Del siden
 
       
 

Logistikøkonom

Bliv mester i koordinering og logistik med et internationalt perspektiv

Vil du være speditør, Supply Chain Coordinator eller Logistics Planner? Med uddannelsen som logistikøkonom bliver du god til at planlægge, koordinere og styre globale forsyningskæder og logistiknetværk.

Du bliver rustet til forskellige job inden for logistik-området i mange forskellige typer virksomheder som produktions-, handels - eller servicevirksomheder, hos speditører, shippingfirmaer eller fragtfirmaer. Her kan du fx komme til at arbejde med planlægning af transport i ind- og udland, indkøb og Supply Chain Management eller produktions- og lagerstyring.

Video

Fakta

Titel

Logistikøkonom

Uddannelsesniveau

Kort videregående uddannelse, 120 ECTS-point

Varighed

2 år

Praktik

3 måneders SU-berettiget praktik

Studiestart

September

Uddannelsesby

Hobro

Undervisningssprog

Dansk

Ansøgning

via optagelse.dk

Indhold og opbygning

Uddannelsen til logistikøkonom kombinerer teoriske og praktiske vinkler inden for logistik, indkøb, produktion, lager og distribution i et internationalt perspektiv.

De første 3 semestre af studiet til logstikøkonom er du på erhvervsakademiet. Her vil du møde både holdundervisning og gruppebaseret projektarbejde, begge dele praksisorienteret og virkelighedsnært. Du kommer blandt andet på virksomhedsbesøg og undervisningen tager også udgangspunkt i cases fra det virkelige liv som logistikøkonom.

På dit sidste semester skal du i praktik. Et forløb der ruster dig til at bruge teorierne fra din uddannelse i praksis. Som den sidste del af uddannelsen, skal du udarbejde det afsluttende eksamensprojekt.

På uddannelsen kommer du omkring

 • Virksomheden og markedet

  I starten af studiet vil du blive introduceret til transport og logistik, så du mere specifikt lærer hvilke fagområder du vil møde som logistikøkonom.

  Du lærer om de logistiske arbejdsområder; heriblandt indkøbs-, produktions- og distributionsstyring, og du vil blive introduceret til de forskellige transportformer.

  Du får indsigt i organisationsstruktur, styrings- og beslutningsprocesser. Du vil blive introduceret til projektarbejde ligesom du vil få viden om, hvordan man kommunikerer professionelt og forretningsmæssigt på både dansk og engelsk.

  Du lærer også om virksomhedens placering i markedet – både i et lokalt, nationalt og internationalt perspektiv, og ikke mindst vil du lære om, hvad det betyder for virksomheden.

  Du lærer at analysere hvilke muligheder og ulemper virksomhedens position i markedet giver, og du lærer at udnytte den viden, som du opnår med analysen.

 • Indkøb og produktion

  Her vil du blive introduceret til, hvad indkøb er i en virksomhed, og ikke mindst om betydningen af det gode og mindre gode indkøb for virksomheden.

  Hvordan du gennemfører en indkøbsforhandling på dansk og engelsk er også noget, som du vil stifte bekendtskab med.

  Du lærer, hvordan du laver kvalitetskontrol; herunder med brug af statistiske teknikker, så du laver det rigtige antal stikprøver.

  Under dette kerneområde bliver du ligeledes introduceret til lager og logistik samt produktionsprocesserne i virksomheder; lige fra råvarerne ankommer til lageret til de færdige produkter er klar til afsendelse i den anden ende af værdikæden. 

  Fx får du viden om analysemetoder ift. virksomheders materialestrøm, og du vil lære, hvordan du kan udarbejde prognoser og optimere produktions- og lagerstyring.

 • Distribution og Supply Chain Management

  Distribution og Supply Chain Management giver dig et indblik i, hvordan det færdige produkt kommer fra leverandører i hele verden til virksomhedens lager og videre ud til kunder i både Danmark og udlandet. Du får kompetencer til at styre vare-, informations- og pengestrømme samt vurdere juridiske problemstillinger ved transport, import og eksport.

  Det indebærer at analysere og opstille løsninger til de udfordringer, som kan opstå undervejs i globale forsyningskæder, og de forbehold man skal tage – også ift. hvis en vare skal retur til virksomheden fra kunden. Du lærer at gennemføre projekter og implementere løsningerne ved hjælp af projektstyringsværktøjer.

  Du opnår viden om forskellige transport- og planlægningsformer, og du lærer også at håndtere distributionssystemer.

studieordningen kan du læse en uddybende beskrivelse af uddannelsen, dens fagelementer og eksamensformer. Herunder mål for viden, færdigheder og kompetencer.  

Retninger

dit 3. semester som logistikøkonom skal du vælge to retningsgivende valgfag, som du ønsker at specialisere dig i. Valgfagene tæller for i alt 10 ECTS-point ud af de samlede 120 ECTS-point, som uddannelsen til logistikøkonom giver – det der svarer til ca. to måneders studier.

Du kan læse mere om de forskellige retninger, som du kan læse valgfag inden for ved at folde bjælkerne herunder ud.

 • Bæredygtighed i værdi- og forsyningskæden

  På denne retning lærer du at indgå i virksomhedens arbejde med bæredygtighed i værdi- og forsyningskæden. Det er yderst aktuelt, da udnyttelsen af jordens ressourcer og den globale økonomiske vækst ikke kan fortsætte i uændret form.

   

 • Databehandling og datapræsentation

  I dette fag bliver du i stand til at indsamle data fra ERP-systemer og efterfølgende behandle dem med relevante værktøjer i et regneark. Efter analysearbejdet skal de indsamlede data visualiseres og præsenteres.

 • Forandringsledelse og innovation

  På retningen her får du en forståelse for, hvordan du kan indgå i fagligt, tværfagligt og tværgående samarbejde om forretningsudvikling og forandringsprocesser i din virksomhed eller der, hvor du er ansat.

 • Marketing

  Hvis du gerne vil have en grundlæggende viden om markedsføring, som du kan bruge i samarbejdet med forskellige samarbejdspartnere, kan du med fordel vælge valgfaget marketing.

  Du vil få indsigt i sammenhængen mellem virksomhedens placering i forsyningskæden i forhold til de logistiske og markedsføringsmæssige muligheder.

Praktik

Hvorfor skal du i praktik?

Du skal i praktik i tre måneder som logistikøkonom. Praktikforløbet er til for at forbinde dine teoretiske kundskaber med praktiske opgaver. Praktikforløbet giver dig også muligheden for at se, hvilke opgaver du kan bidrage med som færdiguddannet, samt hvordan det er at arbejde fuldtid som logistikøkonom.

Praktikforløbet giver dig ligeledes relevant joberfaring.

Hvor kan du komme i praktik som logistikøkonom?

Du kan komme i praktik i mange forskellige typer virksomheder som for eksempel produktions-, handels- eller servicevirksomheder, speditører, shippingfirmaer eller fragtfirmaer. Det centrale for en god praktik er, at du kommer til at arbejde med logistiske udfordringer og opnår forretnings- og brancheforståelse. Praktikforløbet kan foregå i enten Danmark eller udlandet.

Eksempler på tidligere praktikvirksomheder:

Weber Stephen Nordic

Knauf

Eimskip Danmark

Liftra

F&H of Scandinavia

Salling Group

Bring Express Danmark

SDK Shipping Randers

Riantics Körber Solutions

Hummel

Se, hvordan du finder en praktikplads

I Hobro er der en dedikeret praktikvejleder, der kan hjælpe dig med at finde den rette praktikplads. Vejlederen støtter dig i din praktiksøgning - herunder inspiration til ansøgning, CV og potentielle praktikvirksomheder. For at sikre at du får mest muligt ud af dit praktikforløb udfyldes en elektronisk praktikaftale, som er afstemt mellem dig og praktikvirksomheden. 

 

Erhvervsakademi Dania ønsker, at du får den bedste start på din praktiksøgning. Derfor tilbyder vi dig platformen, Candeno. Her kan du oprette og uploade dit CV og ansøgning, og virksomheder har mulighed for at slå deres praktikstillinger op. På denne måde kan både du og virksomhederne finde det gode praktikmatch.

Vær opmærksom på, at praktikperioden er ulønnet og SU-berettiget.

glade studerende i gang med et gruppeprojekt.

Hvad kan jeg blive?

Med en uddannelse som logistikøkonom har du gode kort på hånden til en karriere inden for logistik og Supply Chain Management.

 
 

Du kan fx blive

Adgangskrav og optagelse

 • Adgangskrav til kvote 1

  For at blive optaget direkte via kvote 1 skal du have bestået en af følgende ungdomsuddannelser:

  • Den almene studentereksamen (STX)
  • Højere forberedelseseksamen (HF)
  • Højere handelseksamen (HHX)
  • Højere teknisk eksamen (HTX)
  • Erhvervsfaglig studentereksamen i forbindelse med erhvervsuddannelse (EUX)
  • HF-forløb for fremmedsprogede (GIF)
  • En tilsvarende udenlandsk eller international eksamen

  For alle gælder, at du skal have bestået fagene engelsk B og enten erhvervsøkonomi C eller matematik C eller virksomhedsøkonomi C.

  Faget er bestået, når det vægtede gennemsnit af samtlige opnåede karakterer i det konkrete fag, er mindst 2,0 uden oprunding.

  Adgangskravene skal være opfyldt ved studiestart. Du kan derfor godt søge om optagelse, inden du er færdig med fx din adgangsgivende eksamen eller supplerende fag.

  Studiepladserne i kvote 1 tildeles efter faldende optagelseskvotient. Optagelseskvotienten er eksamensgennemsnittet ifølge beviset for den adgangsgivende eksamen.

  Når du søger om optagelse via kvote 1, sker det derfor udelukkende på baggrund af dit eksamensgennemsnit fra den adgangsgivende eksamen.

   

 • Adgangskrav til kvote 2

  Søger du gennem kvote 2, tæller flere faktorer med i optagelses-vurderingen. For at søge om optagelse gennem kvote 2 skal du enten opfylde kriterierne for kvote 1 eller en af følgende:

  • Handelsuddannelse med specialer
  • Kontoruddannelse med specialer
  • Lager- og terminaluddannelsen (trin 3)
  • Personbefordringsuddannelsen (trin 3)
  • Buschauffør i kollektiv trafik (trin 3)
  • Turistbuschauffør (trin 2)
  • Kranuddannelsen (trin 3)
  • Postuddannelsen (trin 3)
  • Vejgodstransportuddannelsen
  • Kørselsdisponent
  • Anden erhvervsuddannelse af mindst 3 års varighed suppleret med engelsk B og matematik C

  Faget er bestået, når det vægtede gennemsnit af samtlige opnåede karakterer i det konkrete fag, er mindst 2,0 uden oprunding.

  Du kan muligvis blive optaget på uddannelsen, selvom du ikke opfylder de formelle krav. Det kan du, hvis du kan dokumentere, at du har faglige kvalifikationer, som kan sidestilles med de formelle krav. Kontakt studievejlederne længere nede på siden, hvis du er interesseret i en individuel kompetencevurdering med henblik på optagelse.

  Adgangskravene skal være opfyldt ved studiestart, men du kan godt søge om optagelse, inden du er færdig med fx din adgangsgivende eksamen eller supplerende fag.

  Alle ansøgninger via kvote 2 bliver behandlet individuelt.

  Læs også vores generelle og uddybende "Op og ned på kvote 2", hvis du vil vide mere. 

 • Ansøgningsfrister

  5. juli kl. 12:00

  Her skal du søge om optagelse, hvis du ønsker at søge gennem kvote 1 og ønsker at blive optaget alene på baggrund af en dansk gymnasial eksamen. 

  15. marts kl. 12:00

  Her skal du søge om optagelse på en baggrund, som ikke falder ind under betingelserne for at søge til fristen 5. juli. Det gælder:

  Optagelse efter ansøgningsfristerne

  Du kan blive optaget efter ansøgningsfristerne, hvis vi har ledige studiepladser. Ansøgere, der søger inden fristerne, får dog tildelt en studieplads først.

  Optagelse på en ledige studieplads kan både ske efter kriterierne for kvote 1 og kvote 2. 

  Efter det ordinære optag gennem optagelse.dk sidst i juli vil du kunne finde de uddannelser, som vi har ledige studiepladser på og ansøge om optagelser på dem her

 • Studieforberedende kurser

  Giv dig selv en god start på dit nye studie som logistikøkonom med lidt forberedelse, inden studiet for alvor går i gang.

  Særligt, hvis det er længe siden, at du sidst gik i skole, kan det være en god investering. 

  Følgende kurser kan være relevante.

   

   

 • Studieforberedende samtale

  Ansøger du om en studieplads på logistikøkonomuddannelsen hos os, og du opfylder adgangskravene, vil du blive inviteret til en studieforberedende samtale.  

 • Kandidatreglen

  Kandidatreglen betyder, at hvis du allerede har gennemført en kandidatuddannelse fra Danmark eller udlandet, kan du som udgangspunkt kun blive optaget på en ny videregående uddannelse, hvis der er ledige pladser på den uddannelse, du du ønsker optagelse på.

  På uddannelser med frit optag uden dimensionering har reglen derfor ingen betydning. 

  Er du i tvivl om noget i forhold til din situation i den forbindelse - så er vi klar til at hjælpe og vejlede - ring til os eller send os en mail på HvadKanJegBlive@eaDania.dk, så vender en af vores studievejledere retur til dig.

 • Søg om merit

  Hvis du har gennemført relevante uddannelser eller dele heraf i enten Danmark eller udlandet, kan du søge om at få merit. Du er, når du sender din ansøgning forpligtet til at informere om de relevante uddannelseselementer du har. Læs mere om merit.

 • Søg via optagelse.dk

  Din ansøgning skal laves digitalt på optagelse.dk og du skal bruge dit nemID/mitID.

  Du kan lave din ansøgning i flere omgange, og den er først sendt afsted, når du har underskrevet digitalt med dit nemID/mitID. Det sidste skal du til gengæld huske at gøre inden ansøgningsfristen.

  Du kan søge om optagelse til det kommende studieår fra d. 1. februar. Fristen for kvote 2 er 15. marts kl. 12:00, og for kvote 1 er det 5. juli kl. 12:00.

 • Søg frem til studiestart

  Hvis vi har ledige pladser på vores hold, optager vi studerende helt frem til studiestart i september. Der er de samme adgangskrav som ellers.

  Ledige pladser vil du op mod studiestart altid finde her.

Studieliv

Går du fra at være elev til studerende? Så kan det være et stort spring. Vi bestræber os derfor på at gøre din undervisning praktisk orienteret og nærværende. Derfor er størstedelen af din undervisning på mindre hold, så du har mulighed for at stille spørgsmål og få det bedst mulige udbytte.

 

Vi går op i at du trives

Det er vigtigt for os, at du trives på din uddannelse – både fagligt og socialt. Vi og vores undervisere er derfor opmærksomme på at skabe et studiemiljø, hvor der er plads til alle. 

Vi tror på, at du lærer optimalt, når du trives i sociale og faglige sammenhænge – så du kan blive en dygtig logistikøkonom.

Internationale muligheder

Vil du gerne arbejde i udlandet? Det kan der være mange fordele ved. Du lærer blandt andet om andre kulturer i dit arbejdsliv og du får ofte ekstra plusser til dit CV. Vi har du forskellige muligheder for enten studie eller praktik i udlandet. Se dem herunder.

Ekstra tilbud

Både før og under dit studie tilbyder vi dig noget ekstra. Vi vil nemlig gerne give vores studerende de bedste forudsætninger for at få en god studietid hos os og en god karrierestart. 

Før du starter hos Erhvervsakademi Dania, tilbyder vi derfor en række forskellige genopfriskning-kurser, og under dit studie kan du vælge at supplere din uddannelse med ekstra viden, så du står endnu stærkere som nyuddannet. 

Bliv klar til studiestart med et genopfrisknings-kursus

Forud for studiestart tilbyder vi altid flere kurser, som har det formål at hjælpe dig til at få en god start på din uddannelse hos os.

Vi har primært korte kursus tilbud, så du bliver præsenteret for teori, øvelser og opgaver fra første dag på studiet. Derfor oplever mange, at det er en stor fordel at starte med at genopfriske deres viden. Det er selvfølgelig frivilligt, men mange har stor glæde af det. 

Se de forskellige kurser.

Stå stærkere med et ekstra fag

Har du overskud og lyst til det i dagligdagen, tilbyder vi dig at læse et akademifag hos os sideløbende med din fuldtidsuddannelse. 

Et akademifag vil give dig noget ekstra til CV'et og kan lette dit arbejde med at finde praktikplads under og job efter endt studie. 

 

Vi tilbyder i udgangspunktet ekstra akademifag både online og på vores campusser i foråret og efteråret. 

Kontakt og vejledning

Studievejleder
Erhvervsakademi Dania
Studiesekretær
Hobro

Praktiske oplysninger

 • Uddannelsens niveau

  Uddannelsen til logistikøkonom er en kort videregående uddannelse på 120 ECTS-point. Forkortelsen står for "European Credit Transfer and Accumulation System", og betyder kort sagt for dig, at du kan få uddannelsen anerkendt i andre europæiske lande. 

  I den officielle kvalifikationsramme over livslang læring ligger uddannelsen på niveau 5 af 8. Du kan efterfølgende læse videre på en uddannelse, der ligger på niveau 6. Det kan du f.eks. ved at læse en halvanden årig professions-bachelor top-up. Efter det er din vej åben for at læse videre på niveau 7 og slutteligt 8, som er forskergraden.

  Uddannelsesstigen er nem overskuelig i en visualiseret udgave.

 • Læs videre

  Som logistikøkonom kan du evt. læse videre på en professionsbachelor i dataanalyse, e-handel, Value Chain Management eller i innovation og entrepreneurship.

  Der er også mulighed for at bygge videre på uddannelsen i udlandet og når du har fået erhvervserfaring som logistikøkonom, er der også mulighed for at efteruddanne dig med en relevant diplomuddannelse, mens du er i job.

  Mulighederne for videreuddannelse som logistikøkonom udvikler sig løbende, og hvilke muligheder du har, vil også afhænge af, hvad du i øvrigt har af uddannelse og erfaring.

 • Økonomi og SU

  Uddannelsen er SU-berettiget. Du kan læse mere om SU på su.dk.

  Bor du i lejebolig kan du muligvis få boligstøtte af din bopælskommune. Dine specifikke muligheder må du forhøre dig om hos din kommune.

 • Studiebolig

  Alle vores campusser er beliggende i byer, hvor du som studerende har god mulighed for at finde en bolig til SU-venlige priser.

  På campussiderne, som tilbyder denne uddannelse, kan du læse vores lokale personales gode råd om bolig i netop den by.

  Hobro

   

 • Eksamen

  I løbet af din studietid vil du møde forskellige prøver og eksamener, nogle vil være skriftlige mens andre vil være mundtlige. Din uddannelse slutter altid med en afsluttende opgave, som du efterfølgende skal forsvare til en mundtlig eksamen.

  I studieordningen kan du se flere detaljer for eksamener og prøver under uddannelsen.  Du kan også læse mere i eksamensreglementet.

 • Bøger

  Inden du starter og før hvert semester, vil du modtage en liste over litteratur, som du skal anskaffe dig.

  Udgifter til undervisningsmateriale som bøger og anden litteratur skal du selv betale.

 • Hjælp hvis jeg er ordblind eller har andre særlige behov

  Du har mulighed for at få hjælp via Specialpædagogisk Støtte-ordningen (SPS), hvis du har brug for ekstra hjælp til at kunne gennemføre uddannelsen på samme vilkår som andre. Læs mere om SPS.

 • Studieordning samt andre informationer

Undervisere

Studiekoordinator Handels- og logistikøkonom
Hobro
Underviser
Hobro
Lektor
Hobro
Timelærer
Hobro
Lektor
Hobro
Adjunkt
Hobro

Du kan også overveje at læse

Corona-job fik Amalie hooked på logistik

07.07.2023

Som poder fik Amalie Vraa Andersen fra Hobro ansvar for lager og logistik, som gav hende lyst til at læse til logistikøkonom. Nu har hun søgt ind på den lokale videregående uddannelse

Jonas vil skifte militæruniformen ud med bøger og læse til logistikøkonom på Dania i Hobro

15.03.2023

Efter 15 år som soldat i Forsvaret vil 34-årige Jonas Klysner Christensen gerne udvikle sig selv ved at læse inden for det fag, som han allerede arbejder med, nemlig logistik

Nyt campus til 275 mio. kr. forstærker lokalt uddannelsesmiljø

28.05.2021

Hobro skal have et nyt campusmiljø. Det valgte Mariagerfjord byråd at bakke økonomisk op om i går aftes. Både Erhvervsakademi Dania og HEG Himmerland jubler over beslutningen

F&H er Danias bedste praktikophold

28.05.2020

Et nøje tilrettelagt forløb, en god kemi og en vild udvikling sikrer logistikøkonom og F&H of Scandinavia prisen som Danias bedste praktikophold 2020

Nye udfordringer begynder med en tur på skolebænken

04.04.2018

Uddannelsen til logistikøkonom skal forbedre Jeppes muligheder for et spændende arbejdsliv indenfor et fag, han ganske enkelt synes er spændende.

Hjalp denne side dig?