Del siden
 
       
 

Administra­tionsøkonom

Bliv en alsidig administrativ medarbejder med styr på tingene

Kan du lide at være den, der har overblikket, og nyder du at arbejde struktureret og detaljeorienteret? Uddannelsen giver dig en bred viden om virksomheders organisering og det samfund, de skal agere i. Du har som administrationsøkonom mulighed for at gå mange veje.

Du bliver klædt på til blandt andet at arbejde med projektledelse, økonomi, jura, forandringsledelse, kvalitet og sagsbehandling. Og du kan finde job både i det offentlige og i private virksomheder. Typisk vil du komme til at sidde i koordinerende stillinger, hvor din viden om samarbejde, kommunikation og projektledelse kommer dig til gode. Du kan fx blive administrativ medarbejder, sagsbehandler, kommunikationsmedarbejder, HR-assistent, projektleder, konsulent eller økonomiassistent.

Fakta

Titel

Administrationsøkonom

Uddannelsesniveau

Kort videregående uddannelse, 120 ECTS-point

Varighed

2 år

Praktik

3 måneders SU-berettiget praktik

Studiestart

August/september

Uddannelsesby

Horsens og Viborg

Undervisningssprog

Dansk

Ansøgning

via optagelse.dk

Indhold og opbygning

Den administrative uddannelse til administrationsøkonom giver dig indblik i både teori og praktik inden for feltet.

De første 3 semestre (1½ år) foregår på erhvervsakademiet. Her vil du møde differentieret undervisning og projektarbejde - begge dele praksisorienteret og virkelighedsnært. Fx ved at se på rigtige problemstillinger fra virkelighedens verden.

Ud over, at uddannelsen giver dig et bredt fagligt fundament, får du også mulighed for at specialisere dig inden for netop dét administrative område, du brænder mest for. Det gør du både via dine projekter på studiet, men også gennem en valgfri faglig retning på 3. semester.

På fjerde og sidste semester skal du i praktik. Her skal du afprøve din teoretiske viden. Efter praktikken mangler du kun den afsluttende eksamensopgave.

Uddannelsens kerneområder

 • Samfund

  På denne del af administrationsøkonomuddannelsen lærer du om det nationale og internationale samfund. Du bliver undervist i forskellige velfærdsmodeller – herunder særligt den danske model og udviklingen af vores centrale velfærdsområder.

  ”Samfund” handler i høj grad også om, at du skal have en indsigt i private organisationer og det samspil, de har med det offentlige. Og du vil også beskæftige dig med offentlig styring samt private virksomheders konkurrenceevne og strategier – noget du kan tage med dig i dit fremtidige administrationsøkonom job.

 • Organisation

  Du vil lære at analysere private og offentlige organisationer i forhold til deres opgaver samt interne og eksterne situation - fx medarbejdernes forhold.

  Her vil du også lære at arbejde med organisationers strategier, og du får kendskab til, hvordan du kan deltage aktivt i forandrings- og udviklingsprojekter i en organisation.

 • Administration

  Her vil du blive introduceret til nogle grundlæggende principper og arbejdsmetoder inden for det administrative område. Det handler fx meget om service og kommunikation.

  Du vil lære om både mundtlig og skriftlig kommunikation, og desuden vil du komme til at beskæftige dig med konflikthåndtering, projektarbejde, evaluering og kvalitetsstyring. Viden som ruster dig til dit fremtidige administrationsøkonom job.

  ”Administration” er administrativ uddannelseforbereder dig på at arbejde i både det offentlige og private samt i krydsfeltet midt imellem.

 • Jura

  På denne del af uddannelsen til administrationsøkonomr du den juridiske indsigt, der gør, at du fx kan udføre en korrekt sagsbehandling.

  Du vil komme omkring områder som forvaltningsret, regler for indgåelse af samarbejde mellem det private og offentlige samt reglerne for opgavefordelingen mellem en ansat forvaltning og en demokratisk valgt kommunalbestyrelse – i nogle kommuner kaldet byråd.

 • Økonomi

  Som administrationsøkonom vil du blive introduceret til national og international økonomi - især hvordan den internationale har indflydelse på den danske.

  Du vil i løbet af undervisningen få en forståelse for de forskellige problematikker, der kan være, når det handler om investeringer og finansiering i private virksomheder og i det offentlige.

Retninger

På 3. semester af administrationsøkonomuddannelsen skal du vælge en specialiseringsretning. Retningen giver dig i alt 15 ECTS-point ud af de i alt 120 ECTS-point, som uddannelsen til administrationsøkonom giver – det svarer til ca. tre måneders studier.

Hver specialiseringsretning kan vælges uanset om du er tilknyttet uddannelsen i Horsens eller Viborg.

Du kan læse mere om retningerne ved at folde bjælkerne herunder ud.

 • Drift og udvikling

  Specialiserer du dig inden for drift og udvikling, kommer du til at få indsigt i driftsøkonomi, personalejura og HR.

  Driftsøkonomi handler blandt andet om omkostningsstrukturer, investering, finansiering og prisdannelsen ift. markedsføring.

  Personalejura og HR handler om ansættelse af personale og udviklingen inden for det arbejdsretlige område.

 • Proces- og projektstyring

  Specialiserer du dig inden for proces- og projektstyring bliver du kvalificeret til at lede og styre projekter og procesoptimere ved at kortlægge aktivitetskæder og bortrationalisere ikke værdiskabende aktiviteter samt at håndtere modstand mod forandringer og kortlægge informationsstrømme.

  Det er målet, at du gennem integration af praksiserfaring og udviklingsorientering, bl.a. i relation til fundraising og EU ansøgninger, vil kunne deltage i proces- og projektstyring.

Praktik

Som et led i administrationsøkonomuddannelsen skal du i praktik i tre måneder. Praktikperioden kobler din teoretiske viden med praksis, og du kommer til at opleve, hvilke jobfunktioner du kan arbejde med som færdiguddannet.

Du får ligeledes et godt billede af, hvordan et fuldtidsjob som administrationsøkonom ser ud, og ikke mindst får du praktisk erfaring til dit CV.

Hvor kan du komme i praktik?

Som administrationsøkonom findes der nærmest ikke en branche, hvor du ikke kan komme i praktik. Dine færdigheder bliver brugt over alt. Eksempler er kommuner, regioner, produktionsvirksomheder, NGO’er, uddannelsesinstitutioner og andre virksomheder, der har kontoransat administrativt personale.

Hvordan finder du din praktikplads?

Arbejdet med at finde den rette praktikplads foregår i samarbejde med din praktikvejleder. Sammen med praktikvirksomheden opsætter I efterfølgende rammerne for forløbet, så du får mest muligt ud af din tid hos virksomheden.

Hos Erhvervsakademi Dania godkender vi desuden alle praktikaftaler, så du får det bedste udbytte af dit forløb.

Som en hjælp til dig har vi en praktikportal, hvor du kan oprette dit CV og se forskellige praktikstillinger fra forskellige virksomheder.

Praktikken kan foregå i Danmark eller udlandet. Praktikperioden er ulønnet og SU-berettiget.

Hvad kan jeg blive?

Med en uddannelse som administrationsøkonom kan du blive meget forskelligt - oftest med kontoret som omdrejningspunkt.

 
 

Du kan fx blive

 • Udviklingskonsulent
 • Administrativ assistent
 • Sagsbehandler
 • HR-assistent
 • Kommunikationsmedarbejder
 • Projektleder
 • Økonomiassistent

Adgangskrav og optagelse

 • Adgangskrav til kvote 1

  For at blive optaget direkte via kvote 1 skal du have bestået en af følgende ungdomssuddannelser:

  • Den almene studendereksamen (STX)
  • Højere forberedelseseksamen (HF)
  • Højere handelseksamen (HHX)
  • Højere teknisk eksamen (HTX)
  • Erhvervsfaglig studentereksamen i forbindelse med erhvervsuddannelse (EUX)
  • Særligt HF-forløb for fremmedsprog (GIF)
  • En tilsvarende udenlandsk eller international eksamen

  For alle gælder, at du skal have bestået fagene engelsk C og enten matematik C, erhvervsøkonomi C eller virksomhedsøkonomi B.

  Når du søger om optagelse via kvote 1, sker det udelukkende på baggrund af din eksamenskarakter fra den adgangsgivende eksamen.

 • Adgangskrav til kvote 2

  Søger du gennem kvote 2, tæller flere faktorer med i optagelses-vurderingen. For at søge om optagelse gennem kvote 2 skal du enten opfylde kriterierne for kvote 1 eller en af følgende:

  • Generel kontoruddannelse eller kontoruddannelse med specialer
  • Anden erhvervsuddannelse af mindst 3 års varighed, samt engelsk C og enten erhvervsøkonomi C, virksomhedsøkonomi B eller matematik C

  Du kan muligvis blive optaget på uddannelsen, selvom du ikke opfylder de formelle krav. Det kan du, hvis du har faglige kvalifikationer, som kan sidestilles med de formelle krav, og hvis Erhvervsakademi Dania i øvrigt vurderer, at du vil kunne gennemføre uddannelsen. Kontakt vejlederne længere nede på siden, hvis du er interesseret i en individuel kompetencevurdering med henblik på optagelse.

  Alle ansøgninger via kvote 2 bliver behandlet individuelt.

  Læs også vores generelle og uddybende "Op og ned på kvote 2", hvis du vil vide mere. 

 • Ansøgningsfrister

  5. juli kl. 12:00

  Her skal du søge om optagelse, hvis du ønsker at søge gennem kvote 1, og ønsker at blive optaget alene på baggrund af en dansk gymnasial eksamen. 

  15. marts kl. 12:00

  Her skal du søge om optagelse på en baggrund, som ikke falder ind under betingelserne for at søge til fristen 5. juli. Det gælder:

  Optagelse efter ansøgningsfristerne

  Du kan blive optaget efter ansøgningsfristerne, hvis vi har ledige studiepladser. Ansøgere, der søger inden fristerne, får dog tildelt en studieplads først.

  Optagelse på en ledige studieplads kan både ske efter kriterierne for kvote 1 og kvote 2. 

  Efter det ordinære optag gennem optagelse.dk sidst i juli, vil du kunne finde hvilke uddannelser, som vi har ledige studiepladser på og ansøge om optagelser på dem her

 • Kvotefordeling

  Horsens:

  Kvote 1: 50 %
  Kvote 2: 50 %

  Viborg:

  Kvote 1: 50 %
  Kvote 2: 50 %

 • Anbefalede studieforberedende kurser

  Giv dig selv en god start på dit nye studie som administrationsøkonom med lidt forberedelse inden studiet for alvor går i gang.

  Særligt, hvis det er længe siden, at du sidst gik i skole, kan det være en god investering. 

  Vi anbefaler følgende indledende kurser.   

  Indledende økonomisk matematik

  Indledende erhvervsøkonomi

   

  Bemærk, at hvis din optagelse sker på baggrund af en individuel kompetencevurdering, hvori det er en betingelse, at du gennemfører et bestemt studieforberedende kursus, så skal du deltage. Alternativt kan du gennemføre et tilsvarende gymnasielt supplerings-kursus.

 • Søg om merit

  Hvis du har gennemført relevante uddannelser eller dele heraf i enten Danmark eller udlandet, skal du søge om at få merit. Du er, når du sender din ansøgning forpligtet til at informere om de relevante uddannelseselementer du har. Læs mere om merit.

 • Søg via optagelse.dk

  Din ansøgning skal laves digitalt på optagelse.dk og du skal bruge dit nemID.

  Du kan lave din ansøgning i flere omgange, og den er først sendt afsted, når du har underskrevet digitalt med dit nemID. Det sidste skal du til gengæld huske at gøre inden ansøgningsfristen.

  Du kan søge om optagelse til det kommende studieår fra 1. februar. Fristen for kvote 2 er 15. marts kl. 12:00, og for kvote 1 er det 5. juli kl. 12:00.

 • Søg frem til studiestart

  Hvis vi har ledige pladser på vores hold, optager vi studerende helt frem til studiestart i august og januar. Der er de samme adgangskrav som ellers.

  Ledige pladser vil du op mod studiestart altid finde her.

Studieliv

Vi vil gerne gøre din undervisning hos Dania nærværende og praksisorienteret. Det betyder blandt andet, at du modtager undervisning på hold med plads til at stille uddybende spørgsmål, så du kan få så meget viden med dig som muligt.

Det betyder samtidig, at vores undervisere går op i, at du trives fagligt og socialt. Med andre ord er det et nærværende studiemiljø, hvor der er plads til alle. 

Vi tror nemlig på, at du lærer bedst, når du trives med dine studiekammerater og undervisere, samt når du befinder dig i et studiemiljø med plads til lige netop dig.

Internationale muligheder

Er udlandsarbejde en af dine store drømme, og har du altid været fascineret af udlandet og forskellige kulturer? Så er et udlandsophold i forbindelse med dit studie til administrationsøkonom måske lige noget for dig – og så giver det lidt ekstra til dit CV. Tjek dine internationale muligheder som studerende på Dania herunder.

Ekstra tilbud

Både før og under dit studie tilbyder vi dig noget ekstra. Vi vil nemlig gerne give vores studerende de bedste forudsætninger for at få en god studietid hos os og en god karrierestart. 

Før du starter hos Erhvervsakademi Dania, tilbyder vi derfor en række forskellige studieforberedende kurser, og under dit studie kan du vælge at supplere din uddannelse med ekstra viden, så du står endnu stærkere som nyuddannet. 

Bliv klar til studiestart med et studieforberedende kursus

Forud for studiestart i efteråret tilbyder vi i august altid flere kurser, som har det formål at hjælpe dig til at få en god start på din uddannelse hos os.

Vi har primært korte uddannelser, så du bliver præsenteret for teori, øvelser og opgaver fra første dag på studiet. Derfor oplever mange, at det er en stor fordel at starte med et studieforberedende kursus. Det er selvfølgelig frivilligt, men mange har stor glæde af det. 

Hvis du ender med at blive optaget på baggrund af en individuel kompetencevurdering, hvori det er en betingelse, at du gennemfører et bestemt studieforberedende kursus, så forventer vi, at du tilmelder dig og deltager. Alternativt kan du gennemføre et tilsvarende gymnasielt supplerings-kursus.

Se de forskellige kurser.

Stå stærkere med et ekstra fag

Har du overskud og lyst til det i dagligdagen, tilbyder vi dig at læse et akademifag hos os sideløbende med din fuldtidsuddannelse. 

Et akademifag vil give dig noget ekstra til CV'et og kan lette dit arbejde med at finde praktikplads under og job efter endt studie. 

 

Vi tilbyder i udgangspunktet ekstra akademifag på alle vores campusser i foråret og efteråret. Du er selvfølgelig velkommen til at læse fag på et andet campus end der, hvor du læser din fuldtidsuddannelse. 

Kontakt og vejledning

Campuschef
Viborg
Studiesekretær
Viborg
Studievejleder
Horsens

Praktiske oplysninger

 • Uddannelsens niveau

  Uddannelsen til administrationsøkonom er en kort videregående uddannelse på 120 ECTS-point. Forkortelsen står for "European Credit Transfer and Accumulation System", og betyder kort sagt for dig, at du kan få uddannelsen anerkendt i andre europæiske lande. 

  I den officielle kvalifikationsramme over livslang læring ligger uddannelsen på niveau 5 af 8. Du kan efterfølgende læse videre på en uddannelse, der ligger på niveau 6. Det kan du f.eks. ved at læse en halvanden årig professions-bachelor top-up. Efter det er din vej åben for at læse videre på niveau 7 og slutteligt 8, som er forskergraden.

  Uddannelsesstigen er nem overskuelig i en visualiseret udgave.

 • Læs videre

  Som administrationsøkonom har du forskellige muligheder for at læse videre. 

  Du kan læse en top-up på halvandet år og dermed stå med en professionsbachelorgrad.
  Det gælder fx top-up bacheloren i innovation og entrepreneurship.

  Du kan også læse på deltid mens du er i arbejde, hvor du enten kan læse videre på en diplomuddannelse eller supplere din uddannelse med forskellige akademifag.

  Der er også mulighed for at bygge videre på uddannelsen i udlandet.

  Mulighederne for videreuddannelse som administrationsøkonom udvikler sig løbende, og hvilke muligheder du har, vil også afhænge af, hvad du i øvrigt har af uddannelse og erfaring.

 • Økonomi og SU

  Uddannelsen til administrationsøkonom er SU-berettiget. Du kan læse mere om SU på su.dk.

  Bor du i lejebolig kan du muligvis få boligstøtte af din bopælskommune. Dine specifikke muligheder må du forhøre dig om hos din kommune.

 • Studiebolig

  Alle vores campusser er beliggende i byer, hvor du som studerende har god mulighed for at finde en bolig til SU-venlige priser.

  På campussiderne, som tilbyder denne uddannelse, kan du læse vores lokale personales gode råd om bolig i netop den by.

  Grenaa

  Hedensted

  Hobro

  Horsens

  Randers

  Silkeborg

  Skive

  Viborg

 • Studieture

  Alle uddannelser arrangerer studieture. På de lokale campussider, kan du se, hvilke studieture, som man arrangerer for de studerende. 

  Grenaa

  Hedensted

  Hobro

  Horsens

  Randers

  Silkeborg

  Skive

  Viborg

 • Eksamen

  I løbet af din studietid vil du møde forskellige prøver og eksamener, nogle vil være skriftlige mens andre vil være mundtlige. Din uddannelse slutter altid med en afsluttende opgave, som du efterfølgende skal forsvare til en mundtlig eksamen.

  I studieordningen kan du se flere detaljer for eksamener og prøver under uddannelsen. Du kan også læse mere i eksamensreglementet.

 • Bøger

  Inden du starter og før hvert semester, vil du modtage en liste over litteratur, som du skal anskaffe dig.

  Nogle køber bøgerne fra ny, mens andre finder noget af litteraturen brugt eller låner sig til det. Udgifter til undervisningsmateriale som bøger og anden litteratur skal du selv betale.

 • Hjælp hvis jeg er ordblind eller har andre særlige behov

  Du har mulighed for at få hjælp via Specialpædagogisk Støtte-ordningen (SPS), hvis du har brug for ekstra hjælp til at kunne gennemføre uddannelsen på samme vilkår som andre. Læs mere om SPS.

 • Studieordning samt andre informationer

Underviserere i Horsens

Adjunkt
Horsens
Adjunkt
Horsens
Studiekoordinator
Horsens

Undervisere Viborg

Campuschef
Viborg
Adjunkt
Viborg
Lektor
Viborg
Studiekoordinator
Viborg
Studiekoordinator
Viborg
Lektor
Erhvervsakademi Dania

Du kan også overveje at læse

Hjalp denne side dig?