Del siden
 
       
 

Ofte ulønnede praktikanter

Praktikanter er ikke dyre i drift, og de kan gøre en kæmpe forskel.

Praktikanter er mere end blot billig arbejdskraft

Alle studerende ved Erhvervsakademi Dania skal i praktik, og for langt størsteparten sker det på SU. Det betyder, at du som virksomhed ikke skal betale løn til praktikanten.

Studerende er i praktik for at lære, hvordan deres teoretiske viden kan bruges i praksis. Praktikanter skal med andre ord have noget ud af deres praktikophold og virksomheder må ikke udnytte studerende som billig arbejdskraft.

Disse praktikanter får SU og skal ikke have løn i praktikken

Disse praktikanter skal have løn under praktikken

Praktikanter fra handelsøkonomuddannelsen skal i praktik i hele 8-11 måneder, og kan på den tid gøre en unik og reel forskel for din virksomhed. Derfor skal de aflønnes i praktikperioden. 

Lønnen forhandles individuelt mellem praktikant og virksomhed.

Optometri-studerende skal i praktik i en godkendt optikerforretning to gange i løbet af studiet i hhv. 6 og 12 måneder. 

Praktikperioden er lønnet med overenskomstforhandlet løn.

Optometriststuderende skal modtage undervisning af praktikstedet undervejs i praktikken. 

Hjalp denne side dig?