Del siden
 
       
 

Markedsførings-økonom online

Vil du være specialist i bæredygtighed og markedsføring? Så er en online-uddannelse som markedsføringsøkonom med fokus på bæredygtighed sikkert noget for dig.

Vil du være Social Media Manager, kommunikationsmedarbejder eller marketingkonsulent med særlig fokus på bæredygtighed og grøn omstilling? Online-uddannelsen giver dig en bred viden om markedsføring og kommunikation og åbner døren til en pulserende verden og karriere for dig.

Som uddannet markedsføringsøkonom med speciale i bæredygtighed kan du få forskellige job inden for markedsføring, salg og kommunikation i både danske og internationale handels-, produktions- og servicevirksomheder. Din titel kan blive alt fra SoMe-specialist, salgs- og markedsføringsmedarbejder, kommunikationskonsulent til markedsføringsansvarlig.

Video

Fakta

Titel

Markedsføringsøkonom

Uddannelsesniveau

Kort videregående uddannelse, 120 ECTS-point

Varighed

2 år

Praktik

3 måneders SU-berettiget praktik

Studiestart

Januar/februar

Uddannelsesby

Online

Undervisningssprog

Dansk 

Ansøgning

via optagelse.dk (markedsføringsøkonom e-learning i Randers)

Indhold og opbygning

Onlineuddannelsen til markedsføringsøkonom med speciale i bæredygtighed og grøn omstilling byder på en blanding af teori og praktik. De første 3 semestre følger du undervisningen online. Du vil opleve virkelighedsnær undervisning, og vil skulle deltage aktivt i en studiegruppe. Du bliver blandt andet stillet praktiske cases fra den virkelige verden.

På fjerde og sidste semester skal du som markedsføringsøkonom i praktik, hvor det du har lært af teoretiske kundskaber skal afprøves. Din praktik skal foregå fysisk i en virksomhed selvom du læser en onlineuddannelse. Efter praktikken skal du skrive din afsluttende opgave på uddannelsen.

På uddannelsen kommer du omkring disse 6 temaer

 • Forretningsforståelse

  Fagelementet omhandler metoder til analyse af virksomhedens interne forhold, herunder årsregnskabet og regnskabsanalyser. Ligeledes beskæftiger fagelementet sig med at identificere virksomhedens udviklingsmuligheder, samt hvilken organiserings- og selskabsform virksomheden kan vælge.

 • Markedsforståelse

  Fagelementet omhandler metoder til analyse af virksomhedens eksterne forhold og markedspotentiale. Der er fokus på kunder og konkurrenter, og derudover omhandler fagelementet erhvervs- og samfundsforhold, virksomhedens juridiske forhold samt analyser af virksomhedens forsyningskæde.

 • Markedsanalyse

  Fagelementet omhandler metoder i forbindelse med udarbejdelse af markedsanalyser. Der er fokus på data- indsamlingsmetoder og datahåndtering samt juridiske forhold knyttet hertil. Vurdering af data og statistiske begreber og anvendelsen af disse samt metoder og værktøjer til projektledelse og projektstyring.

 • Markedsføringsplanen – strategi og taktik

  Fagelementet indeholder udvikling af markedsføringsstrategier, herunder målgruppevalg, positionering samt udarbejdelse af kommunikations- og salgsstrategi, under hensyntagen til budget og virksomhedens mål for indtjening. Fagelementet indeholder desuden udarbejdelse af strategisk og taktisk markedsføringsplan både på B2C samt B2B markedet. Ligeledes indgår metoder til prisfastsættelse baseret på udbuds- og efterspørgselsforhold, samt virksomhedens omkostningsforhold. Endvidere indeholder fagelementer opstilling af scenarier samt juridiske aspekter inden for markedsføring og salg.

 • Markedsføringsplanen – implementering

  Fagelementet indeholder implementering af markedsføringsplanen i praksis og handlingsplanen for denne, herunder sikring af virksomhedens indtjening og opfølgning på målene, samt budgetkontrol. Fagelementet har fokus på udarbejdelse af markedsføringsmateriale, herunder parametermiksets anvendelse i praksis. Ligeledes indeholder fagelementet virksomhedens salgsplanlægning og salgets forskellige fasersamtrisikovurdering af planen og evaluering af dennes effektivitet.

 • Internationalisering

  Fagelementet indeholder virksomhedens internationalisering og internationaliseringsstrategier, herunder markedsudvælgelse, etableringsformer samt tilpasning af parameterindsatsen. Fagelementet indeholder desuden kultur og dennes betydning for parameterindsatsen. Ligeledes inkluderer fagelementet handelspolitik og makroøkonomiske faktorer, der påvirker virksomhedens internationalisering. Derudover indeholder fagelementet finansierings- og investeringsteori.

studieordningen og i valgfagskataloget kan du læse en uddybende beskrivelse af uddannelsen, dens fagelementer og eksamensformer. Herunder mål for viden, færdigheder og kompetencer.  

Retninger

På 3. semester skal du vælge et område at specialisere dig særligt inden for.

De valgfag du vælger skal fylde i alt 20 ECTS-point ud af de samlede 120 ECTS-point, som markedsføringsuddannelsen giver – det der svarer til ca. tre måneders studie.

Læs mere om de forskellige muligheder, du kan læse som markedsføringsøkonom ved at folde bjælkerne herunder ud.

 • Bæredygtigt entreprenørskab (10 ECTS)

  Fokus på innovations- og dokumentations processer i forhold til etablering af en ansvarlig bæredygtig virksomhed (ESG ansvarlig virksomhed) samt identifikations af investorer til den bæredygtige virksomhed. Opbygning af det grønne team. Endelig fokus på potentialet  for skalering af virksomheden. 

 • Branding (5 ECTS)

  Valgfaget Branding er designet til at give dig praktiske færdigheder og viden i at skabe overbevisende visuel kommunikation for virksomheder. Kurset lægger vægt på vigtigheden af viusuelle elementer i opbygningen af en stærk brandidentitet og udforsker forskellige softwareværktøj til grafisk produktion.

   

  Du får praktisk erfaring med grafisk design-software som Adobe Photoshop og InDesign og lære essentielle teknikker til at skabe indflydelsesrige visuelle elementer såsom logoer, typografi, farveskemaer og billedmateriale. 

  Du vil udvikle en dyb forståelse for visuel kommunikationsrollen i at forme brandopfattelsen og effektiv formidle bæredygtighedsbudskaber gennem visuelle elementer og grafisk kommunikation.

 • Online Marketing (5 ECTS)

  I valgfaget online marketing får du konkrete færdigheder i anvendelsen af online medier (en virksomheds egne platforme og andres) som kommunikationsplatforme for en virksomheds markedsførings- indsats.

  Vi arbejder med opsætning af website, markedsføring via Søgeordsoptimering (SEO) og Søgeannoncering (SEM), sociale medier og e-mail. 

 • SoMe Summer School i Toronto (5 ECTS)

  Opholdet finder sted midt i juli og fokuserer på video-, tekst- og billedproduktion til Sociale Medier.

  Undervisningen foregår på Humber College sammen med canadiske studerende og forestås af undervisere fra Erhvervsakademi Dania, Erhvervsakademi Aarhus og Humber College.

 • Vietnam Summer School (5 ECTS)

  På denne to ugers sommerskole i Ho Chi Minh City (HCMC) vil vi besøge både lokale og internationale virksomheder samt relevant offentlige institutioner. På vores partneruniversitet HCMC of Technology (HUTECH) vil du deltage modtage oplæg om vietnamesisk forretningsmiljø og deltage i workshops om kultur, som vil tilføre din uddannelse et stærkt internationalt niveau.

Det særlige ved at læse uddannelsen online

Det er en disciplin for sig selv at læse online, og det stiller nogle særlige krav til dig og din selvdisciplin. Du skal forvente at bruge 37 timer om ugen på studiet, og et fastsat antal af timerne vil foregå live, hvor du sidder hjemmefra og deltager aktivt i onlineundervisning mens den foregår.

Vi lægger stor vægt på samarbejde, og du vil løbende være i dialog med undervisere, som kan understøtte dig i at strukturere din hverdag.

I forbindelse med studiestart arbejder vi på at lave et tilbud om et fysisk to-dages seminar på campus i Randers. Mødet med dine studiekammerater i virkeligheden vil støtte og udvikle det sociale mellem jer studerende, ligesom forholdet mellem underviser og dig som studerende får en god start.

LIVE undervisning online 

Du skal som online-studerende deltage aktivt i undervisningen, mens den foregår. Og du kan se frem til, at en stor del af undervisningen er tilrettelagt med faste ugentlige undervisningstider. 

Struktur og selvdisciplin

Når du studerer på en uddannelse online hos os, forventer vi af dig, at du er god til at strukturere din tid og har selvdisciplin til at overholde den. Det er vigtigt, at du er klar over denne præmis fra start.

Uddannelsen er normeret som fuldtidsstudie, så du vil i gennemsnit skulle bruge 37 timer om ugen. Men du bestemmer, udover den faste undervisning, selv, hvornår du bruger tid på uddannelsen. I forbindelse med gruppearbejde må I sammen finde en løsning, der passer gruppen. 

Strukturerer du din tid godt, og bruger du den tid på studiet, som du skal, kan du til gengæld forvente topmotiverede undervisere og en fremragende uddannelse med gode muligheder efterfølgende. 

Praktik

Fysisk praktik som onlinestuderende

I løbet af din uddannelse som markedsføringsøkonom med speciale i bæredygtighed og grøn omstilling skal du i praktik i tre måneder. Praktikforløbet skal være fysisk i en virksomhed og giver dig en stærk jobprofil, da du får mulighed for at kombinere både dine teoretiske og praktiske kundskaber.

I praktikforløbet vil du få et billede af, hvad dine mulige jobfunktioner kan være, når du er færdiguddannet. Forløbet giver dig også relevant joberfaring samt en fornemmelse af, hvordan dit fremtidige job kommer til at se ud.

Som markedsføringsøkonom kan du komme i praktik i flere forskellige brancher, da alle har behov for markedsføring. Din titel som praktikant kan være alt fra markedsføringskonsulent, kommunikationsmedarbejder og Social Media Manager.

 

Hvordan finder du en praktikplads?

Du finder en praktikplads i sparring med din praktikvejleder, der passer til dine ønsker. Sammen med din praktikvirksomhed sætter i rammerne for din fremtidige praktikperiode.

Alle virksomheder og praktikaftaler bliver godkendt af Erhvervsakademi Dania. På den måde kan vi sikre, at du får det rette udbytte af din praktik. Praktikken kan foregå både i Danmark og udlandet.

På vores praktikportal Candeno kan du finde hjælp til praktiksøgningen. Her kan du lægge dit CV op, og virksomheder kan slå deres praktikstillinger op.

Vær opmærksom på, at praktikperioden er ulønnet og SU-berettiget.

Smilende kvindelig studerende

Hvad kan jeg blive?

Med en uddannelse som markedføringsøkonom lægger du første solide trin til en pulserende og kreativ karriere inden for markedsførings- og kommunikationsverdenen.

 
 

Du kan fx blive

Hør Celina fortælle om, hvordan hun har brugt sin markedsføringsøkonom-uddannelse til at starte print-virksomheden Cloud Celebration

Video

Adgangskrav og optagelse

 • Adgangskrav til kvote 1

  For at blive optaget direkte via kvote 1 skal du have bestået en af følgende ungdomssuddannelser:

  • Den almene studentereksamen (STX)
  • Højere forberedelseseksamen (HF)
  • Højere handelseksamen (HHX)
  • Højere teknisk eksamen (HTX)
  • Erhvervsfaglig studentereksamen i forbindelse med erhvervsuddannelse (EUX)
  • HF-forløb for fremmedsprogede (GIF)
  • En tilsvarende udenlandsk eller international eksamen

  For alle gælder, at du skal have bestået fagene engelsk C og enten matematik B eller virksomhedsøkonomi B.

  Faget er bestået, når det vægtede gennemsnit af samtlige opnåede karakterer i det konkrete fag er mindst 2,0 uden oprunding.

  Adgangskravene skal være opfyldt ved studiestart. Du kan derfor godt søge om optagelse, inden du er færdig med fx din adgangsgivende eksamen eller supplerende fag.

  Studiepladserne i kvote 1 tildeles efter faldende optagelseskvotient. Optagelseskvotienten er eksamensgennemsnittet ifølge beviset for den adgangsgivende eksamen.

  Når du søger om optagelse via kvote 1, sker det derfor udelukkende på baggrund af dit eksamensgennemsnit fra den adgangsgivende eksamen.

 • Adgangskrav til kvote 2

  Søger du gennem kvote 2, tæller flere faktorer med i optagelses-vurderingen. For at søge om optagelse gennem kvote 2 skal du enten opfylde kriterierne for kvote 1 eller følgende:

  • En erhvervsuddannelse af mindst 3 års varighed samt engelsk C og enten matematik B eller virksomhedsøkonomi B.

  Faget er bestået, når det vægtede gennemsnit af samtlige opnåede karakterer i det konkrete fag er mindst 2,0 uden oprunding.

  Du kan muligvis blive optaget på uddannelsen, selvom du ikke opfylder de formelle krav. Det kan du, hvis du kan dokumentere, at du har faglige kvalifikationer, som kan sidestilles med de formelle krav. Kontakt vejlederne længere nede på siden, hvis du er interesseret i en individuel kompetencevurdering med henblik på optagelse.

  Adgangskravene skal være opfyldt ved studiestart. Du kan derfor godt søge om optagelse, inden du er færdig med fx din adgangsgivende eksamen eller supplerende fag.

  Alle ansøgninger via kvote 2 bliver behandlet individuelt.

  Læs også vores generelle og uddybende "Op og ned på kvote 2", hvis du vil vide mere. 

 • Ansøgningsfrister

  5. juli kl. 12:00

  Her skal du søge om optagelse, hvis du ønsker at søge gennem kvote 1 og ønsker at blive optaget alene på baggrund af en dansk gymnasial eksamen. 

  15. marts kl. 12:00

  Her skal du søge om optagelse på en baggrund, som ikke falder ind under betingelserne for at søge til fristen 5. juli. Det gælder:

  Optagelse efter ansøgningsfristerne

  Du kan blive optaget efter ansøgningsfristerne, hvis vi har ledige studiepladser. Ansøgere, der søger inden fristerne, får dog tildelt en studieplads først.

  Optagelse på en ledige studieplads kan både ske efter kriterierne for kvote 1 og kvote 2. 

  Efter det ordinære optag gennem optagelse.dk sidst i juli vil du kunne finde de uddannelser, som vi har ledige studiepladser på og ansøge om optagelser på dem her

 • Kvotefordeling

  Randers:

  Kvote 1: 65 %
  Kvote 2: 35 %

  Viborg:

  Kvote 1: 65 %
  Kvote 2: 35 %

 • Anbefalede genopfrisknings-kurser

  Giv dig selv en god start på dit nye studie som markedsføringsøkonom med lidt forberedelse, inden studiet for alvor går i gang.

  Særligt, hvis det er længe siden, at du sidst gik i skole, kan det være en god investering. 

  Vi anbefaler følgende kurser: 

  Økonomisk matematik

   

 • Kandidatreglen

  Kandidatreglen betyder, at hvis du allerede har gennemført en kandidatuddannelse fra Danmark eller udlandet, kan du som udgangspunkt kun blive optaget på en ny videregående uddannelse, hvis der er ledige pladser på den uddannelse, du du ønsker optagelse på.

  På uddannelser med frit optag uden dimensionering har reglen derfor ingen betydning. 

  Er du i tvivl om noget, er vi klar til at hjælpe og vejlede. Ring til os eller send os en mail på HvadKanJegBlive@eaDania.dk, så vender en af vores studievejledere retur til dig.

 • Søg om merit

  Hvis du har gennemført relevante uddannelser eller dele heraf i enten Danmark eller udlandet, skal du søge om at få merit. Du er, når du sender din ansøgning forpligtet til at informere om de relevante uddannelseselementer du har. Læs mere om merit.

 • Søg via optagelse.dk

  Din ansøgning skal laves digitalt på optagelse.dk og du skal bruge dit nemID/mitID. 

  Du kan lave din ansøgning i flere omgange, og den er først sendt afsted, når du har underskrevet digitalt med dit nemID. Det sidste skal du til gengæld huske at gøre inden ansøgningsfristen.

  Du kan søge om optagelse til det kommende studieår fra 1. februar. Fristen for kvote 2 er 15. marts kl. 12:00, og for kvote 1 er det 5. juli kl. 12:00.

  Hvis du ønsker at studere til serviceøkonom i Travelguide Management, skal du søge om optagelse på markedsføringsøkonom e-learning i Randers. 

 • Søg frem til studiestart (inkl. vinterstudiestart)

  Hvis vi har ledige pladser på vores hold, optager vi studerende helt frem til studiestart i januar/februar. Der er de samme adgangskrav som ellers.

  Ledige pladser vil du op mod studiestart altid finde her.

Internationale muligheder

Er din store drøm at arbejde eller studere i udlandet? Så har du også mulighed for et udlandsstudie på noget af din uddannelse hos Dania. Et udlandsstudie kan være en god mulighed for at lære nye kulturer at kende og samtidig tilføje kompetencer til dit CV. Se dine internationale muligheder herunder.  

Ekstra tilbud

Både før og under dit studie tilbyder vi dig noget ekstra. Vi vil nemlig gerne give vores studerende de bedste forudsætninger for at få en god studietid hos os og en god karrierestart. 

Før du starter hos Erhvervsakademi Dania, tilbyder vi derfor en række forskellige genopfriskning-kurser, og under dit studie kan du vælge at supplere din uddannelse med ekstra viden, så du står endnu stærkere som nyuddannet. 

Bliv klar til studiestart med et genopfrisknings-kursus

Forud for studiestart tilbyder vi altid flere kurser, som har det formål at hjælpe dig til at få en god start på din uddannelse hos os.

Vi har primært korte kursus tilbud, så du bliver præsenteret for teori, øvelser og opgaver fra første dag på studiet. Derfor oplever mange, at det er en stor fordel at starte med at genopfriske deres viden. Det er selvfølgelig frivilligt, men mange har stor glæde af det. 

Se de forskellige kurser.

Stå stærkere med et ekstra fag

Har du overskud og lyst til det i dagligdagen, tilbyder vi dig at læse et akademifag hos os sideløbende med din fuldtidsuddannelse. 

Et akademifag vil give dig noget ekstra til CV'et og kan lette dit arbejde med at finde praktikplads under og job efter endt studie. 

 

Vi tilbyder i udgangspunktet ekstra akademifag både online og på vores campusser i foråret og efteråret. 

Kontakt og vejledning

Uddannelseschef
Randers
Studiesekretær
Randers
Studievejleder
Erhvervsakademi Dania

Praktiske oplysninger

 • Uddannelsens niveau

  Uddannelsen til markedsføringsøkonom er en kort videregående uddannelse på 120 ECTS-point. Forkortelsen står for "European Credit Transfer and Accumulation System", og betyder kort sagt for dig, at du kan få uddannelsen anerkendt i andre europæiske lande. 

  I den officielle kvalifikationsramme over livslang læring ligger uddannelsen på niveau 5 af 8. Du kan efterfølgende læse videre på en uddannelse, der ligger på niveau 6. Det kan du f.eks. ved at læse en halvanden årig professions-bachelor top-up. Efter det er din vej åben for at læse videre på niveau 7 og slutteligt 8, som er forskergraden.

  Uddannelsesstigen er nem overskuelig i en visualiseret udgave.

 • Læs videre

  Med en uddannelse som markedsføringsøkonom har du mange muligheder
  for at læse videre og bygge ovenpå.

  Du kan blandt andet læse videre på en professionsbachelor i international handel og markedsføring, dataanalyse, e-handel, international hospitality management, sportsmanagement, digital konceptudvikling eller innovation og entrepreneurship.

  Der er også mulighed for at bygge videre på uddannelsen i udlandet.

  Mulighederne for videreuddannelse som markedsføringsøkonom udvikler sig løbende, og hvilke muligheder du har, vil også afhænge af, hvad du i øvrigt har af uddannelse og erfaring.

 • Økonomi og SU

  Uddannelsen er SU-berettiget. Du kan læse mere om SU på su.dk.

  Bor du i lejebolig kan du muligvis få boligstøtte af din bopælskommune. Dine specifikke muligheder må du forhøre dig om hos din kommune.

 • Studieture

  Alle uddannelser arrangerer studieture. På de lokale campussider, kan du se, hvilke studieture, som man arrangerer for de studerende. 

  Randers (uddannelsen er tilknyttet vores campus i Randers)

 • Eksamen

  I løbet af din studietid vil du møde forskellige prøver og eksamener, nogle vil være skriftlige mens andre vil være mundtlige. Din uddannelse slutter altid med en afsluttende opgave, som du efterfølgende skal forsvare til en mundtlig eksamen.

  I studieordningen kan du se flere detaljer for eksamener og prøver under uddannelsen.  Du kan også læse mere i eksamensreglementet.

 • Bøger

  Inden du starter og før hvert semester, vil du modtage en liste over litteratur, som du skal anskaffe dig.

  Nogle køber bøgerne fra ny, mens andre finder noget af litteraturen brugt eller låner sig til det. Udgifter til undervisningsmateriale som bøger og anden litteratur skal du selv betale.

 • Hjælp hvis jeg er ordblind eller har andre særlige behov

  Du har mulighed for at få hjælp via Specialpædagogisk Støtte-ordningen (SPS), hvis du har brug for ekstra hjælp til at kunne gennemføre uddannelsen på samme vilkår som andre. Læs mere om SPS.

 • Studieordning samt andre informationer

Undervisere

Lektor
Randers
Studiekoordinator
Randers
Lektor
Randers
Lektor
Randers
Lektor
Randers
adjunkt
Randers

Du kan også overveje at læse

Cathrine og Mette giver Biosfæren liv med ny hjemmeside

03.04.2024

32-årge Cathrine Brouer fra Auning og 27-årige Mette Kruse fra Randers er markedsføringsøkonom-studerende på Dania i Randers. De har brugt deres praktik til at udvikle en ny hjemmeside til Biosfæren.

Ny uddannelse i international handel og markedsføring

25.09.2023

Alt for mange studerende rykker til Aarhus efter deres erhvervsakademi-studie i Randers. Selvom de gerne vil blive. Det vil Erhvervsakademi Dania gøre op med og søger derfor studiet som professionsbachelor i international handel og markedsføring

Randers-dimittend: Jeg havde taget den, hvis den var i Randers

25.09.2023

Nicklas Fogh Møller pendlede fra Randers til Aarhus for at læse international handel og markedsføring. Han ville gerne have været den lange tur foruden

Voxpop: Hvad siger de studerende?

25.09.2023

Vi har spurgt tre studerende, hvad de synes om søgningen af den nye uddannelse i international handel og markedsføring

Praktikken blev springbrættet til et job for Anne-Sofie

06.06.2023

29-årige Anne-Sofie Groth er marketingkoordinator hos Freeway. Hun dimitterede som markedsføringsøkonom fra Dania i Viborg i 2022, og hun er så glad for sit job, at hun hver weekend glæder sig til, at det bliver mandag

Robert vil bringe Randers' internationale tættere sammen

21.02.2023

I sin praktik som markedsføringsøkonom vil 22-årige Robert Fenyvesi skabe et fællesskab for internationale borgere i Randers

Hjalp denne side dig?