Del siden
 
       
 

International Hospitality Management - hybrid

En hybrid uddannelse, du kan følge fysisk på campus i Randers eller online.

Drømmer du om at have ansvar og indflydelse i oplevelsesbranchen? Overbygningen i International Hospitality Management giver dig kompetencerne til at kunne stå i spidsen for en virksomhed samt udvikle både dig selv og dine kommende medarbejdere. På den måde får du de bedste forudsætninger for at blive en god leder.

Uddannelsen er praksisnær, hvor du får grundlæggende viden og redskaber til at træffe velovervejede beslutninger om bl.a. strategi, virksomhedsudvikling, Human Ressource og økonomi. Nye forretningsmodeller er en del i undervisningen, hvor bæredygtighed og grøn omstilling er i fokus.

Video

Fakta

Titel

Professionsbachelor i International Hospitality Management (top-up)

Uddannelsesniveau

Mellemlang videregående uddannelse, 90/210 ECTS-point

Varighed

1½ år

Praktik

3 måneders SU-berettiget praktik

Studiestart

Medio August

Uddannelsesby

Randers

Undervisningssprog

Dansk

Ansøgning

Ansøg via denne ansøgningsblanket 

Indhold og opbygning

Uddannelsen kombinerer teori og praktik, og ved fysisk fremmøde foregår det første år på erhvervsakademiet. Her vil du møde undervisning på holdet, som er praksis-
orienterede og laver virkelighedsnær undervisning. Fx tager vi på konferencer og samarbejder med virksomheder i branchen.

På tredje og sidste semester skal du i praktik, hvor teorierne for alvor afprøves. Efter praktikken mangler du kun bachelor-projektet og den afsluttende eksamen.

På uddannelsen kommer du omkring

 • Medarbejder og organisationsudvikling

  I temaet arbejder vi med ledelse, værtskab, kultur- og gæsteforståelse i forhold til udvikling af en selv, medarbejdere og organisationen.

 • Employability

  Formålet med temaet er, at du som studerende opbygger en evne til at analysere og reflektere over egne kompetencer i relation til erhvervets behov. Derudover er det formålet, at du på baggrund af kompetenceanalysen, kan tilrettelægge egen og andres udviklingsplan, der sigter på at udvikle de kompetencer, som erhvervet efterspørger nu og i fremtiden.

 • Virksomhedsdrift

  Formålet med temaet er, at du som studerende opbygger en evne til at analysere og reflektere over egne kompetencer i relation til erhvervets behov. Derudover er det formålet, at du på baggrund af kompetenceanalysen, kan tilrettelægge egen og andres udviklingsplan, der sigter på at udvikle de kompetencer, som erhvervet efterspørger nu og i fremtiden.

 • Hospitality og værtskab

  Temaet indeholder kultur- og gæsteforståelse, kommunikation og udviklingen heraf i virksomheden. Der er fokus på at udvikle en hospitality-/værtskabstankegang, der kan skabe værdi i virksomheden.

 • Strategisk værdiskabelse

  Temaet indeholder strategi og økonomi i forhold til udvikling af eksisterende og nye indsatsområder. Der fokuseres på et udvikle en tankegang, der kan håndtere forandringer og den løbende udvikling samt eksekvere de strategiske beslutninger.

studieordningen kan du læse en uddybende beskrivelse af uddannelsen, dens fagelementer og eksamensformer. Herunder mål for viden, færdigheder og kompetencer.  

Retninger

På 2. semester skal du vælge en retning at specialisere dig i. Retningen fylder i alt 5 ECTS-point ud af de i alt 90 ECTS-point, som uddannelsen giver.

 

Praktik

Som Bachelor i International Hospitality Management kan du komme i praktik inden for det brede område, som service- og oplevelsesindustrien er. Fx kan du komme i praktik på et hotel, i en restaurant, i en sportsklub, hos en festival, hos en forlystelsespark eller på et turistkontor. Der er masser af muligheder.

Praktikperioden er obligatorisk på tre måneder, ulønnet og SU-berettiget.

 

Med praktikforløbet vil du opleve, hvad du kan bidrage med i en jobfunktion, og perioden vil give dig et realistisk billede af, hvordan det vil være at komme i job efter endt uddannelse. Og ikke mindst vil den give dig joberfaring.

Du finder i tæt samarbejde med din praktikvejleder en praktikplads, og sammen med praktikvirksomheden opstiller I nogle rammer og kriterier for praktikken. Alle praktikvirksomheder og praktikaftaler bliver godkendt af Erhvervsakademi Dania, så du er sikker på, at du får det ønskede udbytte ud af dine tre måneders praktik, som kan foregå i Danmark eller udlandet.

Et af de redskaber, vi stiller til rådighed, er vores praktikportal, hvor du som studerende kan oprette et CV, og hvor virksomheder kan slå praktikstillinger op. Praktikportalen er vellidt og meget brugt af vores studerende og virksomheder

Studerende på Erhvervsakademi Dania Randers

Hvad kan jeg blive?

Med en uddannelse som Bachelor i International Hospitality Management er du godt rustet til en ledende karriere i særligt turisme- og oplevelsesbranchen.

 
 

Du kan fx blive

Adgangskrav og optagelse

 • Adgangskrav

  For at blive optaget skal du have bestået en af følgende videregående uddannelser:

  På den adgangsgivende videregående uddannelse skal du have afsluttet faget økonomi og den afsluttende hovedopgave med karakteren 4 eller højere. 

  Undtagelsesvist optager vi også studerende som ikke direkte opfylder karakterkravene. Det sker ud fra en samlet vurdering af karaktererne fra den adgangsgivende eksamen, erhvervserfaring og motivation.

 • Optagelsesprocedurer

  Når du har uploadet din ansøgning, vil vi gennemgå den og se om alle relevante bilag er med. Alle ansøgere bliver inviteret til en samtale via mail, hvis du opfylder adgangskravene. Det er en betingelse for en eventuel optagelse, at du deltager i samtalen, hvis formål er at afdække din motivation for at søge ind på studiet.

 • Ansøgningsfrister

  Du skal søge om optagelse på top-up bacheloren senest 1. juli kl. 12:00. 

  Vi sætter dog pris på at modtage din ansøgning i løbet af foråret, så ansøg gerne så snart som mulig. 

  Du kan forvente svar på, om du er optaget på uddannelsen d. 6. juli 2022. 

 • Søg digitalt

  Ansøg via denne ansøgningsblanket - du finder kun uddannelser fra Erhvervsakademi Dania i skemaet. 

 • Kandidatreglen

  Kandidatreglen betyder, at hvis du allerede har gennemført en kandidatuddannelse fra Danmark eller udlandet, kan du som udgangspunkt kun blive optaget på en ny videregående uddannelse, hvis der er ledige pladser på den uddannelse, du du ønsker optagelse på.

  På uddannelser med frit optag uden dimensionering har reglen derfor ingen betydning. 

  Er du i tvivl om noget, er vi klar til at hjælpe og vejlede. Ring til os eller send os en mail på HvadKanJegBlive@eaDania.dk, så vender en af vores studievejledere retur til dig.

Studieliv

På Dania er der plads til alle. Som studerende vil du blive mødt af nærværende undervisere, som oftest har erhvervserfaring indenfor deres felt – det giver de studerende gode muligheder for, at kunne kombinere teori og praksis. 

 

Som studerende på Dania er du en del af et fagligt miljø med plads til kreativitet, kaffe og gode diskussioner. Der er variation i undervisningen, som består af både debat og dybdegående emner i klassen, samt case-arbejde som enten løses individuelt eller i studiegrupper. Undervisningen er sat sammen, så man som studerende får det bedst faglige udbytte og samtidig muligheden for at præge sin egen læringsproces.

Dermed bliver springet for dig så blidt og naturligt, at du måske ikke oplever det ud over, at du lærer en hel del mere. Og det giver et nærværende studiemiljø, hvor underviserne går op i, at du trives og bliver dygtig.

Vi er ikke bange for at gå en ekstra mil for at du skal trives som studerende. Vi tror nemlig på, at ingen kan lære optimalt, hvis de ikke har det godt. Derfor vil du møde undervisere som både kerer sig om din faglighed og dit øvrige velbefindende. Hos os er der plads til alle.

Internationale muligheder

Drømmer du om at arbejde uden for Danmarks grænser? Har du altid været fascineret af andre kulturer? Og har du også fundet ud af, at det virkelig giver plusser på CV’et, når man har været i praktik eller studeret i udlandet? Så tjek dine internationale muligheder, som studerende på Dania.

Ekstra tilbud

Både før og under dit studie tilbyder vi dig noget ekstra. Vi vil nemlig gerne give vores studerende de bedste forudsætninger for at få en god studietid hos os og en god karrierestart. 

Før du starter hos Erhvervsakademi Dania, tilbyder vi derfor en række forskellige genopfriskning-kurser, og under dit studie kan du vælge at supplere din uddannelse med ekstra viden, så du står endnu stærkere som nyuddannet. 

Bliv klar til studiestart med et genopfrisknings-kursus

Forud for studiestart tilbyder vi altid flere kurser, som har det formål at hjælpe dig til at få en god start på din uddannelse hos os.

Vi har primært korte uddannelser, så du bliver præsenteret for teori, øvelser og opgaver fra første dag på studiet. Derfor oplever mange, at det er en stor fordel at starte med at genopfriske deres viden. Det er selvfølgelig frivilligt, men mange har stor glæde af det. 

Se de forskellige kurser.

Stå stærkere med et ekstra fag

Har du overskud og lyst til det i dagligdagen, tilbyder vi dig at læse et akademifag hos os sideløbende med din fuldtidsuddannelse. 

Et akademifag vil give dig noget ekstra til CV'et og kan lette dit arbejde med at finde praktikplads under og job efter endt studie. 

 

Vi tilbyder i udgangspunktet ekstra akademifag på alle vores campusser i foråret og efteråret. Du er selvfølgelig velkommen til at læse fag på et andet campus end der, hvor du læser din fuldtidsuddannelse. 

Kontakt og vejledning

Studiekoordinator
Randers
Studiesekretær
Randers

Praktiske oplysninger

 • Uddannelsens niveau

  Mellemlang videregående uddannelse på 120+90 = 210 ECTS-point

  Uddannelsen til Bachelor i International Hospitality Management er inklusiv den adgangsgivende uddannelse en mellemlang videregående uddannelse.

  I den officielle kvalifikationsramme over livslang læring ligger uddannelsen på niveau 6 af 8. Du kan efterfølgende læse videre på niveau 7 og slutteligt 8, som er forskergraden.

  Uddannelsesstigen er nem overskuelig i en visualiseret udgave.

 • Læs videre

  Som Bachelor i International Hospitality Management kan du læse videre på forskellige uddannelser i Danmark og i udlandet.

  Mulighederne for videreuddannelse udvikler sig løbende, og mulighederne afhænger af, hvad du i øvrigt har af uddannelse og erfaring.

 • Økonomi og SU

  Uddannelsen er SU-berettiget. Du kan læse mere om SU på su.dk.

  Bor du i lejebolig kan du muligvis få boligstøtte af din bopælskommune. Dine specifikke muligheder må du forhøre dig om hos din kommune.

 • Studiebolig

  Alle vores campusser er beliggende i byer, hvor du som studerende har god mulighed for at finde en bolig til SU-venlige priser.

  På campussiderne, som tilbyder denne uddannelse, kan du læse vores lokale personales gode råd om bolig i netop den by.

   

  Randers

 • Eksamen

  I løbet af din studietid vil du møde forskellige prøver og eksamener, nogle vil være skriftlige mens andre vil være mundtlige. Din uddannelse slutter altid med en afsluttende opgave, som du efterfølgende skal forsvare til en mundtlig eksamen.

  I studieordningen kan du se flere detaljer for eksamener og prøver under uddannelsen.  Du kan også læse mere i eksamensreglementet.

 • Bøger

  Inden du starter og før hvert semester, vil du modtage en liste over litteratur, som du skal anskaffe dig.

  Nogle køber bøgerne fra ny, mens andre finder noget af litteraturen brugt eller låner sig til det. Udgifter til undervisningsmateriale som bøger og anden litteratur skal du selv betale.

 • Hjælp hvis jeg er ordblind eller har andre særlige behov

  Du har mulighed for at få hjælp via Specialpædagogisk Støtte-ordningen (SPS), hvis du har brug for ekstra hjælp til at kunne gennemføre uddannelsen på samme vilkår som andre. Læs mere om SPS.

 • Studieordning samt andre informationer

Undervisere

Studiekoordinator
Randers
Lektor
Randers
Adjunkt
Randers

Du kan også overveje at læse

Nanna elsker bæredygtighed og turisme

16.09.2022

Nanna Bentzen har fokus på bæredygtig udvikling i sit job som projektleder ved Destination Nord. Det job har hun fået ved som markedsføringsøkonom at tage professionsbachelor på 1,5 år i International Hospitality Management.

Se video

Praktikophold giver nærvær og glæde

06.04.2022

En succes. Det er konklusionen på 24-årige Caroline Hvids praktikophold hos Lalandia, hvor teorier fra Hospitality Management-uddannelsen i Randers levede sig ud i praksis, og nu har sikret en plads i finalen om at blive det bedste praktikophold på Dania.

- Jeg lærte at stille spørgsmål til status quo

18.01.2022

Et internationalt udviklingsforløb gav Randers-studerende Tinna Riis redskaber til at tænke utraditionelt og nyskabende

Forskning giver selvtillidsboost

29.04.2021

26-årige Line Lionett Danielsen kom med nød og næppe gennem gymnasiet, men efter hun er startet med at læse oplevelsesdesign og fået studiejob som forskningsassistent, er hendes selvtillid skudt gennem loftet

Ledelse og læring i Legoland

28.09.2020

25-årige Julie Ventzel nyder sin praktik ved Hotel Legoland, hvor hun lærer om driften af et oplevelseshotel. Dagligt følger hun Senior Front Office Manageren, der også er tidligere Dania-studerende

Boom i ansøgere til top-up

16.06.2020

20 % flere end sidste år vil læse videre til professionsbachelor i oplevelser på Erhvervsakademi Dania i Randers. Caroline Hvid har fået én af de eftertragtede pladser

Hjalp denne side dig?