Del siden
 
       
 
 

Administra­tionsøkonom

Bliv en administrativ akrobat, der kan holde mange bolde i luften

Vil du være den person på kontoret, som kan det hele? Uddannelsen som administrationsøkonom ruster dig til forskellige administrative og kontorrelaterede job som fx administrativ medarbejder, sagsbehandler, kommunikationsmedarbejder og HR-assistent i både den offentlige sektor og i private virksomheder.

Du bliver en god all-rounder inden for det administrative felt. Og naturligvis kan du præge uddannelsen gennem valgfag, så du bliver specialiseret inden for lige det administrative område, hvor du brænder allermest for at gøre karriere.

 

Fakta

Titel

Administrationsøkonom

Uddannelsesniveau

Kort videregående uddannelse, 120 ECTS-point

Varighed

2 år

Praktik

3 måneders SU-berettiget praktik

Studiestart

August/september

Uddannelsesby

Horsens og Viborg

Undervisningssprog

Dansk

Ansøgning

via optagelse.dk

Indhold og opbygning

Uddannelsen til administrationsøkonom kombinerer teori og praktik. De første 3 semestre foregår på erhvervsakademiet. Her vil du meget af tiden møde holdundervisning, hvor undervisningen er praksisorienteret og virkelighedsnær. Fx ved at se på rigtige problemstillinger fra virkelighedens verden.

På fjerde og sidste semester skal du i praktik, hvor teorierne for alvor skal afprøves. Efter praktikken mangler du kun den afsluttende opgave.

Uddannelsens kerneområder

 • Samfund

  Her lærer du om det nationale og internationale samfund. Du bliver undervist i forskellige velfærdsmodeller – herunder særligt den danske model og udviklingen af vores centrale velfærdsområder.

  ”Samfund” handler i høj grad også om, at du skal have en indsigt i private organisationer og det samspil der er med det offentlige blandt dem. Og du vil også beskæftige dig med offentlig styring samt private virksomheders konkurrenceevne og strategier.

 • Organisation

  Du vil lære at analysere private og offentlige organisationer i forhold til deres opgaver samt interne og eksterne situation. Fx medarbejdernes forhold.

  Her vil du også lære at arbejde med organisationers strategier og du får kendskab til, hvordan du kan deltage aktivt i forandrings- og udviklingsprojekter i en organisation.

 • Administration

  Her vil du blive introduceret til nogle grundlæggende principper og arbejdsmetoder inden for det administrative område. Det handler fx meget om service og kommunikation.

  Du vil lære om både mundtlig og skriftlig kommunikation og desuden vil du også komme til at beskæftige dig med konflikthåndtering, projektarbejde, evaluering og kvalitetsstyring.

  ”Administration” forbereder dig på at arbejde i både det offentlige og private samt i krydsfeltet midt imellem.

 • Jura

  Her vil du få den juridiske indsigt, der gør, at du kan fx kan udføre en korrekt sagsbehandling.

  Du vil komme omkring områder som forvaltningsret, regler for indgåelse af samarbejde mellem det private og offentlige samt reglerne for opgavefordelingen mellem en ansat forvaltning og en demokratisk valgt kommunalbestyrelse – i nogle kommuner kaldet byråd.

 • Økonomi

  Du vil blive introduceret til national og internationale økonomi, og herunder også hvordan især den internationale har indflydelse på den danske.

  Du vil i løbet af undervisningen få en forståelse for de forskellige problematikker, der kan være, når det handler om investeringer og finansiering i private virksomheder og i det offentlige.  

Retninger

På 3. semester skal du vælge en retning at specialisere dig i. Retningen fylder i alt 15 ECTS-point ud af de i alt 120 ECTS-point, som uddannelsen giver – det svarer til et halvt semester eller ca. tre måneders studier.

Du kan læse mere om retningerne ved at folde bjælkerne herunder ud.

Uddannelsen udbydes i Horsens og Viborg, og der er forskellige retninger i de to studiebyer. Men selvom du læser i den ene by, kan du vælge at følge retningen i den anden. Hvis du ønsker det, skal du fysisk deltage i undervisningen på det andet campus under specialiseringsforløbet.

 • Drift og udvikling

  Specialiserer du dig inden for drift og udvikling, kommer du til at få indsigt i driftsøkonomi, personalejura og velfærdsinnovation.

  Driftsøkonomi handler blandt andet om omkostningsstrukturer, investering, finansiering og prisdannelsen ift. markedsføring.

  Personalejura handler blandt andet om HR – herunder ansættelse af personale og udviklingen inden for det arbejdsretlige område.

  Velfærdsinnovation omhandler innovation og velfærd, herunder særligt samspillet imellem dem.

  Retningen findes på vores campus i Viborg. Læser du i Horsens kan du følge retningen alligevel ved at deltage i undervisningen i et halvt semester i Viborg.

 • EU-administration

  Specialiserer du dig i EU-administration, vil du gennem undervisningen opnå viden om fundraising i midler fra EU-fonde. Og du lærer samtidig EU-systemet godt at kende – fx får du indsigt i centrale problematikker og arbejdsgange i kernen af EU.

  En del af undervisningen og det praktiske arbejde vil foregå som en del af en studietur til Bruxelles, Strasbourg eller Maastricht, som arrangeres i samarbejde med partnere i de tre byer: Fx Region Midts EU kontor og EPHEC i Belgien.

  Retningen kan du læse i Viborg. Studerende fra Horsens kan følge retningen ved at deltage i undervisningen i Viborg i et halvt semester.

 • Proces- og projektstyring

  Specialiserer du dig i proces- og projektstyring vil du få dybdegående viden omkring innovation, projektstyring og –ledelse, processer og procesoptimering samt proceshåndtering.

  Du vil stå med gode kort på hånden, hvis du drømmer om at bliver projektleder i et administrationsjob.

  Retningen kan du læse i Horsens. Du har mulighed for at læse retningen i Horsens selvom du læser i Viborg, så skal du bare køre til Horsens i en halvt semester.

Praktik

For at skabe den rette balance mellem den teoretiske viden du opnår og din evne til at omsætte den i praksis, skal du som administrationsøkonom i praktik i tre måneder i en virksomhed eller organisation i løbet af din uddannelse.

 

Med praktikforløbet vil du opleve, hvad du kan bidrage med i en jobfunktion, og perioden vil give dig et realistisk billede af, hvordan det vil være at komme i job efter endt uddannelse. Og ikke mindst vil den give dig joberfaring.

Som administrationsøkonom findes der nærmest ikke en branche, hvor du ikke kan komme i praktik. Dine færdigheder bliver brugt over alt. Eksempler er kommuner, regioner, produktionsvirksomheder, NGO’er, uddannelsesinstitutioner og andre virksomheder, der har kontoransat administrativt personale.

Praktikperioden er ulønnet og SU-berettiget.

Du finder i tæt samarbejde med din praktikvejleder en praktikplads, og sammen med praktikvirksomheden opstiller I nogle rammer og kriterier for praktikken. Alle praktikvirksomheder og praktikaftaler bliver godkendt af Erhvervsakademi Dania, så du er sikker på, at du får det ønskede udbytte ud af dine tre måneders praktik, som kan foregå i Danmark eller udlandet.

 

Et af de redskaber, vi stiller til rådighed, er vores praktikportal, hvor du som studerende kan oprette et CV, og hvor virksomheder kan slå praktikstillinger op. Praktikportalen er vellidt og meget brugt af vores studerende og virksomheder

Hvad kan jeg blive?

Med en uddannelse som administrationsøkonom kan du blive meget forskelligt - oftest med kontoret som omdrejningspunkt.

 
 

Du kan fx blive

 • Udviklingskonsulent
 • Administrativ assistent
 • Kontorassistent
 • Administrationsmedarbejder
 • Kommunikationsmedarbejder

Adgangskrav og optagelse

 • Adgangskrav til kvote 1

  For at blive optaget direkte via kvote 1 skal du have bestået en af følgende ungdomssuddannelser:

  • Den almene studendereksamen (STX)
  • Højere forberedelseseksamen (HF)
  • Højere handelseksamen (HHX)
  • Højere teknisk eksamen (HTX)
  • Erhvervsfaglig studentereksamen i forbindelse med erhvervsuddannelse (EUX)
  • Særligt HF-forløb for fremmedsprog (GIF)
  • En tilsvarende udenlandsk eller international eksamen

  For alle gælder, at du skal have bestået fagene engelsk C og enten matematik C, erhvervsøkonomi C eller virksomhedsøkonomi B.

  Når du søger om optagelse via kvote 1, sker det udelukkende på baggrund af din eksamenskarakter fra den adgangsgivende eksamen.

 • Adgangskrav til kvote 2

  Søger du gennem kvote 2, tæller flere faktorer med i optagelses-vurderingen. For at søge om optagelse gennem kvote 2 skal du enten opfylde kriterierne for kvote 1 eller en af følgende:

  • Generel kontoruddannelse eller kontoruddannelse med specialer
  • Anden erhvervsuddannelse af mindst 3 års varighed, samt engelsk C og enten erhvervsøkonomi C, virksomhedsøkonomi B eller matematik C

  Du kan muligvis blive optaget på uddannelsen, selvom du ikke opfylder de formelle krav. Det kan du, hvis du har faglige kvalifikationer, som kan sidestilles med de formelle krav, og hvis Erhvervsakademi Dania i øvrigt vurderer, at du vil kunne gennemføre uddannelsen. Kontakt vejlederne længere nede på siden, hvis du er interesseret i en individuel kompetencevurdering med henblik på optagelse.

  Alle ansøgninger via kvote 2 bliver behandlet individuelt.

  Læs også vores generelle og uddybende "Op og ned på kvote 2", hvis du vil vide mere. 

 • Ansøgningsfrister

  5. juli kl. 12:00

  Her skal du søge om optagelse, hvis du ønsker at søge gennem kvote 1, og ønsker at blive optaget alene på baggrund af en dansk gymnasial eksamen. 

  15. marts kl. 12:00

  Her skal du søge om optagelse på en baggrund, som ikke falder ind under betingelserne for at søge til fristen 5. juli. Det gælder:

  Optagelse efter ansøgningsfristerne

  Du kan blive optaget efter ansøgningsfristerne, hvis vi har ledige studiepladser. Ansøgere, der søger inden fristerne, får dog tildelt en studieplads først.

  Optagelse på en ledige studieplads kan både ske efter kriterierne for kvote 1 og kvote 2. 

  Efter det ordinære optag gennem optagelse.dk sidst i juli, vil du kunne finde hvilke uddannelser, som vi har ledige studiepladser på og ansøge om optagelser på dem her

 • Kvotefordeling

   

  Kvotefordelingen er 50/50 (2019)

 • Anbefalede studieforberedende kurser

  Giv dig selv en god start på dit nye studie som administrationsøkonom med lidt forberedelse inden studiet for alvor går i gang.

  Særligt, hvis det er længe siden, at du sidst gik i skole, kan det være en god investering. 

  Vi anbefaler følgende indledende kurser.   

  Indledende økonomisk matematik

  Indledende erhvervsøkonomi

   

  Bemærk, at hvis din optagelse sker på baggrund af en individuel kompetencevurdering, hvori det er en betingelse, at du gennemfører et bestemt studieforberedende kursus, så skal du deltage. Alternativt kan du gennemføre et tilsvarende gymnasielt supplerings-kursus.

 • Søg om merit

  Hvis du har gennemført relevante uddannelser eller dele heraf i enten Danmark eller udlandet, skal du søge om at få merit. Du er, når du sender din ansøgning forpligtet til at informere om de relevante uddannelseselementer du har. Læs mere om merit.

 • Søg via optagelse.dk

  Din ansøgning skal laves digitalt på optagelse.dk og du skal bruge dit nemID.

  Du kan lave din ansøgning i flere omgange, og den er først sendt afsted, når du har underskrevet digitalt med dit nemID. Det sidste skal du til gengæld huske at gøre inden ansøgningsfristen.

  Du kan søge om optagelse til det kommende studieår fra 1. februar. Fristen for kvote 2 er 15. marts kl. 12:00, og for kvote 1 er det 5. juli kl. 12:00.

 • Søg frem til studiestart

  Hvis vi har ledige pladser på vores hold, optager vi studerende helt frem til studiestart i august og januar. Der er de samme adgangskrav som ellers.

  Ledige pladser vil du op mod studiestart altid finde her.

Studieliv

 

Det kan være et stort spring at gå fra at være elev til at være studerende. Hos Dania er undervisningen virkelighedsnær og nærværende. Det betyder fx. at du oftest modtager undervisning på mindre hold, hvor der er plads til, at du kan stille spørgsmål undervejs i undervisningen, så du kan få så meget viden med dig, som overhovedet muligt.

Dermed bliver springet for dig så blidt og naturligt, at du måske ikke oplever det ud over, at du lærer en hel del mere. Og det giver et nærværende studiemiljø, hvor underviserne går op i, at du trives og bliver dygtig.

Vi er ikke bange for at gå en ekstra mil for at du skal trives som studerende. Vi tror nemlig på, at ingen kan lære optimalt, hvis de ikke har det godt. Derfor vil du møde undervisere som både kærer sig om din faglighed og dit øvrige velbefindende. Hos os er der plads til alle.

 

Internationale muligheder

 

Drømmer du om at arbejde uden for Danmarks grænser? Har du altid været fascineret af andre kulturer? Og har du også fundet ud af, at det virkelig giver plusser på CV’et, når man har været i praktik eller studeret i udlandet? Så tjek dine internationale muligheder, som studerende på Dania.

Ekstra tilbud

Både før og under dit studie tilbyder vi dig noget ekstra. Vi vil nemlig gerne give vores studerende de bedste forudsætninger for at få en god studietid hos os og en god karrierestart. 

Før du starter hos Erhvervsakademi Dania, tilbyder vi derfor en række forskellige studieforberedende kurser, og under dit studie kan du vælge at supplere din uddannelse med ekstra viden, så du står endnu stærkere som nyuddannet. 

Bliv klar til studiestart med et studieforberedende kursus

Forud for studiestart i efteråret tilbyder vi i august altid flere kurser, som har det formål at hjælpe dig til at få en god start på din uddannelse hos os.

Vi har primært korte uddannelser, så du bliver præsenteret for teori, øvelser og opgaver fra første dag på studiet. Derfor oplever mange, at det er en stor fordel at starte med et studieforberedende kursus. Det er selvfølgelig frivilligt, men mange har stor glæde af det. 

Hvis du ender med at blive optaget på baggrund af en individuel kompetencevurdering, hvori det er en betingelse, at du gennemfører et bestemt studieforberedende kursus, så forventer vi, at du tilmelder dig og deltager. Alternativt kan du gennemføre et tilsvarende gymnasielt supplerings-kursus.

Se de forskellige kurser.

 

Stå stærkere med et ekstra fag

Har du overskud og lyst til det i dagligdagen, tilbyder vi dig at læse et akademifag hos os sideløbende med din fuldtidsuddannelse. 

Et akademifag vil give dig noget ekstra til CV'et og kan lette dit arbejde med at finde praktikplads under og job efter endt studie. 

 

 

Vi tilbyder i udgangspunktet ekstra akademifag på alle vores campusser i foråret og efteråret. Du er selvfølgelig velkommen til at læse fag på et andet campus end der, hvor du læser din fuldtidsuddannelse. 

Kontakt og vejledning

 
Campuschef
Viborg
 
Studiesekretær
Viborg
 
Studievejleder / studiesekretær
Horsens

Praktiske oplysninger

 • Uddannelsens niveau

  Uddannelsen til administrationsøkonom er en kort videregående uddannelse på 120 ECTS-point. Forkortelsen står for "European Credit Transfer and Accumulation System", og betyder kort sagt for dig, at du kan få uddannelsen anerkendt i andre europæiske lande. 

  I den officielle kvalifikationsramme over livslang læring ligger uddannelsen på niveau 5 af 8. Du kan efterfølgende læse videre på en uddannelse, der ligger på niveau 6. Det kan du f.eks. ved at læse en halvanden årig professions-bachelor top-up. Efter det er din vej åben for at læse videre på niveau 7 og slutteligt 8, som er forskergraden.

  Uddannelsesstigen er nem overskuelig i en visualiseret udgave.

 • Læs videre

  Som administrationsøkonom kan du læse videre på forskellige uddannelser. Blandt andet kan du få merit til dele af professionsbachelor-uddannelsen i offentlig administration, så du kan starte på 3. semester.

  Der findes også muligheden for at læse en top-up på halvandet år og dermed stå med en professionsbachelorgrad. Det gælder fx top-up bacheloren i innovation og entrepreneurship.

  Der er også mulighed for at bygge videre på uddannelsen i udlandet.

  Mulighederne for videreuddannelse som administrationsøkonom udvikler sig løbende, og hvilke muligheder du har, vil også afhænge af, hvad du i øvrigt har af uddannelse og erfaring.

 • Økonomi og SU

  Uddannelsen til administrationsøkonom er SU-berettiget. Du kan læse mere om SU på su.dk.

  Bor du i lejebolig kan du muligvis få boligstøtte af din bopælskommune. Dine specifikke muligheder må du forhøre dig om hos din kommune.

 • Studiebolig

  Alle vores campusser er beliggende i byer, hvor du som studerende har god mulighed for at finde en bolig til SU-venlige priser.

  På campussiderne, som tilbyder denne uddannelse, kan du læse vores lokale personales gode råd om bolig i netop den by.

  Grenaa

  Hedensted

  Hobro

  Horsens

  Randers

  Silkeborg

  Skive

  Viborg

 • Studieture

  Alle uddannelser arrangerer studieture. På de lokale campussider, kan du se, hvilke studieture, som man arrangerer for de studerende. 

  Grenaa

  Hedensted

  Hobro

  Horsens

  Randers

  Silkeborg

  Skive

  Viborg

 • Eksamen

  I løbet af din studietid vil du møde forskellige prøver og eksamener, nogle vil være skriftlige mens andre vil være mundtlige. Din uddannelse slutter altid med en afsluttende opgave, som du efterfølgende skal forsvare til en mundtlig eksamen.

  I studieordningen kan du se flere detaljer for eksamener og prøver under uddannelsen. Du kan også læse mere i eksamensreglementet.

 • Bøger

  Inden du starter og før hvert semester, vil du modtage en liste over litteratur, som du skal anskaffe dig.

  Nogle køber bøgerne fra ny, mens andre finder noget af litteraturen brugt eller låner sig til det. Udgifter til undervisningsmateriale som bøger og anden litteratur skal du selv betale.

 • Hjælp hvis jeg er ordblind eller har andre særlige behov

  Du har mulighed for at få hjælp via Specialpædagogisk Støtte-ordningen (SPS), hvis du har brug for ekstra hjælp til at kunne gennemføre uddannelsen på samme vilkår som andre. Læs mere om SPS.

 • Studieordning samt andre informationer

Underviserere i Horsens

 
Adjunkt
Horsens
 
Adjunkt
Horsens
 
Studiekoordinator
Horsens

Undervisere Viborg

 
Campuschef
Viborg
 
Adjunkt
Viborg
 
Lektor
Viborg
 
Studiekoordinator
Viborg
 
Lektor (orlov)
Viborg
 
Lektor
Erhvervsakademi Dania

Du kan også overveje at læse

Hjalp denne side dig?