Realkompetencevurdering

Hvis du gerne vil i gang med at efter- og/eller videreuddanne dig, men er i tvivl om, hvorvidt du allerede har kompetencer inden for et eller flere fag, har du muligheden for at få foretaget en realkompetencevurdering. Du kan få dine kompetencer kortlagt med en realkompetencevurdering, som giver dig et bevis på det, du kan. I en realkompetencevurdering tæller alle dine kompetencer med både fra din erhvervserfaring, fritidsliv, hobbyer og uddannelse.

Du kan læse mere om realkompetencevurdering hos Erhvervsakademi Danias enhed for efter- og videreuddannelse Dania Erhverv