Del siden
 
       
 

Handels­økonom Online

Er du målrettet og selvstændig - så spring på en online-uddannelse til handelsøkonom

Handelsøkonom online er et oplagt valg til dig, der har flere års erhvervserfaring. Fx fra butik som assistent eller butikschef. Eller til dig som hang fast i det gode job i sabbatåret eller dig, som ønsker et brancheskift.

Uddannelsen er også oplagt til dig, der bor i udlandet hvor tidsforskellen til Danmark måske kan være en udfordring i forhold til andre onlineuddannelser.
Hvis du ingen erhvervserfaring har, men stadig har virkelig meget lyst til at læse handelsøkonom online, så anbefaler vi dig at ringe for at tage med vores studievejleder.

Fakta

Titel

Handelsøkonom

Uddannelsesniveau

Kort videregående uddannelse, 120 ECTS-point

Varighed

2 år

Praktik

8-11 måneders lønnet praktik (mulighed for merit)

Studiestart

august/september

Uddannelsesby

Online - uddannelsen er tilknyttet vores campus i Horsens

Undervisningssprog

Dansk, engelsk kan forekomme

Ansøgning

via optagelse.dk

Indhold og opbygning

Når du læser til handelsøkonom online, vil du kunne sidde hvor som helst - det kræver blot en computer, et webcam og en god internetforbindelse. 

Uddannelsens første år er her, hvor du vil komme omkring alle de teorier, som du skal have med dig i bagagen. 

Herefter skal du i praktik i en virksomhed - og dette foregår fysisk selvom det er en online uddannelse. 

Efter praktikken skal du skrive din afsluttende hovedopgave. 

Uddannelsens kerneområder

 • Ledelse og samarbejde

  Hvordan sammensætter man et godt team, og hvordan er man en god leder? Det er noget af det, som du kommer til at arbejde med, når du skal beskæftige dig med ledelse og samarbejde på studiet til handelsøkonom.

  Du kommer til at arbejde med den enkeltes rolle i en gruppe – herunder din egen. Værdien og behovet for forskellige personlighedstyper er ligesom redskaber til konflikthåndtering noget, som du vil lære om på den korte videregående uddannelse til handelsøkonom. Og ikke at forglemme selvledelse og personlig udvikling.

 • Kommunikation

  Intern og ekstern kommunikation er to forskellige discipliner, og det lærer du om på handelsøkonomuddannelsen. Du lærer også om forskellige kommunikationsformer og platforme, om visuel såvel som skriftlig kommunikation. Og du lærer vigtigst af alt at udføre kommunikation på den rette platform til den rigtige målgruppe.

 • Strategi og forretningsforståelse

  Som handelsøkonom skal du lære nogle grundlæggende ting, som er essentielle for alle virksomheder. Strategi og forretningsforståelse er elementært i forhold til netop det.

  Du kommer til at lære om missioner, visioner, værdier, mål og strategier. Du kommer også til at arbejde med at analysere virksomhedens situation og sætte det i forhold til omverdenen – og herigennem lærer du blandt andet at finde virksomheders udviklingsmuligheder.

 • Erhvervsøkonomi

  Budgetter og regnskaber er vigtige i de fleste virksomheder. Som handelsøkonom lærer du naturligvis at håndtere disse.

  Du lærer også om driftsøkonomiske problemstillinger og økonomistyring. Ligeledes er det i mange virksomheder vigtigt at kunne fastsætte den optimale pris. Det lærer du at gøre ud fra en markedsanalyse. Mange ting i en virksomhed er ofte afhængige af, hvilken type af virksomhed eller selskab, der er tale om. De aspekter vil du som handelsøkonom også lære at kende fra hinanden.

 • International handel og kulturforståelse

  På handelsøkonomuddannelsen skal du lære om virksomheders rolle i en globaliseret verden, da det internationale parameter har betydning for langt de fleste virksomheder. For mange, hvor der er direkte kontakt med kunder, leverandører eller andre interessenter er det også en stor fordel at have indsigt i forskellige kulturelle forhold, samt hvordan politiske forhold påvirker virksomhedens samhandel.

 • Indkøb og logistik

  Dette kerneområde er på mange måder en indkøberuddannelse. Her lærer du om værktøjer og teorier inden for indkøb og logistik. Du lærer om indkøberens rolle i en virksomhed, og om indkøbs-processens funktioner og faser. Du kommer i den forbindelse også til at arbejde med at søge og udvælge leverandører. Du lærer også at forstå de logistiske udfordringer. Også i forhold til forskellige indkøbsaftaler.

 • Salg og markedsføring

  Når du som handelsøkonom skal sælge varen, har du behov for, at din vare bliver set af de personer, som skal købe den. Derfor er det naturligt, at du på studiet lærer om både målgrupper, kundetyper og markedsføring.

  Du lærer fx om forskellige værktøjer og platforme, og du kommer helt sikkert til at beskæftige dig med det digitale aspekt. Det er heller ikke uden betydning, hvad du må og ikke må, og derfor har handelsjura også fået en plads på programmet.

Retninger

Som handelsøkonom kan du komme ud og arbejde i mange forskellige stillinger og brancher. Og derfor har du mulighed for at præge din uddannelse med et retning eller valgfag.

Specialiseringen tæller 10 ECTS-point og svarer til omkring to måneders studie. Så det er altså en forholdsvis lang periode, hvor du kan gå i dybden med lige den retning, som du gerne vil. 

 

 • Digital markedsføring

  Faget er for dig, der har brug for begreber, modeller og værktøjer indenfor digital markedsføring.

  Du får kompetencer til at analysere og vurdere markedspotentialet og udvikle digitale markedsføringsstrategier.

  Du bliver også i stand til at planlægge konkrete digitale markedsføringsaktiviteter, samt måle og optimere den digitale markedsføringsindsats.

  Indhold

  • Digital strategi
  • Målsætninger og KPI (Key Performance Indicators)
  • Webanalyse
  • Konvertering og konverteringsoptimering
  • Usability og brugertests
  • Søgemaskineoptimering
  • Digital reklame og annoncering
  • Relevant jura
  • Konceptudvikling til mobile enheder
  • Sociale medier

Det særlige ved at læse online

Uddannelsen til handelsøkonom kombinerer teori og praktik. Og det gælder også selvom du læser online, da du stadig skal i praktik fysisk i en virksomhed i 8-11 måneder. Med mindre du har relevant erhvervserfaring, som gør, at du kan få merit for denne del. Hvis det er tilfældet kan du i stedet korte længden af din uddannelse med 8 måneder. 

Uddannelsen er normeret til 37 timer om ugen i gennemsnit, og du skal selv sørge for at afsætte tid til studiet i din hverdag. Men hvornår du studerer er helt op til dig. 

Online læringsrum

Inden du skal i praktik, skal du have teorierne på plads. Det får du ved at læse forskellige materialer, se videoer og følge aktivt med i det online læringsrum, som din underviser, sammen med dig og dine medstuderende, får skabt undervejs i studiet. 

 

Du kan tilgå det online læringsrum, når det passer ind i din hverdag. Så det er ikke sådan, at du skal sidde ved computeren for at studere i bestemte tidsrum. 

Der vil være enkelte gange, hvor det er muligt at være med online live - fx i forbindelse med feedback på de afleveringer, som der er undervejs i uddannelsen. Tidsrummene fastlægges af underviseren.

 

Peer to peer

Når du læser handelsøkonom online vil du ofte møde peer to peer, som går ud på, at du og dine medstuderende giver feedback hinandens afleveringer ud fra kriterier, som jeres underviser har sat. Det kan godt være lidt angstprovokerende første gang, men du vil hurtigt opleve, hvor lærerigt det er, da processen skaber stor refleksion og læring. 

Peer to peer er samtidig en måde, hvor I som studerende arbejder sammen uden at være direkte afhængige af hinanden, for I gør det, når det passer jer hver især.

Din rolle

Når du læser handelsøkonom online, skal du være selvstændig og besidde en høj grad af selvdisciplin. Vi lægger ikke et dagsskema for dig, og du har selv ansvaret for at strukturere din dag, så du får lært, det du skal.

 

Mange synes, at det er sværere at læse og lære online, og andre fungerer rigtig godt med de meget frie strukturer. 

Du skal være aktiv på studiet, og det vurderer vi ved at følge om du afleverer dine afleveringer. Når vi går op i det, handler det om, at vi gerne vil sikre, at du lærer noget på din uddannelse.   

 

Underviserens rolle 

Din underviser vil gøre sit ypperste for at stille relevante materialer til rådighed for dig i det online læringsrum. Han eller hun vil ikke gennemgå alle teorier slavisk, for det forventes, at du selv læser op på disse i materialerne.

Underviseren vil gøre sit allerbedste for at fornemme, hvordan du har det. For selvom du ikke læser hos os fysisk, så er vi i høj grad optagede af, at du har det godt - for du er jo stadig en af vores studerende. Og hos os, skal man have det godt. Og som onlinestuderende har du fx også mulighed for at få en samtale med vores studievejleder. Og sådan en samtale kan vi både afholde digitalt eller fysisk. Vores fysiske faciliteter er også åbne for dig, der læser online. 

Praktik

Som handelsøkonom skal du i praktik i 8-11 måneder. Praktikken er en god måde for dig at skabe en balance mellem din teoretiske og praktiske viden.

Praktikken giver dig et indblik i dine fremtidige jobfunktioner som handelsøkonom, og det giver dig en helt særlig joberfaring, der kan hjælpe dig, når du skal søge dit første fuldtidsjob som handelsøkonom.

Hvor kan du komme i praktik som handelsøkonom?

Som handelsøkonom kan du komme i job i mange forskellige handelsvirksomheder. Oftest vil branchen relatere sig til den retning, som du har valgt at specialisere dig i. Du kan eksempelvis blive ansat som indkøber, e-handelskonsulent, kommunikationsmedarbejder eller salgsassistent i en produktionsvirksomhed.

Praktikperioden er lønnet, og du forhandler og aftaler selv din løn med praktikvirksomheden. Er du i praktik i udlandet har du også mulighed for at få SU under praktikken. 

Se, hvordan du finder din praktikplads

Du og din praktikkoordinator skal sammen finde en praktikplads, der passer med dine mål og ønsker for praktikforløbet. Herefter skal I sammen med praktikvirksomheden sætte nogle specifikke rammer for praktikperioden.

Hos Erhvervsakademi Dania skal vi godkende alle praktikaftaler. Det gør vi, så du er sikker på at få det rette udbytte af dit praktikforløb. Praktikken kan ligeledes foregå i enten Danmark eller udlandet. Du kan læse mere om dine udlandsmuligheder nedenfor.

Vi har også en praktikportal, der kan hjælpe dig med at finde den rette praktikstilling. I portalen kan du oprette dit CV og se virksomheders praktikopslag.

Smilende studerende går ned ad gangen i campus Randers

Hvad kan jeg blive?

Med en uddannelse som handelsøkonom kan du gøre karriere i mange forskellige typer af job i forskellige brancher.

 
 

Du kan fx blive

Adgangskrav og optagelse

 • Adgangskrav til kvote 1

  For at blive optaget direkte via kvote 1 skal du have bestået en af følgende ungdomssuddannelser:

  • Den almene studendereksamen (STX)
  • Højere forberedelseseksamen (HF)
  • Højere handelseksamen (HHX)
  • Højere teknisk eksamen (HTX)
  • Erhvervsfaglig studentereksamen i forbindelse med erhvervsuddannelse (EUX)
  • HF-forløb for fremmedsprogede (GIF)
  • En tilsvarende udenlandsk eller international eksamen

  For alle gælder, at du skal have bestået faget Engelsk C.

  Når du søger om optagelse via kvote 1, sker det udelukkende på baggrund af din eksamenskarakter fra den adgangsgivende eksamen.

 • Adgangskrav til kvote 2

  Søger du gennem kvote 2, tæller flere faktorer med i optagelses-vurderingen. For at søge om optagelse gennem kvote 2 skal du enten opfylde kriterierne for kvote 1 eller en af følgende:

   

  • Detailhandelsuddannelsen med specialer
  • Handelsuddannelse med specialer
  • Kontoruddannelse med specialer
  • Generel kontoruddannelse
  • Eventkoordinator (trin 2, hvis gammel ordning)
  • Gourmetslagter med specialer
  • Anden erhvervsuddannelse af mindst 3 års varighed suppleret med engelsk C og enten matematik D eller erhvervsøkonomi D (alle bestået)

   

  Du kan muligvis blive optaget på uddannelsen, selvom du ikke opfylder de formelle krav. Det kan du, hvis du har faglige kvalifikationer, som kan sidestilles med de formelle krav, og hvis Erhvervsakademi Dania i øvrigt vurderer, at du vil kunne gennemføre uddannelsen. Kontakt vejlederne længere nede på siden, hvis du er interesseret i en individuel kompetencevurdering med henblik på optagelse.

  Alle ansøgninger via kvote 2 bliver behandlet individuelt.

  Læs også vores generelle og uddybende "Op og ned på kvote 2", hvis du vil vide mere. 

 • Ansøgningsfrister

  5. juli kl. 12:00

  Her skal du søge om optagelse, hvis du ønsker at søge gennem kvote 1, og ønsker at blive optaget alene på baggrund af en dansk gymnasial eksamen. 

  15. marts kl. 12:00

  Her skal du søge om optagelse på en baggrund, som ikke falder ind under betingelserne for at søge til fristen 5. juli. Det gælder:

  Optagelse efter ansøgningsfristerne

  Du kan blive optaget efter ansøgningsfristerne, hvis vi har ledige studiepladser. Ansøgere, der søger inden fristerne, får dog tildelt en studieplads først.

  Optagelse på en ledige studieplads kan både ske efter kriterierne for kvote 1 og kvote 2. 

  Efter det ordinære optag gennem optagelse.dk sidst i juli, vil du kunne finde hvilke uddannelser, som vi har ledige studiepladser på og ansøge om optagelser på dem her

 • Kvotefordeling

  Foreløbig kvotefordeling 

  Kvote 1: 25 %

  Kvote 2: 75 %

   

 • Anbefalede studieforberedende kurser

  Giv dig selv en god start på dit nye studie som handelsøkonom med lidt forberedelse inden studiet for alvor går i gang.

  Særligt, hvis det er længe siden, at du sidst gik i skole, kan det være en god investering. 

  Vi anbefaler følgende indledende kurser.   

  Indledende erhvervsøkonomi

   

  Bemærk, at hvis din optagelse sker på baggrund af en individuel kompetencevurdering, hvori det er en betingelse, at du gennemfører et bestemt studieforberedende kursus, så skal du deltage. Alternativt kan du gennemføre et tilsvarende gymnasielt supplerings-kursus.

 • Tekniske krav

  Stabil internetforbindelse med en god up- og downloadhastighed

  Computer og webcam

 • Kandidatreglen

  Kandidatreglen betyder, at hvis du allerede har gennemført en kandidatuddannelse fra Danmark eller udlandet, kan du som udgangspunkt kun blive optaget på en ny videregående uddannelse, hvis der er ledige pladser på den uddannelse, du du ønsker optagelse på. 

  På uddannelser med frit optag uden dimensionering har reglen derfor ingen betydning. 

  Er du i tvivl om noget i forhold til din situation i den forbindelse - så er vi klar til at hjælpe og vejlede - ring til os eller send os en mail på HvadKanJegBlive@eaDania.dk, så vender en af vores studievejledere retur til dig.

 • Søg om merit

  Hvis du har gennemført relevante uddannelser eller dele heraf i enten Danmark eller udlandet, skal du søge om at få merit. Du er, når du sender din ansøgning forpligtet til at informere om de relevante uddannelseselementer du har. Læs mere om merit.

 • Søg via optagelse.dk

  Din ansøgning skal laves digitalt på optagelse.dk og du skal bruge dit nemID/mitID.

  Du kan lave din ansøgning i flere omgange, og den er først sendt afsted, når du har underskrevet digitalt med dit nemID. Det sidste skal du til gengæld huske at gøre inden ansøgningsfristen.

  Du kan søge om optagelse til det kommende studieår fra 1. februar. Fristen for kvote 2 er 15. marts kl. 12:00, og for kvote 1 er det 5. juli kl. 12:00.

 • Søg frem til studiestart

  Hvis vi har ledige pladser på vores hold, optager vi studerende helt frem til studiestart i august og januar. Der er de samme adgangskrav som ellers.

  Ledige pladser vil du op mod studiestart altid finde her.

Internationale muligheder

Er din store drøm at arbejde i udlandet? Så kan et udlandsophold på din uddannelse til handelsøkonom være en god mulighed. Det giver dig både en større kulturel indsigt, men også gode plusser til dit CV. Se dine internationale muligheder hos Dania.

Ekstra tilbud

Både før og under dit studie tilbyder vi dig noget ekstra. Vi vil nemlig gerne give vores studerende de bedste forudsætninger for at få en god studietid hos os og en god karrierestart. 

Før du starter hos Erhvervsakademi Dania, tilbyder vi derfor en række forskellige studieforberedende kurser, og under dit studie kan du vælge at supplere din uddannelse med ekstra viden, så du står endnu stærkere som nyuddannet. 

Bliv klar til studiestart med et studieforberedende kursus

Forud for studiestart i efteråret tilbyder vi i august altid flere kurser, som har det formål at hjælpe dig til at få en god start på din uddannelse hos os.

Vi har primært korte uddannelser, så du bliver præsenteret for teori, øvelser og opgaver fra første dag på studiet. Derfor oplever mange, at det er en stor fordel at starte med et studieforberedende kursus. Det er selvfølgelig frivilligt, men mange har stor glæde af det. 

Hvis du ender med at blive optaget på baggrund af en individuel kompetencevurdering, hvori det er en betingelse, at du gennemfører et bestemt studieforberedende kursus, så forventer vi, at du tilmelder dig og deltager. Alternativt kan du gennemføre et tilsvarende gymnasielt supplerings-kursus.

Se de forskellige kurser.

Stå stærkere med et ekstra fag

Har du overskud og lyst til det i dagligdagen, tilbyder vi dig at læse et akademifag hos os sideløbende med din fuldtidsuddannelse. 

Et akademifag vil give dig noget ekstra til CV'et og kan lette dit arbejde med at finde praktikplads under og job efter endt studie. 

 

Vi tilbyder i udgangspunktet ekstra akademifag på alle vores campusser i foråret og efteråret. Du er selvfølgelig velkommen til at læse fag på et andet campus end der, hvor du læser din fuldtidsuddannelse. 

Kontakt og vejledning

Studievejleder
Horsens

Praktiske oplysninger

 • Uddannelsens niveau

  Uddannelsen til handelsøkonom er en kort videregående uddannelse på 120 ECTS-point. Forkortelsen står for "European Credit Transfer and Accumulation System", og betyder kort sagt for dig, at du kan få uddannelsen anerkendt i andre europæiske lande. 

  I den officielle kvalifikationsramme over livslang læring ligger uddannelsen på niveau 5 af 8. Du kan efterfølgende læse videre på en uddannelse, der ligger på niveau 6. Det kan du f.eks. ved at læse en halvanden årig professions-bachelor top-up. Efter det er din vej åben for at læse videre på niveau 7 og slutteligt 8, som er forskergraden.

  Uddannelsesstigen er nem overskuelig i en visualiseret udgave.

 • Læs videre

  Med en uddannelse som handelsøkonom har du også mulighed for at læse
  videre og bygge ovenpå. Du kan fx læse videre på en professionsbachelor
  i innovation og entrepreneurship, i e-handel, i dataanalyse eller i design og
  business.

  Der er også mulighed for at bygge videre på uddannelsen i udlandet.

  Mulighederne for videreuddannelse som handelsøkonom udvikler sig løbende, og hvilke muligheder du har, vil også afhænge af, hvad du i øvrigt har af uddannelse og erfaring.

 • Økonomi og SU

  Uddannelsen er SU-berettiget. Du kan læse mere om SU på su.dk.

 • Eksamen

  I løbet af din studietid vil du møde forskellige prøver og eksamener, og alle vil de foregå online. Din uddannelse slutter altid med en afsluttende opgave, som du efterfølgende skal forsvare til en mundtlig eksamen.

  I studieordningen kan du se flere detaljer for eksamener og prøver under uddannelsen.  Du kan også læse mere i eksamensreglementet.

 • Hjælp hvis jeg er ordblind eller har andre særlige behov

  Du har mulighed for at få hjælp via Specialpædagogisk Støtte-ordningen (SPS), hvis du har brug for ekstra hjælp til at kunne gennemføre uddannelsen på samme vilkår som andre. Læs mere om SPS.

 • Studieordning samt andre informationer

Undervisere

Lektor
Horsens

Du kan også overveje at læse

Ofte stillede spørgsmål

 • Hvem henvender uddannelsen sig særligt til

  Uddannelsen som handelsøkonom online er særligt tilrettelagt til dig, der i særlig grad har selvdisciplin og formår at strukturere din hverdag og studietid. Og også dig, der måske har behov for, at undervisningen ikke altid ligger mandag til fredag i dagtimerne. 

  Eksempelvis

  • Dig der har et ønske om at rykke fra butiksgulvet til kontoret indenfor den branche, hvor du allerede har masser af erfaring.
  • Dig, der har lyst til at skifte branche.
  • Dig, der bor i udlandet og ønsker at læse en dansk uddannelse. 
  • Dig, der har arbejdet i butik i mange år, og som har lyst til at dygtiggøre dig uden at skifte branche.
  • Dig, der fik det fede job efter gymnasiet, og nu er lidt træt af, at du ikke lige fik taget den videregående uddannelse. 
  • Dig, som er professionel idrætsudøver, og har behov for at træne intenst i perioder, mens der i andre er mere tid til studierne.
  • Dig, der er aleneforælder hver anden uge, og som ønsker at have fuld fokus på studierne, når dine børn er hos deres anden forælder, mens du hellere bruger tiden sammen med dine børn, når de er hos dig. 

  Det er et krav, at du kan følge undervisningen på dansk, men du behøver ikke være dansk statsborger. 

 • Kan jeg få merit for praktikken?

  Det afhænger af din erhvervserfaring. 

  Hvis du har erfaring, som kan sidestilles med et praktikforløb, så vil du i mange tilfælde kunne regne med, at du kan få merit for praktikken. 

  Det vil så betyde, at du kan færdiggøre uddannelsen på bare 1 år og 3-4 måneder. 

 • Skal jeg have erhvervserfaring for at starte på uddannelsen?

  Det er ikke et formelt krav, men det er vores klare anbefaling at du først starter på uddannelsen, når du har nogle års erfaring fra arbejdsmarkedet. 

  Hos Erhvervsakademi Dania har vi flere års erfaring med at udbyde uddannelser online. Og her kan vi se, at de studerende, som har erhvervserfaring, i højere grad gennemfører uddannelsen. 

   

  Vi oplever, at studerende med erhvervserfaring i højere grad forstår at koble teori og praksis, og det er en stor fordel på onlineuddannelsen til handelsøkonom. 

 • Hvornår skal jeg ikke vælge en onlineuddannelse

  Hvis du har behov for meget social kontakt, så skal du overveje om en onlineuddannelse er det rigtige for dig. 

  Du kan sagtens læse online selvom du er social anlagt - men så skal du nok være opmærksom på, hvordan du får den sociale kontakt med venner og familie, som du har behov for. 

  Du skal også være ærlig overfor dig selv, når du stiller spørgsmålet: Har jeg den selvdisciplin, der skal til? For det kræver en helt særlig selvdisciplin at skulle tilrettelægge sin hverdag, så man kommer godt gennem et onlinestudie. 

  Måske kan du også snakke med dine venner og familie om det. De kender dig ofte godt. Og så er du selvfølgelig altid velkommen til at kontakte vores studievejleder, som har stor erfaring og vil dig alt det bedste. 

  Og du må aldrig tage en onlineuddannelse fordi du tror, at det er nemmere og så kan du lige læse ved siden af dit fuldtidsjob, dine fritidsinteresser og alle festerne og cafébesøgende med vennerne. Det kan du ikke. 

 • Hvor mange timer om ugen skal jeg bruge på studiet?

  Uddannelsen er berammet til at være et fuldtidsstudie, det vil sige, at du skal forvente at bruge 37 timer om ugen på uddannelsen i gennemsnit. 

  Når det er sagt, så vil det jo afhænge af din erfaring, og hvordan du har det med at læse og studere. 

  Har du fx arbejdet indenfor handelsområdet i mange år, og derfor har let ved at koble teorierne op på noget praktisk erfaring, så kan du nok godt forvente, at du ikke behøver at bruge helt så lang tid på studiet.  

  Men studiet er berammet til 120 ECTS point over to år, og pointene tildeles ud fra forventet tidsforbrug. 

  Og i sidste ende bliver du ligeså dygtig, som den indsats du lægger i studiet er stor. 

Studerende skal lokke flere unge til wellness i Polen

06.10.2021

Silkeborg-studerende skal finde måder at tiltrække en yngre målgruppe til wellnesshotel i Polen for Sørens Rejser

Vil studere online-uddannelse fra Saudi Arabien

06.07.2021

Sygeplejerske Julie Johansen keder sig som hjemmegående husmor i Saudi Arabien. Derfor har hun søgt ind som online handelsøkonom på Erhvervsakademi Dania, der har fået 51 ansøgninger

Gry vil ændre verden og har allerede 12 ansatte efter tre måneder

25.05.2021

Alle odds taler imod, at Gry Pedersen på 26 år ville lykkes som direktør for Pakkeriet Hadsund. Men hverken ordblindhed, kronisk gigt, 1. barn som 18-årig eller et studie har stoppet hende fra at skabe en succesrig socialøkonomisk arbejdsplads, og på bare tre måneder har hun fået 12 ansatte. Nu skal hun til DM i iværksætteri

Marie fra Boston vil læse online i Danmark

08.03.2021

Hvis alt går vel kan udlandsdanskeren Marie Lundbak Eriksen kalde sig studerende hos Dania fra sommeren og to år frem

Enar fik ny chance til livet - og blev handelsøkonom

01.10.2020

Et voldsomt trafikuheld kostede næsten Enar Medzic livet, og han tog det op til revision. I dag er hans liv ændret fuldstændig via studiet til handelsøkonom og job ved Arriva

Handels-økonom styrer Nettos Instagram

02.07.2020

Engagement, høj arbejdsmoral og praktik ved influencerbureau har ikke kun sikret Cecilie Blaaberg titlen som handelsøkonom, men også studiejob som ansvarlig for Nettos instragramprofil, når hun læser videre

Hjalp denne side dig?