Danias undervisere til møde med uddannelsesministeren

Underviserne Sonja Juhl Madsen og Rasmus Borregaard Hall var den 24. februar inviteret til rundbordssamtale med uddannelsesminister Sofie Carsten Nielsen.
nyhed

Sonja Madsen, der underviser på Danias afdeling i Hobro fortæller: ”Ministeren var meget lyttende og optaget af at få konkrete forslag til, hvordan vi kan skabe god undervisning til glæde for erhvervslivet og vores studerende.”

Der var tre overordnede temaer for samtalen, hvor alle danske erhvervsakademier var repræsenteret. Temaerne var:

  1. Udfordringerne for god undervisning på erhvervsakademierne
  2. Vores forståelse af god undervisning
  3. Hvordan skaber vi gode rammer for undervisning?

Rasmus Hall erfarede, at der var bred enighed om, at god undervisning er, når der sker læring hos de studerende både fagligt og personligt. Det er især centralt, at samspillet mellem underviserne, de studerende og erhvervslivet er tænkt ind i undervisningsforløb.

Danias underviser fra Silkeborg-afdelingen fortalte på mødet om forskellige projektforløb og cases med fokus på brug af pædagogik og nye undervisningsmetoder. Rundbordssamtalen kom også omkring digitalisering og sociale medier samt at der stilles krav til undervisningen, når studerende kommer med forskellige forudsætninger, motivation og engagement.

Konklusionerne fra rundbordssamtalen sendes videre til ”Udvalget for Kvalitet og Relevans i de Videregående Uddannelser”, som senere i 2014 vil komme med anbefalinger til, hvordan kvaliteten og relevansen i de videregående uddannelser kan øges.