Før sygeplejerske - nu optometrist-studerende

På Erhvervsakademi Dania er der 21 forskellige videregående uddannelser og 2500 studerende, men hvem er de studerende? Her kan du møde Anja og høre, hvorfor hun læser til Optometrist
Af Anne-Mette Gyldenløv, journalist
nyhed

Navn: Anja Lykke Karlsen
Alder: 38 år
By: Dronninglund, Nordjylland
Baggrund: Uddannet sygeplejerske
Læser til: Optometrist

Hvorfor læser du på Dania?

Jeg har arbejdet i sundhedsvæsenet i 15 år, men jeg synes, at arbejdet blev sværere. For mig er patientsammenspillet det vigtigste. Sygeplejerske er et hårdt job, og når man allerede som ung får skavanker, er 30 år mere på arbejdsmarkedet lang tid. Hele familien bakker mig op, og nogen gange laver vi alle lektier sammen. Det kommer vi nok også til, når jeg læser videre på kandidaten. 

Hvordan er det at læse på Dania?

Jeg er meget glad for at gå på Dania, men 250 km kørsel kræver planlægning og selvdisciplin, så min studietid bruges på studie. Omvendt har det været nemt for mig at træde ind i et patientsammenspil, og vekslingen mellem praktik og skole er perfekt.