Dania samarbejder med virksomhed om eksport til Sydamerika

Tyggetobak. Portionssnus. Løs snus. Mulighederne er mange, hvis man gerne vil nyde tobak uden at få røg i lungerne. Men hvad gør man, når det bliver sværere at sælge snus på det europæiske marked? Man indgår projektsamarbejde med en flok innovative handelsøkonomstuderende på Erhvervsakademi Dania i Silkeborg.
nyhed

Kina, Sydamerika og Australien. Disse er blot nogle af de lande, som V2 Tobacco A/S fra Silkeborg har i kikkerten, når det handler om at afdække nye eksportmuligheder for snus og tyggetobak.

80 handelsøkonomstuderende lyttede ivrigt, da medejer og stifter af V2 Tobacco A/S, Marc Vogel, fortalte om virksomhedens udvikling fra den spæde start til stor eksport.

”Vi startede i 2006 med manuel produktion og påfyldning af snus og eksporterer i dag til 30 lande. Ved udgangen af 2015 forventer vi at have yderligere 5-6 nye lande på listen,” fortæller medejer og stifter af V2 Tobacco A/S Marc Vogel, som har set frem til samarbejdet og til at høre, hvad de studerende på Erhvervsakademi Dania har af nye idéer.  

God kontakt til erhvervslivet
Projektsamarbejdet forløber i uge 12, hvor de studerende i samarbejde med V2 Tobacco A/S vælger en case, de vil arbejde med, fx:

  1. Innovation – produktudvikling
  2. Strategiske muligheder i forbindelse med ekspansion
  3. Outsourcing af produktionen af snusplastdåser til Kina eller andre lande
  4. Eksportmuligheder til Sydamerika og Australien

Udover at blive udfordret rent fagligt, motiverer det også de studerende, at de skal arbejde med en problemstilling fra en rigtig virksomhed.

Underviser Henrik Aa Klemmensen CEO Marc Vogel Og Underviser Joergen Tipsmark

”Det at udarbejde et konkret produkt, som skal fremlægges for og bedømmes af virksomhedens ejer, er medvirkende til at bevare den praksisnære tilgang, som Erhvervsakademi Danias uddannelser er kendt for. De studerende får en ballast, som de kan bruge i erhvervslivet efter endt uddannelse,” fortæller Birgitte Riise Bjærge, campuschef på Erhvervsakademi Dania i Silkeborg.

Projektets første dag blev afsluttet med en rundvisning i produktionshallerne hos V2 Tobacco A/S, hvor de studerende iført kitler og hårnet blev ført ind i nogle af tobaksindustriens mange facetter.

Fulde af fornyet inspiration kunne de herefter vende næsen hjem mod Erhvervsakademi Dania, hvor der de næste dage arbejdes på højtryk med den valgte case.

 

18.03.15