Del siden
 
       
 

Ofte ulønnede praktikanter

Praktikanter er ikke dyre i drift, og de kan gøre en kæmpe forskel.

Praktikanter er mere end blot billig arbejdskraft

Alle studerende ved Erhvervsakademi Dania skal i praktik, og for langt størsteparten sker det på SU. Det betyder, at du som virksomhed ikke skal betale løn til praktikanten.

Studerende er i praktik for at lære, hvordan deres teoretiske viden kan bruges i praksis. Praktikanter skal med andre ord have noget ud af deres praktikophold og virksomheder må ikke udnytte studerende som billig arbejdskraft.

Disse praktikanter får SU og er gratis

Disse praktikanter skal have løn under praktikken

Praktikanter fra handelsøkonomuddannelsen skal i praktik i hele 8-11 måneder, og kan på den tid gøre en unik og reel forskel for din virksomhed. Derfor skal de aflønnes i praktikperioden. 

Lønnen forhandles individuelt mellem praktikant og virksomhed.

Optometri-studerende skal i praktik i en godkendt optikerforretning to gange i løbet af studiet i hhv. 6 og 12 måneder. 

Praktikperioden er lønnet med overenskomstforhandlet løn.

Optometriststuderende skal modtage undervisning af praktikstedet undervejs i praktikken. 

Hjalp denne side dig?