.11.2019

11 måneders praktik som handelsøkonom ændrede Isabella Kjær Jensen fra stille pige til udadvendt indkøber

Hjalp denne side dig?