Uddannelsesudvalget for Datamatiker og Multimediedesigner

Medlemmer

Organisation

Jens Enevold Kristensen     Randers Erhverv
Alex Porsborg Viden Djurs, Grenaa og bestyrelsesmedlem i IT-forum
Lene Helbo Bachmann Erhvervskonsulent, Norddjurs Kommune
Pia Fabrin Sekretariat for Regional Udvikling, Viborg
Uffe Kjærluff Aalborg Universitet, Institut for Datalogi
Thomas Thykjær PROSA/VIA Center for Undervisningsmidler, Silkeborg
Jeppe Engel HK/Samdata
Jonatan Yde Campuschef Erhvervsakademi Dania, Grenaa
Ove Thomsen Medarbejderrepæsentant Erhvervsakademi Dania, Skive
Palle Ehmsen Medarbejderrepræsentant Erhvervsakademi Dania, Grenaa
Michel Leif Hansen Studenterrepræsentant Erhvervsakademi Dania, Grenaa
Andreas Larsen Studenterrepræsentant Erhvervsakademi Dania, Skive