Rektor Lis Randa udnævnt til ridder af Dannebrog

Rektor for Erhvervsakademi Dania, Lis Randa, har været i audiens hos Dronningen for at takke for udnævnelsen til ridder af Dannebrogordenen.
nyhed

I sidste uge var Lis Randa i audiens hos Dronningen for at takke for tildelingen af ridderkorset af Dannebrogordenen. Det tildeles personer med særlig tilknytning til staten og primært til loyale officerer, embedsmænd, diplomater og politikere for tro tjeneste.

Rektoren har mange års erfaring fra uddannelsesområdet og tiltrådte i 2009 som rektor for Erhvervsakademi Dania, der er et af landets ni erhvervsakademier. Dania udbyder efter- og videregående uddannelser indenfor it, teknik, business og sundhed i Grenaa, Hadsten, Hobro, Horsens, Randers, Silkeborg, Skive og Viborg.

Særlig rolle i udvikling

Lis Randa har i de seneste 25 år spillet en afgørende rolle i udviklingen af erhvervsakademiuddannelser både lokalt, nationalt og internationalt.

Lokalt har Lis Randa, siden oprettelsen af erhvervsakademierne som selvstændig uddannelsessektor, formået at opbygge og samle et stærkt erhvervsakademi på fundamentet af ni erhvervsskolers udbud af akademiuddannelser med forskellige uddannelseskulturer. Erhvervsakademiet har i samme periode fordoblet sit optag af studerende, som i dag er på over 1800 studerende.

Internationalt netværk

På det nationale plan har Lis Randa i regi af De Danske Erhvervsakademiers rektorkollegium spillet en afgørende rolle i forbindelse med sektorens positionering i det samlede uddannelsesbillede.

Lis Randa har også bidraget til, at de danske erhvervsuddannelser har manifesteret sig internationalt. Både via systemeksport til de baltiske lande, Rusland og Bulgarien og de seneste år via opbygning af en række samarbejdsaftaler med udenlandske universiteter.

1.12.2014