Del siden
 
       
 
 

Logistikøkonom

Bliv mester i koordinering med et internationalt perspektiv

Vil du være speditør, eksportkonsulent eller måske logistikchef? Med uddannelsen som logistikøkonom bliver du god til at planlægge, koordinere og styre vare-, informations- og pengestrømme.

Du bliver rustet til forskellige job inden for logistik-området, og du kan fx komme til at arbejde med planlægning af transport i ind- og udland. Din titel kan blive alt fra logistik- eller eksportkonsulent til speditør og lagerchef.

Video

Fakta

Titel

Logistikøkonom

Uddannelsesniveau

Kort videregående uddannelse, 120 ECTS-point

Varighed

2 år

Praktik

3 måneders SU-berettiget praktik

Studiestart

August/september

Uddannelsesby

Hobro

Undervisningssprog

Dansk

Tilmelding

via optagelse.dk

Indhold og opbygning

Uddannelsen til logistikøkonom kombinerer teori og praktik. De første 3 semestre foregår på erhvervsakademiet. Her vil du møde undervisning på hold, der er praksisorienteret og virkelighedsnær. Fx. vil du opleve virksomhedsbesøg og møde cases fra den virkelige verden.

På fjerde og sidste semester skal du i praktik, hvor teorierne for alvor skal afprøves. Efter praktikken mangler du kun den afsluttende opgave.

Uddannelsens kerneområder

 • Virksomheden og markedet

  I starten af studiet vil du blive introduceret til logistik- og transportområdet, så du mere specifikt lærer hvilke fagområder du vil møde som logistikøkonom.

  Du vil lære om de logistiske arbejdsområder; heriblandt indkøbs-, produktions- og distributionsstyring, og du vil blive introduceret til de forskellige transportformer.

  Du vil få indsigt i organisationsstruktur, styrings- og beslutningsprocesser, og du vil blive introduceret til projektarbejdet ligesom du vil få viden om, hvordan man kommunikerer professionelt og forretningsmæssigt på både dansk og engelsk.

  Her vil du lære om virksomhedens placering i markedet – både i et lokalt, nationalt og internationalt perspektiv. Og ikke mindst vil du lære om, hvad det betyder for virksomheden.

  Du lærer at analysere hvilke muligheder og ulemper virksomhedens position i markedet giver, og du lærer at udnytte den viden, som du opnår med analysen.

 • Indkøb og produktion

  Her vil du blive introduceret til, hvad indkøb er i en virksomhed, og ikke mindst om betydningen af det gode og mindre gode indkøb for virksomheden.

  Hvordan du gennemfører en indkøbsforhandling på dansk og engelsk er også noget, som du vil stifte bekendtskab med.

  Du lærer også, hvordan du laver kvalitetskontrol; herunder med brug af statistiske teknikker, så du laver det rigtige antal stikprøver.

  Her vil du blive introduceret til produktionsprocesserne i virksomheder; lige fra råvarerne ankommer til lageret til de færdige produkter er klar til afsendelse i den anden ende af kæden.

  Fx vil du få viden om analysemetoder ift. virksomheders materialestrøm, og du vil lære, hvordan du kan udarbejde prognoser og optimere produktions- og lagerstyring.

 • Distribution og Supply Chain Management

  Distribution og Supply Chain Management giver dig et indblik i, hvordan det færdige produkt kommer fra virksomhedens lager til kunden.

  Det indebærer også at se på alle de udfordringer, som der kan opstå undervejs og de forbehold man skal tage – også ift. hvis en vare skal retur til virksomheden fra kunden.

  Du bliver introduceret til forskellige transport- og planlægningsformer, og du lærer også at håndtere distributionssystemer.

Retninger

På 3. semester skal du vælge to retningsgivende valgfag at specialisere dig i. Valgfagene fylder i alt 10 ECTS-point ud af de i alt 120 ECTS-point, som uddannelsen giver – det svarer til et lille halvt semester eller ca. to måneders studier.

Du kan læse mere om de retningsgivende valgfag ved at folde bjælkerne herunder ud.

 • ERP

  ERP er en forkortelse for Enterprise Ressource Planning og er helt kort en samling af virksomhedens administrationssystemer – altså en absolut væsentlig del af nærmest enhver virksomhed.

  Nogle af de mest kendte ERP systemer er SAP, C5 og Navision, og dem vil du lære at kende, hvis du vælger dette valgfag, ligesom du vil få en generel forståelse for hvordan ERP systemer virker og understøtter virksomheders drift.

  De fleste produktionsvirksomheder har behov for medarbejdere, der er gode til håndteringen af ERP-systemer.

 • Tysk handelskommunikation

  Hvis du gerne vil gøre karriere i en virksomhed, som handler meget med det tyske marked, så kan du med fordel vælge valgfaget ”tysk handelskommunikation”.

  Du får mulighed for at forbedre dine tyskkundskaber, og særligt er der fokus på at udvide dit ordforråd med de ord, som man har behov for i en stilling inden for logistik-området.

 • Excel og databehandling for logistikmedarbejdere

  Her lærer du om økonomi- og logistikstyring, dataindsamling samt regneark og databearbejdning

 • Marketing

  Hvis du gerne vil have en grundlæggende viden om markedsføring, som du kan bruge i samarbejdet med forskellige samarbejdspartnere, kan du med fordel vælge valgfaget marketing.

  Fx vil du få indsigt i sammenhængen mellem virksomhedens placering i forsyningskæden i forhold til de logistiske og markedsføringsmæssige muligheder.

  Undervisningen kan være på engelsk.

 • Forandringsledelse

  Her får du forståelse for hvordan du kan indgå i faglige, tværfaglige og tværgående samarbejder om gennemførelse af forandringsprocesser i egen organisation. 

Praktik

For at skabe den rette balance mellem den teoretiske viden du opnår og din evne til at omsætte den i praksis, skal du som logistikøkonom i praktik i tre måneder i en virksomhed eller organisation i løbet af din uddannelse.

 

Med praktikforløbet vil du opleve, hvad du kan bidrage med i en jobfunktion, og perioden vil give dig et realistisk billede af, hvordan det vil være at komme i job efter endt uddannelse. Og ikke mindst vil den give dig joberfaring.

Som logistikøkonom kan du komme i praktik i forskellige virksomheder, hvor der finder transport til og fra sted. Du kan komme i praktik som fx logistikassistent eller speditør.

Praktikperioden er ulønnet og SU-berettiget.

 

Du finder i tæt samarbejde med din praktikvejleder en praktikplads, og sammen med praktikvirksomheden opstiller I nogle rammer og kriterier for praktikken. Alle praktikvirksomheder og praktikaftaler bliver godkendt af Erhvervsakademi Dania, så du er sikker på, at du får det ønskede udbytte ud af dine tre måneders praktik, som kan foregå i Danmark eller udlandet.

 

 

Et af de redskaber, vi stiller til rådighed, er vores praktikportal, hvor du som studerende kan oprette et CV, og hvor virksomheder kan slå praktikstillinger op. Praktikportalen er vellidt og meget brugt af vores studerende og virksomheder

Hvad kan jeg blive?

Med en uddannelse som logistikøkonom har du gode kort på hånden til en karriere i logistik- og transportbranchen.

 
 

Du kan fx blive

 • Kørselsassistent
 • Logistikkoordinator/assistent
 • Eksportkonsulent
 • Speditør
 • Lagerchef
 • Produktionsplanlægger
 • Indkøber
 • Shipping-medarbejder
 • Logistikchef
 • Kørselsdisponent

Adgangskrav og optagelse

 • Adgangskrav til kvote 1

  For at blive optaget direkte via kvote 1 skal du have bestået en af følgende ungdomssuddannelser:

  • Den almene studendereksamen (STX)
  • Højere forberedelseseksamen (HF)
  • Højere handelseksamen (HHX)
  • Højere teknisk eksamen (HTX)
  • Erhvervsfaglig studentereksamen i forbindelse med erhvervsuddannelse (EUX)
  • HF-forløb for fremmedsprogede (GIF)
  • En tilsvarende udenlandsk eller international eksamen

  For alle gælder, at du skal have bestået fagene engelsk B og enten matematik C, erhvervsøkonomi C eller virksomhedsøkonomi B.

  Når du søger om optagelse via kvote 1, sker det udelukkende på baggrund af din eksamenskarakter fra den adgangsgivende eksamen.

 • Adgangskrav til kvote 2

  Søger du gennem kvote 2, tæller flere faktorer med i optagelses-vurderingen. For at søge om optagelse gennem kvote 2 skal du enten opfylde kriterierne for kvote 1 eller en af følgende:

  • Handelsuddannelse med specialer
  • Kontoruddannelse med specialer
  • Lager- og terminaluddannelsen (trin 3)
  • Personbefordringsuddannelsen (trin 3)
  • Buschauffør i kollektiv trafik
  • Turistbuschauffør
  • Kranuddannelsen (trin 3)
  • Postuddannelsen (trin 3)
  • Vejgodstransportuddannelsen
  • Kørselsdisponent
  • Anden erhvervsuddannelse af mindst 3 års varighed suppleret med engelsk B og matematik C

  Du kan muligvis blive optaget på uddannelsen, selvom du ikke opfylder de formelle krav. Det kan du, hvis du har faglige kvalifikationer, som kan sidestilles med de formelle krav, og hvis Erhvervsakademi Dania i øvrigt vurderer, at du vil kunne gennemføre uddannelsen. Kontakt vejlederne længere nede på siden, hvis du er interesseret i en individuel kompetencevurdering med henblik på optagelse.

  Alle ansøgninger via kvote 2 bliver behandlet individuelt.

  Læs også vores generelle og uddybende "Op og ned på kvote 2", hvis du vil vide mere. 

 • Ansøgningsfrister

  5. juli kl. 12:00

  Her skal du søge om optagelse, hvis du ønsker at søge gennem kvote 1, og ønsker at blive optaget alene på baggrund af en dansk gymnasial eksamen. 

  15. marts kl. 12:00

  Her skal du søge om optagelse på en baggrund, som ikke falder ind under betingelserne for at søge til fristen 5. juli. Det gælder:

  Optagelse efter ansøgningsfristerne

  Du kan blive optaget efter ansøgningsfristerne, hvis vi har ledige studiepladser. Ansøgere, der søger inden fristerne, får dog tildelt en studieplads først.

  Optagelse på en ledige studieplads kan både ske efter kriterierne for kvote 1 og kvote 2. 

  Efter det ordinære optag gennem optagelse.dk sidst i juli, vil du kunne finde hvilke uddannelser, som vi har ledige studiepladser på og ansøge om optagelser på dem her

 • Kvotefordeling

  Der er frit optag på uddannelsen så længe du opfylder adgangskravene.

   

 • Anbefalede studieforberedende kurser

  Giv dig selv en god start på dit nye studie som logistikøkonom med lidt forberedelse inden studiet for alvor går i gang.

  Særligt, hvis det er længe siden, at du sidst gik i skole, kan det være en god investering. 

  Vi anbefaler følgende indledende kurser.   

  Indledende økonomisk matematik

   

  Bemærk, at hvis din optagelse sker på baggrund af en individuel kompetencevurdering, hvori det er en betingelse, at du gennemfører et bestemt studieforberedende kursus, så skal du deltage. Alternativt kan du gennemføre et tilsvarende gymnasielt supplerings-kursus.

 • Søg om merit

  Hvis du har gennemført relevante uddannelser eller dele heraf i enten Danmark eller udlandet, skal du søge om at få merit. Du er, når du sender din ansøgning forpligtet til at informere om de relevante uddannelseselementer du har. Læs mere om merit.

 • Søg via optagelse.dk

  Din ansøgning skal laves digitalt på optagelse.dk og du skal bruge dit nemID/mitID.

  Du kan lave din ansøgning i flere omgange, og den er først sendt afsted, når du har underskrevet digitalt med dit nemID. Det sidste skal du til gengæld huske at gøre inden ansøgningsfristen.

  Du kan søge om optagelse til det kommende studieår fra 1. februar. Fristen for kvote 2 er 15. marts kl. 12:00, og for kvote 1 er det 5. juli kl. 12:00.

 • Søg frem til studiestart

  Hvis vi har ledige pladser på vores hold, optager vi studerende helt frem til studiestart i august og januar. Der er de samme adgangskrav som ellers.

  Ledige pladser vil du op mod studiestart altid finde her.

Studieliv

 

Det kan være et stort spring at gå fra at være elev til at være studerende. Hos Dania er undervisningen virkelighedsnær og nærværende. Det betyder fx. at du oftest modtager undervisning på mindre hold, hvor der er plads til, at du kan stille spørgsmål undervejs i undervisningen, så du kan få så meget viden med dig, som overhovedet muligt.

 

Dermed bliver springet for dig så blidt og naturligt, at du måske ikke oplever det ud over, at du lærer en hel del mere. Og det giver et nærværende studiemiljø, hvor underviserne går op i, at du trives og bliver dygtig.

Vi er ikke bange for at gå en ekstra mil for at du skal trives som studerende. Vi tror nemlig på, at ingen kan lære optimalt, hvis de ikke har det godt. Derfor vil du møde undervisere som både kærer sig om din faglighed og dit øvrige velbefindende. Hos os er der plads til alle.

 

Internationale muligheder

 

Drømmer du om at arbejde uden for Danmarks grænser? Har du altid været fascineret af andre kulturer? Og har du også fundet ud af, at det virkelig giver plusser på CV’et, når man har været i praktik eller studeret i udlandet? Så tjek dine internationale muligheder, som studerende på Dania.

Ekstra tilbud

Både før og under dit studie tilbyder vi dig noget ekstra. Vi vil nemlig gerne give vores studerende de bedste forudsætninger for at få en god studietid hos os og en god karrierestart. 

Før du starter hos Erhvervsakademi Dania tilbyder vi derfor en række forskellige studieforberedende kurser, og under dit studie kan du vælge at supplere din uddannelse med ekstra viden, så du står endnu stærkere som nyuddannet. 

Bliv klar til studiestart med et studieforberedende kursus

Forud for studiestart i efteråret tilbyder vi i august måned altid flere kurser, som har det formål at hjælpe dig til at få en god start på din uddannelse hos os.

Vi har primært korte uddannelser, så du bliver præsenteret for teori, øvelser og opgaver fra første dag på studiet. Derfor oplever mange, at det er en stor fordel at starte med et studieforberedende kursus. Det er selvfølgelig frivilligt, men mange har stor glæde af det. 

Hvis du ender med at blive optaget på baggrund af en individuel kompetencevurdering, hvori det er en betingelse, at du gennemfører et bestemt studieforberedende kursus, så forventer vi, at du tilmelder dig og deltager. Alternativt kan du gennemføre et tilsvarende gymnasielt supplerings-kursus.

Se de forskellige kurser.

 

Stå stærkere med et ekstra fag

Har du overskud og lyst til det i dagligdagen,  tilbyder vi dig at læse et akademifag hos os sideløbende med din fuldtidsuddannelse. 

Et akademifag vil give dig noget ekstra til CV'et, og kan lette dit arbejde med at finde praktikplads under og job efter endt studie. 

 

 

Vi tilbyder i udgangspunktet ekstra akademifag på alle vores campusser i foråret og efteråret. Du er selvfølgelig velkommen til at læse fag på et andet campus end der, hvor du læser din fuldtidsuddannelse. 

Kontakt og vejledning

 
Studiekoordinator
Hobro
 
Studiesekretær
Hobro

Praktiske oplysninger

 • Uddannelsens niveau

  Uddannelsen til logistikøkonom er en kort videregående uddannelse på 120 ECTS-point. Forkortelsen står for "European Credit Transfer and Accumulation System", og betyder kort sagt for dig, at du kan få uddannelsen anerkendt i andre europæiske lande. 

  I den officielle kvalifikationsramme over livslang læring ligger uddannelsen på niveau 5 af 8. Du kan efterfølgende læse videre på en uddannelse, der ligger på niveau 6. Det kan du f.eks. ved at læse en halvanden årig professions-bachelor top-up. Efter det er din vej åben for at læse videre på niveau 7 og slutteligt 8, som er forskergraden.

  Uddannelsesstigen er nem overskuelig i en visualiseret udgave.

 • Læs videre

  Som logistikøkonom kan du evt. læse videre på bacheloruddannelsen i Erhvervsøkonomi (HA) på Syddansk Universitet.

  Der findes også muligheden for at læse en top-up i innovation og entrepreneurship på halvandet år og dermed stå med en professionsbachelorgrad.

  Der er også mulighed for at bygge videre på uddannelsen i udlandet.

  Mulighederne for videreuddannelse som logistikøkonom udvikler sig løbende, og hvilke muligheder du har, vil også afhænge af, hvad du i øvrigt har af uddannelse og erfaring.

 • Økonomi og SU

  Uddannelsen er SU-berettiget. Du kan læse mere om SU på su.dk.

  Bor du i lejebolig kan du muligvis få boligstøtte af din bopælskommune. Dine specifikke muligheder må du forhøre dig om hos din kommune.

 • Studiebolig

  Alle vores campusser er beliggende i byer, hvor du som studerende har god mulighed for at finde en bolig til SU-venlige priser.

  På campussiderne, som tilbyder denne uddannelse, kan du læse vores lokale personales gode råd om bolig i netop den by.

  Hobro

   

 • Studieture

  Alle uddannelser arrangerer studieture. På de lokale campussider, kan du se, hvilke studieture, som man arrangerer for de studerende. 

   

  Hobro

   

 • Eksamen

  I løbet af din studietid vil du møde forskellige prøver og eksamener, nogle vil være skriftlige mens andre vil være mundtlige. Din uddannelse slutter altid med en afsluttende opgave, som du efterfølgende skal forsvare til en mundtlig eksamen.

  I studieordningen kan du se flere detaljer for eksamener og prøver under uddannelsen.  Du kan også læse mere i eksamensreglementet.

 • Bøger

  Inden du starter og før hvert semester, vil du modtage en liste over litteratur, som du skal anskaffe dig.

  Nogle køber bøgerne fra ny, mens andre finder noget af litteraturen brugt eller låner sig til det. Udgifter til undervisningsmateriale som bøger og anden litteratur skal du selv betale.

 • Hjælp hvis jeg er ordblind eller har andre særlige behov

  Du har mulighed for at få hjælp via Specialpædagogisk Støtte-ordningen (SPS), hvis du har brug for ekstra hjælp til at kunne gennemføre uddannelsen på samme vilkår som andre. Læs mere om SPS.

 • Studieordning samt andre informationer

Undervisere

 
Adjunkt
Hobro
 
Underviser
Hobro
 
Lektor
Hobro
 
Lektor
Hobro
 
Timelærer
Hobro
 
Adjunkt
Hobro
 
Studiekoordinator
Hobro

Du kan også overveje at læse

Hjalp denne side dig?