Del siden
 
       
 

Markedsførings-økonom

Vil du arbejde med kreativitet i markedsføring og kommunikation?

Vil du arbejde med storytelling, visuel kommunikation, audiovisuel produktion og videomarkedsføring? Så er uddannelsen som markedsføringsøkonom inden for den visuelle retning lige noget for dig.

Som uddannet markedsføringsøkonom med en visuel retning kan du få forskellige job inden for markedsføring, kommunikation og storytelling i både danske og internationale virksomheder i mange brancher eller starte eget firma.

Fakta

Titel

Markedsføringsøkonom

Uddannelsesniveau

Kort videregående uddannelse, 120 ECTS-point

Varighed

2 år

Praktik

3 måneders SU-berettiget praktik

Studiestart

August/september

Uddannelsesby

Viborg

Undervisningssprog

Dansk 

Ansøgning

via optagelse.dk

Indhold og opbygning

Undervisningen veksler mellem teoretisk viden og praktiske projekter, hvor både kreative og akademiske fag indgår. Og gennem uddannelsen udvikler du en bred vifte af kompetencer og viden inden for visuel markedsføring, som klæder dig på til et job inden for området.

Du vil på uddannelsen blandt andet få undervisning inden for projektledelse, økonomi, international markedsføring, erhvervsret, salg og kommunikation.

Derudover vil der være fag som Storytelling, Medieteknologi og teknik, Produceren og forretningsentreprenørskab samt Kunstnerisk metode og kommunikation.

studieordningen og i valgfagskataloget kan du læse en uddybende beskrivelse af uddannelsen, dens fagelementer og eksamensformer. Herunder mål for viden, færdigheder og kompetencer.  

Valgfag

På tredje semester skal du som markedsføringsøkonom-studerende vælge valgfag. I Viborg kan du vælge mellem nedstående valgfag. Derudover kan du vælge at følge valgfag i Randers eller deltage i Summer School tilbud.

 • Storytelling og kunstnerisk metode og teknologi

  Fagelementet Storytelling og kunstnerisk metode og teknologi fokuserer på klassisk dramaturgi og transmedielle storytellingstrategier i en markedsføringskontekst. Indholdet inkluderer kreativ idé- og konceptudvikling med fokus på kreative arbejdsmetoder og deres anvendelse i forretningsstrategier. Desuden dækker det præsentationsteknikker som pitching og idé- og konceptpræsentation i en kommerciel sammenhæng.  

  Fagelementet sætter desuden fokus på den tværdisciplinære kunstneriske metodes betydning for visuel storytelling i filmiske medier og kommunikationsstrategier indenfor audiovisuel storytelling og produktion. Forløbet kombinerer kunsthistorie, æstetik og filmhistorie med kommunikationsteori og praksis samt virksomhedskommunikation, branding og visuel identitet for at give de studerende en dybdegående forståelse af, hvordan visuel markedsføring kan anvendes i en forretningsmæssig kontekst. 

  Fagelementet Medieteknologi og-teknik tilrettelægges med afsæt i digital filmproduktion. Der fokuseres på medie- og produktionsteknologi i teori og praksis og på såvel i præproduktion, produktion og postproduktion. Den studerende vil lære om produktionen faser og processer, der er nødvendige for at skabe indhold af høj kvalitet.  

 • Produceren og forretningsentreprenørskab

  Fagelementet Produceren og forretningsentreprenørskab fokuserer har to områder: 1: Ledelse af kreative processer og 2: Iværksætteri, forretningsudvikling og branchekendskab. Den studerende vil opnå en dyb forståelse for dynamikken i den kreative proces, herunder facilitering og ledelse af den innovative proces fra idé til det endelige produkt.  

Praktik

Markedsføringsøkonom praktik – hvorfor?

I løbet af din uddannelse skal du i praktik som markedsføringsøkonom i tre måneder. Praktikforløbet giver dig en stærk jobprofil, da du får mulighed for at kombinere både dine teoretiske og praktiske kundskaber.

I praktikforløbet vil du få et billede af, hvad dine mulige jobfunktioner kan være, når du er færdiguddannet. Forløbet giver dig også relevant joberfaring samt en fornemmelse af, hvordan dit fremtidige job kommer til at se ud.

Som markedsføringsøkonom kan du komme i praktik i flere forskellige brancher, da alle har behov for markedsføring. Din titel som praktikant kan være alt fra markedsføringskonsulent, kommunikationsmedarbejder og Social Media Manager.

 

Læs også: Ledelse og læring i Legoland

Hvordan finder du en praktikplads som markedsføringsøkonom?

Du og din tildelte praktikvejleder finder sammen en praktikplads, der passer til dine ønsker. Sammen med din praktikvirksomhed sætter i rammerne for din fremtidige praktikperiode.

Alle virksomheder og praktikaftaler bliver godkendt af Erhvervsakademi Dania. På den måde kan vi sikre, at du får det rette udbytte af din praktik. Praktikken kan foregå både i Danmark og udlandet.

Erhvervsakademi Dania ønsker, at du får den bedste start på din praktiksøgning. Derfor tilbyder vi dig platformen, Candeno. Her kan du oprette og uploade dit CV og ansøgning, og virksomheder har mulighed for at slå deres praktikstillinger op. På denne måde kan både du og virksomhederne finde det gode praktikmatch.

Vær opmærksom på, at praktikperioden er ulønnet og SU-berettiget.

Smilende kvindelig studerende

Hvad kan jeg blive?

Med en uddannelse som markedføringsøkonom lægger du første solide trin til en pulserende og kreativ karriere inden for markedsførings- og kommunikationsverdenen.

 
 

Du kan fx blive

Hør Celina fortælle om, hvordan hun har brugt sin markedsføringsøkonom-uddannelse til at starte print-virksomheden Cloud Celebration

Video

Adgangskrav og optagelse

 • Adgangskrav til kvote 1

  For at blive optaget direkte via kvote 1 skal du have bestået en af følgende ungdomsuddannelser:

  • Den almene studentereksamen (STX)
  • Højere forberedelseseksamen (HF)
  • Højere handelseksamen (HHX)
  • Højere teknisk eksamen (HTX)
  • Erhvervsfaglig studentereksamen i forbindelse med erhvervsuddannelse (EUX)
  • HF-forløb for fremmedsprogede (GIF)
  • En tilsvarende udenlandsk eller international eksamen

  For alle gælder, at du skal have bestået fagene engelsk C og enten matematik B eller virksomhedsøkonomi B.

  Faget er bestået, når det vægtede gennemsnit af samtlige opnåede karakterer i det konkrete fag, er mindst 2,0 uden oprunding.

  Adgangskravene skal være opfyldt ved studiestart. Du kan derfor godt søge om optagelse, inden du er færdig med fx din adgangsgivende eksamen eller supplerende fag.

  Studiepladserne i kvote 1 tildeles efter faldende optagelseskvotient. Optagelseskvotienten er eksamensgennemsnittet ifølge beviset for den adgangsgivende eksamen.

  Når du søger om optagelse via kvote 1, sker det derfor udelukkende på baggrund af dit eksamensgennemsnit fra den adgangsgivende eksamen.

   

 • Adgangskrav til kvote 2

  Søger du gennem kvote 2, tæller flere faktorer med i optagelses-vurderingen. For at søge om optagelse gennem kvote 2 skal du enten opfylde kriterierne for kvote 1 eller følgende:

  • En erhvervsuddannelse af mindst 3 års varighed samt engelsk C og enten matematik B eller virksomhedsøkonomi B.
  • Adgangseksamen til markedsføringsøkonom samt Matematik B og engelsk C.

  Faget er bestået, når det vægtede gennemsnit af samtlige opnåede karakterer i det konkrete fag, er mindst 2,0 uden oprunding.

  Du kan muligvis blive optaget på uddannelsen, selvom du ikke opfylder de formelle krav. Det kan du, hvis du kan dokumentere, at du har faglige kvalifikationer, som kan sidestilles med de formelle krav. Kontakt vejlederne længere nede på siden, hvis du er interesseret i en individuel kompetencevurdering med henblik på optagelse.

  Adgangskravene skal være opfyldt ved studiestart. Du kan derfor godt søge om optagelse, inden du er færdig med fx din adgangsgivende eksamen eller supplerende fag.

  Alle ansøgninger via kvote 2 bliver behandlet individuelt.

  Læs også vores generelle og uddybende "Op og ned på kvote 2", hvis du vil vide mere. 

 • Ansøgningsfrister

  5. juli kl. 12:00

  Her skal du søge om optagelse, hvis du ønsker at søge gennem kvote 1 og ønsker at blive optaget alene på baggrund af en dansk gymnasial eksamen. 

  15. marts kl. 12:00

  Her skal du søge om optagelse på en baggrund, som ikke falder ind under betingelserne for at søge til fristen 5. juli. Det gælder:

  Optagelse efter ansøgningsfristerne

  Du kan blive optaget efter ansøgningsfristerne, hvis vi har ledige studiepladser. Ansøgere, der søger inden fristerne, får dog tildelt en studieplads først.

  Optagelse på en ledige studieplads kan både ske efter kriterierne for kvote 1 og kvote 2. 

  Efter det ordinære optag gennem optagelse.dk sidst i juli vil du kunne finde de uddannelser, som vi har ledige studiepladser på og ansøge om optagelser på dem her

 • Kvotefordeling

  Randers:

  Kvote 1: 65 %
  Kvote 2: 35 %

  Viborg:

  Kvote 1: 65 %
  Kvote 2: 35 %

 • Anbefalede genopfrisknings-kurser

  Giv dig selv en god start på dit nye studie som markedsføringsøkonom med lidt forberedelse, inden studiet for alvor går i gang.

  Særligt, hvis det er længe siden, at du sidst gik i skole, kan det være en god investering. 

  Vi anbefaler følgende kurser: 

  Økonomisk matematik

   

 • Kandidatreglen

  Kandidatreglen betyder, at hvis du allerede har gennemført en kandidatuddannelse fra Danmark eller udlandet, kan du som udgangspunkt kun blive optaget på en ny videregående uddannelse, hvis der er ledige pladser på den uddannelse, du du ønsker optagelse på.

  På uddannelser med frit optag uden dimensionering har reglen derfor ingen betydning. 

  Er du i tvivl om noget, er vi klar til at hjælpe og vejlede. Ring til os eller send os en mail på HvadKanJegBlive@eaDania.dk, så vender en af vores studievejledere retur til dig.

 • Søg om merit

  Hvis du har gennemført relevante uddannelser eller dele heraf i enten Danmark eller udlandet, skal du søge om at få merit. Du er, når du sender din ansøgning forpligtet til at informere om de relevante uddannelseselementer du har. Læs mere om merit.

 • Søg via optagelse.dk

  Din ansøgning skal laves digitalt på optagelse.dk og du skal bruge dit nemID/mitID.

  Du kan lave din ansøgning i flere omgange, og den er først sendt afsted, når du har underskrevet digitalt med dit nemID. Det sidste skal du til gengæld huske at gøre inden ansøgningsfristen.

  Du kan søge om optagelse til det kommende studieår fra 1. februar. Fristen for kvote 2 er 15. marts kl. 12:00, og for kvote 1 er det 5. juli kl. 12:00.

 • Søg frem til studiestart

  Hvis vi har ledige pladser på vores hold, optager vi studerende helt frem til studiestart i august/september. Der er de samme adgangskrav som ellers.

  Ledige pladser vil du op mod studiestart altid finde her.

Studieliv

Hos Dania modtager du primært undervisning på mindre hold – en undervisning der bygger på en nærværende og hjælpsom tilgang. Det betyder også, at du altid har mulighed for at stille spørgsmål, hvis du er i tvivl om noget.

 

Vi ønsker at gøre springet fra elev til studerende så naturligt som muligt – så du kan fokusere på at lære og dygtiggøre dig.

Din trivsel er vigtig for os, og du vil derfor også møde lærere, der går op i både din faglige og sociale trivsel på uddannelsen.

Internationale muligheder

Er din store drøm at arbejde eller studere i udlandet? Så har du også mulighed for et udlandsstudie på noget af din uddannelse hos Dania. Et udlandsstudie kan være en god mulighed for at lære nye kulturer at kende og samtidig tilføje kompetencer til dit CV. Se dine internationale muligheder herunder.  

Ekstra tilbud

Både før og under dit studie tilbyder vi dig noget ekstra. Vi vil nemlig gerne give vores studerende de bedste forudsætninger for at få en god studietid hos os og en god karrierestart. 

Før du starter hos Erhvervsakademi Dania, tilbyder vi derfor en række forskellige genopfriskning-kurser, og under dit studie kan du vælge at supplere din uddannelse med ekstra viden, så du står endnu stærkere som nyuddannet. 

Bliv klar til studiestart med et genopfrisknings-kursus

Forud for studiestart tilbyder vi altid flere kurser, som har det formål at hjælpe dig til at få en god start på din uddannelse hos os.

Vi har primært korte kursus tilbud, så du bliver præsenteret for teori, øvelser og opgaver fra første dag på studiet. Derfor oplever mange, at det er en stor fordel at starte med at genopfriske deres viden. Det er selvfølgelig frivilligt, men mange har stor glæde af det. 

Se de forskellige kurser.

Stå stærkere med et ekstra fag

Har du overskud og lyst til det i dagligdagen, tilbyder vi dig at læse et akademifag hos os sideløbende med din fuldtidsuddannelse. 

Et akademifag vil give dig noget ekstra til CV'et og kan lette dit arbejde med at finde praktikplads under og job efter endt studie. 

 

Vi tilbyder i udgangspunktet ekstra akademifag både online og på vores campusser i foråret og efteråret. 

Kontakt og vejledning

Lektor
Viborg
Studievejleder
Erhvervsakademi Dania

Praktiske oplysninger

 • Uddannelsens niveau

  Uddannelsen til markedsføringsøkonom er en kort videregående uddannelse på 120 ECTS-point. Forkortelsen står for "European Credit Transfer and Accumulation System", og betyder kort sagt for dig, at du kan få uddannelsen anerkendt i andre europæiske lande. 

  I den officielle kvalifikationsramme over livslang læring ligger uddannelsen på niveau 5 af 8. Du kan efterfølgende læse videre på en uddannelse, der ligger på niveau 6. Det kan du f.eks. ved at læse en halvanden årig professions-bachelor top-up. Efter det er din vej åben for at læse videre på niveau 7 og slutteligt 8, som er forskergraden.

  Uddannelsesstigen er nem overskuelig i en visualiseret udgave.

 • Læs videre

  Med en uddannelse som markedsføringsøkonom har du mange muligheder for at læse videre og bygge ovenpå. Du kan blandt andet læse videre på en professionsbachelor i International handel og markedsføring, Dataanalyse, E-handel, International Hospitality Management, Sportsmanagement, Digital konceptudvikling eller Innovation og entrepreneurship.

 • Økonomi og SU

  Uddannelsen er SU-berettiget. Du kan læse mere om SU på su.dk.

  Bor du i lejebolig kan du muligvis få boligstøtte af din bopælskommune. Dine specifikke muligheder må du forhøre dig om hos din kommune.

 • Studiebolig

  Alle vores campusser er beliggende i byer, hvor du som studerende har god mulighed for at finde en bolig til SU-venlige priser.

  På campussiderne, som tilbyder denne uddannelse, kan du læse vores lokale personales gode råd om bolig i netop den by.

  Viborg

 • Studieture

  Alle uddannelser arrangerer studieture. På de lokale campussider, kan du se, hvilke studieture, som man arrangerer for de studerende. 

  Randers

  Viborg

 • Eksamen

  I løbet af din studietid vil du møde forskellige prøver og eksamener, nogle vil være skriftlige mens andre vil være mundtlige. Din uddannelse slutter altid med en afsluttende opgave, som du efterfølgende skal forsvare til en mundtlig eksamen.

  I studieordningen kan du se flere detaljer for eksamener og prøver under uddannelsen.  Du kan også læse mere i eksamensreglementet.

 • Bøger

  Inden du starter og før hvert semester, vil du modtage en liste over litteratur, som du skal anskaffe dig.

  Nogle køber bøgerne fra ny, mens andre finder noget af litteraturen brugt eller låner sig til det. Udgifter til undervisningsmateriale som bøger og anden litteratur skal du selv betale.

 • Hjælp hvis jeg er ordblind eller har andre særlige behov

  Du har mulighed for at få hjælp via Specialpædagogisk Støtte-ordningen (SPS), hvis du har brug for ekstra hjælp til at kunne gennemføre uddannelsen på samme vilkår som andre. Læs mere om SPS.

 • Studieordning samt andre informationer

Undervisere i Viborg

Lektor
Viborg
Adjunkt
Viborg
Lektor
Viborg
Lektor
Viborg
Studiekoordinator
Viborg

Du kan også overveje at læse

Oliver fik én på opleveren i Polen på en tur med Erasmus+

11.06.2024

Samarbejde og videndeling blandt studerende og undervisere på tværs af EU er fokus for flere EU-projekter. Oliver Bo Glad Neergaard valgte at tage en uge til Polen og kom hjem med både faglige og sociale oplevelser.

Cathrine og Mette vinder særpris til DM i Entreprenørskab

04.06.2024

Nationalmuseet lagde rammerne, Dansk Erhverv bød velkommen, Fonden for Entreprenørskab orkestrerede dagen og de studerende viste et tårnhøjt entreprenørskabs-niveau til DM i Entreprenørskab tirsdag den 4. juni.

Forskning: Hvordan bliver danske smv’er klar til at bruge Metaverset?

31.05.2024

Mange små og mellemstore (smv’ere) virksomheder har svært ved at følge med i den teknologiske udvikling. Det er uoverskueligt, og det er en udfordring at måle effekten. Et nyt forskningsprojekt sætter nu fokus på hvilken værdi Metaverset kan give virksomhederne.

Studerende fra Dania hjælper Vi er Viborg med at sætte Ladies Week på skinner

21.05.2024

Der er tryk på kedlerne i Viborg Midtby når Ladies Week løber af stablen med 70 events. Det kræver nemlig et godt overblik at få alt til at gå op i en lyserød enhed, og så er det godt at have en klasse markedsførings-økonom-studerende med på holdet.

Markedsføringsøkonomer hjælper Konservative med at starte ungdomsafdeling i Viborg

21.05.2024

Stort ønske om at genrejse ungdomsafdelingen i Konservative i Viborg kickstartede samarbejde mellem politikere og studerende på markedsføringsøkonom-studiet

Vild udvikling i praktik: ”Jeg har fået et selvtillidsboost”

01.05.2024

Praktikken ved work-live-stay har givet markedsføringsøkonomen Louise Callesen større selvværd, gjort hende mere åben og overbevist hende om at læse videre

Hjalp denne side dig?