Vi lærer mere ved at arbejde med virkeligheden

Handelsøkonomerne fra Erhvervsakademi Dania i Hobro har gennem fem uger skrevet projekt om virkelighedens udfordringer hos seks forskellige virksomheder, som de selv har kontaktet og lavet samarbejde med.
nyhed

Humøret er højt blandt de studerende på handelsøkonomstudiet i Hobro. Efter fem ugers tværfagligt projektarbejde er det endelig blevet tid til at aflevere den store rapport.

”Det har været et rigtig spændende projekt,” fortæller Lotte Kjærsgaard fra Aalborg. Hun har sammen med sine medstuderende Trine Ejaas Esp, Peter Nielsen og Christina Holmberg arbejdet med transport- og logistikvirksomheden Freja.

De studerende fra Erhvervsakademi Dania i Hobro skulle til projektet selv finde og etablere et samarbejde med en konkret virksomhed, hvorefter de kunne arbejde med strategi og markedsføring, organisation og ledelse eller indkøb og logistik.
For Peter, Trine, Lotte og Christina har fokus især været på logistikken, som de har fået et indblik i gennem undervisningen og besøg på virksomheden.

”Inden vi gik i gang med opgaven, vidste vi ingenting om Freja, udover at de havde lastbiler, der kørte rundt på landevejene.  Vi har lært meget af selv at være ude og finde en virksomhed til projektet. Det giver mere ved at arbejde med virkelighedens udfordringer og ikke bare en case beskrevet på et stykke papir,” siger 24-årige Peter Nielsen, der er flyttet fra Farsø til Hobro for at tage den toårige uddannelse.

På billedet ses fra venstre Peter Nielsen, Trine Ejaas Asp, Lotte Kjærsgaard og bagerst Christina Holmberg. De har været glade for at arbejde med virkelige udfordringer i deres tværfaglige projekt på den videregående uddannelse til handelsøkonom ved Erhvervsakademi Dania i Hobro.

19.11.2014