Oversigt over alle akademifag

Hos Erhvervsakademi Dania tilbyder vi 12 akademiuddannelsesretninger inden for 4 fagområder med til sammen mere end 120 forskellige fag. Her er dit hurtige overblik.

Det merkantile fagområde

Kommunikation og formidling

 • Kommunikation i praksis (10 ECTS)
 • Strategisk kommunikation (10 ECTS)
 • Fundraising i praksis (10 ECTS)
 • Strategisk Fundraising (10 ECTS)
 • Global kommunikation (5 ECTS)
 • Online kommunikation (10 ECTS)
 • Sociale medier (10 ECTS)
 • Præsentationsteknik (5 ECTS)
 • Pressehåndtering i praksis (10 ECTS)
 • Skriftlig kommunikation (5 ECTS)

International handel og markedsføring

 • Afsætningsstrategi (10 ECTS)
 • International markedsføring og analyse (10 ECTS)
 • Markedsføring og forhandling (10 ECTS)
 • Erhvervsret (10 ECTS)
 • Markeds- og kulturanalyser (10 ECTS)
 • Eksport og internationalisering (10 ECTS)
 • Digital markedsføring (10 ECTS)
 • E-handel (10 ECTS)
 • Salgspsykologi og grundlæggende salg (10 ECTS)
 • Strategisk salg (10 ECTS)
 • Service (5 ECTS)

Retail

 • Konceptstyring i Detailhandlen (10 ECTS)
 • Det personlige lederskab i Detailhandlen (10 ECTS)
 • Butiksoptimering (5 ECTS)
 • Butiksøkonomi (5 ECTS)
 • Salgsledelse i Detailhandlen (10 ECTS)

Økonomi og ressourcestyring

 • Erhvervsøkonomi (10 ECTS)
 • Økonomistyring i praksis (10 ECTS)
 • Regneark til økonomistyring (10 ECTS)
 • Global økonomi (10 ECTS)
 • Statistik (10 ECTS)
 • Årsrapport og regnskabsanalyse (10 ECTS)

Oplevelsesøkonomi

 • Oplevelsesøkonomi (10 ECTS)
 • Oplevelsesledelse (10 ECTS)
 • Event management (10 ECTS)
 • Markedsføring (10 ECTS)
 • Analyse af regnskabsdata (10 ECTS)
 • Revision og årsrapport (10 ECTS)

Finansiel rådgivning

 • Erhvervsjura i den finansielle sektor (10 ECTS)
 • Samfundsøkonomi (10 ECTS)
 • Boligfinansiering og -rådgivning (10 ECTS)
 • Årsrapport og virksomhedsanalyse (10 ECTS)
 • Virksomhedens investering og finansiering (10 ECTS)
 • Data, marked og afsætning (10 ECTS)
 • Finansielle forretninger (10 ECTS)
 • Ejendomshandel I (10 ECTS)
 • Ejendomshandel II (10 ECTS)
 • Omsætning af fast ejendom (10 ECTS)

 

Fagområde for ledelse

Ledelse

 • Ledelse i praksis (10 ECTS)
 • Organisation og arbejdspsykologi (10 ECTS)
 • Det strategiske lederskab (10 ECTS)
 • Coaching i organisationer (10 ECTS)
 • Personalejura (10 ECTS)
 • Human Resource Management (10 ECTS)
 • Leanledelse i praksis (10 ECTS)
 • Projektstyring i praksis (10 ECTS)
 • Forandringsledelse (10 ECTS)
 • Coaching og konflikthåndtering (10 ECTS)
 • Mediation (10 ECTS)
 • Filosofi i ledelse (10 ECTS)
 • Arbejdsmiljø (10 ECTS)
 • Interkulturel ledelse og samarbejdsprocesser (10 ECTS)
 • Ledelse der skaber social kapital (5 ECTS)
 • Lederens forretningsforståelse (10 ECTS)
 • Positiv psykologi i ledelse (5 ECTS)
 • Positiv psykologi i organisationen (5 ECTS)
 • Strategi i juridisk perspektiv (5 ECTS)
 • Procesfacilitering (5 ECTS)
 • Teamledelse (5 ECTS)
 • Grundlæggende bestyrelsesansvar (5 ECTS)
 • Udvidet bestyrelsesansvar (5 ECTS)

 

Fagområde for forvaltning og administration

Offentlig forvaltning og administration

 • Sagsbehandling (10 ECTS)
 • Analyse og metoder (10 ECTS)
 • Borgerkommunikation (5 ECTS)
 • Digital service og innovation (5 ECTS)
 • Projektkoordinering (5 ECTS)
 • Statsret og EU-ret (5 ECTS)
 • Økonomi og styring (5 ECTS)

 

Fagområde for service, produktion, it, bygge og anlæg

Innovation, produkt og produktion

 • Projektledelse (10 ECTS)
 • Anvendt økonomi (5 ECTS)
 • Organisering (5 ECTS)
 • Kvalitetsoptimering med Six Sigma (10 ECTS)
 • Iværksætteri i praksis (10 ECTS)
 • Kvalitet/Miljø/Sikkerhed (HSE) (10 ECTS)
 • Innovationsledelse (10 ECTS)
 • Konceptudvikling (5 ECTS)
 • Produktionsoptimering (10 ECTS)
 • Kvalitetsoptimering med Six Sigma (10 ECTS)

Automation og drift

 • Elteknologi og integrerede enheder (10 ECTS)
 • Automationsdesign (10 ECTS)
 • Drift og vedligehold (10 ECTS)
 • Maskinteknologi og -teknologi (10 ECTS)
 • SCADA, netværk og databaser (10 ECTS)

Energiteknologi

 • Modul A - Energiformer (10 ECTS)
 • Modul B - Boligens indeklima (10 ECTS)
 • Modul C - Byggeteknik og analyse (10 ECTS)
 • Modul D - Energiøkonomi og miljø (5 ECTS)
 • Modul E - Energirigtig projektering (5 ECTS)
 • Energioptimering af procesanlæg (10 ECTS)
 • VE-Solcelleanlæg (5 ECTS)
 • VE-Solvarmeanlæg (5 ECTS)
 • VE-Varmepumper (5 ECTS)
 • VE-Biomassekedler og -ovne (5 ECTS)
 • BedreBoligrådgiver 1 (10 ECTS)
 • Energikonsulent 1 (10 ECTS)

Informationsteknologi

 • Modellering (5 ECTS)
 • Grundlæggende systemudvikling (5 ECTS)
 • Videregående systemudvikling (5 ECTS)
 • Grundlæggende programmering (10 ECTS)
 • Videregående programudvikling (10 ECTS)
 • Grundlæggende database (5 ECTS)
 • Netværk og operativsystemer (5 ECTS)
 • Grundlæggende IT-sikkerhed (5 ECTS)
 • Videregående IT-sikkerhed (5 ECTS)
 • Systemdrift (10 ECTS)
 • Web-programudvikling, serverside (5 ECTS)
 • Web-programudvikling, clientside (5 ECTS)
 • Brugervenlighed og grafisk design (5 ECTS)