Danfoss inviterede studerende til samarbejde i innovationsugen

Danfoss gav i uge 47 handelsøkonom- og markedsføringsøkonomstuderende en organisationsopgave Grupperne af handelsøkonomstuderende fra Erhvervsakademi Dania i Horsens og Randers indledte deres innovationsuge på Danfoss med rundtur på fabrikken ved Silkeborg, hvor Christian Ulrich Thomsen viste rundt. ”Det er helt fantastisk denne her produktion.
nyhed

Change Agent Casper Houborg Nielsen er de studerendes livlinje i denne uge, så de kan få svar på deres spørgsmål til funktionærerne på fabrikken i Silkeborg og til fabrikken i Viby J, som de også besøgte undervejs i arbejdsprocessen.

En markedsføringsøkonomstuderende udbryder: ”Det er spændende, og det er overvældende. En så stor virksomhed, som vi skal forsøge at hjælpe med deres udfordring.” Det handler om kultur på de to Danfoss fabrikker, hvor fokus er på funktionærerne.

Danis studerende spørger ind til Danfoss

En lille ting kan fx stoppe hele produktionen,” ” siger Dania-studerende i Horsens Jens Prip Brandt begejstret. I hånden har han en lille kugle, som sammen med bl.a. nogle afmålte væsker udgør en del af hemmeligheden bag Danfoss verdenskendte termostater. 

 Danfoss rundvisning

Facilitator Maria Noi Høi fra Erhvervsakademi Dania satte opgaven i gang: ”I får her blå kort med navne og titler på alle funktionærer. Jeres opgave er at skabe et organisationsdesign med beskrevne funktioner, som tager højde for Danfoss` krav til produktivitet og kvalitet. Det er det I skal opfinde. I skal komme med organisationen, det er det vigtigste, og det er jeres opgave.”

Casper Houborg tilføjede: ” Vi er interesseret i, at I kommer med jeres bedste bud. Hvad er det smarteste.”

Jens Prip Brandt spørger entusiastisk: ” Må vi tale med funktionærerne?” og Casper svarer beroligende ”Ja, spørg mig, og jeg skal få fat i de personer, som I har brug for.”

Maria, der til daglig er underviser på Dania i Randers, pointerede at, de alle mødes torsdag samme sted: ”I skal være fit for fight. Tag jeres bedste tøj på, vær konsulenter. I vil møde et panel, der voterer og der er præmier til det bedste hold.”

Danfoss og organisation

Samarbejde mellem Danfoss og Erhvervsakademi Dania

Danfoss gik i dialog med Erhvervsakademi Dania med udgangspunkt i de to fabrikker i Hårup ved Silkeborg og i Viby J. Fabrikschefen valgte at inddrage eksterne studerende til at agere som konsulenter inden for organisation for at få input til udviklingen af set-up.

”Vi er i hele entreprenørskabsugen i gang på flere fronter. Vi samarbejder med en række spændende virksomheder, og vores studerende får en fantastisk erfaring med de stillede opgaver. Danfoss har fx to fabrikker som vi får et tæt indblik i, og dermed viden til at komme med løsningsforsalg til den konkrete opgave,”  fortæller afdelingschef på Erhvervsakademi Dania i Randers, Susanne Dixen.