Del siden
 
       
 
 

Handels­økonom

Bliv en mester i salg, markedsføring, indkøb og entreprenørskab

Drømmer du om at gøre karriere i en virksomhed med handel som omdrejningspunkt eller om at blive iværksætter? Uddannelsen som handelsøkonom ruster dig til en række forskellige job i erhvervsvirksomheder – eksempelvis inden for salg og salgsledelse, indkøb og markedsføring.

Du får en bred og specialiseret viden inden for handelsområdet, og som handelsøkonom får du en særlig stor tilknytning til arbejdsmarkedet, idét du skal i mindst 8 måneders lønnet praktik under uddannelsen. Til gengæld er teorien komprimeret på et år. Som færdiguddannet kan du fx få titel som e-commerce assistant, markedsføringsassistent, sælger og indkøber.

 

Fakta

Titel

Handelsøkonom

Uddannelsesniveau

Kort videregående uddannelse, 120 ECTS-point

Varighed

2 år

Praktik

8-11 måneders lønnet praktik

Studiestart

Januar/februar (kun i Randers og Silkeborg) og august/september

Uddannelsesby

Hobro, Horsens, Randers og Silkeborg

Undervisningssprog

Dansk, engelsk kan forekomme

Tilmelding

via optagelse.dk

Indhold og opbygning

Uddannelsen til handelsøkonom kombinerer teori og praktik. De første 2 semestre foregår på campus. Her vil du møde klasseundervisning og undervisere, som gør undervisningen så praksisorienteret og virkelighedsnær som muligt. Fx. ved at tage på virksomhedsbesøg eller arbejde med cases fra virkeligheden.

På tredje og fjerde semester skal du i praktik, hvor teorierne for alvor skal afprøves. Efter praktikken mangler du kun den afsluttende opgave, som du skal forsvare til en mundtlig eksamen.

Uddannelsens kerneområder

 • Kommunikation

  ”Kommunikation” foregår både på dansk og engelsk, og du kan forvente, at meget litteratur er på engelsk. Der er særlig fokus på hvordan man bruger kommunikation i virksomheder – fx i forhandlings- og præsentationssituationer.

  Du lærer også at indgå i netværk og om forskellige kultures betydning – både ift. kommunikation og udvikling af idéer.

 • Virksomheden

  Her lærer du hvordan en virksomhed er bygget op og du lærer, hvordan du kan være med til at udvikle den.

  Du kommer fx til at lære om organisationer og hvordan de er bygget op. På samme måde kommer du også til at lære om ledelse.

 • Marked og samfund

  Her vil du lære om virksomhedens placering i markedet og samfundet – både i et lokalt, nationalt og internationalt perspektiv. Og ikke mindst vil du lære om, hvad det betyder for virksomheden.

  Du lærer at analysere hvilke muligheder og ulemper virksomhedens position i markedet og samfundet giver, og du lærer at udnytte den viden, som du opnår med analysen.

 • Handel

  Handel er både køb og salg, og du vil lære både teorien og praktikken omkring begge dele – både i et dansk og internationalt perspektiv.  Du lærer fx hvordan du forhandler dig til en god pris, som gør, at du kan afsætte den til en pris i den anden ende, som gør produktet både attrativt og økonomisk fornuftigt for virksomheden.

Retninger

På 2. semester skal du vælge at specialisere dig inden for en retning. Specialiseringen fylder i alt 15 ECTS-point ud af de i alt 120 ECTS-point, som uddannelsen giver – det svarer til et halvt semester eller ca. tre måneders studier.

Du kan læse mere om retningerne ved at folde bjælkerne herunder ud.

Uddannelsen udbydes i Horsens, Hobro, Silkeborg og Randers og der er forskellige retninger i de fire studiebyer.

 • RetailTECH

  Specialiseringen i retail er målrettet dig, som har lyst til at gøre karriere i en branche, hvor teknologi vil spille en større og større rolle, og hvor behovet for personale med videregående uddannelser også bliver større.

  Du vil komme til at arbejde med handel med en helt ny tilgang og forståelse, hvor eksempelvis mobiltelefonen, apps og argumentet reality får en stor rolle - også i de fysiske butikker.

  Retningen er også for dig, der allerede har en butiksassistent-uddannelse og som ønsker at bygge oven på med en videregående uddannelse, så du forbedrer dine karrieremuligheder i branchen. 

  Retningen kan du læse i Randers. 

   

 • E-handel

  Specialiserer du dig inden for e-handel, eller fagets engelske titel e-commerce, som det ofte bliver omtalt som, uddanner du dig til en branche, som skriger på din arbejdskraft.

  Internethandlen buldrer derudaf både i Danmark og i udlandet, og med retningen e-handel, får du gode muligheder for at komme med på vognen.

  Du bliver godt rustet til et job i internethandels-branchen ved at lære de gængse e-handelsbegreber at kende, og du får indsigt i de forskellige online forretningsmodeller.

  En stor del af e-handel er markedsføring, og du kommer fx til at lære om strategier for salg og mersalg, konverteringsoptimering og søgemaskineoptimering.

  Med retningen bliver du introduceret til forskellige e-handelsstrategier og du lærer om projektledelse ifm. udvikling af e-koncepter og løsninger.

  Retningen kan du finde på vores campus i Horsens.

 • Internationalt indkøb og Supply Chain Management

  Specialiseringen internationalt indkøb og Supply Chain Management er tredelt i områderne Supply Chain management og forhandling i en global kontekst, Cultural understanding and international business og excel og databehandling for indkøbere.

  Med retningen bliver du godt klædt på til at håndtere hele indkøbssituationen i en virksomhed. Eksempelvis lærer du at analysere virksomhedens placering i forsyningskæden i et globalt perspektiv og du lærer at forberede og gennemføre forhandlinger med leverandører.

  Du vil også opleve, at du bliver dygtigere til at forstå kulturelle forskelle og du bliver klogere på kommunikationen mellem folk med forskellig kulturel baggrund – og mange af de uskrevne regler, som ligger i det spændende område.

  Retningen kan du læse i Hobro.

 • Salg og salgsledelse

  Specialiseringen salg og salgsledelse klæder dig godt på til at håndtere diverse salgsopgaver på operationelt og taktisk plan.

  Du lærer forskellige salgsbegreber at kende – eks. B2B (business to business – handel mellem virksomheder) og B2C (business to consumer – salg til forbrugere).

  Salg handler også om etik, og derfor vil du også lære om etik i forbindelse med salg, ligesom du naturligt vil lære om salgskanaler, kundepotentiale og konkurrencedygtighed.

  I tillæg til retningen vil du også læse faget projektledelse, som giver dig en række relevante projektstyrings-værktøjer.  

  Retningen kan du læse i Randers.  

 • Entreprenørskab og nye forretningsmodeller

  Retningen i entreprenørskab og nye forretningsmodeller er for dig, som har en iværksætterspire i maven.

  Du lærer hvad en forretningsmodel er, og hvordan den karakteriseres. Samtidig får du indsigt i, hvordan forretningsmodeller analyseres og evalueres.

  På retningen vil du møde en hel del innovationsteorier og –praksisser. Fx. vil du se på innovations-udfordringer og forretningsudvikling. 

  I tillæg til retningen vil du også læse faget projektledelse, som giver dig en række relevante værktøjer.

  Retningen kan du læse i Randers.

 • Salg og branding

  Specialiseringen i salg og branding fokuserer på de tre områder, slag og salgsstrategi, salgsplanlægning og opfølgning samt salg og markedsføring.

  Du lærer forskellige salgsbegreber at kende, du får kendskab til salgspsykologi og salgsetik og du vil lære, hvordan du planlægger dit salg optimalt.

  Hvordan du planlægger og eksekverer markedsførings- og brandingkampagner vil du også blive introduceret til.

  I tillæg til retningen vil du også læse faget projektledelse, som giver dig en række relevante værktøjer ifm. salg og branding. 

  Retningen kan du læse i Silkeborg.

 • Innovation og iværksætteri

  Retningen innovation og iværksætteri er i høj grad for dig, som drømmer om at blive iværksætter.

  På retningen kommer du godt og grundigt omkring innovation og iværksætteri. Eksempelvis brugerdreven innovation, det innovative miljø og design af innovationsrummet.

  Selve processen omkring innovationen vil du også komme i dybden med, og så vil du selvfølgelig også komme omkring realiseringen af idéer.

  I tillæg til retningen vil du også læse faget projektledelse, som giver dig en række relevante værktøjer. 

  Retningen kan du læse i Silkeborg.

 • Internationalt salg

  Specialiseringen i internationalt salg handler om internationalt salg, markedsføring, markedsanalyse, kulturforståelse på internationale markeder samt eksport og internationalisering.

  Du kommer derfor til at beskæftige dig med markedspotentiale og –analyser, ligesom du kommer til at stifte bekendtskab med målgrupper, differentiering, branding og positionering i en international kontekst.

  Forståelsen for kulturforskelle har stor betydning ift. at sælge globalt, og derfor bliver du introduceret til det, så du har gode kort på hånden når du skal forhandle internationalt.

  I tillæg til retningen vil du også læse faget projektledelse, som giver dig en række relevante værktøjer. 

  Retningen kan du læse i Silkeborg.

Praktik

For at skabe den rette balance mellem den teoretiske viden du opnår og din evne til at omsætte den i praksis, skal du som handelsøkonom i praktik i 8-11 måneder i en virksomhed i løbet af din uddannelse.

 

Med praktikforløbet vil du opleve, hvad du kan bidrage med i en jobfunktion, og perioden vil give dig et realistisk billede af, hvordan det vil være at komme i job efter endt uddannelse. Og ikke mindst vil den give dig joberfaring.

Som handelsøkonom kan du komme i job i mange forskellige handelsvirksomheder. Oftest vil branchen relatere sig til den retning, som du har valgt at specialisere dig i. Du kan eksempelvis blive ansat som indkøber, e-handelskonsulent, kommunikationsmedarbejder eller salgsassistent i en produktionsvirksomhed.  

Praktikperioden er lønnet, og du forhandler og aftaler selv din løn med praktikvirksomheden.

Du finder i tæt samarbejde med din praktikvejleder en praktikplads, og sammen med praktikvirksomheden opstiller I nogle rammer og kriterier for praktikken. Alle praktikvirksomheder og praktikaftaler bliver godkendt af Erhvervsakademi Dania, så du er sikker på, at du får det ønskede udbytte ud af dine 8-11 måneders praktik, som kan foregå i Danmark eller udlandet.

 

 

Et af de redskaber, vi stiller til rådighed, er vores praktikportal, hvor du som studerende kan oprette et CV, og hvor virksomheder kan slå praktikstillinger op. Praktikportalen er vellidt og meget brugt af vores studerende og virksomheder

Hvad kan jeg blive?

Med en uddannelse som handelsøkonom kan du gøre karriere i mange forskellige typer af job i forskellige brancher.

 
 

Du kan fx blive

Adgangskrav og optagelse

 • Adgangskrav til kvote 1

  For at blive optaget direkte via kvote 1 skal du have bestået en af følgende ungdomssuddannelser:

  • Den almene studendereksamen (STX)
  • Højere forberedelseseksamen (HF)
  • Højere handelseksamen (HHX)
  • Højere teknisk eksamen (HTX)
  • Erhvervsfaglig studentereksamen i forbindelse med erhvervsuddannelse (EUX)
  • HF-forløb for fremmedsprogede (GIF)
  • En tilsvarende udenlandsk eller international eksamen

  For alle gælder, at du skal have bestået faget Engelsk C.

  Når du søger om optagelse via kvote 1, sker det udelukkende på baggrund af din eksamenskarakter fra den adgangsgivende eksamen.

 • Adgangskrav til kvote 2

  Søger du gennem kvote 2, tæller flere faktorer med i optagelses-vurderingen. For at søge om optagelse gennem kvote 2 skal du enten opfylde kriterierne for kvote 1 eller en af følgende:

   

  En erhvervsuddannelse som detailhandelsuddannelsen med specialer, handelsuddannelse med specialer, kontoruddannelse med specialer, generel kontoruddannelse, eventkoordinator (trin 2, hvis gammel ordning) eller gourmetslagter med specialer

  Anden erhvervsuddannelse af mindst 3 års varighed suppleret med engelsk C og enten matematik D eller erhvervsøkonomi D (alle bestået)

   

  Du kan muligvis blive optaget på uddannelsen, selvom du ikke opfylder de formelle krav. Det kan du, hvis du har faglige kvalifikationer, som kan sidestilles med de formelle krav, og hvis Erhvervsakademi Dania i øvrigt vurderer, at du vil kunne gennemføre uddannelsen. Kontakt vejlederne længere nede på siden, hvis du er interesseret i en individuel kompetencevurdering med henblik på optagelse.

  Alle ansøgninger via kvote 2 bliver behandlet individuelt.

  Læs også vores generelle og uddybende "Op og ned på kvote 2", hvis du vil vide mere. 

 • Ansøgningsfrister

  5. juli kl. 12:00

  Her skal du søge om optagelse, hvis du ønsker at søge gennem kvote 1, og ønsker at blive optaget alene på baggrund af en dansk gymnasial eksamen. 

  15. marts kl. 12:00

  Her skal du søge om optagelse på en baggrund, som ikke falder ind under betingelserne for at søge til fristen 5. juli. Det gælder:

 • Kvotefordeling

   

  Kvotefordelingen er 50/50 (2019)

 • Anbefalede studieforberedende kurser

  Giv dig selv en god start på dit nye studie som handelsøkonom med lidt forberedelse inden studiet for alvor går i gang.

  Særligt, hvis det er længe siden, at du sidst gik i skole, kan det være en god investering. 

  Vi anbefaler følgende indledende kurser.   

  Indledende erhvervsøkonomi

   

  Bemærk, at hvis din optagelse sker på baggrund af en individuel kompetencevurdering, hvori det er en betingelse, at du gennemfører et bestemt studieforberedende kursus, så skal du deltage. Alternativt kan du gennemføre et tilsvarende gymnasielt supplerings-kursus.

 • Søg om merit

  Hvis du har gennemført relevante uddannelser eller dele heraf i enten Danmark eller udlandet, skal du søge om at få merit. Du er, når du sender din ansøgning forpligtet til at informere om de relevante uddannelseselementer du har. Læs mere om merit.

 • Søg via optagelse.dk

  Din ansøgning skal laves digitalt på optagelse.dk og du skal bruge dit nemID/mitID.

  Du kan lave din ansøgning i flere omgange, og den er først sendt afsted, når du har underskrevet digitalt med dit nemID. Det sidste skal du til gengæld huske at gøre inden ansøgningsfristen.

  Du kan søge om optagelse til det kommende studieår fra 1. februar. Fristen for kvote 2 er 15. marts kl. 12:00, og for kvote 1 er det 5. juli kl. 12:00.

 • Søg frem til studiestart

  Hvis vi har ledige pladser på vores hold, optager vi studerende helt frem til studiestart i august og januar. Der er de samme adgangskrav som ellers.

  Ledige pladser vil du op mod studiestart altid finde her.

Studieliv

 

Det kan være et stort spring at gå fra at være elev til at være studerende. Hos Dania er undervisningen virkelighedsnær og nærværende. Det betyder fx. at du oftest modtager undervisning på mindre hold, hvor der er plads til, at du kan stille spørgsmål undervejs i undervisningen, så du kan få så meget viden med dig, som overhovedet muligt.

 

Dermed bliver springet for dig så blidt og naturligt, at du måske ikke oplever det ud over, at du lærer en hel del mere. Og det giver et nærværende studiemiljø, hvor underviserne går op i, at du trives og bliver dygtig.

Vi er ikke bange for at gå en ekstra mil for at du skal trives som studerende. Vi tror nemlig på, at ingen kan lære optimalt, hvis de ikke har det godt. Derfor vil du møde undervisere som både kærer sig om din faglighed og dit øvrige velbefindende. Hos os er der plads til alle.

 

Internationale muligheder

 

Drømmer du om at arbejde uden for Danmarks grænser? Har du altid været fascineret af andre kulturer? Og har du også fundet ud af, at det virkelig giver plusser på CV’et, når man har været i praktik eller studeret i udlandet? Så tjek dine internationale muligheder, som studerende på Dania.

Ekstra tilbud

Både før og under dit studie tilbyder vi dig noget ekstra. Vi vil nemlig gerne give vores studerende de bedste forudsætninger for at få en god studietid hos os og en god karrierestart. 

Før du starter hos Erhvervsakademi Dania tilbyder vi derfor en række forskellige studieforberedende kurser, og under dit studie kan du vælge at supplere din uddannelse med ekstra viden, så du står endnu stærkere som nyuddannet. 

Bliv klar til studiestart med et studieforberedende kursus

Forud for studiestart i efteråret tilbyder vi i august måned altid flere kurser, som har det formål at hjælpe dig til at få en god start på din uddannelse hos os.

Vi har primært korte uddannelser, så du bliver præsenteret for teori, øvelser og opgaver fra første dag på studiet. Derfor oplever mange, at det er en stor fordel at starte med et studieforberedende kursus. Det er selvfølgelig frivilligt, men mange har stor glæde af det. 

Hvis du ender med at blive optaget på baggrund af en individuel kompetencevurdering, hvori det er en betingelse, at du gennemfører et bestemt studieforberedende kursus, så forventer vi, at du tilmelder dig og deltager. Alternativt kan du gennemføre et tilsvarende gymnasielt supplerings-kursus.

Se de forskellige kurser.

 

Stå stærkere med et ekstra fag

Har du overskud og lyst til det i dagligdagen,  tilbyder vi dig at læse et akademifag hos os sideløbende med din fuldtidsuddannelse. 

Et akademifag vil give dig noget ekstra til CV'et, og kan lette dit arbejde med at finde praktikplads under og job efter endt studie. 

 

 

Vi tilbyder i udgangspunktet ekstra akademifag på alle vores campusser i foråret og efteråret. Du er selvfølgelig velkommen til at læse fag på et andet campus end der, hvor du læser din fuldtidsuddannelse. 

Kontakt og vejledning

 
Studiekoordinator
Silkeborg
 
Studievejleder / studiesekretær
Horsens
 
Koordinerende studievejleder
Erhvervsakademi Dania
 
Studiekoordinator
Hobro
 
Studiesekretær
Silkeborg
 
Studiesekretær
Hobro
 
Studiesekretær
Randers

Praktiske oplysninger

 • Uddannelsens niveau

  Uddannelsen til handelsøkonom er en kort videregående uddannelse på 120 ECTS-point. Forkortelsen står for "European Credit Transfer and Accumulation System", og betyder kort sagt for dig, at du kan få uddannelsen anerkendt i andre europæiske lande. 

  I den officielle kvalifikationsramme over livslang læring ligger uddannelsen på niveau 5 af 8. Du kan efterfølgende læse videre på en uddannelse, der ligger på niveau 6. Det kan du f.eks. ved at læse en halvanden årig professions-bachelor top-up. Efter det er din vej åben for at læse videre på niveau 7 og slutteligt 8, som er forskergraden.

  Uddannelsesstigen er nem overskuelig i en visualiseret udgave.

 • Læs videre

  Som handelsøkonom kan du læse videre på en halvanden årig top-up og dermed stå med en professionsbachelorgrad. Hvilke top-up muligheder, der er ændrer sig konstant.

  Der er også mulighed for at bygge videre på uddannelsen i udlandet.

 • Økonomi og SU

  Uddannelsen er SU-berettiget. Du kan læse mere om SU på su.dk.

  Bor du i lejebolig kan du muligvis få boligstøtte af din bopælskommune. Dine specifikke muligheder må du forhøre dig om hos din kommune.

 • Studiebolig

  Alle vores campusser er beliggende i byer, hvor du som studerende har god mulighed for at finde en bolig til SU-venlige priser.

  På campussiderne, som tilbyder denne uddannelse, kan du læse vores lokale personales gode råd om bolig i netop den by.

   

  Hobro

  Horsens

  Randers

  Silkeborg

   

 • Studieture

  Alle uddannelser arrangerer studieture. På de lokale campussider, kan du se, hvilke studieture, som man arrangerer for de studerende. 

   

  Hobro

  Horsens

  Randers

  Silkeborg

   

 • Eksamen

  I løbet af din studietid vil du møde forskellige prøver og eksamener, nogle vil være skriftlige mens andre vil være mundtlige. Din uddannelse slutter altid med en afsluttende opgave, som du efterfølgende skal forsvare til en mundtlig eksamen.

  I studieordningen kan du se flere detaljer for eksamener og prøver under uddannelsen.  Du kan også læse mere i eksamensreglementet.

 • Bøger

  Inden du starter og før hvert semester, vil du modtage en liste over litteratur, som du skal anskaffe dig.

  Nogle køber bøgerne fra ny, mens andre finder noget af litteraturen brugt eller låner sig til det. Udgifter til undervisningsmateriale som bøger og anden litteratur skal du selv betale.

 • Hjælp hvis jeg er ordblind eller har andre særlige behov

  Du har mulighed for at få hjælp via Specialpædagogisk Støtte-ordningen (SPS), hvis du har brug for ekstra hjælp til at kunne gennemføre uddannelsen på samme vilkår som andre. Læs mere om SPS.

 • Studieordning samt andre informationer

Undervisere i Hobro

 
Adjunkt
Hobro
 
Lektor
Hobro
 
Underviser
Hobro
 
Lektor
Hobro
 
Timelærer
Hobro
 
Timelærer
Hobro
 
Studiekoordinator
Hobro

Undervisere i Horsens

 
Studiekoordinator
Horsens
 
Adjunkt
Horsens

Undervisere i Randers

 
Adjunkt
Randers
 
Lektor
Randers
 
Studiekoordinator
Randers
 
Lektor
Randers

Undervisere i Silkeborg

 
Lektor
Silkeborg
 
Administrativ koordinator
Silkeborg
 
Studiekoordinator
Silkeborg
 
Adjunkt
Silkeborg
 
Lektor
Silkeborg

Du kan også overveje at læse

Hjalp denne side dig?