Silkeborg-dimission med legatuddeling

58 finans- og handelsøkonomer dimitterede torsdag den 26. juni fra Erhvervsakademi Dania i Silkeborg.
nyhed

Fire studerende fik tildelt legater for årets opgaver på hver uddannelse samt for at være årets netværkere. Legatgiverne var Jyske Bank, FTF-A og HK Østjylland.

 

 

 

 

 

Finansøkonom Anne Pedersen fik legat for Årets Opgave af Jyske Bank.

legat  juni 2014 a

Årets opgave: Anne Pedersen 

Prisen for årets opgave tildeles en studerende, der i sit arbejde med det afsluttende projekt har ydet en fremragende præstation.

Fagligt er Anne Pedersen ikke kun en meget kompetent studerende på alle sine fag, men også en studerende med store ambitioner, som kommer til udtryk ved de høje krav, Anne stiller til sig selv og sine omgivelser. Noget hendes praktikplads Jyske Bank også har bemærket.

Hendes fornemmelse for helheden i opgaven eller projektet er garant for, at alle facetter tilgodeses, og at opgaven således hverken har mangler på det teoretiske forarbejde eller den håndværksmæssige udførelse.

Senest har Anne vist sit værd i præsentationen af sin hovedopgave som en af de mest komplekse og meget omfangsrige opgaver, hun har udarbejdet på Erhvervsakademi Dania.

Anne har en ligefrem og ærlig stil, der gør hende til en afholdt studerende og sparringspartner for sine medstuderende. Hendes kommunikationsform er direkte og saglig velfunderet, hvilket betyder, at en samtale eller et møde med Anne aldrig er spild af tid.

I sin praktikplads hos Jyske Bank har Anne ligeledes været særdeles dygtig og vellidt, og hun har løst opgaverne til virksomhedens og kundernes fulde tilfredshed.

På vegne af Erhvervsakademi Dania ønskes Anne Pedersen tillykke med det flotte 12 tal samt tillykke med prisen som årets opgave.

 

Finansøkonom Benjamin Brunsvig fik legat som Årets Netværker af FTF-A.

legat juni 2014 b

Årets netværker 2014: Benjamin Brunsvig

Legatet for årets netværker, der uddeles af FTF-A, tilfalder Finansøkonom Benjamin Brunsvig, der i sin praktikperiode har udvist et særligt målrettet netværkstalent, som har skabt ham afgørende kontakter og en drømmepraktik i LMO.

Benjamin har på et netværksmøde i det professionelle BSV-netværk solgt sig selv og sine kompetencer på den mest afgørende og målrettede måde med fokus på de resultater, han kunne skabe for den virksomhed, der ville tilbyde en praktikplads.

Netværkets professionelle facilitator Henrik Dahl udtalte blandt andet, at det var den mest overbevisende præsentation, han nogensinde havde oplevet på et netværksmøde. Det viste sig også straks at bære frugt, da det førte til flere samtaler og tilbud om praktikplads blandt netværkets medlemmer, hvilket førte til den endelige praktikplads i LMO.

Derudover har Benjamin på karrieredage, på virksomhedsbesøg og ved besøg af gæsteforelæsere i undervisningen, udnyttet de muligheder, der har været for at skabe kontakter til erhvervslivet i området.

Benjamin har også i kraft af sin rolle som ambassadør for Erhvervsakademi Dania trukket et stort læs på åbent hus-arrangementer, på arrangementer i midtbyen, ved at netværke og uddele brochurer samt sælge budskaberne omkring Erhvervsakademi Dania.

Erhvervsakademi Dania er stolt af at have en ambassadør som Benjamin hos LMO og i branchen og ønsker ham held og lykke med karrieren.

 

Anne Katrine Nielsen blev Årets Netværker blandt handelsøkonomerne og fik legat fra FTA-A.

legat juni 2014 c

Årets netværker 2014: Anne Katrine Nielsen

Erhvervsakademi Dania, Silkeborg

Legatet for årets netværker, der uddeles af FTF-A, tilfalder Handelsøkonom Anne Katrine Nielsen, der gennem sin praktikperiode har udvist et særligt netværkstalent og som har gjort store indsatser for at skabe afgørende kontakter såvel til gavn for sine praktikvirksomheder Teapot Graphics og WellComm som til gavn for G-kraft og ErhvervSilkeborg.

Den opmærksomhed, Anne Katrine har skabt omkring udbyttet af et samarbejde med studerende fra Erhvervsakademi Dania, har efterfølgende resulteret i flere praktikaftaler og et projektforløb omkring innovation i praksis i G-kraft. Anne Katrine har således med sine netværkskompetencer gjort en afgørende forskel for både Erhvervsakademiet og for nuværende og kommende studerende, da der er åbnet døre og skabt muligheder for få endnu flere studerende ud i Silkeborgs iværksættermiljøer.

Anne Katrine har gjort en markant forskel for sine praktikvirksomheder sådan:

"Anne Katrine forstår virkelig vigtigheden af at have og dyrke sit netværk, og hun er ikke bange for at gå nye veje for at udvide det. Hun er modig nok til at ringe folk op, som hun ikke kender, og hun er så hjertevarm, at hun straks får skabt den gode og vigtige relation."

Well-comm v/Niels-Henrik Jespersen

"Anne Katrine Nielsen har selvstændigt etableret en WEB shop, øget kendskabet til Lightair’s produkter ved at benytte de sociale medier og haft kontakten til eksterne firmaer vedr trykte og online reklamer. Anne Katrine Nielsen har altid gået frisk til opgaven og udstråler en tilgang, der kort kan opsummeres til: ”Det har jeg ikke prøvet før, så det kan jeg godt”."

Erhvervsakademi Dania er stolt af at have haft en ambassadør som Anne Katrine i iværksættermiljøet G-kraft og ønsker hende al mulig held og lykke med de videre studier indenfor feltet og med den karrierevej, hun dermed har taget de første skridt på.

Teapot Graphics v/Iben Louise Birkkjær

 

Legat fra HK Østjylland for Årets Opgave blandt handelsøkonomer gik til Kasper Østergaard.

legat juni 2014 d

Årets opgave: Kasper Østergaard 

Prisen for årets opgave tildeles en studerende, der i sit arbejde med det afsluttende projekt har ydet en fremragende præstation.

Fagligt er Kasper Østergaard ikke kun en meget kompetent studerende på studiet, men også en studerende med store ambitioner. Dette kommer til udtryk ved de høje krav, Kasper stiller til sig selv og sine omgivelser. Som eksempel kan nævnes hans engagement i sin svigerfars virksomhed samt oprettelse af egen hjemmeside sideløbende med praktik og hovedopgave.

Kaspers fornemmelse for helheden i opgaven er garant for, at alle facetter tilgodeses, og at opgaven således hverken mangler på det teoretiske forarbejde eller den håndværksmæssige udførelse.

Senest har Kasper vist sit værd i præsentationen af sin hovedopgave som en af de mest komplekse og meget omfangsrige opgaver, han har udarbejdet på akademiet.

Kasper har en ligefrem og ærlig stil, der gør ham til en afholdt studerende og sparringspartner for sine medstuderende. Hans kommunikationsform er direkte og saglig velfunderet, hvilket betyder at en samtale eller møde med Kasper altid er interessant.

På vegne af Erhvervsakademi Dania vil jeg gerne ønske Kasper tillykke med det flotte 12 tal samt tillykke med prisen som årets opgave.