Uddannelsesminister kvitterede for vores høje ambitioner

Uddannelsesministeren talte positivt om erhvervsakademiernes ambitioner, når det gælder entreprenørskab og innovation. Dania har siden 2011 stået bag et stort Talentmasse-projekt, der støttet af EU Socialfond og Region Midt blev afsluttet med flot konference den 21. august.
nyhed

Uddannelses- og forskningsminister Sofie Carsten Nielsen kvitterede for indsatsen med at søsætte så stort et projekt, der har favnet regionens tre erhvervsakademier samt en lang række ungdomsuddannelsesinstitutioner.  Sofie Carsten Nielsen fremhævede som eksempel på innovation, der giver værdi, et konkret projekt omkring cykelparkering, som Danias produktionsteknologer har udviklet sammen med virksomheden Søstrøm A/S.

Preben Gregersen, regionalchef i Erhvervsstyrelsen, brød med retorisk lune det notorisk lidt tunge emne - regler for EU støtte - og opfordrede til, at erhvervakademierne fortsætter den positive tråd fra det store projekt "Fra Talentmasse til Entreprenørskab" med en ny EU-ansøgning.

erhvervsstyrelsen Preben gregersen

Virksomhed lærer fra studerende

BSV Elitehåndbold er et eksempel på, at erhvervsakademiernes studerende kan være med til at udvikle virksomhederne gennem innovative samarbejder. Direktør Frank Lajer fik med oplæg fra Danias studerendes åbnet øjnene for den kommercielle værdi, der kan ligge i udnyttelse af fx sociale medier.

Kobling mellem viden og uddannelser sikrer talenterne

Rektor på Erhvervsakademi Dania, Lis Randa afsluttede konferencen, og dermed også projektet, med ordene: "Det er vemodigt, at et tre-årigt projekt nu er ved vejs ende, men et er sikkert: Talent findes alle steder og erhvervsakademierne skal være kobling mellem uddannelserne og vidensmiljøerne, for vi skal udnytte talenterne! ”

frank lajer bsvlis randa

Konferencen fandt sted på Erhvervsakademi MidtVest i Herning.  Foto: Jesper Søndergaard, EAMV