Skives bymiljøkunstner læser videre på Dania

Poul Nielsen, der både har udsmykket gågaden med aber, affaldspladsen med en genbrugs-skrottosaurus og en rundkørsel med et søpindsvin, læser nu videre til multimediedesigner på Erhvervsakademi Dania.
nyhed

Poul er både uddannet folkeskolelærer og kunster fra Aarhus Kunstakademi, men har siden 1994 boet på Salling-egnen med sin kone og fire børn og levet af at være selvstændig erhvervsdrivende. ”Jeg har holdt skruen i vandet ved at undervise i kunstfag og være udøvende kunstner”.

Reelt set var det hans kone, der spurgte, hvorfor han ikke bare læste til multimediedesigner.

"Jeg har foruden mine kunstprojekter arbejdet rigtig meget med hjemmesider, men jeg nåede et punkt, hvor jeg godt kunne se, at jeg havde brug for efteruddannelse inden for alle de nye funktioner og digitale medier. Jeg undersøgte, hvad der var af uddannelser og meldte mig så til, og var hele sommeren spændt på at starte”, fortæller Poul og uddyber:

”Jeg troede, at det ville være svært med gruppearbejde, fordi jeg har arbejdet så meget alene. Men det er økonomimodeller og management-teorier og kodning, som er svært. Der kan jeg lære meget af de andre på studiet. Det ligger langt fra mig.”

Vant til at bruge sanserne som kunstner

Poul er med egne ord mere erfaren i at bruge øjne og ører, når han går i gang med en opgave. Og så tilbyder han også at være den i gruppen, der læser korrektur på en opgave.

”Jeg er jo uddannet dansklærer, og for mig er det meget vigtigt, at sproget er i orden og ikke er meningsforstyrrende”.

Uddannelse levner kun plads til kunstopgaver i studieferierne

Poul synes, at der fra starten var meget læsestof på den toårige videregående uddannelse til multimediedesigner. 

”En hel del er på engelsk, og der er mange nye fagudtryk. Men man skal jo ikke kunne det hele udenad. Man skal lære, hvor man finder mere viden, og hvordan man kan bruge den viden”, siger Poul om det at være studerende og ikke kunstner på fuldtid. Han har i efterårsferien færdiggjort et kunstprojekt og regner allerede nu med, at vinterferien skal helliges en anden kunstopgave.

”Måske ved jeg også, hvad jeg skal lave i praktik på 4. semester. Jeg har for mere end ti år siden lavet ”skulpturguiden.dk” for Skive kommune, og den skal genetableres med alle de funktioner, som de digitale medier giver. Og derfor kunne det optimalt være min praktikopgave,” slutter Skives byrumskunstner Poul Nielsen.

 

08.12.2014