Individuel kompetencevurdering

Hvis du ikke opfylder de fastsatte adgangskrav til en uddannelse, kan du eventuelt få foretaget en individuel kompetencevurdering (IKV). Ved en IKV vurderer vi om du har kompetencer, der kan sidestilles med adgangskravene til uddannelsen.

Du skal søge i kvote 2 på optagelse.dk senest den 15. marts kl. 12.00 og angive, at du ikke har en adgangsgivende eksamen. Derudover skal du markere i feltet ”Jeg søger om optagelse med særlig tilladelse”.

 

Udfyld en kompetencemappe

Det er vigtigt, at du er meget omhyggelig med at dokumentere dine erfaringer. Vi anbefaler derfor, at du udfylder en kompetencemappe på folkeoplysningskompetencer.dk. Upload kompetencemappen som bilag til din ansøgning på optagelse.dk.

Opfylder du ikke de fastsatte adgangskrav til den eller de uddannelser, som du søger om optagelse til på Dania, og har du samtidig ikke markeret i feltet ”Jeg søger om optagelse med særlig tilladelse”, vil Dania kontakte dig, så vi kan få en bekræftelse på, at du ønsker at få foretaget en individuel kompetencevurdering.

Vi anbefaler dog, at du markerer i feltet, hvis du ønsker at få foretaget vurderingen, da det gør behandlingen af din ansøgning lettere.

Har du spørgsmål i denne forbindelse skal du tage kontakt til studievejlederen på den uddannelse på Dania du søger ind på.