Erhvervsakademi Dania sikrer Talentmassen

Dania har siden efteråret 2011 været projektleder bag stort regionalt "Talentmasse"-projekt. 482 undervisere har deltaget for at lære mere om innovativ didaktik og undervisning. 67% af involverede elever og studerende mener, at de har udviklet færdigheder indenfor entreprenørskab og iværksætteri. 66% overvejer en fremtid som selvstændige!
nyhed

Fra Talentmasse til Entreprenørskab

Projektets navn siger det meste; at unge gennem påvirkning fra innovative og kompetente undervisere bliver påvirket til at tænke og agere mere innovativt og entreprenørielt for at øge omfanget af iværksætteri til gavn for alle.

Status på projektet viser mange positive resultater:

  • 30 uddannelsesinstitutioner har været involveret
  • 482 undervisere og lærere har deltaget på kurser, didaktiske forløb, inspirationsdage og konferencer i projektet.
  • 67,7% af de deltagende studerende og elever har oplevet, at de har udviklet og brugt egenskaber og færdigheder  indenfor innovation, entreprenørskab og iværksætteri, som de normalt ikke bruger på deres uddannelse.
  • 64,1% af de deltagende undervisere siger det samme om udvikling og brug af innovation og entreprenørskab i undervisningen.
  • 66,3 % af de adspurgte studerende overvejer at bliver selvstændige fremfor lønmodtagere.

Projektet er støttet af Region Midt og EUs Socialfond. Se mere om erfaringerne og  resultaterne inkl. film og interviews her