Del siden
 
       
 

Bæredygtig markedsføring online

Vil du være specialist i bæredygtighed og markedsføring?

Vil du være Social Media Manager, kommunikationsmedarbejder eller marketingkonsulent med særlig fokus på bæredygtighed og grøn omstilling? Online-uddannelsen giver dig en bred viden om markedsføring og kommunikation og åbner døren til en pulserende verden og karriere for dig.

Som uddannet markedsføringsøkonom med speciale i bæredygtighed kan du få forskellige job inden for markedsføring, salg og kommunikation i både danske og internationale handels-, produktions- og servicevirksomheder. Din titel kan blive alt fra SoMe-specialist, salgs- og markedsføringsmedarbejder, kommunikationskonsulent til markedsføringsansvarlig.

Video

Fakta

Titel

Markedsføringsøkonom

Uddannelsesniveau

Kort videregående uddannelse, 120 ECTS-point

Varighed

2 år

Praktik

3 måneders SU-berettiget praktik

Studiestart

Januar/februar

Uddannelsesby

Online

Undervisningssprog

Dansk 

Ansøgning

via optagelse.dk (markedsføringsøkonom e-learning i Randers)

Indhold og opbygning

Onlineuddannelsen til markedsføringsøkonom med speciale i bæredygtighed og grøn omstilling byder på en blanding af teori og praktik. De første 3 semestre følger du undervisningen online. Du vil opleve virkelighedsnær undervisning, og vil skulle deltage aktivt i en studiegruppe. Du bliver blandt andet stillet praktiske cases fra den virkelige verden.

På fjerde og sidste semester skal du som markedsføringsøkonom i praktik, hvor det du har lært af teoretiske kundskaber skal afprøves. Din praktik skal foregå fysisk i en virksomhed selvom du læser en onlineuddannelse. Efter praktikken skal du skrive din afsluttende opgave på uddannelsen.

På uddannelsen kommer du omkring

 • International markedsføring

  ”International markedsføring” er det største tema på markedsføringsuddannelsen, og her lærer du forskellige teorier og modeller inden for markedsføring at kende. Du lærer også at bruge teorierne og modellerne i praksis, så du kan analysere en given virksomheds situation, behov og markedsføringspotentiale.

 • Økonomi

  Her lærer du om de økonomiske forhold, som har betydning i forhold til markedsføring. Fx lærer du at udregne, hvornår et givent markedsføringstiltag er break-even – altså lige akkurat har tjent sig selv hjem.

  Du lærer også generelt om virksomhedens økonomi i form af regnskabsforhold og budgetter.

 • Salg og markedskommunikation

  Professionelt salg og kommunikation bygger på teorier og modeller, og dem vil du lære at kende og bruge i denne del af uddannelsen.

  Du vil blandt andet lære om kulturforskelle og deres betydning, lære at lave og udføre kommunikations- og salgsstrategier og lære at bruge både analoge og digitale kanaler, som du kan bruge i dit fremtidige markedsføringsøkonom-job.

 • Erhvervsret

  ”Erhvervsret” er et mindre men alligevel ret vigtigt tema, da det handler om reglerne for godt købmandskab og hvad man må og ikke må inden for markedsføring.

 • Organisation og Supply Chain Management

  På denne del af markedsføringsøkonomuddannelsen lærer du, hvordan virksomheder er organiserede. Og så får du nogle værdifulde projektlederegenskaber med i bagagen, så du kan koordinere og lede projekter i et fremtidigt markedsføringsøkonom-job.

studieordningen kan du læse en uddybende beskrivelse af uddannelsen, dens fagelementer og eksamensformer. Herunder mål for viden, færdigheder og kompetencer.  

Retninger

På 3. semester skal du vælge et område at specialisere dig særligt inden for.

De valgfag du vælger skal fylde i alt 20 ECTS-point ud af de samlede 120 ECTS-point, som markedsføringsuddannelsen giver – det der svarer til ca. tre måneders studie.

Læs mere om de forskellige muligheder, du kan læse som markedsføringsøkonom ved at folde bjælkerne herunder ud.

 • Sustainable Marketing (5 ECTS)
 • Grafisk bæredygtighed (5 ECTS)
 • Bæredygtig innovation (5 ECTS)
 • Sustainable Business Intelligence (5 ECTS)
 • Cirkulær økonomi i praksis (5 ECTS)
 • Rapportering, certificering og lovgivning (5 ECTS)
 • Kommunikation om bæredygtighed (5 ECTS)

Det særlige ved at læse uddannelsen online

Det er en disciplin for sig selv at læse online, og det stiller nogle særlige krav til dig og din selvdisciplin. Du skal forvente at bruge 37 timer om ugen på studiet, og et fastsat antal af timerne vil foregå live, hvor du sidder hjemmefra og deltager aktivt i onlineundervisning mens den foregår.

Vi lægger stor vægt på samarbejde, og du vil løbende være i dialog med undervisere, som kan understøtte dig i at strukturere din hverdag.

I forbindelse med studiestart arbejder vi på at lave et tilbud om et fysisk to-dages seminar på campus i Randers. Mødet med dine studiekammerater i virkeligheden vil støtte og udvikle det sociale mellem jer studerende, ligesom forholdet mellem underviser og dig som studerende får en god start.

LIVE undervisning online 

Du skal som online-studerende deltage aktivt i undervisningen, mens den foregår. Og du kan se frem til, at en stor del af undervisningen er tilrettelagt med faste ugentlige undervisningstider. 

Struktur og selvdisciplin

Når du studerer på en uddannelse online hos os, forventer vi af dig, at du er god til at strukturere din tid og har selvdisciplin til at overholde den. Det er vigtigt, at du er klar over denne præmis fra start.

Uddannelsen er normeret som fuldtidsstudie, så du vil i gennemsnit skulle bruge 37 timer om ugen. Men du bestemmer, udover den faste undervisning, selv, hvornår du bruger tid på uddannelsen. I forbindelse med gruppearbejde må I sammen finde en løsning, der passer gruppen. 

Strukturerer du din tid godt, og bruger du den tid på studiet, som du skal, kan du til gengæld forvente topmotiverede undervisere og en fremragende uddannelse med gode muligheder efterfølgende. 

Praktik

Fysisk praktik som onlinestuderende

I løbet af din uddannelse som markedsføringsøkonom med speciale i bæredygtighed og grøn omstilling skal du i praktik i tre måneder. Praktikforløbet skal være fysisk i en virksomhed og giver dig en stærk jobprofil, da du får mulighed for at kombinere både dine teoretiske og praktiske kundskaber.

I praktikforløbet vil du få et billede af, hvad dine mulige jobfunktioner kan være, når du er færdiguddannet. Forløbet giver dig også relevant joberfaring samt en fornemmelse af, hvordan dit fremtidige job kommer til at se ud.

Som markedsføringsøkonom kan du komme i praktik i flere forskellige brancher, da alle har behov for markedsføring. Din titel som praktikant kan være alt fra markedsføringskonsulent, kommunikationsmedarbejder og Social Media Manager.

 

Hvordan finder du en praktikplads?

Du og din tildelte praktikvejleder finder sammen en praktikplads, der passer til dine ønsker. Sammen med din praktikvirksomhed sætter i rammerne for din fremtidige praktikperiode.

Alle virksomheder og praktikaftaler bliver godkendt af Erhvervsakademi Dania. På den måde kan vi sikre, at du får det rette udbytte af din praktik. Praktikken kan foregå både i Danmark og udlandet.

Vi har også en praktikportal, hvor du kan finde hjælp til praktiksøgningen. På praktikportalen kan du lægge dit CV op, og virksomheder kan slå deres praktikstillinger op.

Vær opmærksom på, at praktikperioden er ulønnet og SU-berettiget.

Smilende kvindelig studerende

Hvad kan jeg blive?

Med en uddannelse som markedføringsøkonom lægger du første solide trin til en pulserende og kreativ karriere inden for markedsførings- og kommunikationsverdenen.

 
 

Du kan fx blive

Hør Celina fortælle om, hvordan hun har brugt sin markedsføringsøkonom-uddannelse til at starte print-virksomheden Cloud Celebration

Video

Adgangskrav og optagelse

 • Adgangskrav til kvote 1

  For at blive optaget direkte via kvote 1 skal du have bestået en af følgende ungdomssuddannelser:

  • Den almene studendereksamen (STX)
  • Højere forberedelseseksamen (HF)
  • Højere handelseksamen (HHX)
  • Højere teknisk eksamen (HTX)
  • Erhvervsfaglig studentereksamen i forbindelse med erhvervsuddannelse (EUX)
  • HF-forløb for fremmedsprogede (GIF)
  • En tilsvarende udenlandsk eller international eksamen

  For alle gælder, at du skal have bestået fagene engelsk C og enten matematik B eller virksomhedsøkonomi B.

  Når du søger om optagelse via kvote 1, sker det udelukkende på baggrund af din eksamenskarakter fra den adgangsgivende eksamen.

  Adgangskravene skal være opfyldt ved studiestart. Du kan derfor godt søge om optagelse inden du er færdig med fx din adgangsgivende eksamen eller supplerende fag.

 • Adgangskrav til kvote 2

  Søger du gennem kvote 2, tæller flere faktorer med i optagelses-vurderingen. For at søge om optagelse gennem kvote 2 skal du enten opfylde kriterierne for kvote 1 eller følgende:

  • En erhvervsuddannelse af mindst 3 års varighed samt engelsk C og enten matematik B eller virksomhedsøkonomi B.

  Du kan muligvis blive optaget på uddannelsen, selvom du ikke opfylder de formelle krav. Det kan du, hvis du kan dokumentere, at du har faglige kvalifikationer, som kan sidestilles med de formelle krav. Kontakt vejlederne længere nede på siden, hvis du er interesseret i en individuel kompetencevurdering med henblik på optagelse.

  Adgangskravene skal være opfyldt ved studiestart. Du kan derfor godt søge om optagelse, inden du er færdig med fx din adgangsgivende eksamen eller supplerende fag.

  Alle ansøgninger via kvote 2 bliver behandlet individuelt.

  Læs også vores generelle og uddybende "Op og ned på kvote 2", hvis du vil vide mere. 

 • Ansøgningsfrister

  5. juli kl. 12:00

  Her skal du søge om optagelse, hvis du ønsker at søge gennem kvote 1 og ønsker at blive optaget alene på baggrund af en dansk gymnasial eksamen. 

  15. marts kl. 12:00

  Her skal du søge om optagelse på en baggrund, som ikke falder ind under betingelserne for at søge til fristen 5. juli. Det gælder:

  Optagelse efter ansøgningsfristerne

  Du kan blive optaget efter ansøgningsfristerne, hvis vi har ledige studiepladser. Ansøgere, der søger inden fristerne, får dog tildelt en studieplads først.

  Optagelse på en ledige studieplads kan både ske efter kriterierne for kvote 1 og kvote 2. 

  Efter det ordinære optag gennem optagelse.dk sidst i juli vil du kunne finde de uddannelser, som vi har ledige studiepladser på og ansøge om optagelser på dem her

 • Kvotefordeling

  Randers:

  Kvote 1: 65 %
  Kvote 2: 35 %

  Viborg:

  Kvote 1: 65 %
  Kvote 2: 35 %

 • Anbefalede genopfrisknings-kurser

  Giv dig selv en god start på dit nye studie som markedsføringsøkonom med lidt forberedelse, inden studiet for alvor går i gang.

  Særligt, hvis det er længe siden, at du sidst gik i skole, kan det være en god investering. 

  Vi anbefaler følgende kurser: 

  Økonomisk matematik

   

 • Kandidatreglen

  Kandidatreglen betyder, at hvis du allerede har gennemført en kandidatuddannelse fra Danmark eller udlandet, kan du som udgangspunkt kun blive optaget på en ny videregående uddannelse, hvis der er ledige pladser på den uddannelse, du du ønsker optagelse på.

  På uddannelser med frit optag uden dimensionering har reglen derfor ingen betydning. 

  Er du i tvivl om noget, er vi klar til at hjælpe og vejlede. Ring til os eller send os en mail på HvadKanJegBlive@eaDania.dk, så vender en af vores studievejledere retur til dig.

 • Søg om merit

  Hvis du har gennemført relevante uddannelser eller dele heraf i enten Danmark eller udlandet, skal du søge om at få merit. Du er, når du sender din ansøgning forpligtet til at informere om de relevante uddannelseselementer du har. Læs mere om merit.

 • Søg via optagelse.dk

  Din ansøgning skal laves digitalt på optagelse.dk og du skal bruge dit nemID/mitID. 

  Du kan lave din ansøgning i flere omgange, og den er først sendt afsted, når du har underskrevet digitalt med dit nemID. Det sidste skal du til gengæld huske at gøre inden ansøgningsfristen.

  Du kan søge om optagelse til det kommende studieår fra 1. februar. Fristen for kvote 2 er 15. marts kl. 12:00, og for kvote 1 er det 5. juli kl. 12:00.

  Hvis du ønsker at studere til serviceøkonom i Travelguide Management, skal du søge om optagelse på markedsføringsøkonom e-learning i Randers. 

 • Søg frem til studiestart (inkl. vinterstudiestart)

  Hvis vi har ledige pladser på vores hold, optager vi studerende helt frem til studiestart i januar/februar. Der er de samme adgangskrav som ellers.

  Ledige pladser vil du op mod studiestart altid finde her.

Internationale muligheder

Er din store drøm at arbejde eller studere i udlandet? Så har du også mulighed for et udlandsstudie på noget af din uddannelse hos Dania. Et udlandsstudie kan være en god mulighed for at lære nye kulturer at kende og samtidig tilføje kompetencer til dit CV. Se dine internationale muligheder herunder.  

Ekstra tilbud

Både før og under dit studie tilbyder vi dig noget ekstra. Vi vil nemlig gerne give vores studerende de bedste forudsætninger for at få en god studietid hos os og en god karrierestart. 

Før du starter hos Erhvervsakademi Dania, tilbyder vi derfor en række forskellige genopfriskning-kurser, og under dit studie kan du vælge at supplere din uddannelse med ekstra viden, så du står endnu stærkere som nyuddannet. 

Bliv klar til studiestart med et genopfrisknings-kursus

Forud for studiestart tilbyder vi altid flere kurser, som har det formål at hjælpe dig til at få en god start på din uddannelse hos os.

Vi har primært korte uddannelser, så du bliver præsenteret for teori, øvelser og opgaver fra første dag på studiet. Derfor oplever mange, at det er en stor fordel at starte med at genopfriske deres viden. Det er selvfølgelig frivilligt, men mange har stor glæde af det. 

Se de forskellige kurser.

Stå stærkere med et ekstra fag

Har du overskud og lyst til det i dagligdagen, tilbyder vi dig at læse et akademifag hos os sideløbende med din fuldtidsuddannelse. 

Et akademifag vil give dig noget ekstra til CV'et og kan lette dit arbejde med at finde praktikplads under og job efter endt studie. 

 

Vi tilbyder i udgangspunktet ekstra akademifag på alle vores campusser i foråret og efteråret. Du er selvfølgelig velkommen til at læse fag på et andet campus end der, hvor du læser din fuldtidsuddannelse. 

Kontakt og vejledning

Uddannelseschef
Randers
Studiesekretær
Randers
Studievejleder
Erhvervsakademi Dania

Praktiske oplysninger

 • Uddannelsens niveau

  Uddannelsen til markedsføringsøkonom er en kort videregående uddannelse på 120 ECTS-point. Forkortelsen står for "European Credit Transfer and Accumulation System", og betyder kort sagt for dig, at du kan få uddannelsen anerkendt i andre europæiske lande. 

  I den officielle kvalifikationsramme over livslang læring ligger uddannelsen på niveau 5 af 8. Du kan efterfølgende læse videre på en uddannelse, der ligger på niveau 6. Det kan du f.eks. ved at læse en halvanden årig professions-bachelor top-up. Efter det er din vej åben for at læse videre på niveau 7 og slutteligt 8, som er forskergraden.

  Uddannelsesstigen er nem overskuelig i en visualiseret udgave.

 • Læs videre

  Med en uddannelse som markedsføringsøkonom har du mange muligheder
  for at læse videre og bygge ovenpå.

  Du kan blandt andet læse videre på en professionsbachelor i international handel og markedsføring, dataanalyse, e-handel, international hospitality management, sportsmanagement, digital konceptudvikling eller innovation og entrepreneurship.

  Der er også mulighed for at bygge videre på uddannelsen i udlandet.

  Mulighederne for videreuddannelse som markedsføringsøkonom udvikler sig løbende, og hvilke muligheder du har, vil også afhænge af, hvad du i øvrigt har af uddannelse og erfaring.

 • Økonomi og SU

  Uddannelsen er SU-berettiget. Du kan læse mere om SU på su.dk.

  Bor du i lejebolig kan du muligvis få boligstøtte af din bopælskommune. Dine specifikke muligheder må du forhøre dig om hos din kommune.

 • Studieture

  Alle uddannelser arrangerer studieture. På de lokale campussider, kan du se, hvilke studieture, som man arrangerer for de studerende. 

  Randers (uddannelsen er tilknyttet vores campus i Randers)

 • Eksamen

  I løbet af din studietid vil du møde forskellige prøver og eksamener, nogle vil være skriftlige mens andre vil være mundtlige. Din uddannelse slutter altid med en afsluttende opgave, som du efterfølgende skal forsvare til en mundtlig eksamen.

  I studieordningen kan du se flere detaljer for eksamener og prøver under uddannelsen.  Du kan også læse mere i eksamensreglementet.

 • Bøger

  Inden du starter og før hvert semester, vil du modtage en liste over litteratur, som du skal anskaffe dig.

  Nogle køber bøgerne fra ny, mens andre finder noget af litteraturen brugt eller låner sig til det. Udgifter til undervisningsmateriale som bøger og anden litteratur skal du selv betale.

 • Hjælp hvis jeg er ordblind eller har andre særlige behov

  Du har mulighed for at få hjælp via Specialpædagogisk Støtte-ordningen (SPS), hvis du har brug for ekstra hjælp til at kunne gennemføre uddannelsen på samme vilkår som andre. Læs mere om SPS.

 • Studieordning samt andre informationer

Undervisere

Lektor
Randers
Adjunkt
Randers
Studiekoordinator
Randers
Lektor
Randers
Lektor
Randers
adjunkt
Randers

Du kan også overveje at læse

Robert vil bringe Randers' internationale tættere sammen

21.02.2023

I sin praktik som markedsføringsøkonom vil 22-årige Robert Fenyvesi skabe et fællesskab for internationale borgere i Randers

Nanna elsker bæredygtighed og turisme

16.09.2022

Nanna Bentzen har fokus på bæredygtig udvikling i sit job som projektleder ved Destination Nord. Det job har hun fået ved som markedsføringsøkonom at tage professionsbachelor på 1,5 år i International Hospitality Management.

Se video

Jacob tager sin uddannelse fra Spanien

07.07.2022

Med bopæl i Spanien, en travl hverdag med job og to små børn kan det være svært at finde tid til en ny uddannelse. For Jacob Birk har løsningen været at søge ind på Danias online markedsføringsøkonomuddannelse.

Marie elsker at få ting til at lykkes i Viborg

09.05.2022

Marie Sønderby Andersen er vild med at koordinere og planlægge events hos Vi er Viborg. Her har hun en hverdag tæt på byens kulturliv med mange bolde i luften, og hun kan omsætte de ting, hun har lært på sin markedsføringsøkonom-uddannelse i praksis.

Konfetti-drømme går i opfyldelse i praktik

04.10.2021

Siden Karoline Holmboe så virksomheden Party In A Box i Løvens Hule på DR, har hun drømt om at arbejde der. Nu lever hun drømmen ud som praktikant

Studerende hjælper Wallpipe med at erobre Tyskland

10.09.2021

Den bæredygtige virksomhed Wallpipe, med serviceøkonom fra Dania Lisbeth Grove Mikkelsen i spidsen, har fået hjælp af studerende til at analysere, hvordan virksomheden skulle komme ind på det Tyske marked med sine lamper af genbrugsrør.

Se video

Hjalp denne side dig?